นโยบาย “พุทธอุทยาน” เพื่อการอนุรักษ์ และบำเพ็ญสมณธรรม

นโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง “พุทธอุทยาน” เพื่อการอนุรักษ์ และบำเพ็ญสมณธรรม


กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีนโยบายเรื่อง การปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เพื่อใช้เป็นแนวทางในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

1. ให้พระสงฆ์/ที่พักสงฆ์ อยู่ในป่าเข้าร่วมโครงการ “พุทธอุทยาน” อย่างถูกต้องตามระเบียบและกฎหมาย

2. ให้ยึดถือและปฏิบัติตาม มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 11/2547 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2547 เกี่ยวกับการจัดตั้งสถานที่ทางพระพุทธศาสนา ทั้งนี้ มิให้มีลักษณะเป็นวัด ไม่เน้นการก่อสร้างทางวัตถุ แต่ควรใช้เป็นสวนสาธารณะที่สงบ ร่มรื่น ประกอบพิธีการทางศาสนา และใช้เป็นสถานที่แสดงธรรมได้

3. ให้ทุกหน่วยงานสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานของพระสงฆ์ให้เป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่ธรรมะควบคู่ไปกับการอบรมสั่งสอนให้ชาวบ้านมีจิตสำนึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

4. วัด / สำนักสงฆ์ / ที่พักสงฆ์ ในพื้นที่ป่าที่มีศักยภาพในการดูแลรักษาพื้นที่ป่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมที่จะสนับสนุนให้ดูแลรักษาเพิ่มเติม ตามโครงการ “พุทธอุทยาน”

5. พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกร ผู้ปฏิบัติธรรมในพื้นที่ป่าไม้ อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าจะต้องช่วยพนักงานเจ้าหน้าที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า ตลอดจนร่วมปลูก บำรุงรักษาป่า และช่วยงานด้านป่าไม้อื่นๆ ตามโอกาสอันสมควร

6. ให้ทุกหน่วยงานสนับสนุนพระสงฆ์ในการปฏิบัติศาสนกิจในพื้นที่ป่าไม้ โดยมิต้องขออนุญาต แต่ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในพื้นที่นั้นทราบเพื่ออำนวยความสะดวกและอุปฐากตามสมควร

#ศรีวราห์ ไม่ได้อ่านนโยบายนี่หรืออย่างไร


วัดถ้ำเขาวง จ.นครราชสีมา จากความตั้งใจของพระภิกษุผู้พากเพียร พลิกวัดร้างกลางป่าเขา ให้เป็นเสนาสนะที่ร่มรื่น เหมาะกับการบำเพ็ญสมณธรรม และปฏิบัติธรรมสำหรับพุทธศาสนิกชนไทยทั่วทั้งประเทศ
# ยังโดน


เจ้าอาวาสวัดถ้ำเนรมิตและชาวบ้านยืนยัน ชาวบ้านหลายรายบริจาคที่สร้างวัด ไม่ได้บุกรุกพื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติแต่อย่างใด
#ยังโดน

วัดถ้ำชัยมงคล บึงโขงหลง บึงกาฬ วัดนี้สร้างโดยหลวงปู่วัง ศิษย์หลวงปู่มั่น สถานที่แห่งนี้ปัจจุบันประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติแล้ว แต่หลวงปู่วังสร้างวัดนี้ก่อนจะประกาศเป็นเขตอุทยาน
นโยบาย “พุทธอุทยาน” เพื่อการอนุรักษ์ และบำเพ็ญสมณธรรม นโยบาย “พุทธอุทยาน” เพื่อการอนุรักษ์ และบำเพ็ญสมณธรรม Reviewed by bombom55 on 01:13 Rating: 5

34 ความคิดเห็น:

 1. ตอนนี้ใช้กฎหมายอะไร ? น่าคิดครับ

  ตอบลบ
 2. คนพาลจะเอาทุกอย่างผิดให้ได้

  ตอบลบ
 3. เมื่อคนพาล มีอำนาจก็อย่างนี้แหละ คนดีต้องอดทนมากๆและสามัคคีกันไว้

  ตอบลบ
 4. พวกกาขาวกำลังทำลายพระ ทำลายวัด เพื่อ...???

  ตอบลบ
 5. พวกกาขาวกำลังทำลายพระ ทำลายวัด เพื่อ...???

  ตอบลบ
 6. แม้รัฐบาลเองก็ยังไม่รู้ ไม่ศึกษา ไม่เคารพนโยบายรัฐบาล แล้วประเทศชาติจะเจริญไปได้อย่างไร?

  ตอบลบ
 7. เศร้าใจครับวัดเกิดก่อนการประกาศเป็นเขตอุทยาน
  จริงๆแล้วก็มีแต่พระที่ปลูกต้นไม้เพิ่มจนร่มรื่นน่าปฎิบัติธรรม

  ตอบลบ
 8. เศร้าใจจริงๆ ค่ะ คนที่มาเป็นเจ้าหน้าที่ขับไล่พระ คุณรู้ตัวหรือไม่ว่ากำลังทำบาป กำลังเป็นมือเป็นเท้าให้เขาทำลายพระพุทธศาสนา คุณยังเป็นพุทธศาสนิกชนอยู่หรือคะ_

  ตอบลบ
 9. ผู้ถือกฏหมาย กำลังละเมิดกฎหมายเสียเอง ต้องรวมตัวกันสู้โดยธรรม

  ตอบลบ
 10. ทำไมถึงได้ใช้กฏหมายในทางมิชอบ

  ตอบลบ
 11. เรียน ท่านศรีวราห์ เพื่อโปรดทราบ นโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม อย่าลื้อวัดนะคะ กระทรวงทรัพย์ฯ ได้อนุญาติให้อยู่ได้โดยม่ผิดกฏหมายค่ะ

  ตอบลบ
 12. เรียน ท่านศรีวราห์ เพื่อโปรดทราบ นโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม อย่าลื้อวัดนะคะ กระทรวงทรัพย์ฯ ได้อนุญาติให้อยู่ได้โดยม่ผิดกฏหมายค่ะ

  ตอบลบ
 13. ยุคคนพาลครองเมืองก็เป็นเช่นนี้แล เขาไม่ได้ทำตามกฏหมาย แต่ทำตามอำเภอใจค่ะ

  ตอบลบ
 14. ยุคคนพาลครองเมืองก็เป็นเช่นนี้แล เขาไม่ได้ทำตามกฏหมาย แต่ทำตามอำเภอใจค่ะ

  ตอบลบ
 15. พระอยู่ป่าเป็นที่พึ่งของชาวบ้านและช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติ อยู่ดีๆทำไมรัฐบาลชุดนี้ส่งกำลังมาขับไล่พระ ขอถามว่าท่านเป็นชาวพุทธหรือเปล่า

  ตอบลบ
 16. ยุคคนพาลมีอำนาจ ชาวบ้านก็ต้องกล่ำฝืนทน สุดแสนเหนื่อยหน่ายสุดล้า

  ตอบลบ
 17. เมื่อคนพาลมีอำนาจในมือและอยู่เหนืออำนาจเอง เราทุกคนยิ่งต้องช่วยกันลุกขึ้นมาปกป้องพระพุทธศาสนา แผ่นดินของบรรพบุรุษของพวกเราทุกคนที่แลกมาด้วยความสามารถ จงอย่าให้ใครมาย่ำยีพระพุทธศาสนาของเรา จงสามัคคีกันดีกว่าทำร้ายกันเอง #อย่าตกเป็นเครื่องมือของผู้ที่ไม่หวังดี#

  ตอบลบ
 18. พุทธอุทยานฯ มีระบบขั้นตอนที่ชัดเจนชัดแจ้ง ประกาศไว้ให้รับทราบทั่วถึงกัน แต่ทำไมท่านศรีวราห์ ถึงไม่ทำตามประกาศ แล้วอย่างนี้จะเชื่อถือได้เช่นไร ว่าท่านทำถูกต้องแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 19. ขอบารมี ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระปัจเจกพระพุทธเจ้าพระอรหันตเจ้า หลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญ หลวงพ่อธัมมชโยและคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกา จันทร์ ขนนกยูง. ได้โปรดปกปักรักษาพระพุทธศาสนา พระภิกษุสงฆ์ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา สาธุชนชาวพุทธ ให้อยู่รอดปลอดภัย จากคนพาล ในทุกที่ทุกสถานด้วยเทอญ

  ตอบลบ
 20. ขอยกย่องท่านอดีตรัฐมนตรีทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่มีวิสัยทัศน์อันยอดเยี่ยมในการวางนโยบายเรื่อง " พุทธอุทยาน" เพื่อการอนุรักษ์และบําเพ็ญสมธรรม ชออนุโมทนาบุญนะคะ

  ตอบลบ
 21. หยุดเถอะคะอย่าใส่รัายพระที่บริสุทธิัอย่าทำลายพระพุทธศาสนาเลยคะกฎแห่งกรรมีจริงใครทำกรรมใดไวัก็จะไดัรับผลของกรรมนั้น

  ตอบลบ
 22. ยุคอันธพาลครองเมือง!!! ใช้กฎ"กู" อย่างเดียว แต่ที่แน่ กฎแห่งกรรมไม่เคยปราณีใคร กรรมติดจรวด!!!

  ตอบลบ
 23. รัฐบาลโจร อํานาจอยู่ในมือของพวกมัน พวกนี้ตายโหงทุกรายคอยดู

  ตอบลบ
 24. รัฐบาลชุดนี้มีใจเป็นโจร ทำลายและเหยียดหยามจิตใจชาวพุทธ ท่านนายกปากว่าเป็นพุทธ แต่ใจหยาบหยามไม่ใช่พุทธ เข้าตำราที่หน้า...หลัง... คุณคงจะหัวเราะได้อีกไม่นานแล้ว

  ตอบลบ
 25. กฏหมายดี แต่มีมาช้าไปนิด

  ตอบลบ
 26. ขออนุโมทนาบุญ กับผู้ออกนโยบายนี้ ที่เห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิต คุณภาพจิตใจของราษฎร ควบคู่ไปกับการพัฒนาประเทศ เดินตามแบบอย่างพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านเป็นอย่างดี

  ตอบลบ
 27. ขออนุโมทนาบุญ กับผู้ออกนโยบายนี้ ที่เห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิต คุณภาพจิตใจของราษฎร ควบคู่ไปกับการพัฒนาประเทศ เดินตามแบบอย่างพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านเป็นอย่างดี

  ตอบลบ
 28. ในที่สุด ชีวิตก็ต้องหาที่พักใจ ไม่ว่าจะทำชั่วมาสักเพียงใดก็ตาม คิดให้ดีกันนะ

  ตอบลบ
 29. ในที่สุด ชีวิตก็ต้องหาที่พักใจ ไม่ว่าจะทำชั่วมาสักเพียงใดก็ตาม คิดให้ดีกันนะ

  ตอบลบ
 30. อำนาจที่ปราศจากเหตุผล นั้นคืออำนาจของคนพาล

  ตอบลบ
 31. ทุกอย่างมีหลักฐานใบอนุญาติที่ถูกต้อง อย่าใช่อำนาจจนเกินหน้าที่ๆควรทำ

  ตอบลบ
 32. ทุกอย่างมีหลักฐานใบอนุญาติที่ถูกต้อง อย่าใช่อำนาจจนเกินหน้าที่ๆควรทำ

  ตอบลบ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.