ผมไม่ชอบธรรมกายเลย เพราะธรรมกาย ไม่สอนให้ปล่อยวาง จริงหรือ???


"ผมไม่ชอบธรรมกายเลย
เพราะธรรมกาย ไม่สอนให้ปล่อยวาง"

เป็นคอมเมนท์หนึ่ง ที่เจอในเช้าวันนี้
พร้อมกับความคิดอื่นก็พรั่งพรูตามมา

อ้าว!! ก็รู้เรื่องปล่อยวางดีแล้วนี่
ก็รีบปล่อยวางเสียซิ ตัวเองจะได้สบาย
ยังจะรอให้ธรรมกาย สอนอีกทำไมล่ะ
หิวก็รีบกินทำไมต้องรอคนอื่นป้อน
หรือเพราะคิดว่าตัวเองยังเป็นทารกอยู่

แต่จะบอกความจริงให้น่ะ
ธรรมกายนี้แหละโคตรสอนปล่อยวาง
สอนตั้งแต่ย่างเท้าเข้าวัดก้าวแรกเลย
และเป็นการสอนให้ปล่อยวาง 
อย่างถูกต้องตามหลัก พระไตรปิฎกอีกด้วย

อย่างแรกเลยสอนให้ปล่อยวาง
ความไม่เป็นระเบียบเข้าวัดแล้ว
ต้องมีระเบียบ เริ่มตั้งแต่การจอดรองเท้า
การงดใช้เสียงเวลาทำกิจกรรม
สอนให้ปล่อยวางการสูบบุหรี่เป็นต้น

และที่ว่า 'โคตรสอนให้ปล่อยวาง" 
ก็คือโครงการบวชฟรีทั่วไทยนี่แหละ
การบวชนี่แหละ!! โคตรปล่อยวางที่สุด
ที่ติดอบายมุขทุกประเภท ติดการพนัน
ติดเหล้าติดยา ติดบ้านเล็กบ้านน้อย
ต้องปล่อยวางแบบหักดิบเด็ดขาดเลย
ปล่อยวางไม่ได้ก็จะบวชไม่ได้

ที่วัดพระธรรมกายมีคนศรัทธากันมาก
จนมีสาขาหลายร้อยทั่วทุกมุมโลก
ก็เพราะวัดพระธรรมกายสอนให้คน
ปล่อยวางอย่างถูกต้องตามหลัก
พระไตรปิฎกนี่แหละ ยังไม่รู้อีกเหรอ!!

ถ้าจะให้เขียนบรรยาย
ว่าวัดพระธรรมกายสอนให้ปล่อยวาง
เรื่องอะไรบ้าง คงเขียนไม่หมดหรอก
ต้องเข้าไปดูไปศึกษาด้วยตัวเอง

ถ้าสรุปให้เหลือน้อยที่สุดมีอยู่ 2 อย่าง

1.ธรรมกายสอนให้ปล่อยวาง

อบายมุขและความชั่วทุกประเภท
โดยการเริ่มต้นมีศีล5 ในชีวิตประจำวัน


2.ธรรมกายสอนให้ปล่อยวาง
ความทุกข์ทุกชนิดทุกประเภทด้วยการ
ภาวนาสัมมาอะระหังๆ ๆ ด้วยการทำใจ
ให้ใสใสทั้งวัน หมั่นทบทวนบุญบ่อยๆ
แม้หลับก็หลับด้วยใจเป็นสุขใสใส
ที่ท่านเรียกว่า "หลับอยู่ในอู่ทะเลบุญ"


ฝึกปล่อยวางแบบยาม ให้ได้ก่อนดีมั้ย
แล้วค่อยฝึกปล่อยวางแบบ "CEO"
ธรรมกายก็มีสอนแต่มีสอนแบบพิเศษ

#ส่วนการปล่อยวางแบบควาย

คือปล่อยวางความดียึดความชั่วปล่อย
วางศีลเกลือกกลั้วอบายมุข ปล่อยวาง
เมตตายึดยุ่งอยู่กับการเบียดเบียนโลก
มีสอนกันเยอะแล้ว คงไม่ต้องสอนอีก

Cr. ร้อยธรรมหนึ่งทาง

ผมไม่ชอบธรรมกายเลย เพราะธรรมกาย ไม่สอนให้ปล่อยวาง จริงหรือ??? ผมไม่ชอบธรรมกายเลย เพราะธรรมกาย ไม่สอนให้ปล่อยวาง จริงหรือ??? Reviewed by bombom55 on 21:02 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.