พิธีบูชาข้าวพระ มีมาตั้งแต่เมื่อไหร่?


พิธีบูชาข้าวพระ มีมาตั้งแต่เมื่อไหร่?

หลายคนคงเคยมีคำถามอยู่ในใจบ้าง
จริงๆ พิธีนี้มีมานานแล้ว ตั้งแต่สมัย
ที่พระพุทธเจ้า ยังทรงพระชนม์ชีพอยู่
มิใช่พึ่งมีอย่างที่บางคนเข้าใจ ถ้าเรา
สะกดตามรอยในพระไตรปิฎกจะเห็น

ในการทำบุญด้วยวัตถุทาน
จะมีเรียงอานิสงส์จากน้อยไปหามาก
โดยเริ่มจาก ให้ทานแก่สัตว์เดรัจฉาน
และไปสิ้นสุดที่เป็นทานถวายแก่สงฆ์
โดยมีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน

เพราะฉะนั้นการถวายทาน
โดยมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานจึงเป็น
ยอดบุญ ที่สามารถหาได้ในโลกใบนี้
ซึ่งใครๆ ก็แสวงหา ใครๆ ก็ปรารถนา
ที่จะได้เป็นเจ้าภาพถวายอาหารลงใน
บาตรของพระพุทธเจ้า

ต่อมาภายหลังเมื่อพระพุทธเจ้า
เสด็จดับขันธ์ปรินิพพานแล้ว ชาวพุทธ
ผู้เลื่อมใสศรัทธาปรารถนาในบุญ
ยังอยากได้บุญ ที่มีอานิสงส์ยิ่งใหญ่นี้
จึงมีการจัดสำรับเพื่อถวายทาน
แก่พระพุทธเจ้าด้วย โดยผ่านรูปแทน
ที่เรียกว่าพระพุทธปฏิมากร ซึ่งตั้งไว้
เป็นประธานที่ขวามือของพระสงฆ์

บางแห่งจัดสำรับเป็นถ้วยเล็กๆ
เหมือนเซ่นผีก็มี เพราะความเข้าใจผิด
คิดว่าเหมือน เซ่นวิญญาณบรรพบุรุษ
บางแห่งก็จัดสำรับเหมือนพระสงฆ์
ไม่มีความพิเศษแต่อย่างใด เป็นการ
จัดตามธรรมเนียมเสียมากกว่า มิได้จัด
เพราะปรารถนาอานิสงส์แต่อย่างใด
มีน้อยคนที่เข้าใจ และซาบซึ้งการบูชา
ข้าวพระอย่างถูกต้อง แบบเข้าถึงแก่น

#กรณีของวัดพระธรรมกาย
ที่จัดบูชาข้าวพระอย่างยิ่งใหญ่ต้องถือ
เป็นการปฏิวัติธรรมเนียม การบูชาข้าวพระ
ของชาวพุทธเลยก็ว่าได้ 
เหมือนเปิดของที่ปิดหงายของที่คว่ำ 

เป็นการยกระดับปัญญาให้เข้าใจอย่างถูกต้อง
ว่าพระพุทธเจ้า มิใช่วิญญาณสัมภเวสี
แต่เป็นมหาบุรุษ แม้ปรินิพพานแล้ว


#วัดพระธรรมกายจัดพิธีบูชาข้าวพระ

อย่างยิ่งใหญ่เพื่อให้สมกับพระคุณ
อันกว้างใหญ่หาที่สุด หาประมาณมิได้
ถ้าเราจะสร้างภาชนะบรรจุน้ำทะเล
เราจะใช้อะไรสร้างได้ดีเท่ากับแผ่นดิน
การบูชาข้าวพระก็เหมือนกัน ถ้าให้สม
กับพระพุทธคุณก็เห็นมีแต่บูชาด้วย
แผ่นดินแผ่นฟ้า และโลกทั้งใบเท่านั้น

Cr. Mila Bayan


พิธีบูชาข้าวพระ มีมาตั้งแต่เมื่อไหร่?  พิธีบูชาข้าวพระ มีมาตั้งแต่เมื่อไหร่? Reviewed by bombom55 on 03:28 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.