ทำไม? คนที่เข้าวัดพระธรรมกายทำบุญแบบปิดบัญชี


คนไม่รู้จริง!! มักอวดฉลาดว่าตนรู้จริง


อวดว่าตัวเองรู้จริงจึงไม่ทำบุญกับวัดพระธรรมกาย 
ส่วนคนที่ทำส่วนใหญ่ถูกหลอกขายบุญ ขายสวรรค์ทั้งนั้น!!

คนไม่รู้ความจริงมักพูดเอามันส์แบบนี้

ทุกคนล้วนมีความโลภเป็นเจ้าเรือน
ไม่ว่าเขาหรือเราล้วนไม่ต่างกันเท่าไร
แล้วอะไรล่ะ ที่เป็นสาเหตุให้คนที่เข้า
วัดพระธรรมกาย ทำบุญแบบปิดบัญชี
คำตอบมีอยู่แล้วถ้าต้องการรู้ สิ่งนั้นก็
คือสิ่งที่เรียกว่า "ความศรัทธา" งัยล่ะ

ความศรัทธานั้นเกิดจากอะไรเล่า?
เหตุแห่งความศรัทธาสรุปได้ ๒ อย่าง

๑. เกิดมาจากเมื่อเข้ามาวัดแล้ว ได้ฟังธรรม
คำสั่งสอนของหลวงพ่อ แล้วนำไปปฏิบัติตาม 
เมื่อปฏิบัติตามแล้วชีวิตก็ดีขึ้น 
ดีขึ้นทั้งในส่วนจิตใจ และอาชีพการงาน 
ความศรัทธาข้อนี้เกิดขึ้นจาก
ได้พิสูจน์ด้วยตัวเองแล้ว 
มิใช่ศรัทธาตามเขาหรือเพราะฟังคำเล่าลือ

๒. เมื่อศรัทธาข้อแรกเกิดขึ้นแล้ว
โลกทัศน์ที่มีต่อวัด ก็ถูกเปิดกว้างขึ้น
มองเห็นโครงการมากมายที่หลวงพ่อ
หรือวัดทำมาแล้วกำลังทำอยู่หรือเป็น
โครงการอนาคต ที่กำลังจะทำต่อไป
ซึ่งแต่ละโครงการ ล้วนเป็นประโยชน์
กับพุทธศาสนา และมนุษยชาติ

ศรัทธาข้อนี้เกิดมาจาก 

"ได้ประจักษ์ในผลงานและเมตตาที่มีต่อเพื่อนร่วมโลก"

เมื่อตนเองสว่างแล้ว ก็อยากให้โลกสว่างด้วย 
ดุจเดียวกับการเสียสละทรัพย์ที่ตนมี
เพื่อซื้อน้ำมันเติมตะเกียงให้แสงสว่าง
แก่ผู้ต้องการแสงสว่างฉันนั้น

#เหตุที่คนทำบุญกับวัดพระธรรมกาย

สามารถสรุปได้เพียง ๒ อย่างเท่านั้น
๑. ทำบุญด้วยปัญญาที่ได้ผ่านการพิสูจน์
ด้วยตัวเองมาแล้ว เป็นการทำบุญเพื่อ
อนุเคราะห์ตัวเองให้เป็นสุข

๒. ทำบุญด้วยเมตตาธรรม เพราะ
เห็นแก่มนุษย์ และชีวิตอื่นที่เป็นเพื่อน
ร่วมโลก ร่วมเกิด แก่เจ็บตาย ด้วยกัน
เป็นการทำบุญเพื่ออนุเคราะห์โลก

#ขึ้นชื่อว่าการให้ทานแล้ว

ไม่ว่าจะให้ด้วยปัญญา ให้ด้วยเมตตา
หรือให้ด้วยเหตุอื่นใด ล้วนเป็นสิ่งที่
บัณฑิตย่อมยกย่องสรรเสริญ จะมีแต่
ก็เพียงคนพาลเท่านั้นที่ตำหนิติเตียน

Cr. แผ่นดินพระพุทธเจ้า


ทำไม? คนที่เข้าวัดพระธรรมกายทำบุญแบบปิดบัญชี ทำไม? คนที่เข้าวัดพระธรรมกายทำบุญแบบปิดบัญชี Reviewed by bombom55 on 02:08 Rating: 5

1 ความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.