การได้พบกับครูดี เป็นการได้พบที่ยิ่งใหญ่มาก เพราะทำให้ได้รู้จัก 'บุญบาป'


การได้รู้จักบุญบาป หรือกฎแห่งกรรม
นับเป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่มากของมนุษยชาติ

เพราะหมายถึงการพัฒนาทางจิตวิญญาณ
ไปอีกระดับหนึ่ง คงเปรียบได้กับการ
ข้ามพ้นยุคหินในมิติของปัญญา และจิตวิญญาณ

แต่เมื่อเทียบกับประชากรโลกแล้ว
นับว่ามีประชากรเพียงส่วนน้อย 
ที่ได้รับประโยชน์ จากคำสอนอันวิเศษนี้

ผู้ใดได้รับประโยชน์ ผู้นั้นก็ได้สัมผัส
กับความสุขที่อยู่เหนือกามารมณ์
ได้รับประสบการณ์ เป็นความสุขภายใน

รู้จักจิตสงบ จิตใส จิตสว่าง
เมื่อรู้จักจิตสงบ จิตใส จิตสว่างแสดงว่าจิต
ได้เข้าถึง สิ่งที่เรียกว่าบุญเรียบร้อยแล้ว

บุญเป็นมิตรแท้ของคน
ที่ยังเวียนวนอยู่ในวัฏสงสาร
ในขณะที่บารมีคือเครื่องส่งจิตวิญญาณ
ให้หลุดพ้นจากวัฏสงสารนั่นเอง

ในโลกนี้มีคนส่วนน้อยที่รู้จัก "บุญ"
แต่น้อยยิ่งกว่าน้อยที่จะได้รู้จัก"บารมี"
ผู้รู้จักบุญย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้ได้อยู่
หน้าประตูสวรรค์เรียบร้อยแล้ว
ผู้รู้จักบารมีก็ย่อมได้ชื่อว่า
ยืนอยู่หน้าประตูพระนิพพานเรียบร้อยแล้วเช่นกัน

ผู้รู้จักทรัพย์เมื่อแสวงอย่างถูกต้อง
ด้วยปัญญาด้วยความเพียรย่อมเป็นผู้
ครอบครองเป็นเจ้าของทรัพย์อันมาก

ผู้รู้จักบุญเมื่อแสวงหาอย่างถูกต้อง
ด้วยปัญญาด้วยความเพียรย่อมเป็นผู้
อยู่อย่างมีความสุขทั้งมีสุคติเป็นที่ไป

ผู้รู้จักบารมีเมื่อแสวงหาอย่างถูกต้อง
ด้วยปัญญาด้วยความเพียรย่อมเป็นผู้
แน่นอนจักถึงนิพพาน ในกาลอันใกล้

#ผู้มีทรัพย์ย่อมมีชีวิตอยู่อย่างสบาย
ผู้มีบุญย่อมมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุข
ผู้มีบารมี ย่อมจักพ้นจากทุกข์ทั้งปวง

#ทรัพย์คนในโลกใครๆก็รู้จัก
แต่บุญกับบารมีนั้นต้องเป็นผู้เลื่อมใส
ในพระรัตนตรัย อย่างแน่นอนเท่านั้น

ส่วนพุทธเพียงทะเบียนบ้าน
หรือเป็นชนเหล่าอื่นไม่อาจรู้จักได้เลย
สรุปก็คือผู้มีบุญเท่านั้นจึงจะรู้จักบุญ
ผู้มีบารมีเท่านั้นจึงรู้จักบารมี

แต่จะมีบุญมีบารมีต้องได้รู้จักครูดีเสียก่อน.......


การได้พบกับครูดี เป็นการได้พบที่ยิ่งใหญ่มาก เพราะทำให้ได้รู้จัก 'บุญบาป' การได้พบกับครูดี เป็นการได้พบที่ยิ่งใหญ่มาก เพราะทำให้ได้รู้จัก 'บุญบาป' Reviewed by bombom55 on 20:34 Rating: 5

9 ความคิดเห็น:

 1. กราบ กราบ กราบ สาธุ สาธุ สาธุ ครับ

  ตอบลบ
 2. กราบอนุโมทนา สาธุค่ะ

  ตอบลบ
 3. คนพาลราวีพระมิยอมเลิกลา ---ให้ร้ายพระพุทธศาสนาต่อเนื้อง---เร่งมาสวดธรรมจักรฯกันเนืองๆ---ขอ+บรมกุศลและสาธุชนสืบเนื้อง---ปกป้องรักษาพระพุทธศาสนา---**

  ตอบลบ
 4. การได้เข้าใกล้สัปบุรุษ(ครูดี) ๑
  การได้ฟังคำสั่งสอนจากท่าน ๑
  การตรองตามคำท่านให้ถึงต้นเค้า ๑
  การเจริญกุศลเพื่อมรรคผลนิพพาน ๑
  เป็นความเจริญของมนุษย์และเทวา และเป็นไปเพื่อความเป็นพระอริยบุคคลในพระศาสนาฉะนี้แลฯ

  ตอบลบ
 5. ขอกราบอนุโมทนาบุญเจ้าค่ะ

  ตอบลบ
 6. เห็นด้วยกับบทความทุกประการค่ะ เป็นบุญที่พวกเราได้เจอพระครูที่ดีมากๆ สาธุ กราบขอบคุณมากๆ เจ้าค่ะ

  ตอบลบ
 7. ชาววัดโชคดดี ที่พบครูดี ทำให้รู้เรื่องดี ที่ถูกหลักวิชชาที่สมบูรณ์เอย.

  ตอบลบ
 8. ขอบพระคุณที่กัลยาณมิตรที่ทำให้ได้พบครูดี ที่ให้คำสอนที่คลายความสงสัย มีแต่คำว่าใช่เลย มั่นใจครับ

  ตอบลบ
 9. Youtube and Streaming from a TV Player in Vivo | VTechl.cc
  youtube is a new app that allows you youtube to mp3 cc to watch movies, tv shows, songs and other movies in your browser. youtube is

  ตอบลบ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.