the series สะกิดสังคม ชุด วัดพระธรรมกาย ชั่วร้ายหรือ ??? ตอน สิ่งก่อสร้างในวัด เป็นสมบัติใคร


ชีรีส์ สะกิดสังคม ชุด 
วัดพระธรรมกาย ชั่วร้ายหรือ ???
ตอน สิ่งก่อสร้างในวัด เป็นสมบัติใคร
………..


@@@ ภาพของวัดพระธรรมกาย ปรากฏต่อสายคนไทยและชาวโลก ว่ายิ่งใหญ่อลังการ หลายคนก็สนุกสนานตามสื่อ ที่บอกว่า คือจานบิน และวาดรูปตกแต่งรูป ในลักษณะของการล้อเลียน กันอย่างสนุกสนาน
.
แต่ก็ไม่ปรากฏว่า ทางวัดพระธรรมกาย ออกมาฟ้องร้องแต่ประการใด เอาแต่นิ่งเงียบ ไม่ตอบโต้ใดๆ จนทำให้คนจำนวนมากเกิดความคึกคะนอง สนุกสนานกับการตัดต่อรูปภาพ โดยนำเอารูปใบหน้าท่านธัมมชโย จำนวนมากไปตัดต่อทำให้เสียหาย ซึ่งผมจะนำมากล่าวในตอนอื่น
.
@@@ ก่อนอื่นผมต้องถามก่อนว่า ท่านทราบหรือไม่ 

'วัด คือ สมบัติของพระพุทธศาสนา และ สมบัติของชาติ'
.
วัดทุกวัดที่ได้รับการอนุญาตให้เป็นวัด สิ่งก่อสร้างทั้งหมด ย่อมตกเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาและของชาติไม่มีใครจะเป็นเจ้าของได้ ไม่มีใครสามารถจะยึดเอาเป็นของส่วนตัวได้
.
ที่สำคัญ วัดทุกวัด ย่อมมีเจ้าอาวาส ทำหน้าที่ปกครองดูแลวัด ซึ่งตามกฎหมายบ้านเมืองที่ฆราวาส ก็เขียนบังคับว่า เจ้าอาวาสคือเจ้าพนักงาน คนหนึ่ง เจ้าอาวาสจะดำรงตำแหน่งจนถึงอายุครบ 80 ปี เว้นแต่ยังหาพระที่เหมาะสมไม่ได้ ท่านก็จะต่ออายุเป็นเจ้าอาวาสต่อเนื่องอีกคราวละ 3 ปี
.
@@@ วัดแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
1. วัดหลวง หมายถึง วัดที่พระมหากษัตริย์ทรงให้การอุปถัมภ์ ดูแล
2. วัดราษฎร์ หมายถึง วัดที่ชาวบ้านร่วมกันก่อสร้างขึ้นมาเท่านั้น
.
@@@ ที่มาของเจ้าอาวาส
ส่วนใหญ่จะพิจารณาเลือกพระที่คณะกรรมการวัด ไวยาวัจกร และชาวบ้านเลือกขึ้นมา นานๆ จะถูกส่งมาจากวัดอื่น ซึ่งส่วนมากถ้าส่งมาจากวัดอื่นมักจะเป็นเฉพาะวัดหลวง วัดราษฎร์นั้น มีน้อย ยกเว้นไม่มีพระหรือพระในวัดพรรษาไม่ถึง

@@@ การดูแลวัด และสิ่งก่อสร้างที่เกิดขึ้นมาแล้ว เจ้าอาวาส อยู่ในสถานะผู้ดูแลจัดการ
.
"ไม่ใช่เจ้าของ "
.
ดังนั้น ไม่ว่าวัดใด เจ้าอาวาส จะสร้างสิ่งก่อสร้างมากน้อยเพียงใด ก็ตกเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาและแผ่นดินทั้งสิ้น ไม่สามารถเอามาเป็นสมบัติของส่วนตัวได้เลย และเป็นหน้าที่ของเจ้าอาวาส องค์ต่อๆไป จะดูแลกันสืบๆ ไป

@@@ ย้อนกลับไปที่สิ่งก่อสร้าง จากภาพ จากการบอกเล่า จากสิ่งที่ปรากฏทั้งต่อสื่อทั่วไป หากมองให้เห็นได้ชัด จะเห็นว่าสิ่งก่อสร้างที่ทางวัดพระธรรมกายได้ก่อสร้าง เป็นสิ่งก่อสร้างที่จะอยู่ได้อีกนับ 1,000 ปี
.
" ใช่ครับ จะอยู่อีกนับ 1,000 ปี "
.
ในตอนนี้ผมจะขอกล่าวเฉพาะสิ่งก่อสร้างในวัดพระธรรมกาย ปทุมธานี เท่านั้น
.
@@@ จากการสอบถามไปยังผู้ใกล้ชิดวัด ได้รับคำตอบว่า

@@@ แรกเริ่มดำริของท่านธัมมชโย นั้น เห็นว่า ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากชาวพุทธทั่วโลกว่า เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาในโลก เพราะมีสาเหตุสำคัญ คือ

.
1.พระมหากษัตริย์ทุกๆพระองค์ ทรงเป็นพุทธมามกะ และเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภก
2.คนไทยจำนวนกว่า 90% ล้วนนับถือพระพุทธศาสนา
3.ประเทศไทย สืบทอดคำสอน นิกายเถรวาท
.
@@@ แต่ประเทศไทย กลับยังไม่มีสถานก่อสร้างขนาดใหญ่ ที่จะใช้ประโยชน์ในทางพระพุทธศาสนา ทั้งเป็นสถานที่จัดประชุม ที่สามารถรองรับชาวพุทธทั่วโลก ไม่มีสถานปฏิบัติธรรมที่เป็นอาคารก่อสร้างที่จะรองรับชาวพุทธจำนวนมาก
.
และท่านก็เห็นว่า สิ่งก่อสร้างในทางพระพุทธศาสนาเกือบทั้งหมด ต้องเกิดจากจิตศรัทธาของคนที่บริจาคเงินมา แล้วนำมาก่อสร้าง
.
สำหรับตัวท่านเอง ก็มีคนศรัทธาค่อนข้างมาก และล้วนเป็นผู้มีกำลังทรัพย์ ท่านจึงดำริ ที่จะก่อสร้างสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่เพื่อ 

...เป็นสถานที่ประชุมที่รองรับชาวพุทธจากทั่วโลก
...เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่รองรับชาวพุทธจากทั่วโลก
...เป็นอาคารที่พักอาศัยของพระสงฆ์มาอาศัยพักขณะมาทำกิจกรรมจากทั่วโลก
...รวมถึงรองรับฆราวาสทั้งไทยและทั่วโลก

.

และจะทำเพื่อมอบไว้ให้เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนา และสมบัติของประเทศไทย ให้ชาวพุทธรุ่นหลังๆ ได้มาใช้ประโยชน์ โดยวางเป้า ให้เป็นสิ่งก่อสร้างที่จะอยู่ได้อีกนับ 1,000 ปี 

@@@ ถามว่า แล้วท่านจะเหนื่อยไปทำไมละ ในเมื่อท่านเองก็ทราบดีว่า ท่านอยู่ช่วงบั่นปลายแห่งชีวิต
.
ผมขอถือโอกาสตอบแทนว่า
.
เพราะท่านไม่เคยคิดสร้างเพื่อตัวท่านเอง
เพราะท่านไม่เคยคิดสร้างเพื่อเป็นสมบัติของตัวท่านเอง
เพราะท่านไม่เคยคิดสร้างเพื่อชาวพุทธในรุ่นของท่านเท่านั้น
และเพราะท่านรู้ดีว่า สิ่งก่อสร้างที่ท่านสร้างทั้งหมด ตกเป็นของพระพุทธศาสนา ไม่เป็นชองใครคนใดคนหนึ่ง

.
@@@ ท่านมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่ มุ่งมั่นทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาในอีก 1,000 ปีข้างหน้า และมอบสิ่งก่อสร้างทั้งหมดตกเป็นของพระพุทธศาสนาและแผ่นดิน
.
บุคคลที่ทำคุณประโยชน์ใหญ่ต่อมวลมนุษยชาติเช่นนี้ หากเป็นประเทศอื่น คงได้รับรางวัล โนเบล ด้วยซ้ำ
.

@@@ ผมจึงขอตั้งคำถามต่อสังคมไทย
.
สมควรแล้วหรือที่สังคมจะกล่าวหา ว่า
...ท่านเป็นพระที่ประพฤติชั่ว
...ท่านเป็นพระที่มุ่งแสวงหาผลประโยชน์
...ท่านเป็นผู้สมควรถูกลงโทษจากสังคม

.
@@@ ไม่ต้องรีบตัดสินใจว่า วัดนี้ถูกหรือผิด ดีหรือชั่ว โปรดติดตาม ซีรีส์ ชุด วัดพระธรรมกาย ชั่วร้ายหรือ ??? ตอนต่อไป
.
ผนึกกำลังชาวพุทธ หยุดภัยคุกคาม
We Are Buddhists
พวกเราคือชาวพุทธ
.
นายกรณ์ มีดี
เลขาธิการสมาพันธ์ชาวพุทธแห่งประเทศไทย
นายกสมาคมทางสายกลาง
15 มี.ค. 2560

มหาธรรมกายเจดีย์


มหาธรรมกายเจดีย์
เพื่อรับรองพุทธศาสนิกชนจากทั่วโลก

the series สะกิดสังคม ชุด วัดพระธรรมกาย ชั่วร้ายหรือ ??? ตอน สิ่งก่อสร้างในวัด เป็นสมบัติใคร the series สะกิดสังคม ชุด วัดพระธรรมกาย ชั่วร้ายหรือ ??? ตอน สิ่งก่อสร้างในวัด เป็นสมบัติใคร Reviewed by bombom55 on 05:49 Rating: 5

3 ความคิดเห็น:

 1. ยังไม่เคยพบใครคิดได้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ แต่ที่นี่ไม่ใช่เพียงแค่คิด หลวงพ่อยังทำให้สำเร็จเป็นรูปธรรมจับต้องใช้งานได้จริงด้วย กราบสุดหัวใจที่ได้เป็นลูกศิษย์แม้ปลายแถวค่ะ

  ตอบลบ
 2. สาธุๆๆ...เป็นปลื้มมากๆคะและภาคภูมิใจในความเป็นพุทธคะ

  ตอบลบ
 3. วัดพระธรรมกาย พุทธสถาน
  สงบ สันติ อหิงสา
  ไม่ยุ่งเกี่ยวเรื่องการเมือง

  ตอบลบ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.