ความดีสากลที่โลกยังขาดแคลน


เมื่อกวาดสายตาสำรวจไปทั่วโลก
เพื่อเฟ้นหาความดีที่โลกมี 
ในประเทศที่ได้ชื่อว่าเจริญแล้ว 
ในระดับต้นๆของโลก เช่น
ประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เยอรมัน อังกฤษ 
หรือประเทศอื่น เราจะได้พบกับความดีสากล
ที่นำพาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง
ไม่แตกต่างกันมากนัก

ความดีสากลที่มองเห็นเด่นชัดมี 3 ข้อ

1. ความสะอาด
บางประเทศสะอาดมาก
ขนาดที่คลองไหลผ่าน กลางตัวเมือง
น้ำใสสะอาด ลงไปอาบได้อย่างชื่นใจ

2. ระเบียบวินัย ที่เห็นชัดเจนก็ในยาม
เกิดวิกฤติภัย เช่น ขาดแคลนอาหาร
เป็นต้นเราจะเห็นว่าเขามีการเรียงแถว
ต่อคิวกันเป็นระเบียบมาก

3. ตรงต่อเวลา
ประเทศที่ได้ชื่อว่า "ฝรั่ง" จะได้คะแนน
เต็ม 100 ทุกประเทศ ใครที่เคยทำงาน
กับบริษัทฝรั่งยอมทราบดีกันทุกคน

แต่โดยภาพรวมแล้วทุกประเทศ
ที่ได้ชื่อว่า "เจริญแล้ว" จะได้คะแนน
ใน 3 ข้อนี้ เต็ม 100% กันทุกประเทศ
แต่เมื่อมองกลับมาที่ประเทศไทย
ยังไม่กล้าประเมินว่าผ่าน 50% หรือไม่?

แต่ถ้ามองไปที่วัดพระธรรมกาย

กลับมองเห็นความดีสากลในประเทศ
ที่ชื่อว่าเจริญแล้ว ทั้งยังมีอีก 2 ข้อคือ

1. ความสุภาพนุ่มนวล
ความสุภาพนุ่มนวลทางกาย ย่อมเกิด
จากจิตใจที่อ่อนโยนข้อนี้หาได้ไม่ยาก
ในหมู่ผู้ประพฤติธรรม โดยเฉพาะใน
หมู่สานุศิษย์วัดพระธรรมกาย

2. สมาธิ การมีใจสงบใจใส
วัดต่างๆ ในเมืองไทย โดยเฉพาะสาย
วัดป่าต่างๆ จะมีการสอนกันทุกวัดแต่ที่
วัดพระธรรมกาย จะเน้นเป็นพิเศษเลย
ทุกคนต้องปฏิบัติได้ปฏิบัติเป็น

#ถ้าเราเข้าใจความดีสากล 5 ข้อ 
หรือ Universal goodness of the World

เราก็จะไม่สงสัยเลยว่าทำไม?
วัดพระธรรมกาย จึงเผยแพร่แนวทาง
คำสอนที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ
วัดได้ผลมาก เหตุก็เพราะโลกยังขาด
ความดีสากลที่โลกต้องการแต่ไม่รู้ว่า
จะไปแสวงหาได้ที่ไหน เมื่อธรรมกาย
นำไปยื่นให้เขารู้สึกว่า นี่ใช่เลย!!
#ลองคิดใคร่ครวญดูให้ดีเถิด
ประเทศที่เจริญแล้วมีความดีสากลแค่
เพียง 3 ข้อยังเจริญก้าวหน้าขนาดนั้น
แล้วถ้ามีครบทั้ง 5 ข้อจะเป็นอย่าง?

#เคยมีคำพยากรณ์ครูบาอาจารย์ว่า....
ต่อไปอนาคตประเทศไทย จะเป็นปิ่น
ของนานาประเทศ ทั่วโลกจะมาศึกษา
ที่เมืองไทย "ถามว่ามาศึกษาอะไร?"
ตอบ "มาศึกษาความดีสากล 5 นี่แหละ"

เพราะประเทศใดมีครบก่อนประเทศนั้น
ก็จะเจริญรุ่งเรืองแบบผาสุกก่อนใครๆ!!


Cr. เรชุงปะ ศิวะโมกข์


ความดีสากลที่โลกยังขาดแคลน ความดีสากลที่โลกยังขาดแคลน Reviewed by bombom55 on 03:19 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.