การตลาดผิดตรงไหน? หรือผิดที่เป็นธรรมกาย


มีผู้พยายาม สร้างกระแสด้านลบ

ธรรมกาย " การตลาด vs ขายบุญ "

จึงเกิดคำถามตามมาว่า
การตลาดคืออะไร? 
การตลาดผิดตรงไหน?

การตลาด 
คือ กระบวนการของการสื่อสาร 
คุณค่าของผลิตภัณฑ์ หรือ 
บริการไปยังลูกค้าในบางครั้ง

อาจถูกตีความว่า...
เป็นศิลปะแห่งการขาย "

'แต่บุญไม่ใช่สินค้าจะตีความว่า
การตลาด คือ การขายบุญ 
จึงเป็นการตีความแบบ
คนหลุดโลกปัญญาอ่อน'

ถ้ามองว่าการประชาสัมพันธ์บุญ
คือ การตลาด 

บอกได้เลยว่ามิใช่เพียงธรรมกายหรอก 
ทุกวัดในประเทศไทย ทุกศาสนาในโลก 
ล้วนแต่มีการตลาดทั้งนั้น

บางศาสนา ยิ่งกว่าการตลาดอีก
ทั้งการเงิน, การเมือง, การสงคราม
แล้วมีใครหน้าไหนกล้าตำหนิเขาบ้าง?

ถ้าใครมองว่า..ธรรมกายทำการตลาด
เป็นเรื่องเลวร้ายแสดงว่าคนนั้นกำลัง
ดูถูกพระพุทธเจ้าอย่างรุนแรงที่สุด

เพราะเวลาพระให้ศีลจะสรุปอานิสงส์
ของศีลว่า....

"ศีลทำให้เกิดความสุข"
"ศีลทำให้เกิดโภคทรัพย์" 
และ 
"ศีลทำให้เข้าถึงพระนิพพาน"

ที่สำคัญยิ่งกว่านั้นแม้พระพุทธเจ้า
ก็ยังตรัสว่า... 

"สัตว์ใดมีพระตถาคตเป็น กัลยาณมิตร 
ที่มีการเกิดเป็นธรรมดาก็จะพ้นจากการเกิด 
ที่มีการแก่เป็นธรรมดา ก็จะพ้นจากการแก่
ที่มีการตายเป็นธรรมดา ก็จะพ้นจากตาย"

ถามว่าทั้งหมดนี้มิใช่การตลาดหรือ!!

แต่จริงๆแล้วคำว่าการตลาด
ไม่ใช่ควรนำมาใช้กับวัดหรอก เพราะ
มีคำจำกัดความจำเพาะอยู่แล้ว 
คำนั้นคือคำว่า "อานิสงส์" 

สิ่งที่ธรรมกายทำมาทั้งหมด 
คือ การชี้แจงอานิสงส์แห่งบุญ 
ตามหลักพุทธศาสนาล้วนๆ

#แต่ถ้ายังยืนยันว่านี่คือการตลาด
ก็ต้องขอบคุณ วัดพระธรรมกาย
เป็นอย่างมากที่ช่วยยกระดับ 
ความหมายของคำว่า "การตลาด" 
ให้สูงขึ้นจากที่มีความหมายแคบ
เพียงเกี่ยวกับการขายสินค้า 
เป็นการ "ชี้ทางความสุข"

#แต่พูดก็พูดเถอะนะ.....
ลองไปเดินดูตามแผงหนังสือสิ 
จะเห็นว่ามีพระดังหลายรูปเลย
ที่เขียนธรรมะขาย จนมีชื่อเสียงโด่งดัง 
ซึ่งเป็นพุทธพาณิชย์ 
และการตลาดอย่างสมบูรณ์ จริงมั้ย!!

แต่มีใครเคยตำหนิ ท่านเหล่านั้นบ้าง?
ทำไมไม่ตำหนิล่ะเพราะเป็นการตลาด
และพุทธพาณิชย์เพื่อศีลธรรมใช่มั้ย!!
และเพราะไม่ใช่ธรรมกายใช่มั้ย!!


การตลาดผิดตรงไหน? หรือผิดที่เป็นธรรมกาย การตลาดผิดตรงไหน? หรือผิดที่เป็นธรรมกาย Reviewed by bombom55 on 04:39 Rating: 5

1 ความคิดเห็น:

  1. เป็นการแสดงความคิดเห็นทีถูกต้อง ส่ ตรงไปตรงมาและเปิดเผยทำให้มองเห็นถึงการที่มีกระบวนการวิเวียนใส่ใครสร้างความเข้าใจผิดต่อองค์กรทางพุทธศาสนาที่มีมาโดยตลอดในขณะที่การตลาดเป็นเรื่องที่ดีและเป็นเรื่องที่ควรส่งเสริม เพื่ เพื่อจะทำให้บุคคลในสังคมได้เข้าใจและเข้าถึงความเชื่อคำสอนที่ดีต่างๆ ขอบคุณครั และจะขอช่วยเผยแพร่ด้วย

    ตอบลบ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.