‪ให้หลวงพ่อไปขอประกันตัวที่ศาล อคติ หรือข้อกฎหมาย

ให้หลวงพ่อไปขอประกันตัวที่ศาล 
อคติ หรือข้อกฎหมาย

มีเสียงอื้ออึงในวงเจรจราการแจ้งข้อหา หรือที่เรียกว่าการปฏิบัติตามหมายจับ ในคดีหลวงพ่อพระธัมมชโย เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย 

แว่วๆว่า มีนักกฎหมายบางคน เสนอตั้งเงื่อนไขในการหาทางออกร่วมกันว่า "หากมีการแจ้งข้อหาแก่หลวงพ่อพระธัมมชโยที่วัดพระธรรมกายหรือที่ใดที่หนึ่ง หลวงพ่อต้องไปประกันตัวที่ศาลอาญานะ" (ศาลที่ออกหมายจับ) 

ผู้เขียนไม่อาจยืนยันได้ว่าจริงหรือไม่ แต่จะขอตั้งประเด็นจากข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องพิจารณาและระมัดระวัง

ฟังดูว่าเป็นการเดินคนละครึ่งทาง ถอยคนละก้าวเพื่อเป็นการลดความขัดแย้งและบานปลาย ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี แต่เมื่อหันมาฟังใหม่อีกครั้ง ถึงกับต้องหันสะบัดหน้ากลับไปฟังใหม่(เหมือนที่นักแสดงตลกชอบทำกัน) ก็ถึงกับอึ้ง!

*ทำไมหนะเหรอ

ก็เพราะชั้นนี้ คือ ชั้นสอบสวนของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ อำนาจการปล่อยตัวชั่วคราว พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ มีอำนาจให้ปล่อยตัวชั่วคราวได้เอง ไม่ต้องเอาตัวผู้ต้องหาหรือผู้ถูกจับไปศาล 

นั่นกำลังวางเงื่อนไขเพื่อวางเหลี่ยมอะไรกันหรือ
จะทำให้เป็นปัญหาทำไม? 

 
ดูเชิงอรรถ[ก])
หากศาลมีคำสั่งในการออกหมายจับผู้ต้องหาโดยระบุในหมายจับว่า ให้เจ้าพนักงานมีอำนาจควบคุมผู้ถูกจับได้เพียงเท่าที่จำเป็นในการนำตัวส่งฟ้องต่อศาลเท่านั้น 

เจ้าพนักงานตำรวจจึงมีหน้าที่ต้องส่งตัวผู้ต้องหา ให้แก่พนักงานอัยการเพื่อให้พนักงานอัยการนำตัวมาฟ้องคดีต่อศาลเท่านั้น 

พนักงานสอบสวนจะดำเนินการสอบสวนต่อ หรือสอบสวนเพิ่มเติมไม่ได้ จึงไม่มีเหตุที่จะขอฝากขังผู้ต้องหาให้ยกคำร้อง นั่นคือปล่อยตัวไปก่อนจนกว่า อัยการจะฟ้องต่อศาล จึงจะนำตัวผู้ต้องหามาศาล

**หรืออาจจะมีอีกวิธี (เป็นเทคนิคที่ชอบทำกันในยุคนี้) ขอขยายความว่า พนักงานสอบสวนจะตั้งข้อหา แจ้งข้อหาแต่ไม่ให้ประกันในชั้นนี้ จากนั้นส่งตัวไปศาล เพื่อขอฝากขังต่อศาล ให้ศาลพิจารณาคำร้องขอฝากขังตามระยะเวลาของอัตราโทษสูงสุดผัดละ 12 วัน (ก็น่าคิด) 

นั่นคือ ศาลจะใช้อำนาจตามป.วิ.อ. ให้ปล่อยตัวชั่วคราวถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ต้องหาในคดีอาญาที่สำคัญมาก 

ถามว่า ดีเอสไอทำได้หรือไม่ ตอบว่า ทำได้ 

แต่เลือกทำวิธีนี้เพื่อการใด มีอะไรซ่อนเร้นอำพรางอยู่ หรือว่ามีผู้ออกความคิดให้ทำ !!!

เพราะหากศาลไม่ให้ประกัน อะไรจะเกิดขึ้น ความเป็นพระจะเป็นอย่างไร คงไม่ต้องนึกภาพ เข้าทางโจรทันที (ขอถอนคำพูด เป็นว่า เข้าทางการตีความหลักกฎหมาย พ.ร.บ.คณะสงฆ์ฯทันที) 

ดังนั้น หากจะให้เกิดความรอบคอบ ทีมที่ปรึกษาคงต้องดูความ ตาม มาตรา 27,28,29 และ 30 แห่งพ.ร.บ.คณะสงฆ์ฯ ประกอบด้วย เนื่องจากในภาวะการณ์ช่วงนี้ อะไรๆก็ไม่ปกติอย่างที่ชาวโลกทำกัน

: (
ดูเชิงอรรถ[ข])
ส่วนประเด็นการจับสึกหรือสละสมณเพศ ต้องผ่านการสืบสวน สอบสวน และลงโทษพระภิกษุเสียก่อน ซึ่งการสึกจากความเป็นพระภิกษุจะยังไม่มีผลทางพระธรรมวินัยและทางกฎหมาย เพราะยังมิได้ผ่านการสอบสวนตามกระบวนการเสียก่อน ยกเว้นแต่พระภิกษุรูปนั้นจะสารภาพยอมรับความผิดเสียเอง 

และตราบใดที่ยังไม่วินิจฉัยว่า "ผิด"
ก็ยังถือว่าไม่ขาดจากความ
เป็นพระภิกษุอยู่ตราบนั้น
ซึ่งสอดคล้องและ
เทียบเคียงกับคดีอาญา
ที่ให้สันนิษฐานว่า
จำเลยเป็นผู้บริสุทธิ์ไว้ก่อน
จนกว่าศาลจะตัดสินว่าผิดจริง

***ด้วยเหตุที่ผู้เขียนยกขึ้นมาเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นอีกถึงแนวทางที่เคยมีการเจรจามาแล้วหลายกรณีเพื่อมิให้เกิดปัญหาของมาตรฐานจากการปฏิบัติโดยอาศัยอำนาจเป็นดุลพินิจของเจ้าพนักงานตามกฎหมาย จึงขอยกกรณีตัวอย่างมาเปรียบเทียบ กล่าวคือ 

กรณีเมื่อปี พ.ศ.2557 ที่ศาลอาญาออกหมายจับผู้ต้องหาคดีกบฏ ก่อการร้าย และอื่นๆอีกมากมาย ผู้ต้องหารายนั้น ไปมอบตัวหรือไปปรากฎตัวต่อหน้าพนักงานสอบสวน ก็ดำเนินการแจ้งให้ทราบถึงข้อหาแก่ผู้ต้องหา แล้วให้ปล่อยตัวชั่วคราวโดยมีหลักประกัน (ตัวเลขเพียงหกหลัก) แล้วดีเอสไอก็เดินทางกลับ 

จากนั้นมาพบกันในสถานที่แห่งหนึ่งของเอกชนใกล้ที่ทำการดีเอสไอ ปรากฎว่าดีเอสไอ เดินทางไปหา นอบน้อม และให้เกียรติอย่างที่สุด ข่าวว่าคดีนั้นผ่านไปร่วม 2 ปีแล้ว อัยการก็ยังไม่สั่งฟ้อง ( เขาทำได้อย่างไร?) 

ดีเอสไอหรืออัยการออกมาแถลงถึงความคืบหน้าหรือไม่ จนประชาชนหรือสังคมเกิดความคลางแคลงใจกันว่า ผู้ต้องหารายนั้นยังไปไหนมาไหนหรือก่อความขัดแย้งได้อยู่ร่ำไป

‪#กล่าวโดยสรุป ผู้ที่จะให้คำตอบได้ดีที่สุด ก็คือ ดีเอสไอ แต่หากจะชัดแจ้งไปอีก อัยการที่มาร่วมสอบสวนทั้งเป็นที่ปรึกษา ก็น่าจะออกมาให้คำตอบต่อสาธารณะดังเช่นตอนไปขอออกหมายจับด้วย ก็น่าจะดีเป็นประโยชน์ต่อสังคมได้ไม่น้อย.
______________

เชิงอรรถ
[
ก]ข้อกฎหมาย 
1.
ข้อบังคับของประธานศาลฏีกา ว้าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกประกันในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2548

2.กฏกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเรียกประกันหรือหลักประกันการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาในชั้นสอบสวน พ.ศ.2549

[ข] หลักกฎหมาย
ตาม พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 นั้นมีมาตราสำคัญที่เกี่ยวกับการดำเนินคดีของพระ ดังนี้คือ. –

มาตรา 26 พระภิกษุรูปใดล่วงละเมิดพระธรรมวินัยและได้มีคำวินิจฉัยถึงที่สุดให้ได้รับนิคหกรรมให้สึก ต้องสึกภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลาที่ได้ทราบคำวินิจฉัยนั้น

มาตรา 27 เมื่อพระภิกษุรูปใดต้องด้วยกรณีข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) ต้องคำวินิจฉัยตามมาตรา 25 ให้รับนิคหกรรมไม่ถึงให้สึก แต่ไม่ยอมรับนิคหกรรมนั้น
(2) ประพฤติล่วงละเมิดพระธรรมวินัยเป็นอาจิณ
(3) ไม่สังกัดอยู่ในวัดใดวัดหนึ่ง
(4) ไม่มีวัดเป็นที่อยู่เป็นหลักแหล่ง

ให้พระภิกษุรูปนั้นสละสมณเพศตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎมหาเถรสมาคม

พระภิกษุผู้ต้องคำวินิจฉัยให้สละสมณเพศตามวรรคสอง ต้องสึกภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับทราบคำวินิจฉัยนั้น

มาตรา 28 พระภิกษุรูปใดต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย ต้องสึกภายในสามวันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุด

มาตรา 29 พระภิกษุรูปใดถูกจับโดยต้องหาว่ากระทำความผิดอาญา เมื่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการไม่เห็นสมควรให้ปล่อยชั่วคราวและเจ้าอาวาสแห่งวัดที่พระภิกษุรูปนั้นสังกัดไม่รับมอบตัวไว้ควบคุม หรือพนักงานสอบสวนไม่เห็นสมควรให้เจ้าอาวาสรับตัวไปควบคุม หรือพระภิกษุรูปนั้นมิได้สังกัดในวัดใดวัดหนึ่ง ให้พนักงานสอบสวนมีอำนาจจัดดำเนินการให้พระภิกษุรูปนั้นสละสมณเพศเสียได้

มาตรา 30 เมื่อจะต้องจำคุก กักขังหรือขังพระภิกษุรูปใดตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติการให้เป็นไปตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลมีอำนาจดำเนินการให้พระภิกษุรูปนั้นสละสมณเพศเสียได้ และให้รายงานให้ศาลทราบถึงการสละสมณเพศนั้น.
.........,,,.........


วิญญัติ ชาติมนตรี‪ให้หลวงพ่อไปขอประกันตัวที่ศาล อคติ หรือข้อกฎหมาย ‪ให้หลวงพ่อไปขอประกันตัวที่ศาล อคติ หรือข้อกฎหมาย Reviewed by bombom55 on 21:15 Rating: 5

113 ความคิดเห็น:

 1. พระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโยท่านไม่ได้ทำอะไรผิด แปลกและไม่เข้าใจ #เราเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของหลวงพ่อธัมมชโยค่ะ #

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. เราเชื่อในความบริสุทธิ์ของหลวงพ่อค่ะ

   ลบ
  2. เราเชื่อในความบริสุทธิ์ของหลวงพ่อค่ะ

   ลบ
  3. เราเชื่อในความบริสุทธิ์ของหลวงพ่อ ของให้ความจริงปรากฏในเร็ววัน

   ลบ
 2. ไม่ให้หลวงพ่อไปไหนทั้งนั้น เพราะหลวงพ่อไม่ผิดไม่มมม่ๆๆๆผิด ทำไมต้องมาไล่บี้เอากับหลวงพ่อที่เดียว ทำไมไม่ไปไล่ดูเช็คที่เหลือๆๆ อีกเป็นร้อยๆ ฉบับ ทำไมทำไมหรือ Dsi ต้องการอะไรกันแน่ ถ้าเล่นงานหลวงพ่อธัมมชโยไม่ได้ คุณโดนเก็บงั่นหรือ

  ตอบลบ
 3. ความชัดเจนน้อยมากๆ ทำให้ลูกๆของหลวงพ้อระแวงและสงสัย หลวงพ่อถูกกล่าวหา แค่รับฟัง อาพาธไม่สามารถไปรับฟังได้ มอบอำนาจก็ไม่ได้ นี้หรือความยุติธรรม

  ตอบลบ
 4. ความชัดเจนน้อยมากๆ ทำให้ลูกๆของหลวงพ้อระแวงและสงสัย หลวงพ่อถูกกล่าวหา แค่รับฟัง อาพาธไม่สามารถไปรับฟังได้ มอบอำนาจก็ไม่ได้ นี้หรือความยุติธรรม

  ตอบลบ
 5. ไม่ได้อย่างนี้ ก็จะเอาอย่างนั้น ไม่ได้อย่างนั้น ก็จะเอาอย่างโน้น ....ฯลฯ บานปลายไปเรื่อยไม่รู้จบสิ้นใช่ไหม??? สรุปแล้วประเด็นหลักมันหายไปไหนล่ะ??? คือจะเอาผิดให้ได้ใช่ไหม??? มีวัตถุประสงค์ต้องการอะไรกันแน่???

  ตอบลบ
 6. ผู้ถูกกล่าวหา ไม่ใช่ผู้ต้องหา กฏหมายถือว่า เป็นผู้บริสุทธิ์

  ตอบลบ
 7. ค่ะลูกๆหลวงพ่อจะไม่ยอมให้หลวงพ่อไปตามเกมเขาค่ะ

  ตอบลบ
 8. การดำเนินคดี
  โคตรเป็น....ทำ(ธรรม)

  ตอบลบ
 9. ท่านไม่ได้ทำไรผิด ครับ ส่วนคนที่ผิดยังมีหน้าไปฟ้องคนอื่นอีก สังคมเรา ไม่มีความยุติธรรมเลย

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. สังคมเดียวนี้หาความจรืงใจยาก

   ลบ
 10. หลวงพ่อท่านไม่มีความผิด
  หยากให้ถอนหมายจับที่ไม่เป็นธรรมออกเสียทุกอย่างจะดีขึ้นค่ะ

  ตอบลบ
 11. หลวงพ่อธัมมชโยเป็นพระผู้ประพฤติดีปฏิบัติดีเป็นพระผู้บริสุทธิ์ค่ะ

  DSI จะมาถวายคดีแบบนี้กับกับพระภิกษุผู้บริสุุทธิไม่ได้นะก๊ะ

  ตอบลบ
 12. เราเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของหลวงพ่อธัมมชโยสธุเจ้าค่ะ

  ตอบลบ
 13. ขอบคุณนักกฎหมายที่มีคุณธรรมช่วยตีแผ่แผนร้าย ยุคนี้คนซื่อต้องรู้ทันเล่ห์เหลี่ยมพวกใช้กฏหมายให้ร้ายคนบริสุทธิ์

  ตอบลบ

 14. เรื่องนี้ถูกมองว่าเป็นการกระทำที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างยิ่ง ทั้งยังแสดงความไม่เคารพต่อพระมหาเถระผู้ทรงศีล เมืองไทยเมืองพุทธไม่ควรเกิดเรื่องแบบนี้เลยค่ะ

  ตอบลบ
 15. DSI แสดงให้สังคมได้อุ่นใจบ้างเถอะว่า "เมตตาธรรม" ยังมีอยู่ในบ้านนี้เมืองนี้ เพราะการให้หลวงพ่อไปขอประกันตัวที่ศาล ก็เท่ากับบังคับให้ท่านต้องเสี่ยงอันตรายจากการเดินทางอยู่ดี ทั้งๆ ที่มีอำนาจให้ปล่อยตัวชั่วคราวได้เอง การตั้งเงื่อนไขเช่นนี้ อาจเป็นเหตุให้ภาพลักษณ์ของ DSI มัวหมอง เพราะประชาชนอาจมองว่าเป็นการจงใจ ต้องการให้หลวงพ่อเป็นอันตรายจากอาการอาพาธหรือไม่

  ตอบลบ
 16. ถ้าไม่คิดจะให้สึกคงไปแจ้งข้อกล่าวหาที่วัดพระธรรมกายแล้วละ และคงไม่รีบออกหมายจับดอก

  ตอบลบ
 17. อย่าทำร้ายพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ท่านผู้นำมีจุดประสงค์อะไรไม่ทราบถึงมี 2 มาตรฐานอย่างชัดเจนขนาดนี้ค่ะ

  ตอบลบ
 18. ขบวนการยุติธรรม อาจไม่ยุติธรรม

  ตอบลบ
 19. วันนี้พระอาทิตย์บนท้องฟ้ายังเป็นดวงแก้วเป็นวันที่เกิดปรากฎการนี้เป็นวันที่สาม ซึ่งผมก็หวนนึกถึงคำสอนสมาธิของหลวงพ่อธัมมชโยที่สอนให้เรานีกถึงดวงแก้วกลมๆใสๆน้อมมาไว้ที่กลางกายของเรา
  ผมจึงมั่นใจในความบริสุทธิ์ของหลวงพ่อธัมมชโยครับถึงแม้กระแสสื่อจะว่าอย่างไรก็ช่าง

  ตอบลบ
 20. สิ่งที่หายากที่สุดในยามนี้คือ #ความยุติธรรม

  ตอบลบ
 21. ในเมื่อดีเอสไอ นำหลักฐานเดิมมาในคดีที่ยกฟ้องไปแล้วมากล่าวหา ซึ่งเป็นเรื่องที่ทำไม่ได้ ดังนั้นหลวงพ่อก็ไม่ผิด ไม่จำเป็นต้องรับหัวข้อกล่าวหา

  ตอบลบ
 22. หลวงพ่อเป็นพระแท้เป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธานำมาถวาย ท่านไม่ได้รับของโจรอย่ากล่าวหาท่าน เพราะมันบาป

  ตอบลบ
 23. ยิ่งนานวัน ความไม่ยุติธรรมยิ่งชัดเจน

  ตอบลบ
 24. ขอความเป็นธรรมให้กับหลวงพ่อธัธมชโยด้วย
  เราเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์

  ตอบลบ
 25. โคตร..เป็นธรรมในแผ่นดิน !....!?.ที่ไหนหนอ..

  ตอบลบ
 26. ใช้อำนาจอย่างไม่ชอบธรรม แล้วเราจะเชื่อถือในความยุติธรรมได้อย่างไร

  ตอบลบ
 27. Dsi ไม่น่าไว้ใจ ทำอะไรมีเงื่อนงำตลอด

  ตอบลบ
 28. ความยุติธรรม และสิทธิมนุษยชนที่เรามีอย่างเต็มเปี่ยมแต่กลับใช้ไม่ได้เลย รึต้องถูกยัดเยียดให้เป็นผู้ผิดจากผู้มีอำนาจอยู่ในมือ

  ตอบลบ
 29. ธรรมะชนะอธรรมครับ

  ตอบลบ
 30. ขอบารมีพระพุทธเจ้าทุกพระองค์คุ้มครองหลวงพ่อและวัดพระธรรมกายด้วยเทอญ

  ตอบลบ
 31. พุทธะทรงให้ยึดมั่นในพระรัตนตรัยไม่ว่าร้ายกล่าวร้ายไมลุแก่อคติธรรม..มีตนตั้งเพียรเพื่อถึงบรมธรรม..เพียรละอกุศลละกรรมดำบาปมืดมนชั่วทั้งปวง..มุ่งมั่นในอริยมรรคอริยผล..ขอกราบนอบน้อมบุญความดีแด่ถวายหลวงพ่อพระธัมมชโย..เทอญ

  ตอบลบ
 32. ถ้ามองด้วยใจเป็นกลางและศึกษาข้อมูลให้ดี จะเห็นว่าเพียงแค่ดีเอสไอไปยื่นหมายให้พระธัมมชโยที่วัด เรื่องก็จบแล้ว จากนั้นก็ยื่นเรื่องให้อัยการ แต่เหมือนพยายามทำอะไรบางอย่างอยู่ในขั้นตอนนี้ อาศัยว่าคนไทยชอบพูดมากกว่าอ่าน เลยไม่เข้าใจว่าพระธัมมชโยเป็นเพียงผู้ถูกกล่าวหา ถ้ายื่นเรื่องถึงอัยการ อัยการก็อาจไม่ฟ้องเพราะไม่มีหลักฐาน ก่อนหน้านี้เคยยื่นฟ้องแล้วอัยการก็ไม่ฟ้อง คราวนี้เลยมาไม้นี้ ทำแบบนี้มันฟ้องอยู่แล้วว่ารับใบสั่งมาให้จับสึก

  ตอบลบ
 33. การกล่าวหาพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เริ่มต้นจากความไม่ถูกต้องตามหลัก กม. ด้วยการทำคดีซ้ำซ้อนกับคดีเก่า ซึ่งทำไม่ได้, โจทย์ไม่ใช่สหกรณ์ฯ คลองจั่น คนไปฟ้องเป็นเพียงสมาชิกสมทบ ไม่ใช่คนที่สหกรณ์ฯมอบหมาย เพราะสหกรณ์ฯ รู้ว่าเงินสหกรณ์ฯ ไม่มีอ ะไรเกี่ยวข้องโดยตรงกับหลวงพ่อ นอกจากเริ่มต้นผิดแล้วยังทำผิดในขั้นตอนต่อมาอีกหลายอย่าง อาทิเช่น ไม่เชื่อว่าหลวงพ่อป่วยหนัก แต่ไม่ยอมส่งแพทย์ที่เป็นกลางมาตรวจหลวงพ่อ แต่กลับส่งเรื่องไปขอศาลให้ออกหมายจับหลวงพ่อ เป็นต้น ดังนั้น ดีเอสไอ จะให้ความเป็นธรรมแก่หลวงพ่อได้จริงหรือไม่ เป็นสิ่งที่จะต้องติดตามดูตอนต่อไป

  ตอบลบ
 34. ไม่กลัวบาปกลัวกรรมเลย ที่ปฏิบัติกับพระปู้มีเมตตาเช่นนี้

  ตอบลบ
 35. ไม่กลัวบาปกลัวกรรมเลย ที่ปฏิบัติกับพระปู้มีเมตตาเช่นนี้

  ตอบลบ
 36. หลวงพ่อไม่ได้ทำอะไรผิดคดีจบไแแล้ว ดีเอสไอยัดเยียดข้อหาเองคุณศุภชัยบริจาคตั้งหลายแห่งไม่เห็นโดนข้อหานี้เลยมันหมายความว่าอย่างไรรู้อยู่แก่ใจหยุดเถะอย่าก่อเวรเลยจงเป็นสุขๆๆเถิดอย่ามาเบียด้บียนกันเลย

  ตอบลบ
 37. หน่วยงานไทยเก่งมากครับ โดยเฉพาะการตามจับยัดข้อหาพระดีๆ

  ตอบลบ
 38. หลวงพ่อไม่ได้ทำอะไรผิดคดีจบไแแล้ว ดีเอสไอยัดเยียดข้อหาเองคุณศุภชัยบริจาคตั้งหลายแห่งไม่เห็นโดนข้อหานี้เลยมันหมายความว่าอย่างไรรู้อยู่แก่ใจหยุดเถะอย่าก่อเวรเลยจงเป็นสุขๆๆเถิดอย่ามาเบียด้บียนกันเลย

  ตอบลบ
 39. ความดี และความจริง จะต้องปรากฏแก่ชาวโลกค่ะ
  หลวงพ่อธัมมชโยเป็นผู้บริสุทธิ์

  ตอบลบ
 40. ขอความเป็นธรรม คืนความสุขให้เถอะค่ะ

  ตอบลบ
 41. ความดี และความจริง จะต้องปรากฏแก่ชาวโลกค่ะ
  หลวงพ่อธัมมชโยเป็นผู้บริสุทธิ์

  ตอบลบ
 42. แผนการของมาร..ที่เราต้องไม่เดินตาม

  ตอบลบ
 43. เราเชื่อมั่นว่าหลวงพ่อธัมมชโยเป็นผู้บริสัทธิ์

  ตอบลบ
 44. เราเชื่อมั่นว่าหลวงพ่อธัมมชโยเป็นผู้บริสัทธิ์

  ตอบลบ
 45. ดีเอสอาย ตั้งเงื่อนไขกับหลวงพ่อได้ทุกวัน. และมีวาระซ้อนเร้นตลอดเวลา. แล้วจะให้เราศิษยานุศิษย์ไว้วางใจได้อย่างไร เป็นเจ้าหน้าที่บ้านเมืองแท้ๆ. แต่ปฏิบัติหน้าที่ไม่โปร่งใส ไม่ขัดเจนในกระบวนการยุติธรรม แล้วชาติบ้านเมืองจะสงบสุขได้อย่างไร รังแกวัด รังแกพระสงฆ์ กดดันสร้างเงื่อนไขอันไม่ชอบธรรม

  ตอบลบ
 46. ขอความเป็นธรรมให้หลวงพ่อด้วย.ท่านคือพระปฏิบัติดี

  ตอบลบ
 47. ขอความเป็นธรรมให้หลวงพ่อด้วย.ท่านคือพระปฏิบัติดี

  ตอบลบ
 48. คิดแล้ว ว่ามันต้องไม่ปกติ การยื่นข้อเสนอของdsi ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์เขา เหมือนวางเบ็ดล่อปลา แต่พอดีปลาไม่ยอมกินเบ็ด เพราะไม่ใช่ปลา555

  ตอบลบ
 49. คิดแล้ว ว่ามันต้องไม่ปกติ การยื่นข้อเสนอของdsi ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์เขา เหมือนวางเบ็ดล่อปลา แต่พอดีปลาไม่ยอมกินเบ็ด เพราะไม่ใช่ปลา555

  ตอบลบ
 50. การรับประเคนของพระสงฆ์ ไม่ถือว่าเป็นการรับของโจร
  ไม่ได้ผิดอะไร ทำไมต้องยัดเยียดข้อหาให้พระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ

  ตอบลบ
 51. คดีนี้มันผิดพลาดมาตั้งแต่ต้นแล้วคะ มันไม่ควรดำเนินการมาถึงตอนนี้ด้วยซำ้ เพราคดีไกล่เกลี่ยกันได้ ไม่มีเจ้าทุกข์ ไม่มีโจทย์ แปลกที่ DSI ยังให้คนอย่าง ไพบูลย์ มโน เดินหน้าปรักปรำ หลวงพ่อไม่เว้นแต่ละวัน หยุดซะทีความชั่วนะคะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. อิจฉาที่เค้าทำได้ดีกว่าตัวเองหรือเปล่าข้อหาที่ตั้งมานะ มันใช่แล้วหรือ

   ลบ
 52. หลวงพ่อบริสุทธิ ท่านเป็นผู้ที่ถูกกล่าวหาและถูกกระทำ ไม่ใช่ผู้ต้องหา ท่านไม่ได้มีความผิดอะไร

  ตอบลบ
 53. หลวงพ่อบริสุทธิ ท่านเป็นผู้ที่ถูกกล่าวหาและถูกกระทำ ไม่ใช่ผู้ต้องหา ท่านไม่ได้มีความผิดอะไร

  ตอบลบ
 54. หาเรื่องกันเห็นๆ โคตรจะอยุติธรรมกันเลย ผู้ทำเรื่องอันชั่วช้านี้จะได้รับผลกรรมแน่นอน ธรรมะย่อมชนะอธรรมแน่นอน พวกเราเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย

  ตอบลบ
 55. ขอให้หลวงพ่อปลอดภัย จากคนชั่วที่คิดทำลายหลวงพ่อและพุทธศาสนาด้วยเทอญ

  ตอบลบ
 56. ธรรมะ ย่อมชนะ อธรรม
  มหาปูชนียาจารย์ จุติลงมา เพื่อปราบมาร
  ขอให้เชื่อมั่นในมหาปูชนีบาจารย์
  ทาน ศีล ภาวนา เราก็ทำกันไป
  น้อมถวายบูชาธรรมหลวงพ่อธัมมชโย สาธุๆๆครับ

  ตอบลบ
 57. ไม่มีมาตรฐานจริงๆ ขอความยุติธรรมให้หลวงพ่อด้วยค่ะ

  ตอบลบ
 58. บ้านนี้เมืองนี้ มันเป็นอะไรกันไปแล้ว มันเสื่อมๆๆๆ พระปิดสนามบิน ก่อการร้ายสากล ไม่โดนดำเนินคดี ลอยนวล แถมนั่งหัวโต๊ะบงการทำเรื่องชั่วๆได้อย่างอิสระ เออเนาะ #เราเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของหลวงพ่อธัมมชโย

  ตอบลบ
 59. บ้านนี้เมืองนี้ มันเป็นอะไรกันไปแล้ว มันเสื่อมๆๆๆ พระปิดสนามบิน ก่อการร้ายสากล ไม่โดนดำเนินคดี ลอยนวล แถมนั่งหัวโต๊ะบงการทำเรื่องชั่วๆได้อย่างอิสระ เออเนาะ #เราเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของหลวงพ่อธัมมชโย

  ตอบลบ
 60. ถ้าผู้นำจะนำพาประชาชนทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนา ประเทศเราคงน่าอยู่กว่านี้เยอะ

  ตอบลบ
 61. เรารักข้าราชการที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข เข้าตามตรอกออกตามประตูมีธรรมเนียมประเพณีประพฤติปฏิบัติต่อสงฆ์กันมานานแล้ว ควรกราบเรียนปรึกกันก็ว่าตามขบวน การพระผู้มีคุนูประการต่อลูกหลาน ผลงานท่านโดดเด่น เป็นที่พึ่งยามทุกข์ควรให้เกียรติท่านครับ

  ตอบลบ
 62. หลวงพ่อไม่ได้ผิดอะไรท่านทำแต่ความดีมาโดยตลอดอยากให้ความจริงกระจ่างเสียทีจะได้สงบเสียที่

  ตอบลบ
 63. รักตัวเอง��

  ให้เราสร้างความดีของเราให้มากเข้า
  บุญมากเท่าภูเขาเมื่อไร
  อะไร ๆ ก็ปิดไม่อยู่ บังไม่อยู่
  ใคร ๆ ก็จะเห็นความดีของเรา
  จำคำของยายเอาไว้ให้ดีนะ
  เราสร้างความดี สร้างบุญของเราไปอย่างนี้
  จะได้ชื่อว่า รักตัวเอง ส่งเสริมตัวเอง
  ทำบุญมาก ๆ เข้า สักวันหนึ่งบุญจะเต็มแน่นอน
  ถึงวันนั้นเราก็สบาย
  มีแต่ความสุข

  ตอบลบ
 64. มีกานแถลงข่าวข้อแท้จริงในทุกๆวันทำให้เหล่าผศิษยานุศิษย์ทั้งหลาย ได้ข้อมูลที่ชัดเจนถูกต้อง. การทำงานในลักษณนี้ถูกต้องตรงทางแล้ว
  อนุโมทนากับทุกท่าน

  ตอบลบ
 65. เนี่ยมันกฎหมาย หรือกฎฉัน.

  ผู้นำคงจะแสดงออก. ให้ประชาชนรู้ว่าสิ่งที่เค้าพูดเป็นจริงหรือไม่???

  ตอบลบ
 66. หลวงพ่อท่านบริสุทธิ์ การถูกกล่าวหามาเป็นชุดๆขยันสร้างความเท็จได้สนิทใจ ฉะนั้นพวกเราไม่จำเป็นต้องให้หลวงพ่อไป

  ตอบลบ
 67. ขอบารมีหลวงปู่ คุณยายปกป้องคุ้มครองหลวงพ่อด้วยเถอะเจ้าค่ะ

  ตอบลบ
 68. ขอบารมีหลวงปู่ คุณยายปกป้องคุ้มครองหลวงพ่อด้วยเถอะเจ้าค่ะ

  ตอบลบ
 69. เราเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของหลวงพ่อธัมมชโยครับ

  ตอบลบ
 70. ลับ ลวง. พระ จ้องทำลายหลวงพ่อธัมมชโยล่ะสิ. ไม่พูดแต่การกระทำฟ้องชัด

  ตอบลบ
 71. ความยุติธรรมในไทยไม่มีแล้ว...
  หลวงพ่อไม่ผิดเลยแม้แต่น้อย
  ทำแบบนี้ได้ไง
  คิดอะไรกันอยู่
  นรกรอพวกคุณอยู่

  ตอบลบ
 72. ความยุติธรรมในไทยไม่มีแล้ว...
  หลวงพ่อไม่ผิดเลยแม้แต่น้อย
  ทำแบบนี้ได้ไง
  คิดอะไรกันอยู่
  นรกรอพวกคุณอยู่

  ตอบลบ
 73. นี่เป็นอีกหนึ่งการสร้างบารมีของเรา ใครมากลั่นแกล้งเราก็ยังสู้ด้วยธรรม ชนะทุกที

  ตอบลบ
 74. เห็นด้วยคะ มันมีหลายประเด็นมากที่ทำให้สงสัยว่าดีเอสไอไม่เป็นธรรม ทำให้ตั้งข้อสังเกตุในกระบวนการยุตืธรรมของเมืองไทย เราละเลยศีลธรรม มองข้ามความถูกต้องไปกันได้ขนาดนี้เลยหรือ

  ตอบลบ
 75. หลวงพ่อไม่ได้ผิด แต่มีคนคอยประเคนความผิด งงจริงๆ ดูคดีมีลับลมคมในชอบกล สังคมสงสัยมากค่ะ

  ตอบลบ
 76. หลวงพ่อไม่ได้ผิด แต่มีคนคอยประเคนความผิด งงจริงๆ ดูคดีมีลับลมคมในชอบกล สังคมสงสัยมากค่ะ

  ตอบลบ
 77. มีคนดีๆอย่างหลวงพ่อมากๆดีกว่าที่จะมีแต่คนไม่ดีอย่ากลั่นแก้ลงกันเลยดีเอสไอ

  ตอบลบ
 78. เมื่อยุคคนพาลครองอำนาจ พระดีถูกรังแก ประชาชนตาดำทนไม่ได้

  ตอบลบ
 79. เมื่อยุคคนพาลครองอำนาจ พระดีถูกรังแก ประชาชนตาดำทนไม่ได้

  ตอบลบ
 80. สงสัยมันคงมีแผนชั่ว+++คนชั่ว..ไม่เห็นโรงศพ ไม่หลั่งน้ำตา.+++.นึกถึงพระเทวทัต.+++.ตอนแรกก็ห้าวไปเรื่อย..แต่ตอนหลังแผ่นดินสูบจนเกยคางแล้ว.+++.จึงค่อยรู้สึกผิด..แต่ก็สายไปแล้ว.


  ตอบลบ
 81. No! Never let Loung Phor get out from temple, once he is out,we might not beable to see him in a monkhood again. Can not trust the unfair group and this order from DSI. They want to murder loung phor alive, NO go!

  ตอบลบ
 82. No! Never let Loung Phor get out from temple, once he is out,we might not beable to see him in a monkhood again. Can not trust the unfair group and this order from DSI. They want to murder loung phor alive, NO go!

  ตอบลบ
 83. ขอคืนความยุติธรรมให้หลวงพ่อด้วยค่ะ หยุดเถอะค่ะ หยุดใส่ร้ายพระผู้บริสุทธิ์ด้วยเถิด หยุดยัดข้อหาพระเสียทีค่ะ คำมนุษยธรรม ยังพอมีเหลืออยู่บ้างไม๊คะ
  ระวังนะคะ ให้ทุกข์แก่ท่านทุกข์นั้นถึงตัว ดิฉันสงสารพวกคุณนะคะ เลิกเถอะค่ะ

  ตอบลบ
 84. ขอคืนความยุติธรรมให้หลวงพ่อด้วยค่ะ หยุดเถอะค่ะ หยุดใส่ร้ายพระผู้บริสุทธิ์ด้วยเถิด หยุดยัดข้อหาพระเสียทีค่ะ คำมนุษยธรรม ยังพอมีเหลืออยู่บ้างไม๊คะ
  ระวังนะคะ ให้ทุกข์แก่ท่านทุกข์นั้นถึงตัว ดิฉันสงสารพวกคุณนะคะ เลิกเถอะค่ะ

  ตอบลบ
 85. พวกเราไม่ให้หลวงพ่อำปใหรฝนทั้งนั้น ท่านป่วยหนักค่ะ

  ขอคืนความยุติธรรมให้หลวงพ่อค่ะ

  ตอบลบ
 86. หลวงพ่อไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นเจ้าค่ะ หาเรื่องใส่ความ เท็จทั้งสิ้น

  ตอบลบ
 87. เราเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของหลวงพ่อธัมมชโย ใครที่มุ่งทำร้ายพระผู้บริสุทธิ์ กรรมจะตามสนองในไม่ช้านี้ ระวังตัวไว้ให้ดีนะ

  ตอบลบ
 88. กฎหมาย ถ้าทำ แบบ นี้ กับหลวงพ่อ
  เราจะยังคงเชื่อมั่น ในความยุติธรรม ได้อยู่ไหม คะ?

  ตอบลบ
 89. เราเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของหลวงพ่อธัมมชโยค่ะ

  ตอบลบ
 90. ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามเราเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ขิงพระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย. ไม่ว่าใครจะทำอย่างไรก็ตาม. คนอื่นไม่รู้แต่ตัวผู้ทำก็รู้. แม้ทำโดยถูกบังคับ. ยังมีกรรมที่ต้องชดใช้. แต่ความหนักเบาของกรรมขึินอยู่กับเจตนาด้วยค่ะ

  ตอบลบ
 91. This is a website that sells Dhohoo.com. Not only can you buy it here, but you can also buy Dhohoo and reward your pet for good behavior. Your pet will be happy to cuddle with you.Not only is there Dhohoo,there are Dhohoo.com to choose from,and you can definitely buy the best and most suitable Dhohoo for your pet.

  ตอบลบ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.