ยืนยันวัดพระธรรมกายไม่ใช่ลัทธิ แต่เป็นส่วนหนึ่งของพระพุทธศาสนา

ยืนยันวัดพระธรรมกายไม่ใช่ลัทธิ
แต่เป็นส่วนหนึ่งของพระพุทธศาสนา
โดย
ดร.สิริมงคล อุ่นใจ
ปริญญาเอก สาขาวิชาพุทธศาสนา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประธานกรรมการสมาพันธ์ชาวพุทธกรุงเทพมหานครวัดพระธรรมกายไม่ได้เป็นลัทธิ!!! 
แต่เป็นส่วนหนึ่งของพระพุทธศาสนา 

จะเห็นได้ว่าวัดพระธรรมกายจะสอนว่า ให้ทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนา ทาน ศีล สมาธิ ปัญญา ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ ซึ่งก็ถูกต้องตามหลักพุทธศาสนาทุกอย่าง 

จะเห็นได้ว่าวัดพระธรรมกายมีพระที่จบเปรียญธรรม 9 ประโยคมากเป็นลำดับต้นของประเทศไทย ซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าสอนตามหลักพระพุทธศาสนา

ส่วนคำว่าธรรมกา เป็นชื่อหนึ่งของพระพุทธเจ้า 
พุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทเชื่อว่า พระพุทธเจ้ามี 2 กาย คือ รูปกาย กับ ธรรมกาย 

ส่วนพุทธศาสนาฝ่ายมหายานเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามี 3 กาย คือ นิรมาณกาย ธรรมกาย และ สัมโภคกาย 

ซึ่งพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท และมหายาน เชื่อเหมือนกันในเรื่องของ นิพพาน แต่อาจจะมีรายละเอียดปีกย่อยต่างกัน แต่ความเชื่อหลักๆ คือเรื่องนิพพานเหมือนกัน

ส่วนกรณีที่ว่าสอนให้ละ หรือให้รวยนั้น 
วัดพระธรรมกายก็สอนให้ละ ตัณหา อุปกิเลส อุปทาน 

แต่เรื่องรวยนั้น พระพุทธเจ้าท่านก็สอน คนเรายังต้องเกิด ยังต้องกินต้องใช้ จะเกิดมาจนก็ไม่ดี พระพุทธเจ้าท่านก็สอนให้รวยก็คือ "หัวใจเศรษฐี" เรียกว่า ** อุ อา กะ สะ ** ตามหลักในพุทธศาสนา เรื่อง "ทิฏฐธัมมิกัตถะ" (หลักธรรมอันอำนวยประโยชน์สุขขั้นต้น เพื่อประโยชน์สุขสามัญที่มองเห็นกันในชาตินี้) 


ขยันหา รักษาให้ดี มีกัลยาณมิตร สอนให้รวย คือหัวใจเศรษฐี ซึ่งก็ตรงกับคำสอนของพระพุทธเจ้า

ส่วนกรณีสอนให้ไปสวรรค์นั้น 
ตราบใดที่คนเรายังสั่งสมบารมียังไปนิพพานไม่ได้ ยังละตัญหา กิเลส อุปทาน หรือละสังโยชน์ 10 ไม่ได้ก็ไปนิพพานไม่ได้ในชาติต่อไป เมื่อไปไม่ได้ก็ไปสวรรค์ก่อน หรือไปเป็นมนุษย์ชั้นดี 

พระพุทธเจ้าท่านก็สอน เทศน์ให้พระยสะ ฟังเกี่ยวกับอนุปุพพิกถา 5 คือเรื่องการให้ทาน รักษาศีล สวรรค์ โทษของกาม และการออกจากกาม เมื่อเราให้ทาน รักษาศีล ก็จะทำให้ไปสวรรค์ได้เมื่อยังไปนิพพานไม่ได้ ก็ไปสวรรค์ก่อน 


วัดพระธรรมกายก็สอนถูกต้องตามหลักของพระพุทธเจ้าทุกอย่าง ดังนั้นผมจึงมีความเห็นว่า วัดพระธรรมกายไม่ได้เป็นลัทธิ แต่เป็นวัดในพระพุทธศาสนาในเถรวาทครับ


ฟังคลิป ดร.สิริมงคล อุ่นใจ คลิ๊ก

ยืนยันวัดพระธรรมกายไม่ใช่ลัทธิ แต่เป็นส่วนหนึ่งของพระพุทธศาสนา ยืนยันวัดพระธรรมกายไม่ใช่ลัทธิ แต่เป็นส่วนหนึ่งของพระพุทธศาสนา Reviewed by bombom55 on 01:22 Rating: 5

100 ความคิดเห็น:

 1. คำตอบ
  1. ดร.ศิริมงคล อุ่นใจ พูดตรงตามพระไตรปิฏกเลยค่ะ คนที่เคยอ่านพระไตรปิฏกจะทราบว่าถูกต้อง แต่คนที่ยังไม่เคยอ่านและไม่คิดจะอ่าน หรืออ่านไปก็ไม่รู้เรื่อง เขาไม่เชื้อ ก็ปล่อยเขาไปตามทางก็แล้วกันค่ะ

   ลบ
  2. ดร.ศิริมงคล อุ่นใจ พูดตรงตามพระไตรปิฏกเลยค่ะ คนที่เคยอ่านพระไตรปิฏกจะทราบว่าถูกต้อง แต่คนที่ยังไม่เคยอ่านและไม่คิดจะอ่าน หรืออ่านไปก็ไม่รู้เรื่อง เขาไม่เชื้อ ก็ปล่อยเขาไปตามทางก็แล้วกันค่ะ

   ลบ
  3. อนุโมทนา สาธุๆๆครับ เนี่ยแหละคือผู้รู้จริง

   ลบ
 2. กราบขออนุโมทนาบุญ ที่ท่านออกมาให้ความกระจ่าง น่าเสียดาย ที่มีพระบางรูป ยังด่าวัดพระธรรมกายอย่างผิดๆ ทำให้ญาติโยม คล้อยตามผิดๆ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ใช่ทุกอย่างพิสูจน์ภด้มาพิสูจน์กันนะคะอย่าไปมโนตามข่าวเลยจะได้ไมาติดกรรม

   ลบ
  2. ใช่ทุกอย่างพิสูจน์ภด้มาพิสูจน์กันนะคะอย่าไปมโนตามข่าวเลยจะได้ไมาติดกรรม

   ลบ
 3. ขออนุโมทนาบุญดว้ยค่ะที่ท่านพูดได้ดีค่ะไครทำดีได้ดีไครทำชั่วก็ตอ้งได้ชั่วค่ะ

  ตอบลบ
 4. สาธุ สาธุ ผู้มีปัญญาย่อมมองเห็นข้อแท้จริงค่ะ

  ตอบลบ
 5. อนุโมทนาบุญกับพี่โกศลศิลป์ค่ะ. สาธุ

  ตอบลบ
 6. ขอบพระคุณท่านมากที่มาให้ความกระจ่าง ชาวพุทธเราอีกจำนวนมากยังไม่เข้าใจ จะต้องช่วยกันแชร์ความเห็นนี้ค่ะ

  ตอบลบ
 7. สาธุ ๆ ๆ หวังว่าผู้ที่ไม่เข้าใจ. คงเข้าใจขึ้น เห็นถูก

  ตอบลบ
 8. ขอบคุณที่่สรุปได้กระจ่างมาก สาธุค่ะ

  ตอบลบ
 9. อนุโมทนากับทีมงานทุกท่านเลยนะครับ กับผลงานอันน่าภาคภูมิใจ

  ตอบลบ
 10. *วิ่งแข่งกับเวลา*การสั่งสมบุญ เพื่อแข่งกับเวลาที่หมดไป เป็นสิ่งที่ควรทำอย่างยิ่ง เป็นเครื่องบ่งบอกว่า เราไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต สิ่งที่เราไม่ควรประมาทคือ อย่าคิดว่า เราไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียน

  -ต้องหมั่นเตือนตนเองว่า เราจะต้องรีบสั่งสมบุญ ในขณะที่ร่างกายกำลังแข็งแรงอยู่นี่แหละ ไม่ประมาทในการทำงาน การงานทุกอย่าง ต้องทำให้ดีที่สุด ไม่ให้คั่งค้าง และก็ไม่ผัดวันประกันพรุ่ง

  ตอบลบ
 11. ถูกต้องแล้วค่ะ วัดพระธรรมกายเป็นวัดในพระพุทธศาสนา มีพม.เปรียญธรรมผู้สอบได้ ปธ.9 มากที่สุดในประเทศด้วยนะคะ ถ้าสอนผิดคงผลิต มหาเปรียญกันได้ไม่มากขนาดนี้ แถมมหาเปรียญแต่ละรูปเรียกว่าหล่อ. หลอมกันมาทั้งชีวิตและจิตใจ บวชเรียนกันมาตั้งแต่เป็นสามเณร หลวงพ่อฝึกลูกๆอย่างดี ปัจจุบันนี้เป็นกำลังพระศาสนาได้มากทีเดียว

  ตอบลบ
 12. ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว

  ตอบลบ
 13. สาธุๆๆ ท่านอธิบายให้คนที่ไม่เข้าใจให้เข้าใจ ให้คนที่ศึกษาก็มีความเข้าใจ

  ตอบลบ
 14. เข้ามาด่า เพราะจ้างมา? เหมือนขบวนการปั่นยอดของ
  กปปส.ใช้บริษัทเดียวกันงปม.มหาศาล ใครจ่ายอ่ะ

  ตอบลบ
 15. สาธุๆๆ ท่านอธิบายให้คนที่ไม่เข้าใจให้เข้าใจ ให้คนที่ศึกษาก็มีความเข้าใจ

  ตอบลบ
 16. สาาธุๆๆ "แจ่มแจ้งชัดเจน" ขออนุโมทนาบุญด้วย
  วัดพระธรรมกาย ก่อตั้งถูกต้องตามกฎหมาย พระภิกษุสงฆ์ของทั้งวัด ก็ได้บรรพชาอุปสมบทถูกต้องตามพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา ปรากฏชัดเจนต่อสาธารณชนอย่างโปร่งใส ประวัติศาสตร์ของวัดพระธรรมกาย ใสสะอาดบริสุทธิ์ สามารถสืบค้นดูได้ มีที่มาที่ไปอย่างโปร่งใสที่สุด ดังนั้น จึงไม่ใช่ลัทธิใดๆทั้งสิ้นอย่างแน่นอน ขอสื่อมวลชนฯ อย่าได้สร้างกระแสชี้นำสร้างความแตกแยกอีกต่อไปเลยฯ

  ตอบลบ
 17. สาธุๆๆค่ะประกาศไปให้ทั่วโลกเลย

  ตอบลบ
 18. อ่านเข้าใจง่ายค่ะ เอาอีกค่ะ

  ตอบลบ
 19. จำเป็นต้องรวย วัดพระธรรมกายสอนทำทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา ทำให้เรารู็จักการใช้จ่าย ใช่ชีวิตที่ถูกต้อง เราได้ดีเพราะหลวงพ่อธัมมไชโย ท่านสอนเราเข้าวัดมาสามสิบปีแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 20. จริงค่ะ เห็นด้วยค่ะ อยากให้คนที่ไม่รู้ได้รับรู้ค่ะ

  ตอบลบ
 21. +++ท่านดร.ท่านเป็นผู้มีปัญญา..เป็นผู้รู้ที่แทัจริงเพราะศึกษาเล่าเรียนมาจนแตกฉาน.+++.ต่างกับคนบางคนในปัจจุบัน..ไม่รู้เรื่องอะไร?.+++.ฟังเขามา..แล้วก็มาโจมตีให้ร้ายผู้อื่น..โดยเฉพาะกับพระกับวัดด้วย..โอววว!..บาปกรรมจริงๆ

  ตอบลบ
 22. วัดพระธรรมกายเป็นวัดในเถระวาทอย่างแท้จริง สอนทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนา อย่างเคร่งครัด ไม่มีไสยศาสตร์หรือยังอื่นมาเกี่ยวข้อง

  ตอบลบ
 23. ท่านพูดได้สุดยอดเข้าใจง่ายมากครับ

  ตอบลบ
 24. อนุโมทนาบุญค่ะใครได้อ่านก็กระจ่างแจ้งค่ะ

  ตอบลบ
 25. เห็นด้วยกับท่านอาจารย์ครับ อยากให้ชาวไทย และชาวโลกมีสัมมาทิฏฐิ กันทุกคนครับ

  ตอบลบ
 26. ดร. แสดงความเห็นที่แจ่มแจ้งและชัดเจนมากค่ะ ช่วยเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความเห็นผิด ได้มีโอกาสรับรู้ข้อแท้จริง และอาจมีความเห็นถูกต้องตามแนวทางพระพุทธศาสนา
  จะได้ไม่วิจารณ์แบบผิด ๆ ให้เป็นบาปติดตัวไป และถ้ามีบุญพอก็น่าจะได้สร้างบุญกุศลให้แก่ตนเองให้มาก ๆ ซึ่งอาจทำให้บาปกรรมหนักเบาบางลงได้บ้างไม่มากก็น้อย

  ตอบลบ
 27. อนุโมทนาบุญกับผู้กล้า ท่ออกมาปกป้องพระพุทธศาสนา

  ตอบลบ
 28. เรารักพระพุทธศาสนา

  ตอบลบ
 29. สาธุค่ะ ...

  ธรรมกาย คือกายธรรม ซึ่งมีในพระไตรปิฎกค่ะคือพระศาสนาจริงแท้ค่ะ

  ตอบลบ
 30. ชาวพุทธต้องขยายใจรับความรู้ทางพุทธศาสตร์เพิ่ม จะได้เลิกว่าร้ายกัน ส่วนที่เป็นพิธีกรรมที่ไม่ใช่พุทธแท้เช่นปนไสยศาสตร์ ปนพิธีพราหมณ์ ควรเลิกๆไป

  ตอบลบ
 31. ชาวพุทธต้องขยายใจรับความรู้ทางพุทธศาสตร์เพิ่ม จะได้เลิกว่าร้ายกัน ส่วนที่เป็นพิธีกรรมที่ไม่ใช่พุทธแท้เช่นปนไสยศาสตร์ ปนพิธีพราหมณ์ ควรเลิกๆไป

  ตอบลบ
 32. ถูกต้องค่ะ เปิดใจให้กว้าง แล้วมาทำประโยชน์ให้พระพุทธศาสนาค่ะ

  ตอบลบ
 33. ถูกต้องค่ะ เปิดใจให้กว้าง แล้วมาทำประโยชน์ให้พระพุทธศาสนาค่ะ

  ตอบลบ
 34. สาธุ ขอให้เจริญรุ่งเรืองในธรรมของพระสัมมาค่ะท่านอาจารย์

  ตอบลบ
 35. สาธุ ขอให้เจริญรุ่งเรืองในธรรมของพระสัมมาค่ะท่านอาจารย์

  ตอบลบ
 36. ขออนุโมทนาสาธุ ค่ะ ที่ช่วยให้ความกระจ่างแก่ชาวโลก ที่ยังไม่เข้าใจวัดพระธรรมกาย จะได้เข้าใจ และเปิดใจ ไม่ว่าร้ายกันอีก ขอบคุณมากค่ะ

  ตอบลบ
 37. เห็นด้วย วัดคือวัดคะ

  ตอบลบ
 38. มีผู้มีภูมิรู้ภูมิธรรมมีชี้ทางให้สังคมเยอะ ๆ อย่างนี้ดีมาก ๆ ครับ

  ตอบลบ
 39. ธรรมกายปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริง

  ตอบลบ
 40. สาธุ สาธุ สาธุ ผู้มีปัญญาย่อมมองเห็นข้อแท้จริงค่ะ

  ตอบลบ
 41. สาธุ สาธุ สาธุ ผู้มีปัญญาย่อมมองเห็นข้อแท้จริงค่ะ

  ตอบลบ
 42. ถูกต้องค่ะ #วัดพระธรรมกายไม่ใช่ลัทธิ แต่เป็นส่วนหนึ่งของพระพุทธศาสนา #ธรรมกาย (สันสกฤต: धर्म काय ธรฺมกาย, บาลี: धम्मकाय ธมฺมกาย, อักษรโรมัน : Dharmakāya, จีน: 法身, พินอิน: fǎshēn ) คือพระนามหนึ่งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในความหมายของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท และคือพระกายหนึ่งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรากฏอยู่ในทั้งนิกายเถรวาทและมหายาน ผู้ใดได้ศึกษาจริง ย่อมเข้าใจในข้อมูลความเป็นจริง ดั่งเช่น #ดร.สิริมงคล อุ่นใจ
  ปริญญาเอก สาขาวิชาพุทธศาสนา

  ตอบลบ
 43. วัดพระธรรมกายก็คือวัดในเมืองไทย

  ตอบลบ
 44. วัดพระธรรมกาย สอนทั้งปริยัต ปฏิบัติ และปฏิเวท และสอนให้คนเป็นคนดี มีศีล มีธรรม แต่รัฐบาลไม่ชอบแปลก

  ตอบลบ
 45. วัดพระธรรมกายไม่ได้สอนนอกเหนือจากพระไตรปิฎกเลยนะคะ ก็เคยเรียนมาบ้าง

  ตอบลบ
 46. วัดพระธรรมกายไม่ได้สอนนอกเหนือจากพระไตรปิฎกเลยนะคะ ก็เคยเรียนมาบ้าง

  ตอบลบ
 47. ขอบคุณค่ะที่ช่วยแนะนำความรู้ที่เป็นระบบ ชัดเจนสำหรับอธิบายคนที่ไม่เข้าใจให้เกิดความเข้าใจหรือมีมุมมองที่ถูกต้อง ขอกราบอนุโมทนาบุญค่ะ สาธุค่ะ

  ตอบลบ
 48. ผู้ที่ไม่เคยศึกษาก็ว่าของไม่จริง ต้องลองมาศึกษาแล้วจะรู้ว่านรกและสวรรค์นั้นมีจริง เมืองบาดาลมีจริงพญานาคมีจริง และรู้เห็นอนาคตได้จริง ขอยืนยัน

  ตอบลบ
 49. สรุปไดเใจความชัดเจนมาก ขอบพระคุณมากค่ะ

  ตอบลบ
 50. ไปวัดพระธรรมกายมาสามสิบกว่าปีแล้ว ยังไม่มีคำสอนไหนของวัดที่ผิดไปจากที่เคยเรียนวิชาพุทธศาสนาตอนเด็กและวัดอื่นๆด้วยค่ะ ยืนยันว่าวัดสอนถูกค่ะ

  ตอบลบ
 51. ไปวัดพระธรรมกายมาสามสิบกว่าปีแล้ว ยังไม่มีคำสอนไหนของวัดที่ผิดไปจากที่เคยเรียนวิชาพุทธศาสนาตอนเด็กและวัดอื่นๆด้วยค่ะ ยืนยันว่าวัดสอนถูกค่ะ

  ตอบลบ
 52. สรุปไดเใจความชัดเจนมาก ขอบพระคุณมากค่ะ

  ตอบลบ
 53. มีงานสัมมนาการค้นพบหลักฐานในพระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายตามแหล่งสำคัญๆ มหาลัยดังๆทั่วมุมโลก แต่คนอาจจะตกข่่วไปเยอะครับ

  ตอบลบ
 54. มีระบุในคัมภีร์เยอะคคับเพียงแต่ปรากฎในพระไตรปิฎกเราน้อยไป

  ตอบลบ
 55. ขอขอบพระคุณ ดร.ศิริมงคล. อุ่นใจ ท่ีเป็นผู้ได้ศึกษาธรรมะมาอย่างถ่องแท้ รู้จริง จึงกล้ายืนยันว่าวัดพระธรรมกายไม่ใช่ลัทธิ คำสอนก็ถูกต้องตามพระไตรปิฏก อธิบายชี้แจงเหตุผลได้ชัดเจนมากๆ ขอกราบขอบพระคุณมาก ๆค่ะท่ีทำให้หลายคนที่ได้อ่านเกิดความเข้าใจมากขึ้น ลดอคติในใจของผู้คนเป็นบุญกุศลยิ่งนัก ขออนุโมทนาบุญค่ะ

  ตอบลบ
 56. สาธุ ใช่ค่ะ วัดพระธรรมกายสอนอย่างที่ดร.พูดจริง ๆ ให้ทาน รักษาศีล นั่งสมาธิเป็นหลักเบื้องต้นเลยค่ะ ขอยืนยันค่ะ ด้วยเวลาสามสิบกว่าปีที่ไปวัดพระธรรมกาย สอนแต่ให้เคารพในพระรัตนตรัย

  ตอบลบ
 57. อย่าคิดมากเลยค่ะคุณมาเจอของดีแล้ว ให้ลองเปิดใจและเข้ามาศึกษาดูจะดีกว่า อย่าเชื่อไปตามสื่อที่โกหกหลอกลวงไปวันๆ เพราะเขามิได้เป็นชาวพุทธแท้

  ตอบลบ
 58. วัดพระธรรมกายสอนตามหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา
  ผู้รู้จริงที่เข้ามาพิจารณาถึงได้ให้ความเห็นรับรองกันอย่างนี้

  ตอบลบ
 59. ก้ขอยืนยันวัดพระธรรมกายไม่ใช่ลัทธิ แต่เป็นส่วนหนึ่งของพระพุทธศาสนา จริงๆๆครับ

  ตอบลบ
 60. ชัดเจนค่ะ ผู้ใดเข้าใจวัดพระธรรมกายผิดๆก็ช่วยอ่านข้อมูลที่ท่าดร.ศิริมงคล อธิบายมาอย่างแจ่มแจ้วแล้วนะคะ

  ตอบลบ
 61. ข้อมูลชัดเจน ถ้าอ่านแล้วยังจะหาเรื่องอีก ก็แสดงว่าใจมืดบอดล่ะนะ

  ตอบลบ
 62. @ ถูกต้องค่ะท่าน ดร. ขอยกย่องที่ท่านใช้ภูมิรู้ภูมิธรรม..มาแสดงข้อเท็จจริงให้โลกได้รู้..

  ตอบลบ
 63. กราบอนุโมธนาบุญค่ะ นี้คือผู้รู้จริงค่ะ

  ตอบลบ
 64. ข้อมูลแน่นมาก ทำให้เข้าใจมากขึ้นครับ

  ตอบลบ
 65. สาธุ สาธุ สาธุค่ะ...ชัดเจนมากๆคะ

  ตอบลบ
 66. กราบอนุโมทนาบุญด้วยค่ะกับท่านดร.สิริมงคล อุ่นใจ ได้อธิบายชัดเจนมากค่ะ ดีมากค่ะ อยากให้ทุกคนได้อ่านนะคะจะได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับวัดพระธรรมกายให้ถูกต้องค่ะ. สาธุ สาธุ สาธุ ค่ะ

  ตอบลบ
 67. กราบอนุโมทนาสาธุค่ะ ถูกต้องค่ะ

  ตอบลบ
 68. กราบอนุโมทนาสาธุค่ะ ถูกต้องค่ะ

  ตอบลบ
 69. ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ สาธุ

  ตอบลบ
 70. อนุโทนาบุุญสาธุๆคะ

  ตอบลบ
 71. ชัดเจนค่ะ วัดพระธรรมกายสอนถูกต้องตามหลักคำสอนของพระพุทธองค์ทุกอย่าง แต่บางคนอาจไม่เข้าใจในหลักธรรม จึงตีความเอาเองว่าวัดสอนผิดหรือในบางครั้งคำสอนของวัดไปขัดกับผลประโยชน์ของกลุ่มคนบางพวก เช่น วัดสอนให้เลิกอบายมุข แน่นอนว่ากลุ่มคนเหล่านี้จะต้องต่อต้านและหาเรื่องให้ร้ายวัดเป็นธรรมดาโดยใช้สื่อเป็นอาวุธ เป็นต้น

  ตอบลบ
 72. ชี้แจงได้ชัดเจนค่ะขอบพระคุณมากค่ะ

  ตอบลบ
 73. ขอบคุณค่ะที่ท่านให้ควาใชัดเจนเพิ่มขึ้น

  ตอบลบ
 74. สาธุค่ะ ที่เพิ่มความชัดเจน

  ตอบลบ
 75. ทำวัดให้เป็นวัด. สอนพระให้เป็นพระ. สร้างคนให้เป็นคนดี ถูกต้องครับ

  ตอบลบ
 76. เห็นดอกบัวเป็นกงจักร

  ตอบลบ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.