ความเหมือนที่แตกต่าง ความยุติธรรมที่เจ็บปวด


ความเหมือนที่แตกต่าง
ความยุติธรรมที่เจ็บปวด


เมื่อวันที่ 7 สิงหา 59 ที่ผ่านมาทำประชามติ 

เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ 61.40% ต่อไม่เห็นชอบ 38.60%

และเห็นชอบคำถามพ่วง ใน 5 ปีแรกให้ "ส.ว.แต่งตั้ง" ร่วมโหวตเลือกนายกฯ ได้ 58.11% ต่อไม่เห็นชอบ 41.89%

ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งประเทศ กว่า 50 ล้านคน แต่มากันแค่ 27 ล้านคนกว่าๆ เรียกว่า "มาครึ่ง-ไม่มาครึ่ง"

ผลเกินร้อยอีกต่างหาก มันยังไงครัช???

เสียงประชาชนที่ไม่รับร่าง กว่า 9 ล้านคน และที่ไม่ได้มาลงประชามติกว่าอีก 23 ล้านคน ต้องยอมรับในระบบประชาธิปไตย ในเมื่อเสียงข้างมากชนะ ก็ต้องยอมรับ (แม้ไม่รู้ถึงความโปร่งใส ใดๆ เลยก็ตาม)

แต่.....
กับสมเด็จพระสังฆราช ประมุขแห่งคณะสงฆ์
ที่ก็มีการเลือกโดยสงฆ์ มีมติเอกฉันท์ตั้งนานแล้วกลับไม่ยอมรับ

***ซึ่งสำคัญเป็นอย่างมาก
 

“มหาเถรสมาคม” อันเป็นองค์กรปกครองสูงสุดของ “ศาสนจักร”

เป็นมติอันพิจารณาตามข้อเสนอโดย “สมเด็จพระราชาคณะ” อันสังกัดอยู่ในนิกาย “ธรรมยุต”
เป็นที่ยอมรับทั้ง “มหานิกาย” และ “ธรรมยุต”
เป็นมติ 17 ต่อ 0 เป็นเอกฉันท์
มติ เป็นเอกฉันท์ของมหาเถรสมาคม
คิดเป็น 100 % ของมหาเถรสมาคม ในขณะที่การทำประชามติเป็นเพียง 61% เท่านั้นยังทูลเกล้าเลย 

***อันนี้ 100% ควรรีบ....ไปกราบบังคมทูลเดี๋ยวนี้เลย

****และที่สำคัญเป็นอย่างมากเช่นกัน คือการยืนยันให้ตระหนักในความศักดิ์สิทธิ์ของ พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2535ตามพ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2535 กล่าวว่า

เมื่อไม่มีสมเด็จพระสังฆราช หรือสมเด็จพระสังฆราชไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้นายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบตามมติของมหาเถรสมาคม (มส.) เสนอนามสมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสุดโดยสมณศักดิ์ ขึ้นกราบบังคมทูล เพื่อสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช 

แล้วรออะไร.... รถหรูหรือ... ก็จบไปแล้ว 

ท่านบริสุทธิ์ ไม่มีด่างพร้อยตรงไหนเลย 
แต่...กลับดองไว้ ไม่ส่งเรื่องให้นายกเสนอนาม ขึ้นกราบบังคมทูลสักที เพื่ออะไร??


ความหวังประเทศไทย 
ความยุติธรรมที่พึ่งได้ประเทศไทย
ยังมีอยู่หรือ ??

#ความยุติธรรมที่เจ็บปวด
#เหยียบย่ำคณะสงฆ์
#เหยียบย่ำชาวพุทธ

#มีความเจ็บปวด
ประเทศไทย

ความเหมือนที่แตกต่าง ความยุติธรรมที่เจ็บปวด ความเหมือนที่แตกต่าง ความยุติธรรมที่เจ็บปวด Reviewed by bombom55 on 05:43 Rating: 5

3 ความคิดเห็น:

  1. เกินร้อยจริง 103% โกงเห็นๆค่ะพี่น้อง ประธิปไตยตรงไหน

    ตอบลบ
  2. เป็นทีของพวกมันแล้วนี่

    ตอบลบ
  3. เป็นทีของพวกมันแล้วนี่

    ตอบลบ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.