คนไทยจำนวนไม่น้อย ถูกสื่อจัดตั้งทำร้าย กลายเป็นคนพิการหลังค่อม


ถ้าคนที่รู้จักวัดพระธรรมกายอย่างดี
จะมองเห็นวัดพระธรรมกายเหมือนกับ
ต้นโพธิ์ใหญ่ใบหนาแผ่กิ่งก้านสาขา
เป็นโพธิมณฑลกว้างขวางโดยรอบ
แผ่กว้างไปเท่าไหร่ร่มเงาก็มากเท่านั้น
ผลสุกที่เป็นอาหารนกก็มีมากไปด้วย

แผ่นดินที่โพธิ์ต้นนี้ขึ้นนั้นเปรียบได้กับ
ประเทศไทย.."แผ่นดินพระพุทธเจ้า"..
ต้นโพธิ์เปรียบได้กับ วัดพระธรรมกาย
ส่วนอากาศเหนือภาคพื้นแผ่นดิน
เปรียบได้กับนานาประเทศบนโลกใบนี้

ต้นโพธิ์ใหญ่อายุร่วม 50ปี มองดูแล้ว
ทุกคนคงรู้สึกเหมือนกันว่า ใหญ่มาก
แต่ถ้าเราเทียบกับโพธิมณฑล
ที่เป็นกิ่งก้านสาขาโดยรอบแล้วจะพบ
ว่า ใหญ่กว่าโคนโพธิ์หลายเท่านัก

ต้นโพธิ์ต้นเดียว แต่มีนับร้อยกิ่งฉันใด
วัดพระธรรมกายวัดเดียวก็มีศูนย์สาขา
ในต่างประเทศ นับร้อยแห่งฉันนั้น
กิ่งเดียวของต้นโพธิ์มีประโยชน์มาก
ฉันใดสาขาวัดพระธรรมกายสาขาเดียว
ก็มีประโยชน์ต่อโลกมากมายฉันนั้น
ดังที่พระซันเดอร์ได้กล่าวไว้ว่า........

"วัดพระธรรมกายสอนเรื่องการพัฒนา
จิตใจตนเอง และการมีทัศนคติ
ที่เปิดกว้างต่อสังคม พระพุทธศาสนา
สายนี้มุ่งเน้นการพัฒนาตัวเอง
ในสังคมแบบสมัยใหม่ โดยที่ตัวเรา
ไม่จำเป็นต้องปลีกตัวเอง
ออกจากสังคม ที่นี่เราเน้นให้ทุกคนนำ
พระพุทธศาสนาไปใช้ในชีวิตจริง"เรื่องราวของวัดพระธรรมกาย
ที่คนรู้จักคงเปรียบได้กับ คนสองคนไป
นั่งพักที่ใต้ร่มโพธิ์ใหญ่ 

คนหนึ่งพิการหลังค่อมมองเห็น แค่โคนต้นโพธิ์
กับอีกคนร่างกายปกติก็มองเห็นทั้งต้น
และกิ่งก้านสาขาทั้งหมด 

ทัศนคติของคน 2 คนต่อต้นโพธิ์ย่อมต่างกันแน่นอน

#คนไทยจำนวนไม่น้อยถูกสื่อจัดตั้ง
ทำร้าย จนกลายเป็นคนพิการหลังค่อม
รู้จักวัดพระธรรมกายเพียงแค่โคนโพธิ์
แต่ก็มีคนจำนวนไม่น้อยเช่นกันที่มีบุญ
มีโอกาสได้รู้จักวัดพระธรรมกายอย่าง
แท้จริง!! 

ซึ่งต่างจากคนต่างประเทศ
เมื่อรู้จักธรรมกายจะรู้จักอย่างคนปกติ
ที่ไม่ถูกสื่อทำร้ายจนหลังค่อม!!

ธรรมกายในต่างประเทศ จึงเหมือนกับ
มิตรใหม่ที่แสนดีสำหรับทุกคนทุกชีวิต

Cr. แผ่นดินพระพุทธเจ้า


คนไทยจำนวนไม่น้อย ถูกสื่อจัดตั้งทำร้าย กลายเป็นคนพิการหลังค่อม คนไทยจำนวนไม่น้อย ถูกสื่อจัดตั้งทำร้าย กลายเป็นคนพิการหลังค่อม Reviewed by bombom55 on 03:26 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.