ทำไม ทำไม ทำไม??? DSI ตอบหน่อย


แม้ศาลจะออกหมายจับแล้วก็ตาม
แต่สิ่งที่ประชาชนได้ฟังนั้น 
ยังเป็นความจริงที่ไม่ครบทุกด้าน

เพราะความจริงที่ต้องฟังมีอยู่ 6 เรื่อง
1) ความจริงจากผู้ถูกกล่าวหา 
2)
ความจริงจากผู้ร้องทุกข์
3)
ความจริงจากผู้เสียหาย
4)
ความจริงจากคณะแพทย์
5)
ความจริงเรื่องข้อกฎหมายฟอกเงินและรับของโจร
6)
ความจริงเรื่องระเบียบปฏิบัติในการใช้กฎหมายกับพระสงฆ์
ที่จะเป็นบรรทัดฐานต่อสังฆมณฑลและชาวพุทธตลอดไปในภายหน้า

จริงอยู่ที่หลายเดือนมานี้ 
ทุกคนได้พยายามให้ข้อมูลต่างๆ แก่สังคม
ไปตามความเข้าใจของตัวเองอยู่วันละหลายชั่วโมง

แต่สังคมก็อาจยังได้รับทราบข้อมูลไม่ครบทุกด้าน
จึงยังไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ 
ให้เกิดภาพรวมพอที่จะชั่งน้ำหนักได้ว่า

คดีนี้มีมูลฐานความผิดเพียงพอจะตั้งข้อหาได้หรือไม่ ?? และควรจะเชื่อมุมมองทางกฎหมายของใครดี ระหว่างวัด สหกรณ์ ดีเอสไอ ผู้ร้องทุกข์

1. ในแง่ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย 
การขอออกหมายจับเป็นสิทธิของดีเอสไอ 
การอนุมัติก็เป็นดุลพินิจของศาล
การจะสั่งฟ้องไม่สั่งฟ้องก็เป็นอำนาจของอัยการ
เรื่องนี้ประชาชนทราบดี และรัฐก็ให้อำนาจเต็มที่

2. ในแง่ของคณะแพทย์
การวินิจฉัยระดับความเจ็บป่วยเป็นสิทธิขาดของคณะแพทย์
แต่คำวินิจฉัยของแพทย์มีน้ำหนักในทางกฎหมายหรือไม่ ?
เพราะอะไรถึงมีผล และเพราะอะไรถึงไม่มีผล ?
ซึ่งเรื่องนี้ประชาชนก็ยังไม่ได้รับความกระจ่าง!!!
3. ในแง่ของสหกรณ์
ต้องแบ่งผู้เสียหายเป็น 2 ส่วน คือ 
1)
สหกรณ์ 2) สมาชิกสหกรณ์

... กรณีแรก ถ้าสหกรณ์เป็นผู้เสียหาย 
คู่กรณีตรงนี้จะต้องเป็นสหกรณ์ กับคุณศุภชัย
เพราะคุณศุภชัยเป็นผู้นำเงินออกมาจากสหกรณ์

... กรณีที่สอง ถ้าสมาชิกเป็นผู้เสียหาย
คู่กรณีตรงนี้จะต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ กับสหกรณ์
เพราะสหกรณ์เป็นผู้ดูแลเงินของสมาชิกสหกรณ์

จากกรณีทั้งสองกรณีนี้ ทำให้เกิดความสับสนขึ้นว่า

       3.1 เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ซึ่งอยู่ในฐานะของผู้รับเงินบริจาคจากคุณศุภชัย กลายมาเป็นคู่กรณีกับสมาชิกสหกรณ์บางกลุ่มได้อย่างไร ??

เพราะท่านไม่ใช่ผู้ที่ไปนำเงินของสมาชิกกลุ่มนั้นออกมาจากสหกรณ์ ท่านจึงไม่ใช่ผู้ที่ทำให้สมาชิกสหกรณ์กลุ่มนั้นเสียหาย

        3.2 ตามหลักแล้ว เมื่อสมาชิกสหกรณ์ไม่ได้นำเงิน มาฝากไว้กับเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายโดยตรง 
        แต่ได้นำเงินไปฝากไว้กับสหกรณ์โดยตรง แล้วท่านจะกลายเป็นผู้สร้างความเสียหายให้สมาชิกได้อย่างไร ???
        
ที่ถูกต้องสมาชิกกลุ่มนั้นควรจะไปร้องทุกข์กับสหกรณ์มิใช่หรือ แต่ทำไมถึงมากล่าวโทษเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย???
4. ในแง่การตั้งข้อหาฟอกเงิน และรับของโจร

การตั้งข้อหาฟอกเงิน 
จะทำได้ก็ต่อเมื่อทำผิดครบ 3 ขั้นตอน คือ 
1) เงินนั้นได้มาอย่างผิดกฎหมาย 
2) นำมาทำธุรกรรมให้ถูกต้องตามกฎหมาย กลายเป็นเงินสะอาด 
3) เงินนั้นกลับคืนสู่มือเจ้าของ กลายเป็นเงินถูกกฎหมาย

ในกรณีของเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย กลับไม่เข้าข่ายแม้แต่น้อย 

เพราะว่า 
1)
ท่านไม่ได้ครอบครองเงินที่ผิดกฎหมาย 
2)
ท่านไม่เคยนำเงินส่วนตัวไปฝากกับสหกรณ์
3)
ท่านกับสหกรณ์ก็ไม่เคยทำธุรกรรมร่วมกัน 
4)
สหกรณ์ก็ยืนยันไม่พบหลักฐานว่าท่านทำธุรกรรมกับสหกรณ์


5)
เงินที่คุณศุภชัยบริจาคมาก็เป็นเช็คทั้งหมด สามารถตรวจสอบเส้นทางการเงินได้ชัดเจน 

                  รับของโจรหรือฟอกเงิน? คลิปนี้คือคำตอบ

6) การรับเงินบริจาคของท่าน ก็รับมาอย่างเปิดเผย และนำไปใช้สร้างศาสนสถานตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค ซึ่งเป็นการสร้างสาธารณประโยชน์ ไม่ใช่ประโยชน์ส่วนตัว


ซึ่งเรื่องนี้ก็ทำให้ประชาชนเกิดความสับสนไม่น้อย เพราะไม่ว่าพิจารณาอย่างไร ก็ไม่เข้าข่ายการฟอกเงินทั้ง 3 ขั้นตอน

แต่ทำไม ??? ดีเอสไอถึงตั้งข้อหาว่าฟอกเงินและรับของโจร กับเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นการตั้งข้อหาที่รุนแรงกว่าเหตุหรือไม่


5. ในแง่บรรทัดฐานการใช้กฎหมายกับพระสงฆ์

การออกหมายจับพระสงฆ์ ที่ไม่ใช่คู่กรณีกับผู้เสียหายโดยตรงเช่นนี้

5.1 จะกลายเป็นบรรทัดฐานในการใช้กฎหมาย โดยไม่มีมูลฐานความผิดกับพระสงฆ์ทั้งสังฆมณฑลได้หรือไม่ ??


5.2 จะกลายเป็นการเปิดช่องกฎหมายให้ผู้ไม่หวังดี สามารถกลั่นแกล้งพระสงฆ์ทั้งสังฆมณฑลได้โดยง่ายหรือไม่ ??


5.3 จะกลายเป็นการเปิดช่องเช่นนี้จะกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนาหรือไม่ ??

5.4 จะกระทบกระเทือนต่อการรักษาพระธรรมวินัยของสงฆ์หรือไม่ ??

5.5 จะกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนาหรือไม่ ??

5.6 ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนา อันเป็นผลจากการออกหมายจับโดยไม่ตรงกับคู่กรณีเช่นนี้ ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในอนาคต ??


คำถาม??? ต่างๆ เหล่านี้ เป็นสิ่งที่ประชาชนจำนวนไม่น้อยกำลังสับสนและสงสัย ว่าอะไรคือบรรทัดฐานที่ถูกต้องในการใช้กฎหมาย กับพระสงฆ์ทั้งสังฆมณฑล และประชาชนชาวพุทธทั้งประเทศต่อไปในอนาคต????

ช่วยตอบหน่อย DSI
-------------------------------------------
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙
Cr.Ptreetep
ขอแถมหน่อย ทำไม DSI ไม่ยอมตอบ
จากที่ฟังรายการถามตรงๆกับจอมขวัญ ช่องไทยรัฐทีวี
ในช่วงที่จอมขวัญโฟนอินกับรอง DSI พอที่จะจับประเด็นการสนทนา ได้แบบนี้นะครับ

จอมขวัญ  :
สมมติว่าหลวงพ่อไม่เดินทางไปจะทำยังไงต่อ

DSI  :
เราไม่ได้คิดเผื่อไว้ รอถึงวันที่ 26 จะประชุมอีกที

จอมขวัญ : 
ถ้าผู้ที่ถูกกว่าหาไม่สามารถเดินทางมาพบเจ้าพนักงานได้จริงๆ มีตัวเลือกอื่นไหม ?

DSI :
เมื่อหมายจับออกมาแล้วต้องจับกุมตัว ทางDSI ได้ดำเนินตามขั้นตอนของกฎหมายทุกอย่าง เป็นไปด้วยความอะลุ่มอะหล่วยกัน

จอมขวัญ  :
ทางลูกศิษย์อยากจะให้คณะแพทย์หรือบุคคลที่ 3 เข้ามาพิสูจน์ ว่าไม่สามารถเดินทางไปได้จริงๆ ตรงนี้จะมีขั้นตอนก่อนจะถึงวันที่ 26 ได้ไหม

DSI :
ตอนนี้เลยขั้นตอนนั้นมาแล้ว ในขั้นตอนนั้นเป็นขั้นตอนก่อนขออนุมัติออกหมายจับ

จอมขวัญ  :
งั้นขอถามย้อนกลับไป ว่าก่อนออกหมายจับ ทำไมถึงไม่มีทีมแพทย์หรือบุคคลที่3 ไปพิสูจน์ว่าท่านป่วยมาไม่ได้จริงๆตามที่เขาอ้างไว้

DSI :
เอ่อ..........อันนี้ผมขออนุญาตไม่ตอบ อย่างที่ว่ามันเลยขั้นตอนมาแล้ว

จึงขอตั้งข้อสงสัยนะครับ

- DSI บอกว่าทำตามขั้นตอนทุกอย่าง (อย่างอะลุ่มอ่ะหล่วย) ตามที่พูดจริงหรือ?

- DSI ทำงานลัดขั้นตอนหรือไม่?

- ทำไม? ถึงเร่งรัดที่จะออกหมายจับ

- หาก DSI ไม่เชื่อว่าท่านป่วยจริงทำไมไม่ส่งแพทย์มาตรวจ ทำไมถึงไปขอหมายจับเลย (ขั้นตอนตรงนี้หายไปไหน)

- DSI ก็มาบอกว่าเลยขั้นตอนนั้นมาแล้ว......
มันจะเลยขั้นตอนได้อย่างไร ในเมื่อคุณยังไม่ส่งแพทย์ไปตรวจหลวงพ่อ อย่างนี้จะให้สังคมคิดอย่างไร

- ถ้าไปแล้วเป็นอันตรายต่อชีวิตใครจะรับผิดชอบ?

ทำไมถึงเลยขั้นตอนทั้งที่ไม่ได้ทำ นี่เป็นสิ่งที่ DSI ต้องออกมาตอบสังคม

.........เด็กวัดคนหนึ่ง...........


ถามตรงๆกับจอมขวัญ : หมายจับ "พระธัมมชโย" 
ไทยรัฐนิวส์โชว์ | ThairathTV
DSI ตอบสังคมที ทำไม ทำไม ทำไม???? หรือใครสั่งคุณ

ทำไม ทำไม ทำไม??? DSI ตอบหน่อย ทำไม ทำไม ทำไม??? DSI ตอบหน่อย Reviewed by bombom55 on 07:51 Rating: 5

10 ความคิดเห็น:

 1. เข้าวัดพระธรรมกายมา20กว่าแล้ว
  มั่นใจหลวงพ่อธัมมชโยบริสุทธิ์
  DSIโปรดให้ความยุติธรรมด้วยค่ะ DSI

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ18 พฤษภาคม 2559 เวลา 09:32

  ทำไม DSI จึงทำลายความเที่ยงธรรมให้แก่แผ่นดิน โดยเฉพาะมาทำลายพระผู้บริสุทธิ์และมีเป็นผู้ที่มีคุณูปการต่อชาวโลก เพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ DSI ที่อยุติธรรมทัังหมดนีั้ไม่สมควรได้รับเงินเดือนจากแผ่นดิน

  ตอบลบ
 3. หลวงพ่อบริสุทธิ์ โปรดให้ความยุติธรรมด้วยค่ะ

  ตอบลบ
 4. หลวงพ่อบริสุทธิ์ โปรดให้ความยุติธรรมด้วยค่ะ

  ตอบลบ
 5. หลวงพ่อท่านบริสุทธิ์ ได้โปรดให้ความยุติธรรมด้วยเจ้าค่ะ

  ตอบลบ
 6. เออ.. ทำไมเหรอครับ คือว่า ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน ผู้ใหญ่เขาสั่งมา.. ฮา

  ตอบลบ
 7. กราบถวายกำลังใจหลวงพ่อเจ้าค่ะ ขอให้หลวงพ่อสุขภาพแข็งแรง และได้รับความเป็นธรรมโดยไว

  ตอบลบ
 8. การไม่ตอบ คำถาม ของ#DSI นั้น แสดงว่า เป็นการกระทำมิชอบทางกฏหมาย ถ้าตอบเกมส์คดีนี้ คงจบแน่

  ตอบลบ
 9. หลวงพ่อธัมมชโยโดนป้ายสี

  พระดีๆวัดแท้ๆโดนปรักปรำมาตลอด...ศาสนาไหนอยากได้ประเทศไทย?

  คนไทยโง่เง่าขนาดมองไม่ออกกันจริงๆแล้วเหรอ!??

  ตอบลบ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.