จากแผนนารีพิฆาต ถึง ฟอกเงินและตังค์ทอน

พระพุทธศาสนานั้น..คือพระรัตนตรัย อันได้แก่ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

เมื่อเขาจะทำลาย พระพุทธศาสนา ก็จะทำลายรัตนะทั้งสามอย่างนี้ เพราะตราบใดที่พระรัตนตรัยยังคงอยู่ ย่อมหมายถึงพุทธศาสนาก็ยังคงอยู่

พระพุทธเจ้าโดยรูปกายเนื้อท่านเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานนานแล้วมีเหลือเพียง รูปปั้นรูปวาดให้ระลึกถึงพระธรรมคำสั่งสอนก็เป็นเพียงอักษรจารึกไว้ในกระดาษ หรือในแผ่นต่างๆ แก้ววิเศษล้ำค่าทั้งสามประการที่ทำให้พระพุทธศาสนา ยังมีชีวิตอยู่ก็เหลือเพียง "สังฆรัตนะ" คือพระสงฆ์อย่างเดียวเท่านั้น 

เมื่อเขาจะทำลายพุทธศาสนาจึงได้มุ่งทำลายพระสงฆ์ เพราะเมื่อไม่มีพระสงฆ์ พุทธศาสนาย่อมได้ชื่อว่า "เป็นศาสนาที่ตายแล้ว" เพราะเหตุนี้การบวชเป็นพระเพื่อเจริญไตรสิกขา ศึกษาธรรมวินัยจึงได้บุญมากมายมหาศาล เพราะเป็นการสละตนเข้ามา เพื่อเป็นลมหายใจให้กับพระพุทธศาสนามีชีวิตต่อไปอีกเพื่อประโยชน์สุขแก่โลกในยุคป่าเถื่อนที่มนุษย์ไร้อารยธรรม

เมื่อจะทำลายพุทธศาสนาก็จะทำลายพระสงฆ์ด้วยการฆ่า โดยการตั้งค่าหัว ในยุคที่มนุษย์พัฒนามาหน่อยทำลายพระสงฆ์ด้วยทำให้ท่านอาบัติปาราชิก แต่ถ้าทำไม่สำเร็จก็จะร่วมมือกันสร้างหลักฐานเท็จเพื่อจับสึกท่าน หรือไม่ก็เพื่อแซะทำลายศรัทธา ของชาวพุทธที่มีต่อพระสงฆ์ เพราะพระสงฆ์ไม่ได้ประกอบอาชีพ ไม่มีคนถวายการดูแลอุปถัมภ์ พระสงฆ์ก็อยู่ไม่ได้ เมื่อไม่มีพระสงฆ์ "พุทธศาสนาก็กลายเป็นศพ"

#ในช่วงประมาณ 30 กว่าปีที่ผ่านมา ที่ดังมากในประวัติศาสตร์พุทธศาสนาจะเป็น หลวงพ่อภาวนาพุทโธ อาจารย์นิกร หรือพระอาจารย์ยันตระ ต่างก็ถูกเล่นงานด้วยอาบัติข้อเสพเมถุนทั้งสิ้น

#แต่ในปัจจุบัน 1-2 ปี มานี้ได้เปลี่ยนอาวุธการทำลายล้างพระสงฆ์ ด้วยข้อหาที่เป็นอาบัติปาราชิกข้อใหม่เป็นข้อ "อทินนาทาน" หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ "ฟอกเงิน" และ "ตังค์ทอน"

#พุทธศาสนาในเมืองไทยถูกวางยา
ติดต่อกันไม่น้อยกว่าครึ่งศตวรรษ หากชาวพุทธยังไม่ตื่นตัวรู้ภัย และสามัคคี อีกไม่นานพุทธศาสนา ก็อาจจะอยู่ขั้นโคม่าต้องเข้าห้องไอซียู และในที่สุดก็ต้องเข้าห้องดับจิต พุทธศาสนาจะมีเหลืออยู่ในเห็น ในรูปของศพศาสนามีเพียงอักษรและภาพเป็นสัญลักษณ์

Cr. แผ่นดินพระพุทธเจ้า


จากแผนนารีพิฆาต ถึง ฟอกเงินและตังค์ทอน จากแผนนารีพิฆาต ถึง ฟอกเงินและตังค์ทอน Reviewed by bombom55 on 22:52 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.