อะไรคือเบื้องหลังการจัดงานวัดพระธรรมกาย


อะไรคือเบื้องหลังการจัดงานวัดพระธรรมกาย


คือ ความร่วมมือ ร่วมใจ ของ เหล่าอาสาสมัครผู้มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ทุ่มเท เสียสละ อาสาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานบุญของวัดพระธรรมกาย ไม่จำกัดด้วย เพศ อายุ จะเป็นเด็ก หรือผู้ใหญ่ ก็มาช่วยกัน เพื่อสืบสานงานพระพุทธศาสนาต่อไป

ในงานบุญทุกๆ งานของวัดพระธรรมกาย อาสาสมัคร จะช่วยจัดเตรียมสถานที่ คอยต้อนรับบริการ อำนวยความสะดวกแก่สาธุชนที่มาวัด และช่วยจัดระบบระเบียบในงานพิธีกรรม ให้เกิดบรรยากาศที่สงบ และศักดิ์สิทธิ์ โดยแบ่งหน้าที่ออกเป็นหลายฝ่าย เช่น จราจร บริการอาหาร บริการน้ำดื่ม บริการไทยธรรม ต้อนรับ ริ้วขบวน ติดต่อสอบถาม มัคคุเทศก์ รักษาบรรยากาศ เป็นต้น

อาสาสมัคร ต่างมาทำหน้าที่ด้วยใจ โดยมิได้รับผลตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้นนอกจากความอิ่มเอิบ และความปลื้มปีติใจที่ได้เสียสละแรงกายและแรงใจมาช่วยงานพระพุทธศาสนา เพราะต่างรู้ว่า 
“หยาดเหงื่อที่หลั่ง ต่างกลั่นเป็นบุญ” 
ทุกคนทำด้วยใจรัก 
"รักในพระพุทธศาสนา"

ฝ่ายต้อนรับประทับใจ

ฝ่ายบริการน้ำดื่ม

ฝ่ายริ้วขบวน และรักษาบรรยากาศ

ฝ่ายรักษาบรรยากาศ

ฝ่ายสถานที่

ฝ่ายภัตตาหารพระ
ฝ่ายอาหารสาธุชน


นี่แหละ คือ เบื้องหลังงานบุญ วัดพระธรรมกาย

ช่วยกันดูแลพระพุทธศาสนาของเรา ให้อยู่คู่เคียงเราไปอีกนานแสนนานกันนะคะ

ที่มา http://www.dmc.tv
อะไรคือเบื้องหลังการจัดงานวัดพระธรรมกาย อะไรคือเบื้องหลังการจัดงานวัดพระธรรมกาย Reviewed by bombom55 on 20:21 Rating: 5

35 ความคิดเห็น:

 1. วัดเป็นที่คนรักบุญต้องการบุญใหญ่ทำได้ไม่มีเงินทองมากมายแต่มีแรงใจแรงศัรธาก็ได้บุญ่ได้ขอให้มาเท่านั้น วัดคือสถานที่บำเพ็ญบุญ ศีล สมาธิ ภวนา

  ตอบลบ
 2. อนุโมทนา สาธุกับผู้มีส่วนร่วมในงานบุญทุกบุญ สาธุค่ะ

  ตอบลบ
 3. สาธุครับ เกิดจากแรงกายแรงใจ และสองมือของทุกๆคน ที่อยากให้ชาวโลกเกิดสันติสุขอย่างแท้จริง

  ตอบลบ
 4. ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านในทุกๆบุญ สาธุๆๆๆ ค่ะ

  ตอบลบ
 5. อาสมัคร อยู่เบื้องสำเร็จทุกๆงานบุญ หยาดเหงือทุกหยุดล้วนกลั่นเป็นบุญค่ะ

  ตอบลบ
 6. อาสมัคร อยู่เบื้องสำเร็จทุกๆงานบุญ หยาดเหงือทุกหยุดล้วนกลั่นเป็นบุญค่ะ

  ตอบลบ
 7. สร้างคนให้เป็นคนดี คือหน้าที่วัด แล้วคนเหล่านั้นจะย้อนมาช่วยวัดให้เจริญก้าวหน้าเอง

  ตอบลบ
 8. สุดยอดอาสาสมัคร อนุโมทนาบุญ

  ตอบลบ
 9. อนุโมทนาบุญกับอาสาสมัครทุกๆท่านด้วยนะคะ ทุกท่านล้วนเป็นบุคคลสำคัญที่ทำให้งานบุญที่ยิ่งใหญ่ของวัดพระธรรมกายสำเร็จอย่างงดงามเสมอมา

  ตอบลบ
 10. อนุโมทนาบุญกับอาสาสมัครทุกๆท่านด้วยนะคะ ทุกท่านล้วนเป็นบุคคลสำคัญที่ทำให้งานบุญที่ยิ่งใหญ่ของวัดพระธรรมกายสำเร็จอย่างงดงามเสมอมา

  ตอบลบ
 11. ขออนุโมทนาบุญ ยอดอาสาสมัครทุกๆท่านค่ะ

  ตอบลบ
 12. ขออนุโมทนาบุญ ยอดอาสาสมัครทุกๆท่านค่ะ

  ตอบลบ
 13. ขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับ

  ตอบลบ
 14. กราบอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญ
  ทุกท่านด้วยครับ สาธุครับ

  ตอบลบ
 15. อนุโมทนาบุญด้วยค่ะ

  ตอบลบ
 16. อนุโมทนาบุญกับทีมงานที่รักบุญทุ่มเทด้วยหัวใจทุกๆท่าน

  ตอบลบ
 17. เราก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยค่ะ

  ตอบลบ
 18. เราก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยค่ะ

  ตอบลบ
 19. ผลบุญเป็นของทุกท่าน ผลงานเป็นของทุกคน
  อนุโมทนาบุญค่ะ :)

  ตอบลบ
 20. เกิดจากศรัทธาที่มีต่อวัดทำงานบุญต่างๆเห็นผลงานชัดเจนอาสาสมัครก็เลยทุ่มสุดใจคนทำบุญก็ช่วยเหลือต่อกันอย่างดีและอีกมากมายตามความคิดผมนะ

  ตอบลบ
 21. สาธุสาธุสาธุ อนุโมทนาบุญทุกท่านค่ะ

  ตอบลบ
 22. วัดพระธรรมกายสร้างคนให้เป็นคนดี. สร้างอาสาสมัครจนกลายเป็นยอดมนุษย์อนุโมทนากับอาสาสมัครทุกท่านทุกหน่วยงานค่ะ สาธุๆๆ

  ตอบลบ
 23. สาธุกับน้องๆอาสาสมัครที่เอาเวลามาช่วยงานพระพุทธศาสนาค่ะ

  ตอบลบ
 24. ประวัติศาสตร์...ช่วยจำชาติไทยไว้
  ประวัติศาสตร์...ช่วยให้ได้ศึกษา
  ประวัติศาสตร์...ช่วยรวมเรื่องผ่านมา
  ประวัติศาสตร์...ช่วยพาให้เข้าใจ
  ประวัติศาสตร์...ช่วยจำเรื่องสำคัญ
  ประวัติศาสตร์...ช่วยกันบันทึกไว้
  ประวัติศาสตร์...ช่วยแม้กาลผ่านไป
  ประวัติศาสตร์...ช่วยให้เกิดปัญญา
  ประวัติศาสตร์...ช่วยโลกได้เรียนรู้
  ประวัติศาสตร์...ช่วยผู้ชอบแสวงหา
  ประวัติศาสตร์...ช่วยสร้างแรงศรัทธา
  ประวัติศาสตร์...ช่วยพา(พระ)ชนะมาร...

  ตอบลบ
 25. ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทกๆบุญด้วยค่ะสาธุ-สาธุ-สาธุค่ะ

  ตอบลบ
 26. อนุโมทนาบุญสาธุกับอาสาสมัครทุกท่านค่ะวัดเป็นสถานที่ให้เราทำความดีสร้างบุญสร้างบารมีค่ะสาธุค่ะ

  ตอบลบ
 27. อนุโมทนาบุญสาธุกับอาสาสมัครทุกท่านค่ะวัดเป็นสถานที่ให้เราทำความดีสร้างบุญสร้างบารมีค่ะสาธุค่ะ

  ตอบลบ
 28. เห็นภาพความร่วมมือร่วมใจกันของเหล่าอาสาสมัครที่วัดพระธรรมกายแล้วขนลุกด้วยความปลื้มปิติจริงๆค่ะ สาธุ อนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ทำให้งานทุกงานสำเร็จ ด้วยความราบรื่น เป็นระเบียบ สวยงาม ตามแบบคำสั่งสอนของชาววัดพระธรรมกาย

  ตอบลบ
 29. ผลบุญเป็นของทุกท่าน ผลงานเป็นของทุกคน สุดยอดแห่งผลงานอจินไตย อนุโมทนาบุญกับทีมงาน Volunteer ทุกท่านทุกคนค่าาา สาธุๆๆค่ะ

  ตอบลบ
 30. อนุโมทนาบุญกับอาสาสมัครทุกๆท่านสาธุสาธุค่ะ

  ตอบลบ
 31. ทุกภาคส่วนมีความสำคัญทั้งสิ้น เมื่อมาร่วมกันย่อมเกิด ความสามัคคีเกิดพลังในการสร้างความดี อนุโมบุญกับทุกท่านด้วย สาธุๆๆครับ

  ตอบลบ
 32. วันทอดกฐินทุกคนรวมใจกันมาอย่างล้นหลามต่างปราบปลื้มกันเต็มที่ สาธุๆ

  ตอบลบ
 33. เงิน ไม่มีอะไรในก่อไผ่

  ตอบลบ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.