คิดผิดแล้ว ถ้าใครคิดว่าเป็นชาวพุทธต้องนิ่งคิดผิดแล้ว
ถ้าใครคิดว่าเป็นชาวพุทธต้องนิ่งดูพระพุทธพจน์..


"ตถาคตจักยังไม่นิพพาน 
ตราบเท่าที่สาวกยังกล่าวตอบโต้
ต่างลัทธิไม่ได้"

*************

@ เวลาที่ชาวพุทธเรามีปฏิกิริยาตอบโต้แรงๆ ออกไป ก็มักจะมีคนมาบอกว่า 


"นั่นไม่ใช่วิธีการของพุทธ" 

คนมาบอกมีทั้งพุทธโลกสวย และคนต่างศาสนาที่ต้องการให้เรานิ่งแต่เขาเคลื่อนไหว 

พอเราถามว่า แล้วอย่างไรเล่าจึงเป็นวิธีการของพุทธ ? 
พวกเขาก็จะยกพระพุทธพจน์ที่ว่า "การไม่กล่าวร้ายใคร การไม่ทำร้ายใคร...เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้า" มาอ้าง 

ซึ่งก็หมายความว่า ถ้าเป็นชาวพุทธต้องให้เขากระทำลูกเดียว จะโต้ตอบอะไรให้ฝ่ายที่ได้ชื่อว่าเป็น "ผู้กระทำ" ขัดใจไม่ได้เลย

@ ความคิดนี้ผิดถนัด พระพุทธเจ้ามิได้สอนสาวกของพระองค์ให้ "ซื่อบื้อ" ขนาดนั่น 

ใช่..! พระพุทธเจ้าสอนไม่ให้ว่าร้าย ไม่ให้ทำร้ายใคร 
แต่พระพุทธเจ้าสอนให้รู้จักป้องกันตัว จริงที่สอนให้นิ่งในบางกรณี ก็เพราะทรงเห็นว่านิ่งแล้วจะเป็นคุณ แต่ถ้านิ่งแล้วหายนะ พระองค์ก็ไม่สอนให้นิ่งหรอก

@ เรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้น่าจะเป็นตัวอย่างได้...

ตอนเสด็จไปแคว้นมคธ ก่อนเสด็จไปโปรดพระเจ้าพิมพิสาร พระองค์วางแผนโปรดชฎิล ๓ พี่น้องพร้อมลูกศิษย์ ๑,๐๐๐ ก่อน จนยอมทิ้งสำนักเดิมมาบวชเป็นสาวกของพระพุทธเจ้า 

เมื่อสำเร็จแล้วจึงพาพระทั้ง ๑,๐๐๓ รูปยาตราผ่านท้องนา ผ่านหมู่บ้าน ผ่านชุมชน ผ่านเมืองเข้าไปถึงเมืองราชคฤห์ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางการบริหารของแคว้นมคธ 

ชาวเมืองแตกตื่นตกใจที่เห็นพระองค์นำผู้ชายออกบวชได้ทีละเป็นพัน ยิ่งต่อมาเห็นพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะพาบริวาร ๒๕๐ ทิ้งสำนักสญชัยมาบวชกับพระพทธเจ้าอีก 

พวกที่กลัวว่าระบบครอบครัวจะล่มสลายเพราะเหตุนี้ก็พากันโจมตี 

เวลาเช้าตอนพระออกบิณฑบาต คนพวกนี้ก็จะไปคอยดักใส่ร้ายจนกระทั่งพระต้องชวนกันนำความไปกราบทูลให้ทรงทราบ

จากนั่น พระพุทธเจ้าก็ทรงปฐมนิเทศพระสาวกทันทีว่าต้องชี้แจงนะ โดยทรงสอนให้ชี้แจงว่า 

"พระตถาคตทั้งหลาย กล้าหาญมาก นำคนออก (จากเรือน) ด้วยธรรมที่ถูกต้อง
พวกท่านจะริษยาผู้คนที่พระตถาคตนำออกไปด้วยธรรม ซึ่ง(บัดนี้)ก็รู้แจ้งธรรมไปทำไม"

คนพวกนี้ก็ดีนะไม่ตะแบง พอพบการชี้แจงแบบมีเหตุมีผล และได้ฟังคำสำคัญคือ ธรรมที่ถูกต้อง ก็เข้าใจและยอมเลิกราไม่ดันทุรังหาเรื่องแบบน้ำขุ่นๆ แสดงว่ายุคนั่นสังคมศิวิไลซ์ ผู้คนมีอารยธรรมสูง แพ้เป็นแพ้ ชนะเป็นชนะ ไม่ตีรวน


พอเป็นตัวอย่างได้ไหมครับ สาธุชน

@ ถ้าไม่จุใจ เล่าอีกเรื่องก็ได้...ตอนมีคนต่างศาสนามาท้าประลองฤทธิ์ เพราะเห็นว่าพระองค์บัญญัติสิกขาบทห้ามพระสาวกแสดงฤทธิ์ก็เท่ากับห้ามพระองค์เองด้วย 

แต่พระพุทธเจ้าทรงบอกว่าข้อห้ามนั้นห้ามเฉพาะพระสาวก แต่ไม่ห้ามถึงพระองค์ด้วย เพราะพระองค์คือ "ธรรมสามี - เจ้าของธรรม เจ้าของศาสนา" มีสิทธิ์ทำได้ 

เหมือนพระราชาออกคำสั่งห้ามคนนอกเข้าอุทยาน (ผลไม้) ของพระองค์ แต่พระองค์เองเข้าได้เพราะเป็นเจ้าของ 

เรื่องนี้คนต่างศาสนาไม่รู้ก็กระหยิ่มใจ เที่ยวเดินท้าพระเหยงๆ ให้มาแสดงฤทธิ์แข่งกัน แต่พอถึงเวลาพระพุทธเจ้ารับท้าเปิดตัวเท่านั้นเอง..ต่างหนีกันป่าราบ ครั้งนั้นแหละที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง "ยมกปาฏิหาริย์" (ปาฏิหาริย์แสดงเป็นคู่ เช่น พ่นไฟออกทางตา พ่นน้ำออกทางหู) เป็นครั้งที่ ๓

@ ผมปูพื้นมายาวก็เพื่อปลุกใจชาวพุทธให้กล้า...ให้สู้...แต่สู้แบบพุทธะคือไม่ทำลายใครก่อน แต่จะสู้แบบป้องกัน ... 


กล่าวหามาก็แก้ไป...ด่ามาก็มีทีมช่วยเจรจาแรงหรือไม่แรงก็อยู่ที่คู่สนทนาจะเลือกแบบไหม ...สุภาพเจอสุภาพ เถื่อนเจอเถื่อน บัดนี้พวกผมมีพร้อมครับ ....และกำลังเสริมมาเรื่อยๆ 

เขาบอกว่า อ.บรรจบ หมดยุคตอบโต้แล้ว แก่เกินไป...ผมยังเคืองพวกเขาอยู่จนทุกวันนี้ แต่ก็เชื่อพวกเขาครับ และก็อีกอย่าง ลีลาอย่างผมสุภาพเกินไปที่จะสู้พวกเถื่อนได้ เขาเถื่อนจริงๆนะ

@ ตอนนี้ พระหลายรูปกับฆราวาสเพื่อนๆผมหลายคนกำลังทำหน้าที่ชาวพุทธอยู่ หลายท่านอาจจะรุนแรงบ้าง แต่พวกชาวพุทธโลกสวยก็ไม่ต้องวี้ดว้ายกันมากนักนะ ถือเสียว่า เมื่อเราไม่ทำเพราะทำไม่ได้ ก็ให้คนทำได้ท่านทำไป 

แต่ถ้าคิดถึงความมั่นคงของพระพุทธศาสนาจะสนับสนุนกันบ้างก็ดี อย่าเอาแต่สาธุ ๆ อยู่หน้าจอเฟชบุคหรือไลน์ อยากขอให้พยายามแปลงเสียงสาธุเป็นการขวนขวายช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรม

@ ผมเขียนหนังสือมาหาทุนก็น่าสนับสนุนนะ จะได้มีทุนไปขยายงาน พวกเพื่อนๆที่ทำงานร่วมกับผมใจเกินร้อย แต่ผมสงสารเขา ไม่อยากให้เขาต้องควักเนื้อตัวเองมากนัก จึงเขียนหนังสือมาขายหาทุนหนุนกัน ท่านที่ช่วยซื้อก็ขอบคุณท่านที่จะซื้อก็ขอบคุณ

@ การคิดว่า เป็นพุทธต้องนิ่ง ณ เวลานี้ และ ที่นี่ (เมืองไทย) คือ จุดเริ่มต้นของความหายนะของพระพุทธศาสนา เพราะขณะที่เรานิ่ง เขารุกบี้เราตลอด


@ อย่านิ่งเพื่อเสียเลยครับ เพราะมันหมายถึง การเสียครั้งยิ่งใหญ่ ที่จะไม่มีอะไรให้เสียอีกต่อไป..มาสู้กันเถอะ...สู้แบบป้องกันตัว
คิดผิดแล้ว ถ้าใครคิดว่าเป็นชาวพุทธต้องนิ่ง คิดผิดแล้ว ถ้าใครคิดว่าเป็นชาวพุทธต้องนิ่ง Reviewed by bombom55 on 02:23 Rating: 5

5 ความคิดเห็น:

 1. ทำไงถึงจะจัดกสรที่ต้นตอ คนสั่งการให้ทำเรื่องนี้ได้ มันคือ...

  ตอบลบ
 2. การกระทำที่เป็นการย่ำยีหัวใจของชาวพุทธ ที่ผ่านมามีมากมาย เช่น กล่าวหาและจาบจ้วง ว่าที่สมเด็จพระสังฆราช เบอร์ 1 ของพระสงฆ์ การออกหมายจับพระรูปหนึ่งที่นั่งรับปัจจัยโยมมาถวายแบบไม่รู้อิโหน่อิเหน่ การขับไล่และยึดวัดป่าให้ออกมาจากพื้นที่อุทยาน ทั้งๆที่ พระรักษาป่าพอๆ กับสิ่งมีชีวิตอื้นๆ ในป่า แต่พระรักษาดีกว่าด้วยซ้ำ

  ตอบลบ
 3. การกระทำที่เป็นการย่ำยีหัวใจของชาวพุทธ ที่ผ่านมามีมากมาย เช่น กล่าวหาและจาบจ้วง ว่าที่สมเด็จพระสังฆราช เบอร์ 1 ของพระสงฆ์ การออกหมายจับพระรูปหนึ่งที่นั่งรับปัจจัยโยมมาถวายแบบไม่รู้อิโหน่อิเหน่ การขับไล่และยึดวัดป่าให้ออกมาจากพื้นที่อุทยาน ทั้งๆที่ พระรักษาป่าพอๆ กับสิ่งมีชีวิตอื้นๆ ในป่า แต่พระรักษาดีกว่าด้วยซ้ำ

  ตอบลบ
 4. เราสู้ไม่หนี เอาชีวิตเป็นเดิมพัน สู้ด้วยวิธีของพ่อ ด้วยใจหยุด ใจนิ่ง ดิ่งให้ถึงธรรมกาย ให้ได้เพื่อชัยชนะเพียงอย่างเดียว ชิตังเม...เท่านั้น สาธุ

  ตอบลบ
 5. เราสู้คะเราตั้งใจรักษาศีลปฎิบัติธรรมจริงสวดมนต์นั่งสมาธิแบบเอาชีวิตเป็นเดิมพันคะสู้ด้วยบุญคะ

  ตอบลบ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.