ธรรมกายมิได้บิดเบือนคำสอนของพระพุทธเจ้า แต่คนพาลต่างหากที่บิดเบือนคำสอนธรรมกาย


การบำเพ็ญบารมีขั้นอุกฤษฏ์
ในภารกิจที่สำคัญยิ่งเพื่อพิทักษ์ตะวัน
ได้ผ่านพ้นไปแล้วเปลาะหนึ่ง
แต่เชื่อว่าเป็นการผ่านที่จะดีขึ้นเรื่อยๆ

ถ้าเลือกมองในแง่บวกที่ดีต่อใจ
ถือเป็นโอกาสที่ดีของวัดมาก

ในการประชาสัมพันธ์แนวทางคำสอน
การปฏิบัติของวัดในทุกสถานการณ์
ประชาสัมพันธ์ด้วยการปฏิบัติให้ดู
ทำให้โลกเห็นใจไม่อาจทนนิ่งดูดาย
กับปรากฏการณ์ที่เสมือนภัยคุกคาม

เหมือนพายุใหญ่ได้ผ่านพ้นไป
ที่เหลือคือการเก็บกวาดและซ่อมแซม
ในส่วนที่เสียหาย มีหลายคนเข้าใจวัด
ดีขึ้นมาก แต่ยังคาใจคำสอนวัดอยู่บ้าง
ในส่วนที่ว่าวัดบิดเบือนคำสอน

ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้ว

" วัดพระธรรมกาย มิได้สอนบิดเบือน
จากพระไตรปิฎกแต่อย่างใด

กลับเลือกเอาพระไตรปิฎก เป็นคู่มือ
หรือเป็นไกด์ไลน์สำคัญพิเศษด้วยซ้ำ "


แต่ที่ดูเหมือน เป็นปัญหาใหญ่ยิ่งก็คือ
ธรรมกายไม่ได้สอนบิดเบือน คำสอน
ของพระพุทธเจ้าเลย 

" แต่ธรรมกายถูกคนพาลบิดเบือนคำสอน 
ให้ผิดไปจากคำสอนของพระพุทธเจ้าต่างหาก!! "

นับแต่นี้ต่อไป อยากให้ผู้ไฝ่รู้ทั้งหลาย
ได้ตั้งเข็มทิศต่อธรรมกายเสียใหม่
จากที่เคยซึมซับข้อมูล จนเป็นทัศนคติเชิงลบ

ธรรมกายบิดเบือนคำสอนอย่างไร? 

มาเป็นธรรมกายสอนอย่างไร?

แล้วความเข้าใจถูกต้อง ก็จะเริ่มซึมซับ
แทนที่ความเข้าใจผิดเองอ้างอิง

ธรรมกายมิได้บิดเบือนคำสอนของพระพุทธเจ้า แต่คนพาลต่างหากที่บิดเบือนคำสอนธรรมกาย ธรรมกายมิได้บิดเบือนคำสอนของพระพุทธเจ้า แต่คนพาลต่างหากที่บิดเบือนคำสอนธรรมกาย Reviewed by bombom55 on 01:31 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.