"ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร" สวดด้วยศรัทธาได้มากกว่าบุญ


การจะทำอะไรสักอย่างหนึ่ง
ถ้ารู้ล่วงหน้าว่าทำแล้วจะได้อะไร
ก็จะทำให้เกิดกำลังใจขึ้นมากมายทีเดียว
การสวดบท "ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร"
ก็อยู่ในเงื่อนไขนี้ด้วยเช่นกัน!!

เมื่อเราสวด "ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร"
สิ่งที่จะได้อย่างน้อย 3 ประการคือ

1. ได้บุญ เมื่อเราเริ่มสวด บุญก็เริ่มเกิด
บุญ คือ ความสงบ เพราะเมื่อเราสวด
จะเกิดสมาธิขั้นต้นคือ "ขณิกสมาธิ" 
เมื่อเกิดสมาธิก็จะเกิด "บุญ" คือ ความสุข
แล้วบุญก็เริ่มกัดกร่อนความขุ่นหมอง
ออกจากใจ ให้เป็นใจที่ผ่องใสสะอาด
บุญนี้แหละ คือ เครื่องกลั่นใจที่ดีที่สุด

2. ได้บารมี บารมีเป็นกำลังใจชนิด
พิเศษเปรียบเหมือนกับความร้อนสูง
ที่เปลี่ยนเหล็กธรรมดาให้เป็นเหล็กกล้า
เปลี่ยนจากใจธรรมดาให้เป็นใจกล้า
ที่สามารถเอาชนะศัตรู คือ กิเลสได้

บารมีที่ได้อย่างน้อย 3 อย่าง

1). วิริยะบารมี เพราะเป็นบทสวดที่ยาว
ต้องอาศัยความเพียรไม่น้อยเลย

2). ขันติบารมี ต้องอาศัยความอดทน
ควบคู่ไปด้วยกัน วิริยบารมีจึงจะสำเร็จ

3). สัจจบารมี
ต้องเป็นคนจริง คนไม่จริง
ยากที่จะสวดได้อย่างต่อเนื่อง

เมื่อสวดมากๆ จนกลายเป็นบารมีแล้ว
เราจะสามารถอธิษฐานเป็นสัจจบารมีได้

เช่นเราสวดวันละ 3 จบไม่ขาดเลย
เป็นเวลา 1 ปี หากชีวิตต้องการความ
ช่วยเหลือบางอย่างก็สามารถอ้างการ
สวดให้เป็น "สัจจบารมี" ให้เป็นความ
ศักดิ์สิทธิ์หรือปาฏิหาริย์ในชีวิตได้

3. ได้ปัญญา เมื่อเราสวดอย่างเข้าใจ
ความหมายก็ย่อมได้ปัญญาด้วย และ
ด้วยอำนาจของสมาธิ ก็ย่อมมีโอกาส
เป็นไปได้อย่างมาก ที่จะพัฒนาจาก
ปัญญาธรรมดา เป็นภาวนามยปัญญา
หรือวิปัสสนาญาณ นั่นย่อมหมายถึง
สิ่งที่ท่านเรียก สวดมนต์จนเห็นธรรม

#ศรัทธาท่านเปรียบเหมือนฝน
เมื่อมีฝนพืชนานาพันธ์ก็เติบโตงดงาม
เมื่อมีศรัทธาในธรรมที่จะสวดมนต์บท
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรให้ถึงเป้าหมาย
77,777,777 ในวัน อาสาฬหบูชาย่อม
ได้ชื่อว่าเรามีฝนในหัวใจแล้ว ไม่นาน
นักความดีความสำเร็จ จักงอกงามเต็ม
บริบูรณ์ในหัวใจในชีวิตของเรา

"ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร" สวดด้วยศรัทธาได้มากกว่าบุญ "ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร" สวดด้วยศรัทธาได้มากกว่าบุญ Reviewed by bombom55 on 03:53 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.