พุทธบริษัท คือ ใคร ใคร คือ พุทธบริษัท?


พุทธบริษัท คือ ใคร 
ใคร คือ พุทธบริษัท?

คำว่า "พุทธบริษัท" มีผู้ให้ความหมาย
หมายถึง "กลุ่มชนที่นับถือพุทธศาสนา"

ถ้านับถือก็ใช่!! ไม่นับถือก็ย่อมไม่ใช่!!
นับถือหรือไม่ ย่อมดูได้จากพฤติกรรม

แต่ ณ ที่ตรงนี้ขอเปรียบเทียบให้ฟังว่า

"ศาสนาพุทธ เหมือนบริษัทยักษ์ใหญ่บริษัทหนึ่ง 
ในบรรดาบริษัทมากมายที่มีอยู่บนโลกใบนี้ 
โดยมีพระพุทธเจ้า หรือสมณโคดมเป็นผู้ก่อตั้ง 
กรรมการบริหารมีอยู่สี่กลุ่ม คือ 
ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก และอุบาสิกา 
โดยมีลูกหลานชาวพุทธทุกคนเป็นผู้ถือหุ้น"

บริษัทมีกำไร...ลูกหลานก็รวยถ้วนหน้า

บริษัทขาดทุน....ลูกหลานก็เจ๊งยับด้วย

ถ้าไม่ช่วยกันบริหารบริษัทให้ดี ถ้าเกิด
เจ๊งขึ้นมา ลูกหลานต้องไปเป็นลูกจ้าง
บริษัทคู่แข่งแล้วเราจะทนดูได้หรือ?

ย่อมเป็นที่แน่นอนว่า...ในเมื่อโลกนี้
ไม่ได้มีอยู่แค่บริษัทเดียว ก็ย่อมต้องมี
การแข่งขันเป็นธรรมดา และในการ
แข่งขันนี้ก็ย่อมต้องมีกลยุทธ์ทางการ
ตลาดเป็นธรรมดาไม่แปลกอะไร

บริษัทที่ดีมีคุณภาพคุณธรรม
ก็มุ่งผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ เรียกว่า
สู้กันด้วยคุณภาพของสินค้า (คำสอน)

แต่บริษัทที่ผลิตสินค้า ด้อยมาตรฐาน
แน่นอนว่าย่อมสู้ด้วยคุณภาพสินค้าไม่ได้

ก็ต่อสู้ด้วยกลยุทธ์ทำลายคู่แข่ง
มีการปลอมแบรนด์เนมสินค้าเป็นต้น
กลยุทธ์ข้อนี้คงเคยได้เห็นจากสื่อแล้ว
กรณีบริษัทคู่แข่ง "ปลอมบวชเป็นพระ"
เพื่อทำเรื่องเสื่อมเสียออกสู่สาธารณะ

ยังมีแผนยัดเงินใต้โต๊ะ เพื่อผูกขาด
สัมปทานแต่เพียงเจ้าเดียวอีกมิใช่ไม่มี
เขาใช้กลยุทธ์ทุกรูปแบบเพื่อกำจัดเรา
ถ้าไม่รู้ข้อมูลนี้ บริษัทก็มีแต่เจ็งกับเจ็ง

ใครที่มีบริษัทหรือเป็นกรรมการบริษัท
จะมองกลยุทธ์ข้อนี้ทะลุหมดเลย
เพียงแค่เปลี่ยนภาพจากบริษัททั่วไป
เป็นบริษัท "พุทธบริษัท" เท่านั้นเอง

#การตำหนิติเตียนพระสงฆ์สามเณร
และดูถูกเหยียดหยามพุทธศาสนา
เป็นนิมิตหมายของ "บริษัทคู่แข่ง" ถ้า
ใครทำลายชื่อเสียง ของบริษัทตัวเอง
จะได้ชื่อว่าเป็นพุทธบริษัทได้อย่างไร

#ยิ่งถ้าผู้นั้นเป็นพระภิกษุด้วยแล้ว
การออกมาโพนทะนา หรือโจทย์อาบัติ
พระรูปนั้นรูปนี้ปาราชิก พระพุทธเจ้า
ปรับอาบัติหรือความผิดไว้ ๒ สถาน

๑.ถ้าผิดจริง ผู้นั้นต้องอาบัติปาจิตจีย์
อาบัติปาจิตตีย์ คงเปรียบได้กับเป็นหนี้

๒.ถ้าไม่จริงผู้นั้นเป็นอาบัติสังฆาทิเสส
อาบัติข้อนี้ คงเปรียบได้กับโทษติดคุก

#จริงหรือไม่จริงผิดทั้งขึ้นทั้งล่อง
ที่พระพุทธเจ้าทรงห้าม มิให้ทำแบบนี้
เพราะเป็นพฤติกรรม ทำลายศาสนา
ทั้งบรรพชิตทั้งคฤหัสถ์ที่มีพฤติกรรม
แบบนี้ยากที่จะเชื่อว่าเป็น "พุทธบริษัท"

#พุทธบริษัทแท้จริงย่อมรักบริษัท
เหมือนเจ้าของบริษัทย่อมจะรักบริษัท
ของตน เพราะรักจึงช่วยส่งเสริม
มิใช่เพราะรักจึงต้องฆ่าเช่นที่เป็นอยู่นี้

Cr. เพจเพื่อธรรมเพื่อชีวิต

พุทธบริษัท คือ ใคร ใคร คือ พุทธบริษัท? พุทธบริษัท คือ ใคร  ใคร คือ พุทธบริษัท? Reviewed by bombom55 on 23:51 Rating: 5

1 ความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.