คนบริจาคไม่อยากรู้ คนอยากรู้ไม่เคยบริจาค


อะไรเอ่ย? คนทำไม่ได้ใช้
คนใช้ไม่ได้ทำ!!

คำตอบคือ....โลงศพ

อะไรเอ่ย? คนให้ไม่อยากรู้
คนอยากรู้ไม่ได้ให้!! 

คำตอบคือ.......
เงินบริจาคทำบุญกับวัดพระธรรมกาย


หนึ่งในยุทธศาสตร์การรบคือการข่าว
"ซุนวู" ปราชญ์แห่งพิชัยยุทธ กล่าวว่า

"รู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง"

รู้กำลังของศัตรูรู้ยุทธศาสตร์ของศัตรู
นับว่ามีชัยไปกว่าครึ่งแล้ว

เมื่อเราเข้าใจ ยุทธศาสตร์สงครามคง
จะไม่แปลกใจที่คนประสงค์ร้ายต่อวัด
พระธรรมกาย จะเรียกร้องให้ทางวัด
เปิดเผยยอดบริจาคในแต่ละครั้งไม่ว่า
จะเป็นการทอดกฐินหรือทอดผ้าป่า

ทำไมต้องเรียกร้องให้เปิดเผย
ทั้งที่เงินบริจาคก็ไม่ใช่ภาษีอากรของ
ประชาชนแต่อย่างใด? คำตอบก็คือ

"เพื่อขยายผลในการโจมตีวัดนั่นเอง"

พอรู้ยอดเงินบริจาคปุ๊บ ก็จะเรียกร้อง
ให้วัดเปิดเผยต่อไปอีกว่า วัดเอาเงิน
บริจาคไปทำอะไรบ้าง?
#สุดท้ายที่เรียกร้องให้วัดเปิดเผย
ยอดบริจาค ก็ไม่พ้นจากเจตนาชั่วร้าย
ที่ต้องการจะทำลาย วัดพระธรรมกาย
ทำลายศรัทธาของพุทธศาสนิกชน

#คนศรัทธาบริจาคเป็นแสนเป็นล้าน
มีแต่ความปลื้มใจ ไม่เคยสงสัยไม่เคย
อยากรู้ วัดบริหารจัดการเงินอย่างไร?
แต่คนอยากรู้คือผู้ที่ไม่เคยบริจาคเลย
ขัดขวางถ่วงความเจริญของศาสนา
เข้าทำนอง "มือไม่พายเอาเท้าราน้ำ"

#แต่ถ้าใครรู้ความจริงการบริหารเงิน
ของวัดพระธรรมกายแล้ว ต้องตะลึง
ทุกบาททุกสตางค์ ต้องมีหลักฐานชัด
เจน "ใบบิลต้องครบถ้วนตรวจสอบได้"

เพราะเงินบริจาคคือสมบัติพระศาสนา

"ต้องใช้ให้คุ้มค่า..ทุกบาททุกสตางค์"

นี้คือหลักธรรมาภิบาล ในการบริหาร
เงินของวัดพระธรรมกาย ซึ่งคนนอก
น้อยคนนักที่จะรู้เพราะถ้ารู้คงไม่เรียก
ร้องอย่างที่กำลังทำอยู่ตอนนี้

Cr. แผ่นดินพระพุทธเจ้า


คนบริจาคไม่อยากรู้ คนอยากรู้ไม่เคยบริจาค คนบริจาคไม่อยากรู้ คนอยากรู้ไม่เคยบริจาค Reviewed by bombom55 on 21:08 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.