เริ่มแล้วยุทธวิธี "ปิดประตูตีแมว" ตัดสัญญาณมือถือรอบวัดรู้สึกเป็นห่วงธรรมกาย


เพราะผู้ประสงค์ร้ายได้สร้างข่าวลือ
ล่วงหน้าเรื่อง "แผนจีวรเปื้อนเลือด"
ไว้รองรับปฏิบัติการเยี่ยงทุรชนแล้ว

ร้อยทั้งร้อยเมื่อต้องการปฏิบัติการ
แบบลับตาหรือปฏิบัติการมืดไม่ให้คน
ทั่วไปได้รู้เห็นจะเป็นปฏิบัติการที่ไม่ดี
กลัวจะถูกโลกรุมประณาม จึงต้องทำ
แบบซ่อนเร้นอำพราง ไม่ให้คนรู้เห็น

วันนี้เป็นวัน ที่สองแผนทุรชน
เดินทางมาบรรจบกันคือแผนจีวรเปื้อน
เลือดที่กระพือไว้ล่วงหน้า เพื่อรองรับ
แผนปฏิบัติการ "ปิดประตูตีแมว" โดย
ได้ตัดสัญญาณ อินเตอร์เนตทุกระบบ
ทุกเครือข่าย เพื่อป้องกันถ่ายทอดสด

ในโลกที่ผู้คนมีอารยธรรม 
ความสงบจะเป็นฝ่ายเอาชนะความรุน
แรงเสมอ เมืองไทยอีกไม่กี่เพลาก็จะ
ได้รู้กันแล้วว่า เมืองไทยเป็นประเทศ

มีอารยธรรมหรืออนารยธรรม!! 
ได้รู้เมื่อเปิดประตูออกแล้ว

#เริ่มแล้วยุทธวิธี "ปิดประตูตีแมว"เริ่มแล้วยุทธวิธี "ปิดประตูตีแมว" ตัดสัญญาณมือถือรอบวัด เริ่มแล้วยุทธวิธี "ปิดประตูตีแมว" ตัดสัญญาณมือถือรอบวัด Reviewed by bombom55 on 22:56 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.