ต้นแบบที่ดี มีค่ามากกว่าคำสอนหลังฟังคำสัมภาษณ์เปิดใจ key man
ที่ช่วยคลายปัญหาวัดพระธรรมกาย

คือท่าน เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี จบลง
ความมีศรัทธาต่อ หลวงพ่อธัมมชโย
ต่อ หลวงพ่อทัตตชีโว และพระภิกษุ
ในวัดพระธรรมกายเพิ่มขึ้นเป็นล้นพ้น

เพราะมองเห็นการเป็น "ต้นแบบคนดี"

ในท่านเหล่านั้นอย่างสมบูรณ์แบบ

หลวงพ่อธัมมชโย หลวงพ่อทัตตชีโว
ท่านมีความกตัญญูกตเวทีต่อคุณยาย
ต่อสมเด็จวัดปากน้ำพระอุปัชฌาย์
อย่างบริบูรณ์จนหาที่ติมิได้เลย

ปฏิปทาแห่งความกตัญญูกตเวที
ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสรรเสริญว่าเป็น
เครื่องหมายของคนดี ได้ถูกถ่ายทอด
ไปยังพระภิกษุสามเณรที่อยู่ในวัด
ทั้งโดยอัตโนมัติ และการสอนทุกรูป

ยืนยันได้จาก "คำสัมภาษณ์เปิดใจ"
ของเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีว่า

"พระธัมมชโยเรียนจบนักธรรมชั้นโท
พระทัตตชีโวเรียนจบนักธรรมชั้นตรี
แต่ลูกศิษย์ของเขาที่จบเปรียญ๙
มีมากกว่า ๖๐ รูปแต่เขาก็เชื่อฟัง
ให้ความเคารพครูบาอาจารย์เขามาก"


ในเมื่อเราได้แม่พิมพ์ความกตัญญู
ที่ดีที่สุดในโลกมาหล่อชีวิตเช่นนี้แล้ว
การพาลูกเข้าวัดพระธรรมกาย
จึงเป็นเสมือนพาลูกรักไปเข้าแบบ
แม่พิมพ์แห่งความกตัญญนั่นเอง
เมื่อไหร่ที่ลูกเป็นคนมีความกตัญญู
เมื่อนั้นเราก็สามารถฝากชีวิต
ไว้กับเขาให้ช่วยดูแลในบั้นปลายได้

#บางคนอุตส่าห์ส่งลูกไปเรียนไกลๆ

ชนิดที่เรียกว่า "ข้ามน้ำข้ามทะเล"
หวังให้เขาประสบความสำเร็จหวังจะ
ฝากผีฝากไข้ แต่มีไม่น้อยที่ล้มเหลว
ในข้อหลัง ได้ดีแล้วลืมตัว ลืมพ่อแม่
ผู้มีพระคุณ เหตุเพราะเขา ได้ความรู้
แต่ไม่ได้ต้นแบบความกตัญญูนั่นเอง

#เราโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีต้นแบบ
มีแม่พิมพ์ที่ดีที่สุดในโลกอยู่แค่เอื้อม
คงเข้าทำนอง "ตาดีได้ ตาร้ายเสีย"
คนตาดีมีปัญญาจึงพาลูกเข้าวัด
ตั้งแต่วัยแบบเบาะไปหล่อชีวิตในแบบ
พิมพ์เขาจึงได้ลูกที่ดีที่สุด ส่วนตาร้าย
ก็อย่างที่เห็นในข่าวบ่อยๆนั้นแหละ

Cr. ร้อยศรัทธา บูชาหลวงพ่อ


เผือกร้อน "ธรรมกาย" วัดใจ "เจ้าคณะปทุมธานี"...? (1) (15 มี.ค. 60)

ตอบโจทย์ : เผือกร้อน "ธรรมกาย" วัดใจ "เจ้าคณะปทุมธานี"...? (2) (16 มี.ค. 60)
 

ต้นแบบที่ดี มีค่ามากกว่าคำสอน ต้นแบบที่ดี มีค่ามากกว่าคำสอน Reviewed by bombom55 on 18:56 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.