อย่าแปลกใจถ้าใครมีพฤติกรรมเป็นแบบนี้
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับธรรมกาย
เป็นการแยกกัน เหมือนน้ำกับน้ำมัน
ว่าใครเข้าถึงพุทธศาสนามากแค่ใหน
คนพุทธที่เข้าถึงพุทธแท้จริง จะไม่มี
วันทำลายพุทธด้วยกันเอง

งานนี้แยกได้ทั้งพระทั้งเจ้าหน้าที่
แต่ก่อนอื่นต้องขออธิบาย ความหมาย
ของภาพก่อน

กระดูก หมายถึง ตำแหน่ง เงิน 
หมา หมายถึง ชาวพุทธบางคน

ในบรรดาสัตว์โลกทั้งหมด
หมาได้รับการยกย่องว่า เป็นสัตว์ที่มี
ความกตัญญูรู้คุณที่สุด กตัญญูต่อผู้
ชุบเลี้ยงมัน แต่ไม่ได้มีความกตัญญู
ต่อพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดมัน

เพราะเมื่อมันโตเต็มวัย
ถึงฤดูกาลผสมพันธุ์มัน ก็จะผสมพันธุ์
กับแม่ของมันเองและฟัดกับพ่อมันเอง

เหตุที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่า
หมาเป็นเพียงสัตว์เดรัจฉาน ที่ใช้ชีวิต
เพียงตามสัญชาตญาณ ไม่มีศีลธรรม
ไม่เข้าใจเรื่องศาสนาและจิตวิญญาณ
จึงไม่มีจิตสำนึกในเรื่องเหล่านี้

เพราะฉะนั้นชาวพุทธบางคน
ที่ยังไม่เข้าถึงศาสนา เขาก็เป็นได้แค่
สุนัขตัวหนึ่งเท่านั้น 

ใครให้ตำแหน่ง ให้เงินเขา 
ก็จะทำตามคำสั่งของผู้นั้น
และจงรักภักดีต่อคนนั้น


#เพราะฉะนั้นอย่าแปลกใจเลย
ถ้าจะมีสื่อพุทธ หรือนักวิชาการพุทธ
หรือคนพุทธฟัดธรรมกายเพราะภาพ
บรรยายความหมายสมบูรณ์แล้ว

#เพราะฉะนั้นอย่าแปลกใจเลย

ถ้าจะมีเจ้าหน้าที่บางคนบอกว่า ผมมา
ตามหน้าที่ ถ้าเป็นพุทธหน้าที่ของเขา
คือช่วยกันปกป้องพุทธศาสนา แต่ถ้า
หน้าที่คือทำตามคำสั่ง ก็ตามภาพ

#เพราะฉะนั้นอย่าแปลกใจเลย

ถ้าจะมีพระยอมสละตำแหน่งเพื่อช่วย
ปกป้องธรรมกาย ก็ถูกต้องแล้วที่ท่าน
ทำอย่างนั้นเพราะท่านเป็นพระ

#เพราะฉะนั้นอย่าแปลกใจเลย
ถ้าจะมีพระบางรูปฟัดธรรมกายหรือว่า
มีคำสั่งห้ามพระมาช่วยธรรมกาย มิใช่
เรื่องแปลกที่ท่านจะจงรักภักดี หรือว่า
น้อมตนรับใช้ผู้ให้เศษกระดูก!!

Cr. จีวรสีขาว

อย่าแปลกใจถ้าใครมีพฤติกรรมเป็นแบบนี้ อย่าแปลกใจถ้าใครมีพฤติกรรมเป็นแบบนี้ Reviewed by bombom55 on 18:58 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.