บทความจาก ทนายนิทัศน์ ประเสริฐเนติกุล ถึงท่านนายกบทความจาก
ทนายนิทัศน์ ประเสริฐเนติกุล 
ถึงท่านนายก

เห็นข่าวท่านนายกฯ... จะใช้ ม.๔๔ เข้าควบคุมตัวหลวงพ่อธัมมชโย...

...การออกข่าว ของท่านนายกฯ อาจจะเป็นการโยนหินถามทาง หรืออาจส่งซิกว่าลุยแน่ ทนายไม่ทราบได้

...สำหรับความเห็นส่วนตัวในเชิงกฏหมายของทนายนะครับ...
ท่านนายกฯ หรือทนายท่านอื่นจะเห็นเป็นอย่างไร ก็แล้วแต่มุมมองนะครับ..ไม่ว่ากัน

...ในฐานะทนายอยากท้วงติงท่านนายกฯ ซักหน่อย 
รธน.ม.๔๔ ฉบับชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๕๗ เขาให้อำนาจนายกฯ ไว้อย่างไรบ้าง

...ม. ๔๔...ในกรณีหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ

"เห็นเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการปฎิรูปในด้านต่างๆ การส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ หรือเพื่อป้องกัน ระงับ หรือปราบปรามการกระทำอันเป็นการบ่อนทำลายความสงบเรียบร้อย หรือความมั่นคงของชาติ ราชบัลลังก์ เศรษฐกิจของประเทศ หรือราชการแผ่นดิน

ไม่ว่าเกิดขึ้นภายในหรือนอกราชอาณาจักร ให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติมีอำนาจสั่งการ ให้ระงับยับยั้ง หรือกระทำการใดๆ 

ไม่ว่าการกระทำนั้นจะมีผลในทางนิติบัญญัติ ในทางบริหาร หรือในทางตุลาการ และให้ถือว่าคำสั่ง หรือการกระทำ รวมทั้งการปฎิบัติ ตามคำสั่งดังกล่าว เป็นคำสั่ง หรือการกระทำ 

หรือการปฎิบัติที่ชอบด้วยกฏหมายและรัฐธรรมนูญนี้และเป็นที่สุด ทั้งนี้เมื่อได้ดำเนินการดังกล่าวแล้ว ให้รายงานประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และนายกรัฐมนตรีทราบโดยเร็ว "

...ปัญหาของหลวงพ่อฯ เป็นปัญหาแค่คดีอาญา ความผิดฐานรับของโจรโทษจำคุกไม่เกิน ๕ ปี เพราะทรัพย์ที่บริจาคไม่ได้ ปล้น ชิง หรือลักเขามาฯ

...ขณะนี้ ดีเอสไอ ดำเนินการอยู่ แม้จะมีข้อสงสัยของประชาชนว่า ดีเอสไอ ทำถูกต้องไหม ก็เป็นเรื่องแค่สงสัย...แต่การกระทำของ ดีเอสไอ ชวนสงสัยจริงๆ ??

...คดีหลวงพ่อ ถ้าท่านนายกฯ สั่งใช้ ม.๔๔ ในฐานะทนายเห็นว่า ไม่น่าจะเข้า ม.๔๔ นะ

...การสั่งลุย ไม่ต้องเดาก็เห็นได้เลยว่า อาจจะมีการระดมทหาร ตำรวจ มาเป็นจำนวนมาก บุกเข้าไปในวัด ซึ่งมี พระ ญาติโยม นั่งปฎิบัติธรรม

ไม่ต้องนึกภาพ ก็เห็น เลือดและน้ำตานองวัดแน่ อย่างนี้ไม่เข้าสมานฉันท์นะ แต่เข้าข่ายอะไรไม่กล้าคิดจริงๆ

...การบุกเข้าไปในวัด ก็ไม่ใช่การป้องกันและปราบปรามอันเป็นการบ่อนทำลายความสงบเรียบร้อย โธ่ๆ หลวงพ่อนอนป่วยอยู่ หลวงพ่อจะไปบ่อนทำลายความสงบเรียบร้อยได้อย่างไร

เคยเห็นพระที่ไหนบ่อนทำลายความสงบเรียบร้อยบ้างครับ...

...ทุกวันนี้เหล่าศิษย์ก็นั่งสวดมนต์ภาวนาแบบสงบ สันติ ไม่เข้าข่ายตรงไหนเลยที่จะโทษว่าบ่อนทำลายความสงบเรียบร้อย 

พวกบ่อนทำลายความสงบเรียบร้อย เป็นพวกปิดถนน ยึดสถานที่ราชการ ปิดสนามบิน ทำลายหน่อยเลือกตั้งมากกว่า ฯ

...มองอย่างไร คดีหลวงพ่อ ก็ไม่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ ไม่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ ไม่เกียวกับราชการแผ่นดิน 

ความมั่นคงของชาติอยู่ ๓ จว.ใต้ เศรษฐกิจลองไปถามเซเว่นดิจะได้กว่า หรือพวกหนี้ภาษี ส่วนราชการแผ่นดินไม่ต้องพูดถึง เพราะหลวงพ่อไม่ใช่นักการเมือง ไม่ใช่ข้าราชการ 

หลวงพ่อแค่ถือศีลภาวนา สอนสั่งพุทธบริษัทเท่านั้น ฯ

...ท่านนายกฯ ท่านก็เป็นชาวพุทธ ทนายก็เป็นชาวพุทธ อายุของท่านนายกฯ กับทนายก็เลยเลข ๖ มาแล้ว อยู่อีก ๖,๐๐๐,-,๐๐๐ วัน ก็ยอดเยี่ยมแล้ว ทนายอยากจากโลกนี้ไปแบบสงบ จึงถวายตัวรับใช้พุทธศาสนา เพื่อจะมีคนจดจำได้บ้าง

...ท่านนายกฯ ซิ เป็นโอกาสทองของท่านแล้ว ท่านเพียงพูดเบาๆ คนก็รับฟังทั้งประเทศแล้ว แกล้งมองไม่เห็นปัญหาของหลวงพ่อบ้างได้ไหม หรือลงมาช่วยแก้ปัญหาหลวงพ่อให้จบแบบผู้คนสาธุได้ไหม ท่านจะได้อนิสงส์ผลบุญยิ่งใหญ่ ชาวพุทธจะจดจำท่านไปตลอดกาล

...หลวงพ่ออายุ ๗๒ ปี ถ้าไม่มีมารผจญ น่าจะอยู่ถึง ๑๐๐ ปี อีกเกือบ ๓๐ ปี ถ้าหลวงพ่อได้เผยแผ่พุทธศาสนา ท่านนายกฯ คิดว่าศาสนาของเราจะยิ่งใหญ่ขนาดไหน หลวงพ่อทำมาเพียง ๔๐ ปี ยังไปได้ถึงขนาดนี้ 

หรือว่าหลวงพ่อเก่งเกินไป จึงมีขบวนการล้มพุทธ ตามเสียงเล่าเสียงลือจริงไหม??

...ถ้าท่านนายกฯ ตัดสินใจใช้ ม.๔๔ ลุย ( อาจะถูกใจคนบางพวกวันนี้ แต่อนาคต ) เมื่อเวลาท่านนายกฯ ลงจากหลังเสือ เป็นชายชรา ต้องการเข้าหาพระธรรม เวลานั้น เหล่าศิษย์ธรรมกาย อาจจะไม่ยอมลืมเลือนเรื่องนี้ อะไรก็อาจจะเกิดขึ้นกับท่านนายกฯ ในบันปลายชีวิตก็ได้

...ท้ายนี้ขอกราบท่านนายกฯ ทนายเชื่อว่าท่านนายกฯ เป็นชาวพุทธที่ดี ฉลาด เก่ง แถมกล้าหาญ ดังนั้น เพื่อเห็นแก่พุทธศาสนาของประชาชนชาวไทยเกือบ ๙๕% ท่านนายกฯ ต้องหาทางช่วยหลวงพ่อแบบสันติวิถี สมานฉันท์นะครับ

...ท่านนายกฯ โปรดพิจารณาข้อเขียนของทนายที่หวังดี ต่อ พุทธศาสนา ด้วยเถอะ...

...รัก ศรัทธา เคารพ พระพุทธศาสนา ไม่อยากให้พุทธศาสนาของเราชาวไทย ต้องจบลง ตามเงาอำมหิตที่กำลังปกคลุมศาสนาของเราอยู่...

ทนายนิทัศน์ ประเสริฐเนติกุล 
เสาร ๒ กค. ๕๙
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1703554786563398&id=100007266786817

บทความจาก ทนายนิทัศน์ ประเสริฐเนติกุล ถึงท่านนายก บทความจาก ทนายนิทัศน์ ประเสริฐเนติกุล  ถึงท่านนายก Reviewed by bombom55 on 01:39 Rating: 5

3 ความคิดเห็น:

  1. ท่านนายกเป็นที่เคารพนับถือของคนทั้งประเทศหากท่านติดตามคำชี้แจงท่านคงทราบค่ะว่าหลวงพ่อบริสุทธิ์และต้ังใจอย่างเด็ดเดี่ยวที่จะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยชีวิตผลงานแห่งความดีก็เป็นที่ประจักษ์ไปหลายๆประเทศแค่ท่านสั่งทุกอย่างก็จะยุตินะคะ

    ตอบลบ
  2. งานนี้คือบทพิสูจน์นายกรัฐมนตรีของชาติไทยว่าเป็นคนจริงแค่ไหน!

    ตอบลบ
  3. งานนี้คือบทพิสูจน์นายกรัฐมนตรีของชาติไทยว่าเป็นคนจริงแค่ไหน!

    ตอบลบ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.