เป้าหมายสูงสุดของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

เป้าหมายสูงสุดของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
คือการชักชวนคนไปพระนิพพาน

1. วัดพระธรรมกายก็เป็นวัดในพระพุทธศาสนา 
ถ้าไม่สอนให้คนสร้างบารมีไปนิพพาน จะให้สอนอะไร

2. การสร้างวัดใหญ่เพื่อให้คนมีสถานที่ทำทาน 
รักษาศีล เจริญภาวนา ฟังเทศน์ฟังธรรม
ได้คราวละมากๆ เป็นความผิดที่ตรงไหน

3. การสอนให้คนตั้งเป้าหมายชีวิตเพื่อสร้างบารมี ๑๐ ทัศ ตามรอยบาทของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นความผิดที่ตรงไหน 

การสร้างวัดใหญ่ การสอนเรื่องบารมี ๑๐ ทัศ 
การชวนคนไปพระนิพพาน มีตรงไหนที่สอนผิดไปจากเป้าหมายสูงสุดของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างนั้นหรือ ?

-------------------------------------------------------------

๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙

๑๕.๓๐ น.

Cr. FB Ptreetep Chinungkuro

เป้าหมายสูงสุดของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป้าหมายสูงสุดของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา Reviewed by bombom55 on 01:28 Rating: 5

4 ความคิดเห็น:

 1. คนมีสัมมาทิฏฐิ...ย่อมพิจารณาว่าดีงาม
  ถูกต้องแล้วค่ะ...แต่คนที่มีอคติ
  อธิบายอย่างไรก็ไม่มีวันเข้าใจ
  ความเห็นผิดที่เกิดจากความไม่รู้
  แก้ไขได้ง่าย แต่....ความเห็นผิด
  ที่เกิดจากอคติแก้ไขได้ยาก
  ..ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ
  รักพระพุทธศาสนา รักวัดพระธรรมกายค่ะ

  ตอบลบ
 2. ขอยืนยัน ขอยืนยันหลวงพ่อบริสุทธิ์สะอาด ค่ะ

  ตอบลบ
 3. คนที่ไม่บริสุทธิ์ จิตใจไม่สะอาด ย่อมคิดได้แต่เรื่องร้ายๆ ใจหมกมุ่นกับเรื่องราวร้อนๆแผ่รังสีความอำมหิตสู่สังคม จมอยู่กับกองทุกข์ เห็นแล้วช่างสมเพชเวทนาเหลือเกินนะเอยคนพาลครองเมืองทั้งหลาย

  ตอบลบ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.