บางอย่างถ้าคิดบวกได้ก็จะทำให้รู้สึกดี ถ้าไม่เรียกว่าเป็นบุญของเรา ที่เกิดมาในยุคนี้ แล้วจะเรียกว่าเป็นบุญของใคร


บางอย่างถ้าคิดบวกได้ก็จะทำให้รู้สึกดี

เกิดมาในยุคลำบากก็ดี.....
ทำให้ได้บำเพ็ญขันติบารมีแบบยิ่งยวด

เกิดมาในยุคศาสนารุ่งเรืองก็ดี.....

ทำให้การบำเพ็ญทาน ศีล และภาวนา
ทำได้สะดวกสบายไร้อุปสรรค

เกิดมาในยุคศาสนากำลังมีภัยก็ดี......
ทำให้เราสามารถบำเพ็ญปรมัตถบารมี
คือได้สละชีวิตเพื่อปกป้องศาสนา

ซึ่งเกิดมาในยุคอื่นจะไม่สามารถทำได้
ถ้าไม่เรียกว่าเป็นบุญวาสนาที่ได้
เกิดมาในยุคนี้แล้วจะเรียกว่าอะไรล่ะ!!


ไม่ว่าผลจากการปกป้องศาสนาจะเป็น
เช่นไรก็ตามล้วนเป็นสิ่งน่าปลื้มใจ

ปกป้องแล้ว..มีชัยชนะปลอดภัย

เราก็เดินกลับบ้านอย่างวีรบุรุษวีรสตรี
ผู้เกิดมาเพื่อทำหน้าที่ ปกป้องศาสนา

แม้การปกป้องทำได้ไม่สำเร็จ
ก็ไม่เป็นไรเพราะได้ทำหน้าที่ดีแล้ว
หากแม้ต้องเสียชีวิตเพราะการปกป้อง
เราก็ได้กลับสวรรค์อย่างวีรเทพ
เปรียบได้กับการเสด็จของพระราชา
ที่มีพสกนิกร รอรับเสด็จจำนวนมาก

จริงหรือไม่จริงก็ลองคิดดู

บูชาพระพุทธเจ้าด้วยวัตถุภายนอก
เช่น ดอกไม้ ธูปเทียน ของหอมจัดเป็น
ทานบารมียังทำให้ไปบันเทิงในสวรรค์
ที่มีเทพบุตรเทพธิดาแวดล้อมมากมาย

บูชาพระพุทธเจ้าด้วยอวัยวะ
เช่นพระพุทธเจ้า สมัยเป็นอสิตดาบส
นอนทอดตายให้พระพุทธเจ้าเหยียบ
เมื่อตั้งจิตปรารถนาพระโพธิญาณ
ก็ยังทำให้ประสบความสำเร็จในชาตินี้

ก็แล้วการสละชีวิต เพื่อเป็นพุทธบูชา
ซึ่งจัดเป็นปรมัตถบารมีเล่า จะเพียงใด
ยังจะมีบุญกุศลอื่นใด ยิ่งกว่านี้อีกหรือ
ถ้าไม่เรียกว่าเป็นบุญของเรา ที่เกิดมา
ในยุคนี้แล้วจะเรียกว่าเป็นบุญของใคร


#หากพระพุทธเจ้าสู้กับนักเลงคนหนึ่ง
แล้วได้ชัยชนะจะจัดเป็นสิ่งยิ่งใหญ่ได้
อย่างไร 

"แต่เพราะสู้กับมารพร้อมเสนาที่มา
เป็นกองทัพแล้วเอาชนะได้ จึงได้
รับการสดุดีบูชาทั้งสามโลก"


#เรานักสร้างบารมีลูกพระพุทธเจ้า
ก็ดุจเดียวกัน ถ้าเอาชนะขี้เมาข้างถนน
คนหนึ่งได้ จะได้บารมีตรงไหน 

ถ้าชนะมารกับทั้งเสนาที่มากันเป็นกองทัพได้
นี้สิ!! จึงนับว่าเป็นยอดนักสร้างบารมี!!


Cr. สายธาร ธรรมธาราบางอย่างถ้าคิดบวกได้ก็จะทำให้รู้สึกดี ถ้าไม่เรียกว่าเป็นบุญของเรา ที่เกิดมาในยุคนี้ แล้วจะเรียกว่าเป็นบุญของใคร บางอย่างถ้าคิดบวกได้ก็จะทำให้รู้สึกดี ถ้าไม่เรียกว่าเป็นบุญของเรา ที่เกิดมาในยุคนี้ แล้วจะเรียกว่าเป็นบุญของใคร Reviewed by bombom55 on 19:26 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.