เปิดเผย !!! คำแถลงข่าวคดีพระยันตระ จากศาลสหรัฐ ที่คนไทยทั่วประเทศ ไม่เคยรู้

เปิดเผย !!! คดีพระยันตระ 
ที่คนไทยทั่วประเทศ ไม่เคยรู้

แถลงข่าวโดย ปีเตอร์ เซย์ ทนายความพระอาจารย์ยันตระ
ศาลสหรัฐให้สถานภาพลี้ภัยทางการเมือง 
แก่พระอาจารย์ยันตระ
วันที่ 19 มิถุนายน 1997 ซานดิเอโก แคลิฟอร์เนีย

       วันที่ 19 มิถุนายน 1997 ผู้พิพากษาสหรัฐอเมริกา RICO J. BARTOLOMEI ได้ประกาศ คำพิพากษา มีใจความ ตอนหนึ่งว่า พระอาจารย์ยันตระ ซึ่งรัฐบาลไทยได้เคยระบุว่าเป็น “บุคคลที่ประเทศไทยต้องการที่สุด” นั้นต้องเผชิญ กับ “ขบวนการกำจัด กวาดล้าง” ในประเทศไทย มิใช่เผชิญกับ “การดำเนินคดีทางอาญา"

        ผู้พิพากษา ใช้เวลาในการอ่านคำพิพากษาถึง 5 ชั่วโมง ในห้องพิจารณาคดีเมืองซานดิเอโก รัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งเต็มไปด้วยผู้สนับสนุนพระอาจารย์ยันตระ ในตอนหนึ่งผู้พิพากษาได้กล่าวว่า 

ผู้พิพากษาเองได้พบว่าพระอาจารย์ยันตระเป็นบุคคล ที่น่าเชื่อถือ และได้ให้การด้วยความบริสุทธิ์ใจ ซื่อตรง และถ่อมตน ผู้พิพากษายังได้กล่าวอีกว่าพระอาจารย์ยันตระให้การอย่าง สอดคล้อง คงสาระเดิม ภายใต้การซักถามอย่างเข้มข้นของฝ่ายรัฐบาลอเมริกัน 

หลังจากที่ได้พิจารณาหลักฐานจากทนายความ สิทธิมนุษยชนชาวอเมริกันของพระอาจารย์ยันตระ ชื่อ ปิเตอร์ เชย์ ตลอดจนหลักฐานอื่นๆ ของรัฐบาลไทยผ่านทางนักกฎหมายของรัฐบาลอเมริกัน ชื่อ ทอมัส เฮน 

ผู้พิพากษาได้ตัดสินว่า รัฐบาลไทยได้ละเมิดหลักกฎหมายระหว่างประเทศไทยโดยที่ ในปี 1995 รัฐบาลไทยได้กล่าวหาพระอาจารย์ยันตระ ว่าในคำแถลงซึ่งพระอาจารย์ยันตระ อ่าน ณ วัดแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 1995 ท่านได้ “ดูหมิ่นเจ้าหน้าที่รัฐบาลไม่ทราบชื่อ และสมเด็จพระสังฆราช” 

ผู้พิพากษาสรุปว่า คำแถลงดังกล่าวมิได้ดูหมิ่นผู้ใด แม้ว่าจะเป็นไปตามข้อกล่าวหาจริง การฟ้องร้องทางอาญาที่เกิดขึ้นนั้นนับว่าเป็น การละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานในการแสดงออกของพระอาจารย์ยันตระอันเป็นสิทธิที่ได้รับการรับรองจากรัฐธรรมนูญไทยและกฎหมายสากล 

ผู้พิพากษาได้กล่าวอีกว่า รัฐบาลไทยพยายามที่จะทำให้พระอาจารย์ยันตระ หยุดพูดและสึกท่าน เพราะความมีชื่อเสียงของท่านในประเทศไทย ตลอดจนการพูดถึงเรื่องการคอรัปชั่น การติดสินบน การค้ายา และธุรกิจทางเพศ 

ผู้พิพากษายังได้กล่าวอีกว่าถึงแม้พระอาจารย์ยันตระ จะหนีออกจากประเทศไทยด้วยความห่วงใยในชีวิตของตนในเดือน กรกฎาคม 1995 รัฐบาลไทยก็ยังพยายามประสานและร่วมมือกับรัฐบาลอเมริกันในการล่าตัวท่านเพื่อส่งกลับ ประเทศไทย รัฐบาลอเมริกันยังได้แนะนำรัฐบาลไทยให้เก็บความพยายามเหล่านี้เป็น “ความลับ” เพื่อ “ป้องกันมิให้องค์กรทางด้านสิทธิ มนุษยชนเข้าเกี่ยวข้องด้วย” ซึ่งจะทำให้การทำงานลำบากขึ้น

         ในเอกสารการติดต่ออย่างลับๆ ถึงรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ซึ่งทนายความของพระอาจารย์ยันตระ ได้มาจากศาลสหรัฐนั้น รัฐบาลไทยได้แสดงออกอย่างชัดเจนว่า รัฐบาลไทยมีเจตนาที่จะขังพระอาจารย์ยันตระ หากท่านถูกส่งตัวกลับเมืองไทย โดยมิยอมให้ประกันตัว รัฐบาลไทยเสนอตัวที่จะส่งตำรวจไทยมาสหรัฐอเมริกาเพื่อจับกุม คุมขัง และนำตัวพระอาจารย์ยันตระ กลับประเทศไทย 

หลักฐานในเอกสารอีกฉบับหนึ่งของรัฐบาลอเมริกันได้เขียนไว้อย่างชัดเจนว่า รัฐบาลไทยยืนยันว่าพระอาจารย์ยันตระ จะต้องถูกส่งกลับเมืองไทยและต้องถูกคุมขัง โดยที่มิได้คำนึงถึงขั้นตอนทางกฎหมายที่ได้ทำกันไว้ในสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดน อเมริกัน-ไทยเลย 

ผู้พิพากษายังได้อ้างถึงเอกสารของรัฐบาลอเมริกันซึ่งรายงานว่า ในปี 1996 มีนักโทษจำนวนหนึ่งในคุกไทย ถูกทำร้ายร่างกาย และทรมานเพื่อให้สารภาพและบ้างก็ถูกฆ่า

       ผู้พิพากษายังได้ชี้ลงไปอีกว่า มีรายงานที่เชื่อถือได้ระบุว่า เจ้าหน้าที่รัฐบาลไทยบางคนก็ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจการที่ ผิดกฎหมายซึ่งพระอาจารย์ยันตระ ได้กล่าวไว้อย่างตรงไปตรงมาในการแสดงธรรมของท่านหลายๆ ครั้ง และกลุ่มคนเหล่านี้เองที่ได้ทำการกล่าวหา ให้ร้ายพระอาจารย์ยันตระ ทางสื่อมวลชนไทยซ้ำแล้วซ้ำเล่าระหว่างปี 1995

       ผู้พิพากษายังได้ชี้ลงไปอีกว่า น้ำหนักของหลักฐานที่ใช้กล่าวหาว่าพระอาจารย์ยันตระ ได้ละเมิดพรหมจรรย์แห่งความเป็นพระ เป็นหลักฐานที่ไร้มูล และข้อกล่าวหาเหล่านี้อาจจะได้รับการเสกสรรปั้นแต่งขึ้นโดยเจ้าหน้าที่รัฐบาลบางคนที่ต้องการทำลายพระอาจารย์ยันตระ และศาลสงฆ์ก็ได้ตัดสินแล้วว่าพระอาจารย์ยันตระ มิได้มีความผิดในข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดพรหมจรรย์ 

ผู้พิพากษายังได้ให้ความเห็นอีกว่าการไต่สวนของศาลสงฆ์เป็นไปตามขั้นตอนที่ควรจะเป็น ผู้พิพากษาได้อ้างถึงรายงานของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือว่า 

สื่อมวลชนส่วนหนึ่งถูกควบคุมโดยรัฐบาลไทย สื่อมวลชนไทยได้ประโคมข่าวข้อกล่าวเรื่องการละเมิดพรหมจรรย์ของพระอาจารย์ยันตระ อย่างหนักหน่วง เป็นเวลามากกว่าหนี่งปี ติดต่อกัน

         ด้วยการขอร้องจากรัฐบาลไทย เมื่อประมาณปีที่แล้ว รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้ฟ้องพระอาจารย์ยันตระด้วยข้อกล่าวหาทางอาญาที่ร้ายแรง รัฐบาลไทยได้อ้างว่า เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 1996 ที่พระอาจารย์ยันตระเข้ารายงานตัว ณ สถานีตำรวจ แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครฯ อันเนื่องมาจากการที่มีผู้ร้องทุกข์ว่า พระอาจารย์ยันตระได้ดูหมิ่นเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ทราบนาม 

และในวันนั้นเอง พระอาจารย์ยันตระถูก “จับ” ในแบบฟอร์มที่พระอาจารย์ยันตระกรอกให้กับหน่วยงานเข้าเมืองของอเมริกา หลังจากที่ท่านเข้ามายังประเทศอเมริกาแล้ว ท่านได้กรอกว่าท่านไม่เคยถูกจับในประเทศไทย เป็นเพียงการเข้ารายงานตัวเท่านั้น วันที่ 17  มิถุนายน 1997 

สองวันก่อนที่ผู้พิพากษาจะประกาศคำพิพากษาให้สถานภาพลี้ภัยทางการเมืองแก่พระอาจารย์ยันตระ รัฐบาลอเมริกันได้ยกเลิกข้อกล่าวหาทั้งหมดที่กล่าวหาว่าท่านโกหกในแบบฟอร์มเอกสารเข้าเมือง 

พระอาจารย์ยันตระได้ยอมรับความผิดที่ได้ละเมิดกฎหมายทางเทคนิคเล็กน้อย ว่าท่านมีพาสปอร์ตเขมรที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไว้ในครอบครอง พาสปอร์ตเขมรนี้มีผู้ถวายท่านเมื่อประมาณเดือนกรกฎาคม 1995 เพื่อหนีออกจากประเทศไทย แต่ท่านก็มิได้ใช้พาสปอร์ตฉบับนี้ (ท่านออกจากประเทศไทยโดยใช้พาสปอร์ตไทย) 

รัฐบาลอเมริกันได้ตกลงต่อหน้าศาลว่า ความผิดนี้เป็นเพียงการละเมิดกฎหมายทางเทคนิคและโทษของพระอาจารย์ยันตระ คือการสอนพุทธศาสนาเป็นเวลา 300 ชั่วโมง อันเป็นกิจกรรมที่ท่านมีความสุขที่จะทำ

        หลังจากที่ผู้พิพากษาได้ตัดสินใจให้สถานภาพลี้ภัยทางการเมืองในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วนั้น พระอาจารย์ยันตระ ได้กล่าวแก่ผู้สนับสนุนและสื่อมวลชนว่า 

“อาตมามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งสำหรับการตัดสินใจของศาลสถิตย์ยุติธรรมประเทศสหรัฐอเมริกา อาตมาหวังว่าจะสามารถเดินทางเผยแพร่พระพุทธศาสนาและการปฏิบัติภาวนาไปทั่วโลกในเวลาอีกไม่นานนัก อาตนาคิดถึงผู้ติดตามอาตมาในประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง และคิดถึงพวกเขาตลอดเวลา 

อาตมาให้อโหสิแก่ผู้ที่ต้องการกำจัดอาตมา คนเหล่านั้นถูกชักจูงให้เข้าใจอาตมาผิด และวันหนึ่งข้างหน้าคนเหล่านี้คงจะมีกำลังที่จะเผชิญกับความเป็นจริงที่ว่า อาตมา เป็นพระที่ต้องการเพียงเผยแพร่หนทางแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ส่งเสริมให้เกิดสันติภาพ ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคี กลมเกลียว และต้องการให้ประเทศของอาตมาไร้ซึ่งคอรับชั้น และกิจกรรมที่ผิดกฎหมายและเบียดเบียนผู้อื่นทั้งปวง 

อาตมารักคนไทยทั้งมวลและรักประเทศของอาตมา เมื่อใดก็ตามที่เวลามาถึงและผู้ที่ต้องการกำจัดอาตมามิได้อยู่ในอำนาจอีกต่อไป อาตมาจะกลับประเทศไทย ที่ซึ่งดวงใจของอาตมาสถิตย์อยู่ตลอดเวลา แม้นว่าอาตมาจะกล่าวถ้อยคำเหล่านี้ในดินแดนที่ห่างไกล ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาก็ตาม”

         ปีเตอร์ เชย์ ทนายความสิทธิมนุษยชนอเมริกันของพระอาจารย์ยันตระได้กล่าวหลังจากที่ศาลได้ ประกาศคำพิพากษา แล้วว่า 

“พระอาจารย์ยันตระ ได้ชัยชนะอันยิ่งใหญ่ในศาลสถิตย์ยุติธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นไปด้วย ความยุติธรรม และไม่เข้าข้างใคร 

เจ้าหน้าที่รัฐบาลไทยที่พยายามจะทำลายพระอาจารย์ยันตระ ควรจะได้รับการพิจารณาโทษต่อหน้าศาลไทย ถึงความผิดที่พวกเขาได้กระทำ การกระทำของพวกเขานำความอัปยศอดสูมาสู่ประเทศไทย 

พวกเขาทำให้ ภาพพจน์ของประเทศไทยเสียหายในสายตาของชาวอเมริกันและประชาชนทั่วโลกที่ทราบการกระทำที่ชั่วร้ายของพวกเขาเหล่านั้น 

พระอาจารย์ยันตระ เป็นบุคคลแห่งสันติ และเมตตา ท่านควรจะได้รับการสรรเสริญที่กล้ากล่าวถึงความไม่เป็นธรรมในสังคมอย่างตรงไปตรงมา มิใช่การถูกกำจัด กลั่นแกล้ง ดังเช่นที่เป็นมา 

ปัจจุบันพระอาจารย์ยันตระ ได้มีอิสระภาพอีกครั้งหนึ่ง ในการเผยแพร่พุทธศาสนา ซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านรักที่จะทำและท่านก็ทำได้อย่างดียิ่ง 

อย่างไรก็ตามสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของท่านก็ยังถูกละเมิดอยู่เสมอตราบเท่าที่ท่านยังไม่สามารถกลับประเทศไทยได้ โดยไม่ต้องหวาดกลัวว่าจะต้องถูกจับเข้าคุกในข้อหาที่เสกสรรปั้นแต่งขึ้นมาว่า 

พระอาจารย์ยันตระ “ดูหมิ่นเจ้าหน้าที่รัฐบาลไม่ทราบนาม” หรือ “ดูหมิ่นสมเด็จพระสังฆราช” ผู้ซึ่งไม่เคยตรัสเองเลยว่าพระองค์ทรงถูกดูหมิ่นจากคำแถลงต่อหน้าสาธารณชนของพระอาจารย์ยันตระ 

นับแต่นี้ไปควรจะเป็นเวลาของการปรองดองกัน มิใช่ทำการกลั่นแกล้ง กำจัดพระอาจารย์ยันตระต่อไปอีก การกระทำดังกล่าวละเมิดทั้งกฎหมายสิทธิมนุษยชนสากล และสิทธิขั้นพื้นฐานในการแสดงออกของพระอาจารย์ยันตระ"

ความอคติ อิจฉา ริษยา

มีทุกยุคทุกสมัย

อนิจจา

ดังเหตุการณ์ปัจจุบัน

กับวัดพระธรรมกาย

กับพระธัมมชโย

ก็เช่นกัน


เปิดเผย !!! คำแถลงข่าวคดีพระยันตระ จากศาลสหรัฐ ที่คนไทยทั่วประเทศ ไม่เคยรู้ เปิดเผย !!! คำแถลงข่าวคดีพระยันตระ จากศาลสหรัฐ ที่คนไทยทั่วประเทศ ไม่เคยรู้ Reviewed by bombom55 on 05:33 Rating: 5

83 ความคิดเห็น:

 1. คนไทยถูกปิดหูปิดตามานานกี่ปีแล้ว ประวัติศาสตร์ต้องไม่ย่ำรอยเดิม

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. เห็นด้วยค่ะ. เป็นยุคที่หาความชอบธรรม. ความยุติธรรม. ไม่ได้เลย. เหมือนอำนาจอยู่ในมือคนพาล

   ลบ
 2. ใครนะช่างกล้าทำ บาปกรรม เพราะตอนนั้นขนาดผมยังหลงเชื่อว่าท่านผิดเลย สื่อมันร้ายจริงๆ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. คนที่กล้าทำนั้นเป็นผู้มีอำนาจมากที่สุด สามารถสั่งย้ายทหารตำรวจได้ ให้ยศนายพลแก่ทหารได้ ย้ายข้าราชการได้หมดทุกที่ทุกตำแหน่งภายใน3วัน ใหญ่ไหมล่ะ?
   แล้วยังกุมอำนาจสื่อทั้งหมดอีกด้วย ก็เหมือนกุมอำนาจหมดทั้งประเทศน่ะแหละ ใครล่ะ?

   ลบ
  2. มีหลักฐานอะไรไหมอ่ะครับ

   ลบ
  3. ....ดูที่การกระทำที่ออกมาก็เห็นกันอยู่ไม่ใช่หรือ. ไร้ซึ่งความเป็นธรรม. ไร้ซึ่งมนุษยธรรม...#สลดประเทศไทย

   ลบ
 3. ด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาลให้คนไทยตาสว่างซะที

  ตอบลบ
 4. คนไทยถูกหลอกมานาน ท่านไม่ได้ทำความผิด แต่ใช้นารีพิฆาต เพราะความอิจฉาริษยา คนไทยควรตาสว่างำด้แล้ว

  ตอบลบ
 5. โชคดีที่สมัยนั้นเข้าวัดพระธรรมกายแล้วหลวงพ่อธัมมชโยหลวงพ่อทัตตะท่านสอนว่าไม่ให้ว่าร้ายล่วงเกินพระสงฆ์เพราะเราไม่รู้จริง หากท่านไม่ได้เป็นเช่นนั้นจริงเราจะแบกบาปและที่สำคัญเป็นบาปมหันต์. โชคดีจริงๆเราจึงไม่ได้ล่วงเกินท่านเลย

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. แล้วใครกันนะที่กล่าวว่าท่านพุทธทาสตกนรก...โดยผู้ถูกกล่าวหาไม่อาจมาแก้ตัวได้

   ลบ
  2. บ้าและโง่ปัญญาอ่อนมาก

   ลบ
 6. สาธุ สาธุ สาธุเจ้าค่ะ ดีใจเหลือเกินดีใจท่ีสุดเลยท่ีพระอาจารย์พ้นมลทิน ท่านอุตส่าห์สู้อดทนต่อสู้กับความอยุติธรรมมาตั้ง20ปี คนท่ี่ใส่ร้ายท่านบางคนเขาก็ได้ตายอย่างทนทุกข์ทรมาร บางคนก็เป็นอัมพาตจนทุกวันนี้ค่ะ

  ตอบลบ
 7. สาธุ สาธุ สาธุเจ้าค่ะ ดีใจเหลือเกินดีใจท่ีสุดเลยท่ีพระอาจารย์พ้นมลทิน ท่านอุตส่าห์สู้อดทนต่อสู้กับความอยุติธรรมมาตั้ง20ปี คนท่ี่ใส่ร้ายท่านบางคนเขาก็ได้ตายอย่างทนทุกข์ทรมาร บางคนก็เป็นอัมพาตจนทุกวันนี้ค่ะ

  ตอบลบ
 8. รักและเคารพท่านตลอด เพราะท่านมีคุณงามความดี ถึงเวลาที่ความเลวจะต้องหมดจากแผ่นดินไทย

  ตอบลบ
 9. คนไทยถูกหลอกให้เห็นถูกเป็นผิดมานานแล้ว จากสื่อที่พวกเขาซื้อตัวไว้น่าละอายจริงๆ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขบวนการทำลายพระพุทธศาสนามีมานานแล้วเริ่มต้นจากกล่าวหานารีพิฆาตทำให้พระท่านเสียหายให้สังคมประนามด้วยความไม่เข้าใจ

   ลบ
  2. ขบวนการทำลายพระพุทธศาสนามีมานานแล้วเริ่มต้นจากกล่าวหานารีพิฆาตทำให้พระท่านเสียหายให้สังคมประนามด้วยความไม่เข้าใจ

   ลบ
 10. คนไทยถูกหลอกให้เห็นถูกเป็นผิดมานานแล้ว จากสื่อที่พวกเขาซื้อตัวไว้น่าละอายจริงๆ

  ตอบลบ
 11. ขอบคุณสำหรับบทความดีๆ ครับ

  ตอบลบ
 12. ทำไมพระดีๆในประเทศไทยจึงถูกล้มล้างตลอดมา??? ขณะนี้ก็ยังมีอยู่ พวกเขาเสี้ยมสื่อ ให้ทำลายพระให้ท่านชื่อเสียงเสียก่อนแล้วค่อยนำสู่ขบวนการจับกุม คนที่หลงเชื่อก็ด่าพระด้วยคำหยาบคาย โอ้หนอเศร้าใจกับประเทศไทยจริงๆ

  ตอบลบ
 13. พวกอมนุษย์ ทำลายได้แม้กระทั่วพระ

  ตอบลบ
 14. ความจริงเขาต้องการล้างพระพุทธศาสนา ออกจากประเทศไทย ด้วยวิธีการใดๆก็ได้ให้หมดไปจากพื้นแผ่นดินไทย ซึ่งเป็นวิธีอำมหิตที่สุด คือใส่ความ ตั้งข้อกล่าวหาจับสึก และ.....?

  ตอบลบ
 15. หลวงพ่อวัดพระธรรมกายก็กำลังเจอแบบนั้น. หาทางยัดเยียดข้อกล่าวหาสารพัด คนไทยเราลืมหูลืมตาได้แล้ว

  ตอบลบ
 16. ความพยายามใส่ร้ายป้ายสีพระในพุทธศาสนา มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลจวบจนปัจจุบัน แม้ว่าคนในยุคนี้จะมีเทคโนโลยีทันสมัย แต่โลกทัศน์ก็ยังคับแคบเช่นเดิม หันหน้ามาปฏิบัติธรรมเถิดครับ อย่าตกอยู่ในวังวนเดิมๆอีกเลย

  ตอบลบ
 17. ลึกซึ้งและบอกความจริงที่น่าเศร้าสังเวชในเมืองไทย
  "เมื่อใดก็ตามที่เวลามาถึงและผู้ที่ต้องการกำจัดอาตมามิได้อยู่ในอำนาจอีกต่อไป อาตมาจะกลับประเทศไทย ที่ซึ่งดวงใจของอาตมาสถิตย์อยู่ตลอดเวลา"

  ตอบลบ
 18. พวกลุแก่อำนาจ ทำเลวได้ทุกอย่าง แบบแยบยล ตาสีตาทั้งประเทศถูกหลอก เขาใช้สื่อเสี้ยมให้เชื่อ ตามเขาคิด

  ตอบลบ
 19. พระอาจารย์ยันตะ เจอข้อหานารีพิฆาต หลวงพ่อธัมมชโยเจอรับของโจร. คนทำช่างไม่กลัวบาป. เพราะ. ต่างศาสนาหรือเปล่าไม่รู้ค่ะ. แต่นรกเป็นสากล. รวมทุกศาสนา. เพียงแต่พวกเรายังระลึกชาติไม่ได้ก็เลยไม่กลัว. อามิสตะพระ. จะเห็นตอนตายแก้ไม่ได้แล้วค่ะ

  ตอบลบ
 20. เมื่อไหร่สิ่งเหล่านี้จะหมดไปจากประเทศไทยซะทีนะ..การกลั่นแกล้งทางกฎหมายต่อผู้ประพฤติธรรม..คนที่ทำความดีให้สังคม

  ตอบลบ
 21. ทำไมต้องทำให้คนไทยไม่ได้รับรู้ด้วย

  ตอบลบ
 22. ขอกราบอนุโมทนากับการเผยแพร่เรื่องจริงที่ใดปกปิดมาช้านานและให้ทั่วโลกได้รับทราบเรื่องราวทั้งหมดค่ะ สาธุสาธุสาธุค่ะ

  ตอบลบ
 23. ถ้าไม่ได้อ่าน คงเข้าใจผิดท่านไปตลอดแน่เลย

  ตอบลบ
 24. สิ่งที่ยันตระถูกกล่าวหาคือความผิดทางวินัยสงฆ์ที่คนอเมริกันเขาไม่รู้จัก ไม่ใช่ความผิดทางกฎหมายบ้านเมือง ยันตระเลือกที่จะหนีมากกว่าที่จะพิสูจน์ความบริสุทธิ์โดยการตรวจดีเอ็นเอ ถ้าคิดจะรื้อฟื้นคดีเพื่อธัมมชโยจะได้มีข้ออ้างในการหนีออกนอกประเทศ ก็ต้องดูที่ข้อกล่าวหาของธัมมชโยกันด้วยว่าผิดวินัยสงฆ์หรือผิดกฎหมายบ้านเมือง ถ้าธัมมชโยหนีจริง สาวกจะตาสว่างไหมที่โดนหลอกว่าป่วยหนัก ขยับเป็นตาย หรือจะงมงายยกย่องความดีกันต่อไป

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. คิดว่าประเทศไทยยังมีความยุติธรรมหลงเหลืออยู่อีกหรือ?

   ลบ
  2. บางคนไม่เคยรู้เรื่องคณะสงค์ไม่ได้ศรัทธาศาสนาอย่างจริงจัง เข้าใจไปแบมโนมากมายไม่เคยศึกษาอีกตะหากใช้ตรรกะความเขื่อเจ้าข้างตัวเองแล้วสรูป..โบกเดือดร้อนเพราะคนที่โง่แต่ขยัน..รู้ยัง?

   ลบ
 25. คนพุทธรู้สึกว่ามันชั่วจัง ส่วนคนไม่ใช่พุทธก็คงใส่ร้ายเพราะหวังผล

  ตอบลบ
 26. คนพุทธรู้สึกว่ามันชั่วจัง ส่วนคนไม่ใช่พุทธก็คงใส่ร้ายเพราะหวังผล

  ตอบลบ
 27. มารศาสนา ยุคทมิฬ รัฐพันลึก

  ตอบลบ
 28. มารศาสนา ยุคทมิฬ รัฐพันลึก

  ตอบลบ
 29. เราชาวไทยทุกคนไม่ยอมโดนหลอกอีกแล้วรู้จริงด้วยคะ###ความลับไม่มีในโลกคะ
  กฎแห่งกรรมไม่มียกเว้นโดนทุกคนคะ

  ตอบลบ
 30. โชคดีที่ผมไม่เคยเขื่อสื่อเลย ผมยังเชื่อว่าท่านโดนกลั่นแกล้วใส่ร้ายนะครับตอนนั้นเพราะผมศึกษาเรื่องการทำลายพุทธศาสนา ทั่งโลกมาก่อนแต่ไม่เคยคิดว่าคนต้นต่อจะเป็นคนที่เราเคยรัก ถ้าประเทศนี้มีประชาธิไตยเต็มใบแล้วขอให้ท่านได้กลับมาอีกเถิด ผมยังไม่เคยกราบท่านเลย..สาธุ

  ตอบลบ
 31. หลายๆอย่างที่เราโดนบิดเบือนปิดหูปิดตา

  ตอบลบ
 32. หลายๆอย่างที่เราโดนบิดเบือนปิดหูปิดตา

  ตอบลบ
 33. สงสัยแต่ว่าทำไมไม่ยอมตรวจ DNA เพื่อพิสูจน์เรื่องบุตรสาวชื่อด.ญ.กระต่าย แล้วเรื่องสลิปบัตรเครดิตที่ไปเที่ยวหญิงบริการก็แก้ตัวไม่ได้

  ตอบลบ
 34. ขอแสดงความยินดีที่ท่านได้รับอนุมัติจากศาลสหรัฐอเมริกาให้ลี้ภัยอยู่ในประเทศอเมริกาต่อไปได้ ขอถวายกำลังใจให้ท่านทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แก่ชาวโลกต่อไปนาน ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งท่านอาจเผยแผ่ได้กว้างขวางกว่าที่ไทย ดูตัวอย่างท่านดาไล ลามะ แห่งประเทศทิเบต ที่มีคนเลื่อมใสศรัทธาท่านเป็นจำนวนมาก เมื่อโอกาสดีมาถึงท่านคงได้กลับไทยตามที่ท่านปารถนาอย่างแน่นอน

  ตอบลบ
 35. ประวัติศาสตร์กำลังย้อยรอยกลับมาอีกรอบเเล้ว การทำลายเกียรติพระสงฆ์ ทำลายพระพุทธศาสนากำลังเริ่ม พระที่ต้องถูกทำร้ายแบบนี้กี่รูปแล้ว หากมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รักของสาธุมากเท่าไร จะเริ่มมีเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาทันที มีเรื่องมีคดีฉาว แล้วโดนจับสึก เข้าคุกไว้ก่อน ช่างไม่มีความเกรงกลัวต่อบาปกรรม แม้เเต่น้อยนิด ช่างน่าละอายจริงๆ

  ตอบลบ
 36. พวกเราชาวพุทธ อย่ายอมให้ประวัติศ่าสตร์ซ้ำรอย ไอ้โม้งที่มุ่งทำลายพุทธศาสนาจะได้ใจ

  ตอบลบ
 37. คนไทยถูกปิดหูปิดตามาตลอด แม้ยามนี้ก็ยังถูกปิดหูปิดตาอยู่นั่นแหละ กรรมของคนไทยที่มีผู้..ำขาดวิสัยทัศน์

  ตอบลบ
 38. เป็นห่วงหลวงพ่อเหลือเกิน หยุดทำลายเถิดผู้หลงผิด กรรมชั่วนี้สาหัสนัก

  ตอบลบ
 39. ภาพที่ฟังเทศนาจากพระอาจารย์ยันตระผ่านทีวี ยังจำได้ไม่เคยลืม ยังระลึกถึงคำสอนท่านเสมอมา ความลับไม่มีในโลก ท่านยังคงเป็นตัวอย่างพระที่ดี ที่ต้องการเผยแผ่และจรรโลงพระศาสนาตลอดไปค่ะ

  ตอบลบ
 40. เมื่อไหร่ มารใจชั่วจะถูกกระชากหน้ากากออกมาสักที

  ตอบลบ
 41. อเมริกามันกลายเป็นศูนย์รวมคนหนีคดีจากทั่วโลกอยู่แล้ว ข่าวตั้งแต่ปี 1997 แต่พึ่งเอามาเป็นประเด็น เพราะจะหาพวกนี่เอง ใครไม่พอใจจะอยู่เมืองไทย ไม่อยากมีสถาบันฯ อยากตั้งศาสนาใหม่ ไปเลยสวรรค์ของคนหนีคุก ไม่มีใครเสียดายหรอก

  ตอบลบ
 42. ขอนอบน้อมในความรักพระพุทธศาสนาของพระอาจารย์ยันตระ ขอให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไป อย่าให้มีพระผู้บริสุทธิ์ถูกทำร้ายอีกเลย

  ตอบลบ
 43. *ชีวิตที่แตกต่าง*ต้องแยกทางเดิน เหมือนฟ้ากับเหว เพราะทำกรรมตรงกันข้าม
  -เราสวดธัมมจักฯ เขาด่าพระ
  -เราสร้างบุญ เขาสร้างบาป
  -เรานิ่งสงบ เขาร้อนร้น
  -เรามีสุข เขามีทุกข์
  -เราคบบัณฑิต เขาคบคนพาล
  -เราอนาคตสดใส เขาอนาคตมืดมน
  -เราไปสวรรค์ เขาไปอบายเอย.

  ตอบลบ
 44. ตราบใดคนพาลผู้มากด้วยกิเลสมีอำนาจ
  เมื่อนั้นคือยุคแห่งกาลวิบัติคนดีถูกข่มเหง
  คนชั่วจะเต็มบ้านเต็มเมืองมันคือยุคนี้นั่นเอง

  ตอบลบ
 45. หยุดทำร้ายพระพุทธศาสนาเถิดค่ะผู้หลงผิดทำกรรมมากเกินไปแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 46. ขอให้คนชั่ว คนพาล หมดสิ้นอำนาจ มหายหายสูญไปโดยไว ธรรมะย่อยชนะอธรรมเสมอ บางทีต้องใช้เวลา

  ตอบลบ
 47. พระสงฆ์ พระศาสนา ถูกภัยมืดทำลายทุกวิถีทาง ชาวพุทธต้องช่วยกันปกป้อง

  ตอบลบ
 48. จะให้เหตุการณ์ทำนองนี้เกิดขึ้นอีกกี่รอบ หนอ คนไทย...​คนดีขนาดไหน ก็อยู่ไม่ไหว ถ้าไม่ช่วยกันปกป้อง ลังเล กลัว . ดังนั้น อย่าให้คนที่เรามั่นใจในความดีของท่าน ต้องมาผจญกับเหล่ามาร อย่าทำตัวเหมือนดั่งเทวดาที่หนีไปอยู่ขอบจักรวาลเลย... มาเถิดพี่น้อง มาเถอะ มาสวดธรรมจักรกันให้แน่นวัด

  ตอบลบ
 49. นะตอนนี้กฎหมายไทยเอาแต่รังแกประชาชนไรซึ่งความยุติธรรมค่ะ

  ตอบลบ
 50. เมื่ออำนาจอยู่ในมือคนพาล ผู้บริสุทธิ์ก็ถูกทำลายได้ง่ายๆเช่นนี้เอง

  ตอบลบ
 51. เมื่ออำนาจอยู่ในมือคนพาล ผู้บริสุทธิ์ก็ถูกทำลายได้ง่ายๆเช่นนี้เอง

  ตอบลบ
 52. สาธุๆๆๆ อนุโมทนาบุญสำหรับบทความดีๆ ค่ะ

  ตอบลบ
 53. ตอนเป็นเด็กอ่านหนังสือพิมพ์ มีข่าวของท่านยันตระพาดหน้า1 อย่างเสียหายเข้มข้น ตอนนี้ท่านพ้นมลทินแล้วหนังสือพิมพ์เหล่านั้นเงียบกริบ มีใครลงกราบขอขมาหน้า1ให้ท่านบ้างไหม

  ตอบลบ
 54. องค์แล้วองค์เล่า ที่ถูกกระทำขจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนอยู่ประเทศนี้ไม่ได้

  ตอบลบ
 55. คนจะเป็นใหญ่โตได้ถ้ารู้จักเคารพและสร้างบุญในพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ การที่เจ้าหน้าที่บ้านเมือง ไม่ว่าจะเป็นศาล ดีเอสไอที่ใช้หน้าที่ทุจริต รมต.ยุติธรรมใช้อำนาจหน้าที่ไปในทางที่ผิด ไปหาเรื่อง ทำไมไม่ยอมให้พระใช้ทีมทนายชีแจงหลักฐานและพยานแบบไม่ต้องจับกุม ถ้าตำรวจไม่ทำ เจ้าหน้าที่่ศาลก็สามารถทำได้ ไม่จำเป็นต้องต้องจับกุม มีเจตนาที่จะจับสึก แบบนี้จะเรียกว่ายุติธรรมได้อย่างไร ถ้าทั้งสองฝ่ายไม่ยอมรับ

  ตอบลบ
 56. เราไม่ยอมให้ประวัติศาสตร์ซ้ารอย

  ตอบลบ
 57. อํานาจของกิเลส ความอิจฉาริษยานี่ช่างร้ายแรงจริงๆ
  สามารถทําให้คนดีๆมีศีลมีธรรม ต้องตกเป็นเเยื่อของผู้ที่
  มีจิตใจอิจฉาริษยา ไม่กลัวแม้กระทั่งบาปกรรม

  ตอบลบ
 58. อำนาจ หาอยู่ในมือคน พาล มันน่ากลัวจัง
  พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว
  คำสอนจากหลวงพ่ด ธรรมชโย

  ตอบลบ
 59. เราชาวไทยรักชาติศาสน์กษัตริย์
  เราคนวัดรักศาสน์ยิ่งสิ่งไหน
  เราพี่น้องร่วมร้องเพลงชาติไทย
  เราจะไม่ยอมให้ใครย่ำยี
  เราคนไทยรักชาติศาสน์กษัตริย์
  เราถือสัตย์เพื่อชาติเพื่อศักดิ์ศรี
  เราจะร่วมต่อสู้เป็นชาติพลี
  เราจะมีตำนานขานยาวไกล
  เราคนไทยรักชาติศาสน์กษัตริย์
  เราบัญญัติลูกหลานทำดีได้
  เราจะร่วมช่วยกันเพื่อชาติไทย
  เราหวังไว้ชาติไทยต้องเจริญ...

  ตอบลบ
 60. ขอให้คนไทยตาสว่าง

  ตอบลบ
 61. ผู้มีอำนาจ จะถูกต้องเสมอ ในสังคมประเทศนี้ ถ้าเขาบอกว่า ผิด คือ ผิด ไม่มีสิทธิ์ชี้แจงหรือแก้ตัวใดๆทั้งสิ้น RIP

  ตอบลบ
 62. ในที่สุดความจริงก็ถูกเปิดเผยให้โลกได้รับรู้ว่า พระอาจารย์ยันตระถูกกลั่นแกล้งอย่างมากมายเพียงใด

  ตอบลบ
 63. แม้แต่ศาลในสหรัฐยังรู้ความจริง ว่าท่านถูกกระทำ หมายความว่าถูกใส่ความ ถูกว่าร้าย ถูกป้ายสี เพราะเป็นพระดัง ตื่นเถิดชาวไทย

  ตอบลบ
 64. เมืองไทย พระดัง โดนหมด ไม่มีเว้น ไม่รู้ทำไมสิ... อิอิ

  ตอบลบ
 65. ในที่สุด ความจริงก็ปรากฏ อำนาจมืดกำลังจะทำเรื่องชั่วร้ายซ้ำเดิมอีก เหตุการณ์คล้ายกันกำลังเกิดกับวัดพระธรรมกาย เพียงแต่พระท่านไม่หนี ไม่สู้ไม่หนี ทำดีเรื่อยไป ถ้าสู้ก็สู้อย่างสงบ สู้ด้วยบุญ คนบาปหนักจะถูกทำลายด้วยกรรมที่ตนทำ ขอแค่ทุกคนอย่าหลงเชิ่อข่าวที่ฝ่ายนั้นประโคมให้เสียชื่อเสียงผ่านสื่อของเขา เช่น ทีนิวส์,ผู้จัดการ และอื่นๆ

  ตอบลบ
 66. อย่าให้สื่อเสื่อมๆ ในเมืองไทยแหกตาประชาชนอีกต่อไป คนไทยในประเทศไทยถูกหลอกด้วยสื่อ ด้วยผู้มีอำนาจมาหลายทศวรรษแล้ว ตื่นเถิดชาวไทย

  ตอบลบ
 67. ขอให้พระพุทธศาสนาปลอดภัย อยู่ยั่งยืนในประเทศไทยและในโลกตลอดไป

  ตอบลบ
 68. ต้องช่วยกันปกป้องพระพุทธศาสนาให้ถึงที่สุด

  ตอบลบ
 69. ไม่ระบุชื่อ16 ธันวาคม 2559 เวลา 14:01

  พระมีความผิดอะไร ทำไมต้องใส่ความจ้องทำลาย

  ตอบลบ
 70. ชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร ใครนะช่างใจร้ายนัก
  ลูกขอโอกาสที่ได้พั่งพลาดทาง กาย วาจา ใจ
  ต่อพระอาจารย์ยันตระ กราบขอขมาท่าน ณ ตรงนี้
  และขอให้ท่านได้มีโอกาสกลับมาอยู่บ้านเกิดเป็นพระให้พวกเราได้กราบไหว้ด้วยเถิด

  ตอบลบ
 71. ความดีชนะทุกสิ่ง ความจริงชนะทุกอย่าง

  ตอบลบ
 72. คุณงามความดีย่อมชนะทุกสิ่ง พระอาจารย์ยันตระได้อุทิศตนเผยแพร่พุทธศาสนาตลอดชีวิต ขออนุโมทนากับชาวไทยหลายท่านที่เข้าใจความบริสุทธิ์ที่ไม่มีใครทำลายได้ บางท่านได้กล่าวขอขมา ซึ่งท่านอาจารย์ยันตระไม่ได้ถือโทษโกรธใครเลย เมตตาและให้อโหสิกรรมทุกคน แม้กระทั้งผู้ให้ร้ายทำลายท่าน ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม

  ตอบลบ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.