แถลงการณ์ เรื่อง ทีวีวัดพระธรรมกายถูกสั่งปิด โดย สมาพันธ์ชาวพุทธแห่งประเทศไทย


แถลงการณ์
เรื่อง ทีวีวัดพระธรรมกายถูกสั่งปิด
-------------

          ตามที่ได้มีการสั่งปิดทีวีวัดพระธรรมกายในวันนี้ สมาพันธ์ชาวพุทธแห่งประเทศไทยรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพราะพิจารณาเห็นว่าวัดพระธรรมกายเป็นวัดในพระพุทธศาสนาที่มีกิจกรรมเพื่อสังคมมาตลอด 

ในขณะเดียวกันก็ต้องเผชิญกับการกล่าวหามาตลอดเช่นกัน ดังนั้น การที่วัดพระธรรมกายยืนระยะทำงานเพื่อพระพุทธศาสนามาได้จนกระทั่งทุกวันนี้จึงน่าจะเป็นข้อเตือนใจได้ประการหนึ่งว่า วัดธรรมกายย่อมมีดีกว่าไม่ดี

หากจะมีผู้กล่าวว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดมาจากการกระทำของเจ้าอาวาส สมาพันธ์ ฯ ใคร่ขอเรียนว่าเราไม่ได้บอกว่า หลวงพ่อเจ้าอาวาสไม่ผิดเลย แต่กระบวนการสอบสวนหาความผิดต่างหากที่สมาพันธ์ฯ ยอมรับได้ไม่สนิทใจ เพราะรัฐใช้แต่กฏหมายทางโลกทางเดียวตัดสิน 

ซึ่งปกติแล้วพระสงฆ์ทั่วไปไม่ได้อยู่ใต้กฏหมายทางโลกเท่านั้น แต่ยังต้องอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติคณะสงฆ์และพระวินัยของพระพุทธเจ้า จึงสมควรที่จะนำพระราชบัญญัติ และอัญเชิญพระวินัยมาใช้ในการสอบสวนท่าน 

เพื่อจะได้ชี้ว่าท่านมีความผิดใดในขั้นตอนไหนบ้าง และจะทำให้ได้บทสรุปเป็นบรรทัดฐานว่าควรปฏิบัติต่อท่านอย่างไร ตามสมควรแก่ความถูกผิด

แต่ที่ผ่านมา สมาพันธ์ ฯ เฝ้าดูการปฏิบัติงานของรัฐด้วยความรู้สึกหดหู่ที่เห็นรัฐแสดงอาการก้าวร้าวต่อสถาบันพระพุทธศาสนาและบุคลากรของพระพุทธศาสนา โดยไม่คำนึงถึงความรู้สึกของชาวพุทธทั่วไปในภาพรวม

 ยิ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการปฏิบัติของรัฐต่อศาสนาอื่นบางศาสนาในลักษณะให้ท้ายเปิดทางให้บุคลากรของศาสนานั้นสามารถทำอะไรได้ตามใจชอบซึ่งหลายเรื่องหมิ่นเหม่ต่อความไม่สงบสุขที่อาจเกิดได้จากการกระทบกระทั่งโดยไม่ใส่ใจต่อการร้องบอกของชาวพุทธ ก็ยิ่งทำให้เห็นว่าพระพุทธศาสนาเริ่มมีความไม่ปลอดภัยมากขึ้น จึงเป็นความชอบธรรมที่ชาวพุทธภาคประชาชนจะได้รวมตัวกันคุ้มครองสถาบันพระพุทธศาสนาด้วยกันเอง

สมาพันธ์ ฯ ตระหนักดีว่า สถาบันพระพุทธศาสนาในปัจจุบันไม่ได้ผุดผ่องสมบูรณ์แบบ มีภัยภายในจะต้องแก้ไข แต่ในภาพรวมส่วนใหญ่ก็ยังเป็นรากฐานวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ให้ความสงบสุขแก่สังคมไทยได้ดีอยู่ 

จึงใคร่ขอเรียกร้องเจ้าหน้าที่รัฐให้ตระหนักถึงเรื่องนี้ด้วย เพราะสมาพันธ์ ฯ เกรงว่า ความแข็งกร้าวของรัฐจนมองข้ามความสำคัญของพระราชบัญญัติคณะสงฆ์และพระวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญัติจะไปปะทะกับกำแพงศรัทธาของชาววัดพระธรรมกายจะกลายเป็นโศกนาฏกรรมที่ทำให้สังคมไทยบาดเจ็บลึกจนยากจะแก้ไขได้สมาพันธ์ชาวพุทธแห่งประเทศไทย
๙ ธันวาคม ๒๕๕๙แถลงการณ์ เรื่อง ทีวีวัดพระธรรมกายถูกสั่งปิด โดย สมาพันธ์ชาวพุทธแห่งประเทศไทย แถลงการณ์ เรื่อง ทีวีวัดพระธรรมกายถูกสั่งปิด โดย สมาพันธ์ชาวพุทธแห่งประเทศไทย Reviewed by bombom55 on 03:28 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.