อ่านบทความที่มีคนส่งให้ อ่านไปรู้สึกสงสารชาวพุทธที่ห่างไกล คำสอนของพระพุทธเจ้า


อ่านบทความที่มีคนส่งให้

อ่านไปรู้สึกสงสารชาวพุทธที่ห่างไกล

คำสอนของพระพุทธเจ้าหากหลงเชื่อ

คำสอนคนบาปนับว่าพลาดโอกาสบุญ

อันยิ่งใหญ่ที่ควรได้ในชีวิตนี้


อ่านไม่ทันจบก็รู้ได้ทันทีว่า

เป็นผลงานอัปลักษณ์ ที่รังสรรค์เขียน

ขึ้นโดยคนที่มิใช่ "พุทธศาสนิกชน"

เพราะถ้าเป็นชาวพุทธก็จะไม่โง่ขนาดนี้

บทความที่คนนอกศาสนาเขียนมีอยู่ว่า


"ทำบุญให้พ่อแม่ได้บุญ 100

ทำบุญให้ผู้อดอยากได้บุญ 80

ทำบุญให้ผู้ยากไร้ได้บุญ. 70

ทำบุญให้กับผู้ด้อยโอกาสได้บุญ60

ทำบุญให้กับพระได้บุญ. 50

ต่อให้ตัก บาตรพระ เป็นล้านครั้ง

สร้างโบสถ์หลัง ใหญ่โต มหาศาล

ผลบุญไม่ เทียบเท่า ข้าวหนึ่งจาน

ที่เราท่าน ป้อนพ่อแม่ แค่ครั้งเดียว"ความจริงแล้วชาวพุทธรู้ดีว่า

การทำบุญ จะได้บุญมากหรือน้อยนั้น

ขื้นอยู่กับเหตุสองฝ่ายด้วยกัน ก็มีแต่

คนนอกศาสนาเท่านั้นที่ไม่รู้


1.ฝ่ายผู้ให้เป็นคนดีมีศีลหรือเปล่า

ถ้าเป็นคนชั่วไม่ว่าจะทำบุญกับพ่อแม่

หรือพระอรหันต์บุญก็ได้ไม่เต็มที่


2.ฝ่ายผู้รับมีศีลมีคุณธรรมมากแต่ไหน


คุณธรรมหมายถึงความบริสุทธิ์ทางจิต


ที่อดอยากยากไร้ เพราะเป็นผลบาปที่

ไม่ได้เคยทำบุญไว้ในกาลก่อน ทำบุญ

กับคนไม่มีบุญจะได้บุญมากมาแต่ไหน


#ไม่ต้องห่วงหรอกว่าเมื่อคนทำบุญ

กับพระสงฆ์แล้วจะลืมทำบุญกับพ่อแม่

เพราะเมื่อใดก็ตามที่เขามีโอกาส

ได้ทำบุญกับพระสงฆ์เมื่อนั้นเขาจะได้

รับคำสอน ในเรื่องการดูแลพ่อแม่เอง


#ร้อยทั้งร้อยพวกที่ทำร้ายพ่อแม่

หรือทอดทิ้งพ่อแม่ พวกนี้ล้วนแล้วแต่

ไม่ได้ทำบุญกับพระสงฆ์ทั้งนั้น

และมีแนวโน้มจะมากขึ้นเสียด้วยสิ

เหตุหนึ่งก็มาจากพวกมารนอกศาสนา

ประดิษฐ์คำสอนมาหลอกลวงคนพุทธ

ที่อยู่ห่างไกลศาสนานั่นเอง พึงระวัง!!


Cr. แผ่นดินพระพุทธเจ้า

อ่านบทความที่มีคนส่งให้ อ่านไปรู้สึกสงสารชาวพุทธที่ห่างไกล คำสอนของพระพุทธเจ้า อ่านบทความที่มีคนส่งให้  อ่านไปรู้สึกสงสารชาวพุทธที่ห่างไกล  คำสอนของพระพุทธเจ้า Reviewed by bombom55 on 04:39 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.