เหตุเกิดที่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น!

เหตุเกิดที่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น!พื้นฐานความเข้าใจที่สำคัญในเรื่องสถาบันสหกรณ์นั้น จะต้องเข้าใจแก่นแกนให้กระจ่างชัดว่า "สหกรณ์" เป็น "สถาบันการเงินของประชาชน" ที่มีกิจกรรมความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด 

ทั้งในแง่ความเป็นเจ้าของ / การดำเนินงาน / กฎระเบียบปฏิบัติโดยทั่วไป / และการเข้าถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ "สหกรณ์" จึงเป็นความเสียหายที่จะมีผลกระทบกับสังคม และเศรษฐกิจทั่วไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

ยิ่งสหกรณ์ใดมีสมาชิกมาก / มีทุนดำเนินการมาก / มีกิจกรรมหลากหลาย ก็ยิ่งจะส่งผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจอย่างกว้างขวางมากเป็นเงาตามตัว

กรณีที่ตกเป็นข่าวของ "สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น" สหกรณ์เก่าแก่ที่เกิดจากการรวมตัวของชาวบ้านแถวคลองจั่นยาวนานกว่า 30 ปี ปัจจุบันมีสมาชิกอยู่มากกว่า 50,000 คน 

ที่ดีเอสไอ และ ปปง. พร้อมกองทัพนักข่าวบุกเข้าไปทำข่าว เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม ว่า นายศุภชัย ศรีศุภอักษร ประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นและพวกที่เป็นกรรมการ ได้ทำความเสียหายให้กับสหกรณ์สูงถึง 12,000 ล้านบาท จนกลายเป็นเรื่องที่สร้างความตกใจตะลึงพรึงเพริดแก่สังคมทั่วไป 

โดยเฉพาะกลุ่มสหกรณ์ทั้งหลายไม่น้อย! เพราะสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นเป็นสหกรณ์ในกลุ่มของกิจการสหกรณ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย หากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นประสบปัญหาก็จะมีผลกระทบต่อ "เศรษฐกิจไทยทั้งระบบ" อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แน่นอน!

การสร้างข่าวตีปี๊บกรณีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ของทั้งดีเอสไอ และ ปปง. ทั้ง 2 หน่วยงานที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นเรื่องของความไม่มีความรับผิดชอบต่อผลกระทบด้านลบที่พึงจะเกิดขึ้นเลย! 
คิดแต่จะสร้างผลงานแบบมักง่ายเกินไป 

เนื่องจากกรณีที่มีการทำผิดจะส่งผลเสียหายมากมายต่อเศรษฐกิจในวงกว้าง เป็นเรื่องที่จะต้องดำเนินการอย่างรอบคอบ / ระมัดระวังไม่ทำให้ประชาชนตื่นตระหนก อันจะส่งผลทำลายกิจการ และความเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจที่กำลังดำเนินอยู่ ที่จะเกิดผลลบลุกลามเป็นห่วงโซ่สู่การลงทุนร่วมของกิจการหรือสหกรณ์อื่นที่ร่วมทุนอยู่กับสหกรณ์คลองจั่นอีก 2,300 สหกรณ์ และกับสังคมเศรษฐกิจทั่วไปโดยรวม! 

ยิ่งกรณีนายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีดีเอสไอ ที่โผล่ออกมาแถลงข่าวว่าเป็นแชร์ลูกโซ่ด้วยแล้วยิ่งเลวร้ายใหญ่! สะท้อนถึงพื้นความรู้ / ความคิดของหัวหน้าหน่วยงานนี้ว่าไม่มีความรู้เรื่องสหกรณ์เอาซะเลย! 

ซึ่งสร้างความเสียหายกับ "สถาบันการเงินของประชาชน" อย่างมหาศาล! และหากในที่สุดเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องโอละพ่อ ไม่จริงตามที่กล่าวหาที่สร้างข่าวใหญ่โตขึ้น ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ 

ซึ่งหลังจากที่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตกเป็นข่าวก็ได้สร้างความเสียหายมากมายต่อกิจการทั้งของสหกรณ์คลองจั่น และระบบสหกรณ์โดยรวมในประเทศไทย ในฐานที่มีสถานะเป็น "สถาบันการเงินของประชาชน" ไปแล้วมากทีเดียว!

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นเป็นสถาบันการเงินของประชาชนที่เก่าแก่ มีขนาดใหญ่มี 9 สาขา มีผลประกอบการดีมาโดยตลอด มีทุนหมุนเวียนมากกว่า 2.2 หมื่นล้านบาท มีเงินฝากรวมกว่า 1.5 หมื่นล้านบาท หุ้น 4 พันกว่าล้านบาท และมีการลงทุนในกิจการต่างๆ รวม 28 กิจการ 

ที่โดดเด่นก็เป็นกิจการด้านประกันชีวิตชื่อ บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ที่ปัจจุบันฟื้นตัวมีผลประกอบการดีวันดีคืน การลงทุนของสหกรณ์คลองจั่นในกิจการต่างๆ ก็มีความปกติ เช่นกิจการอื่นทั่วๆ ไป มีผลประกอบการดีมากบ้าง / น้อยบ้าง 

ที่สำคัญคือสามารถจัดจ่ายเงินปันผลต่อปีให้กับสมาชิกได้สูงถึงร้อยละ 10 โดยเงินที่นำมาจ่ายปันผลนั้น ร้อยละ 60 มาจากผลกำไรของการลงทุนในกิจการต่างๆ ไม่ใช่จากการนั่งกินส่วนต่างของดอกเบี้ยที่ปล่อยให้สมาชิกกู้ยืมเหมือนที่หลายๆ แห่งทำกัน 

เรียกได้ว่าสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นถือเป็นสหกรณ์ที่มีนวัตกรรมการบริหารที่สร้างสรรค์ก้าวหน้ากว่าสหกรณ์อื่นมาก มีแนวโน้มที่จะพัฒนาเป็นสถาบันการเงินในอนาคตได้อย่างมั่นคง

เรื่องที่เกิดขึ้นจนกลายเป็นข่าวใหญ่โตของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จริงๆ แล้วเป็นเรื่องความขัดแย้งในสหกรณ์ระหว่างคณะกรรมการชุดเก่าที่มีสมาชิกบางคนหนุนหลังไม่ต้องการให้ นายศุภชัย ศรีศุภอักษร ประธานคนปัจจุบันขึ้นมานั่งบริหาร 

โดยมีการออกข่าวตีกันมาตั้งแต่มีนาคมที่ผ่านมา จนทำให้สหกรณ์ไม่สามารถเลือกคณะกรรมการชุดใหม่ได้ ทำให้การบริหารองค์กรมีสภาวะสุญญากาศไปชั่วขณะ สถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นลากยาวสืบต่อเรื่อยมาจนถึงเดือนเมษายน และพฤษภาคม 

สหกรณ์ที่ต้องรับผิดชอบกับคนจำนวนมากได้มีสภาพเป็นสุญญากาศ จนที่สุดนายทะเบียนสหกรณ์ที่มีอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นนายทะเบียนโดยตำแหน่ง มีผู้อำนวยการงานส่งเสริมสหกรณ์ของกรุงเทพมหานครเป็นรองนายทะเบียน จึงได้เข้าเคลียร์จัดการให้มีการเลือกตั้งขึ้นเพื่อไม่ให้ความเสียหายลุกลามไปมากกว่าที่เกิดขึ้น 

จนการเลือกตั้งสำเร็จลุล่วงเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม สมาชิกได้ลงคะแนนเลือกคณะกรรมการชุดใหม่ที่ "ศุภชัย ศรีศุภอักษร" เป็นประธาน เข้าทำงานแทนคณะกรรมการชุดเก่าอย่างท่วมท้น!

ที่น่าแปลกคือ คณะกรรมการชุดเก่าทั้งชุดได้เดินออกจากที่ประชุม/ไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ หอบเอาเอกสารหลักฐานสำคัญในสหกรณ์ไปด้วย ในวันรุ่งขึ้นก็มีดีเอสไอ / ปปง. / และนักข่าวบางกลุ่มบุกเข้าสหกรณ์แจ้งอายัดทรัพย์สินนายศุภชัยกับพวก กล่าวหานายศุภชัย / คณะกรรมการชุดใหม่ว่าทำให้สหกรณ์เสียหายสูงถึง 12,000 ล้านบาท 
(ทั้งๆ ที่ตัวเลขเงินลงทุนจำนวนนี้ก็ปรากฏอยู่ในบัญชีงบดุลสหกรณ์อยู่อย่างชัดเจนแล้ว) 

ขณะที่นายศุภชัยและคณะกรรมการชุดใหม่ก็เพิ่งจะได้รับเลือกตั้งมาวันเดียวเท่านั้น! ซึ่งการกล่าวหาอย่างที่เป็นข่าวน่าจะไม่ชอบมาพากล! เพราะข่าวที่ออกไปมีภาพที่กลายเป็นนายศุภชัย และพวกโกงกิน / ทำความเสียหายให้สหกรณ์มากมายจนดีเอสไอ และ ปปง. ถึงกับต้องยึดทรัพย์แจ้งข้อหามากมาย ทั้งที่คณะกรรมการชุดใหม่เพิ่งได้รับเลือกตั้งเข้าไปได้วันเดียว ยังไม่ได้เข้าบริหารสหกรณ์เลย! จะก่อความเสียหายมากมายขนาดนั้นได้ยังไง? 

ความขัดแย้งภายในขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับคนเล็กคนน้อยจำนวนมากแบบสหกรณ์นั้นเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ที่ต้องการการจัดการปัญหาที่ละเอียดรอบคอบ ไม่ใช้เพียง "อำนาจ" และ "การทำลาย" ต้องใช้สติปัญญา / ความเข้าใจสภาวะที่ละเอียดอ่อน / และความระมัดระวังสูง 

เพราะมีความซับซ้อนเกี่ยวโยงกับคนจำนวนมาก และความอ่อนไหวทางเศรษฐกิจ หน่วยงานที่ถูกลากเข้าร่วมแบบไม่ดูตาม้าตาเรือมักจะทำได้แค่ทำให้สถานการณ์เลวร้ายเสียหายขึ้นเท่านั้น! ยิ่งมีพื้นฐานขาดความรู้ความเข้าใจด้วยแล้ว

ผลลัพธ์สุดท้ายที่ทุกฝ่ายจะได้รับก็มีแต่หายนะเท่านั้น! 

อย่าหวังว่าจะมีหน่วยงานไหนออกมารับผิดชอบ! 

งานนี้คงต้องติดตามเกาะติดชนิดอย่ากะพริบตาทีเดียว! 

และคงถึงเวลาแล้วที่ต้องปฏิรูป / ปรับเปลี่ยนการสหกรณ์ขนานใหญ่ให้เป็นอิสระออกจากกะลาโบราณที่ครอบอยู่ซะทีได้แล้ว!.

ที่มา 
หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์
อ่านต่อได้ที่ : http://www.ryt9.com/s/tpd/1696356

เหตุเกิดที่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น! เหตุเกิดที่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น! Reviewed by bombom55 on 21:56 Rating: 5

23 ความคิดเห็น:

 1. ขอบคุณกับข้อมูลดีๆที่ทำให้ทราบความกระจ่างยิ่งขึ้นเกี่ยวกับธนาคารสหกรณ์ตอนนี้ครับ!

  ตอบลบ
 2. จริงๆแล้วเดิมสหกรห์ก็ดำเนินงานได้อยู่แต่พอ ทหาร DSI ปปง เข้าไปยุ่งเท่านั้นทำให้ระบบรวนจนมีปัญหาต่างหากแล้วก็โยนกลองความรับผิดชอบให้คนอื่น

  ตอบลบ
 3. จริงๆแล้วเดิมสหกรห์ก็ดำเนินงานได้อยู่แต่พอ ทหาร DSI ปปง เข้าไปยุ่งเท่านั้นทำให้ระบบรวนจนมีปัญหาต่างหากแล้วก็โยนกลองความรับผิดชอบให้คนอื่น

  ตอบลบ
 4. ผ่านมา 6 เดือน ก็ยังก้าวไม่พ้นคำพูดเดิม ๆๆๆ และจ้องจะเอาผิดวัดเอาผิดพระให้ได้ ทีสังคมย้อนถามกลับให้ไปตามทวงองค์กรอื่น ๆ ที่รับเงินคุณศุภชัยไปกว่า 13,000 ล้านบาท กลับเงียบ แบร่ ๆๆๆ

  ตอบลบ
 5. ข้อความนี้ทำให้รู้ความแจ่มแจ้งชัดเจน

  ตอบลบ
 6. หน้าที่ของตนเองไม่ได้ทำ แต่ดีเอสไอมาหาเรื่องพระซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยเลย แทนที่จะรีบหากเงิน อีกหมืนกว่าล้าน หรือว่าพวกท่านมีส่วนในการเงินเหล่านี้ ถึงไม่กล้าแต่ต้อง

  ตอบลบ
 7. ความจริงที่ไม่มีใครรู้ แท้ที่จริงใครที่มันทำให้สหกรณ์ต้องระเนระนาดกันหมดเพราะใครทำกันแน่ แล้วกผ้เอาดีใส่ตัวเอาชั่วให้คนอื่น กรรมจริงๆ

  ตอบลบ
 8. ขอบคุณข้อมูลดีๆครับ ที่เอามาตี่แผ่..อันที่จริงปัญหามันต้องเริ่มมาจากผู้บริหารภายในองค์กรณ์ ของสหกรณ์แน่นอน

  ตอบลบ
 9. ขอบคุณข้อมูลดีๆครับ ที่เอามาตี่แผ่..อันที่จริงปัญหามันต้องเริ่มมาจากผู้บริหารภายในองค์กรณ์ ของสหกรณ์แน่นอน

  ตอบลบ
 10. ค่อยตาสว่างกันหรือยังคะ ว่า ใครเป็นผู้ร้ายตัวจริงที่ทำให้เกิดกระแสป่วนปั่นไปทั่ว ปัดสวะให้พ้นตัว เอาความชั่วใส่คนอื่น เตรียมตัวรับกรรมได้เลย

  ตอบลบ
 11. DSI ช่วยกรุณาตามเงินจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่รับเงินไปเกือบ90%มาคืนสหกรณ์ด้วย สมาชิกเดือดร้อนค่ะ ส่วนทางวัดลูกศิษย์ช่วยเยียวยาไปหมดแล้ว

  ตอบลบ
 12. มีเงื่อนงำทุกที่ ที่dsiเดินผ่าน สรุปเริ่งสำนวนแบบใครผิดไม่รู้ตูจะเอาหน้ากับสังคม

  ตอบลบ
 13. มีเงื่อนงำทุกที่ ที่dsiเดินผ่าน สรุปเริ่งสำนวนแบบใครผิดไม่รู้ตูจะเอาหน้ากับสังคม

  ตอบลบ
 14. ต้องทำความจริงให้ปรากฏ

  ตอบลบ
 15. เหตุเกิดที่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น!!!
  แต่กลับมีผลกระทบอย่างแรงไปถึงวัดพระธรรมกาย และพระพุทธศาสนา แบบเน้นๆ!!! จึงย่อมไม่ธรรมดาอย่างแน่นอน??? เพราะมุ่งเป้าไปที่วัดพระธรรมกาย ใช่ไหม???

  ตอบลบ
 16. จนบ้านเมืองจะสงบสุข มีปรองดองกันนะ เมื่อนั้นแหละ

  ตอบลบ
 17. เห็นด้วยกับบทความค่ะ

  ตอบลบ
 18. เหตุเกิดที่ใดต้องดับที่ตรงนั้น กรณีสหกรณ์คลองจั่นเกิดที่คลองจั่นต้องแก้ปัญหาที่ตรงนั้น ไฉนวัดพระธรรมกายจะต้องถูกกล่าวหาหรือโยงไปเกี่ยวกันด้วยกับสหกรณ์คลองจั่นเล่า

  ตอบลบ
 19. ความจริงก็เป็นเช่นนี้ เองขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 20. สงสารพี่ศุภชัย ศรีศุภอักษร พ้นวิบากกรรมโดยเร็วพลันนะพี่ครับ

  ตอบลบ
 21. คือมันเป็นไปตามกดแห่งการกระทำ รอให้ความจริงถูกเปิดเผย

  ตอบลบ
 22. ประชาชนทั้งหลาย ถึงบางอ้อหรือยังครับ

  ตอบลบ
 23. ขอแนะนำดีเอสไอ ไปศึกษาข้อคิด ประเด็นที่น่าสนใจได้ที่ เฟซบุคพระอาจารย์ท่านหนึ่ง เผื่อจะหูตาสว่างขึ้นบ้าง...
  https://www.facebook.com/tchinungkuro?fref=nf

  ตอบลบ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.