เสรีภาพในการนับถือศาสนา เสรีภาพอันงดงามแห่งชาวธรรมกาย


สิ่งสำคัญที่สุดที่เราจะต้องไม่ลืมก็คือ

เสรีภาพในการนับถือศาสนา

รวมทั้งเสรีภาพในการจะมีวัตรปฏิบัติต่างๆ ตามความเชื่อของตัวเอง นี่คือ “หัวใจ” ที่เป็นแก่นที่เราคนไทยจะต้องทำความเข้าใจร่วมกันและให้ตรงกัน แล้วก็เคารพสิ่งนี้

ผมเองก็รู้ว่า สำนักวัดธรรมกายเป็นสำนักที่ดี เป็นสำนักทียึดถือแนวคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งสอนให้ทำแต่ความดี มีเมตตาต่อมนุษย์ด้วยกัน และมุ่งสู่นิพพาน หรือ ความว่างเปล่า ซึ่งถูกต้องนัก เพราะจริงๆ แล้วมนุษย์ไม่มีอะไรเลย มาก็ตัวเปล่า ตายไปก็ตัวเปล่า ดังนั้นสิ่งที่ควรทำในขณะมีชีวิตอยู่ก็คือ การเป็นคนดี คิดดีทำดี ไม่เบียดเบียนผู้อื่น

จะมาโทษกันเมื่อเห็นว่า คนอื่นมีวัตรปฏิบัติที่ไม่เหมือนกับตัวเองก็ไม่ถูกนัก ความจริงที่เราเห็นกันอยู่ก็คือ คนไทยชินกับการให้สินบน ตัวผมเองก็อาการหนัก ยกมือไหว้พระแทนที่จะขอให้คุณพระคุ้มครองให้ชีวิตมีความสุข แต่ผมพึมพัมในใจว่า ขอให้ผมถูกรางวัลที่ 1 รางวัลที่ 2 ก็ไม่เอา แล้วก็ติดสินบนพระ ถ้าได้ตามที่ขอจะมาแก้บนอย่างมโหฬาร

ผมค่อนข้างมั่นใจว่า มีไม่น้อยคนที่มีอาการเดียวกันผม หาได้เข้าถึงลึกซึ้งซึ่งคำสอนของพระพุทะเจ้าเลยแม้แต่น้อย ผมมีอาการละโมบโลภมากจะเอาจากพุทธศาสนาในทำนองนี้ ให้สินบนพระพุทธรูป แล้วก็ปลื้มว่าตัวเองก็คนหนึ่งที่นับถือพุทธ

คนไทยพุทธหลายครั้งๆ ก็เราอิดหนาระอาใจเมื่อได้เห็นผู้ชายคนหนึ่งห่มจีวระพระ แล้วปฏิบัติอย่างไม่ใช่สงฆ์ เช่น ยืนรอรับบิณฑบาตรหน้าตลาดสด มีคนเอาอาหารถุงมาใส่บาตร สักครู่ก็มีคนมาเอาถุงออกจากบาตรไปวางขายต่อ อย่างนี้เห็นแล้วก็สิ้นศรัทธา ไม่รู้จะตักบาตรไปเพื่ออะไร

หรือไปบางวัด มีการก่อสร้างวัตถุที่คิดว่าศักดิ์สิทธิ์ เป็นรูปสารพัดสัตว์ตามอย่างโบราณ และที่หน้ารูปปั้นสัตว์เหล่านั้นจะมีตู้รับบริจาควางไว้ บางจุดมีเป็นสิบๆ ตู้ เห็นแล้วก็เป็นที่อิดหนาระอาใจอีก

แต่ก็ไม่ว่าอะไรมาก รู้และเข้าใจได้ว่านี่คือวิถีแห่งคนไทย คิดเสียว่าก็คนไทยมีสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนา นับถือลิทธิตามความเชื่อของตัวเอง

ผมเองไม่เคยไปวัดพระธรรมกาย คลองหลวงปทุมธานี แต่เคยได้สัมผัส เคยมีชีวิตและทำงานร่วมกับ “ผู้ใหญ่” ที่ไปปฏิบัติธรรมที่วัดธรรมกาย คลองปลวง ปทุมธานี เมื่อฟังท่านพูดก็ทำให้ผมเข้าใจได้ว่า ทำไมจึงไปปฏิบัติธรรมที่วัดนี้ เพราะปฏิบัติจริง ไปแล้วจิตใจผ่องแผ้วจริง จากการที่ได้อยู่รวมกันกับผู้ที่มีจิตใจเดียวกัน จิตใจประเสริฐ ไม่คิดจะเบียดเบียนคนอื่นๆ และสำนักนักนี้ไม่มีพิธีกรรมงมงายลุ่มหลงให้เลขให้หวย ให้เครื่องรางของขลัง โดยมีแนวทางชัดเจนคือ ทำกาย...ซึ่งหมายถึงทั้งร่างกายและจิตใจให้เป็นธรรม สมดังชื่อ สำนักธรรมกาย

ธรรมกายมีดี ไม่เช่นนั้นจะไม่มีผู้คนมากมายหลายล้านคนทั่วโลกเลื่อมใสศรัทธา และเข้าร่วม

มีเศรษฐี มหาศรษฐกี คนมีชื่อเสียงในสังคมไทยมากมายเป็นศิษย์สำนักนี้ ในที่นั่งแถวหน้านั้นคนดี นั่นก็ย่อมเป็นเครื่องการันตีได้ดีที่สุดแล้ว

ผมมีความปรารถนาที่อยากให้จบลงตรงที่....

สิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนา ซึ่งเป็นเสรีภาพอันงดงามของชาวธรรมกาย ในการเลือกนับถือ เลือกปฏิบัคิกิจกรรม ตามความเชื่อของตัวเอง จะต้องคงอยู่ต่อไปและตลอดไป

แยกให้ขาด “วัดธรรมกาย” ก็คือวัดธรรมกาย เป็นวัดที่ดีงาม ดังนั้น อย่าให้มีอำนาจใดทำลายและหยุดยั้งความงดงามแห่งเสรีภาพในการนับถือศาสนาของคนไทยเป็นอันขาดฉลามเขียว

22 กุมภาพันธ์ 2560


เสรีภาพในการนับถือศาสนา เสรีภาพอันงดงามแห่งชาวธรรมกาย เสรีภาพในการนับถือศาสนา เสรีภาพอันงดงามแห่งชาวธรรมกาย Reviewed by bombom55 on 02:53 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.