3 เหตุผล ที่ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ และพระสังฆาธิการ ทั่วประเทศ ถึงมีบัญชีธนาคาร

3 เหตุผล ที่ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ 
และพระสังฆาธิการ ทั่วประเทศ ถึงมีบัญชีธนาคาร


1.รัฐบาล มีมติถวายนิตยภัตร
2.สำนักเลขาธิการ มหาเถรสมาคม ออกระเบียบให้ทำบัญชีธนาคาร
3.พระธรรมวินัย อนุโลมตามหลักกฎหมายบ้านเมือง 
ว่าด้วยเรื่อง ข้อยืดหยุ่นทางพระธรรมวินัย เรื่อง มหาปเทศ
4
(พระพุทธองค์ ทรงประทานไว้ ให้ยึดปฏิบัติ กรณีที่พระธรรมวินัย ไม่สอดคล้องกับ กฎหมายบ้านเมือง)
----------------------------------
เหตุผลที่ สมเด็จพระราชาคณะ พระเปรียญธรรม 
พระสังฆาธิการ พระอธิการ และ เจ้าอาวาส ทุกระดับชั้น
จึงต้องบัญชีธนาคาร สำหรับรับนิตยภัตร
นั่นก็เพราะ ฝ่ายบ้านเมือง 
อำนวยความสะดวกในการจัดถวายรายเดือน 
-------------------
พระธรรมวินัยห้ามพระสงฆ์ จับเงินทอง
แต่การปกครองจำเป็นต้องให้พระสงฆ์
คล้อยตามกฎหมาย

---------------------
และประโยชน์ย่อมเกิดกับทุกฝ่าย
เมื่อการใช้จ่ายของเจ้าอาวาส 
และการบริหารงานของพระสงฆ์
มีหลักฐานระบุการรับและการเบิกจ่าย
ที่ชัดเจนผ่านบัญชีธนาคาร
----------------
กิจใดๆ ที่เป็นไปเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ตามระบบราชการ กิจนั้น พระสงฆ์คล้อยตามความ
เป็นไปของกฎหมายบ้านเมือง โดยไม่ขัดเจตนารมณ์
ของพระธรรมวินัย
----------------
เพราะกรรมเป็นเครื่องชี้เจตนา
พระสงฆ์ที่เผยแผ่คำสอนของพระพุทธศาสนา
จึงยึดตาม มหาปเทศ 4 ที่พระพุทธเจ้า อนุโลมไว้
คือ
=================
อนุวัตติตุง ("อนุชานามิ ภิกขเว ราชูนังอนุวัตติตุง") 
แปลว่า อนุโลม ตามบ้านเมือง หรือกฏหมายบ้านเมือง 
(
ตามหลักมหาปเทส 4 /วิ.มหา (ไทย) เล่ม 5 ข้อ 305 หน้า 139)
=================
เมื่อมีหลัก ยืดหยุ่นในพระธรรมวินัย ตราไว้เช่นนี้
พระสงฆ์จึงพิจารณาสำรวมไว้ดีแล้ว
ก่อนจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับ เงิน ทอง ที่ใช้สำหรับ
บริหาร ปัจจัย 4 และ เพื่อสาธารณประโยชน์อื่นๆ
------------------------------------
การดูหมิ่น พระสงฆ์ที่รับเงิน ว่า มักมาก อยากได้
เป็นการพูดตามอารมณ์ โดยแสร้งทำเป็นเอ่ยอ้างพระธรรมวินัย
เพื่อจะกล่าวร้ายต่อพระสงฆ์ ที่ตนเห็นว่า ไม่ใช่พวกตน
----------------------------
แท้ที่จริง พระสงฆ์ ที่บวชในพระพุทธศาสนา
จะไม่จับเงินทองเลย ก็ย่อมกระทำได้
---------------------
แต่สังคมต่างหาก ไม่เอื้ออำนวยให้พระสงฆ์
ดำรงอยู่โดยปราศจากการจับเงินทอง
-----------------
อ้างอิง ระเบียบราชการ 
ให้พระสังฆาธิการ ทำบัญชีธนาคาร 
เพื่อเบิกจ่าย นิตยภัตร โดยมติของรัฐบาล


คู่มือการปฏิบัติงานนิตยภัต 
ส่วนกิจการคณะสงฆ์ สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม


บัญชีอัตรานิตยภัตปรับใหม่ "ฉบับย่อ"

http://www.onab.go.th/attachments/690_AccNitaya54.pdf


ที่มาเพจ Thai monks 

3 เหตุผล ที่ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ และพระสังฆาธิการ ทั่วประเทศ ถึงมีบัญชีธนาคาร 3 เหตุผล ที่ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ และพระสังฆาธิการ ทั่วประเทศ ถึงมีบัญชีธนาคาร Reviewed by bombom55 on 04:07 Rating: 5

2 ความคิดเห็น:

  1. พวกมึงไอ้ไฟบูน มึงหยุดกันได้แล้ว ทุกอย่ามีระเบียบปฏิบัติรองรับ ขอถามจริงแค่พระเดินทาง ขึ้นรถโดยสารต้องจ่ายเงินไหม พระป่าท่านไม่จับเตัวเงินจริง แต่ก็อยู่ในรูปของเงิน. เงินมันจำเป็นในการบำรุงพระศาสนา จะสร้างวัดโบสถ์ก็ต้องใช้เงิน หลวงไม่มีงบประมาณมาให้ ต้องบอกบุญกันเอง คุณอย่ามาทำลายพระพุทธศนาเลย อย่ามาทำดีแต่พูด

    ตอบลบ
  2. มันชิงหมาเกิดค่ะ พูดกีบสัตว์เดรัจฉานพูกไม่รู้เรื่งหรอกคุณ

    ตอบลบ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.