อย่างไรคือรับของโจร?

อย่างไรคือรับของโจร?

ในเมื่อ ผู้รับบริสุทธิ์ พระสงฆ์ ผู้ทรงศีลปฏิบัติตามพระธรรมวินัย
          
วัตถุบริสุทธิ์ ปัจจัยที่บริจาค พระคงไม่สามารถถามโยมว่า คุณโยมเงินนี่ได้มายังไงหรือ 

เจตนาบริสุทธิ์ ผู้ให้ตั้งใจมาถวายเพื่อบุญกุศล
ผู้ให้บริสุทธิ์  ผู้ให้มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา

พระพุทธเจ้าทรงสอนอย่างนี้ และอย่างไรคือ”รับของโจร”

อย่างไรคือรับของโจร? อย่างไรคือรับของโจร? Reviewed by bombom55 on 06:23 Rating: 5

3 ความคิดเห็น:

  1. พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ว่าพระจะอาบัติหรือไม่อยู่ที่เจตนาที่ใจเป็นหลักนะจะบอกให้

    ตอบลบ
  2. ในเมื่อโยมอยากทำบุญพระก็รับปัจจัย โยมมีเจตนาที่บริสุทธิ์อยากทำบุญ พระคงไม่ไปถามโยมหรอกว่าโยมขโมยเค้ามาหรอ พระคงพูดไม่ได้ ตักบาตรเค้ายังไม่ให้ถามพระเลย เพระถามแล้วก็อาบัติหมดค่ะ

    ตอบลบ
  3. ในเมื่อโยมอยากทำบุญพระก็รับปัจจัย โยมมีเจตนาที่บริสุทธิ์อยากทำบุญ พระคงไม่ไปถามโยมหรอกว่าโยมขโมยเค้ามาหรอ พระคงพูดไม่ได้ ตักบาตรเค้ายังไม่ให้ถามพระเลย เพระถามแล้วก็อาบัติหมดค่ะ

    ตอบลบ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.