"ในวิกฤติย่อมมีโอกาสเสมอ" นี่เป็นบททดสอบ ความดี แท้จริงของธรรมกาย


"ในวิกฤติย่อมมีโอกาสเสมอ"

คำนี้....เราเคยได้ยินจนรู้สึกว่าเป็นคำธรรมดา
สิ่งที่วัดพระธรรมกายกำลังเผชิญดูเหมือน
เป็นวิกฤติ แต่แท้จริงแล้วเป็นโอกาส
ในการเผยแพร่หลักการในทางศาสนา
หรือวิชชาธรรมกายที่หาได้ยาก

เพราะตอนนี้สายตาโลกนับพันล้านคู่
กำลังจ้องมองดูอยู่ว่า 'ธรรมกายคือใคร' 
ศาสนาอะไร ผ่านสำนักข่าวระดับโลก 
หรือสื่อในประเทศของตน ที่ปราศจาก
การบิดเบือนเช่นสื่อในเมืองไทย

สิ่งที่โลกขาดแคลน และโหยหามากที่สุด
ในตอนนี้คือ "สันติภาพ" ส่วนจะสันติภาพ
จริงแท้ หรือแค่คำโฆษณาก็ต้องมี
เหตุการณ์เป็นเครื่องพิสูจน์

แค่คำสอนบทเดียวสั้นๆ ที่เป็นทั้งหัวใจ
การปฏิบัติและยุทธศาสตร์ในการต่อสู้ คือ

 "ทำใจให้ใส อย่ามองใครเป็นศัตรู"
'เป็นมิตรแม้กับผู้เงื้อดาบจะประหารตน'

แค่นี้ชาวธรรมกายก็กระชากใจคน
ได้ค่อนโลกแล้ว ทั่วโลกจะยอมรับธรรมกาย
เป็นองค์กรในโลกที่จะนำสันติสุข
และสันติภาพมาสู่โลกใบนี้

อย่าคิดแต่เพียงว่านี่พวกเรากำลังมาช่วยกัน 
ปกป้องวัดและศาสนาของเรา

แต่แท้จริงแล้วเรากำลังมาช่วยกัน
ประกาศวิชชาธรรมกายและศาสนาพุทธ
ให้โลกได้รู้จักต่างหาก

เรากำลังทำหน้าที่สำคัญของโลก
ดุจเดียวกับพระโสณะ-อุตตระ ในอดีต
ที่นำพุทธศาสนามายังแดนสุวรรณภูมิ

ในขณะที่โลกกำลังจับตามองสถานการณ์
ว่าเกิดอะไรขึ้น กับวัดพระธรรมกาย 

ขณะเดียวกันโลกก็เป็นทั้งกรรมการ 
และศาลโลกไปด้วย ถ้าหากมีอะไรไม่เข้าท่า 
กรรมการคงจะไม่พากันนิ่งเฉยดูดายหรอก 
เชื่อเถิด!!


เพราะนี่เป็นบททดสอบ ความดี 
แท้จริงของธรรมกาย ให้โลกได้ประจักษ์
ด้วยสายตาพร้อมกันทั้งโลกเท่านั้น 
ก่อนที่โลกจะยอมรับธรรมกาย
โดยปราศจากข้อโต้แย้งและเงื่อนไขใดๆ
"ในวิกฤติย่อมมีโอกาสเสมอ" นี่เป็นบททดสอบ ความดี แท้จริงของธรรมกาย "ในวิกฤติย่อมมีโอกาสเสมอ" นี่เป็นบททดสอบ ความดี แท้จริงของธรรมกาย Reviewed by bombom55 on 07:07 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.