วัดพระธรรมกาย ปฏิเสธข่าวกรณีนำเงินวัดไปเล่นหุ้น และ เตรียมยื่นคัดค้านปิด DMC


วัดพระธรรมกาย
ปฏิเสธข่าวกรณีนำเงินวัดไปเล่นหุ้น  
และ เตรียมยื่นคัดค้านปิด DMC

จากกรณีปรากฎข่าวในสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์เกี่ยวกับวัดพระธรรมกาย และสถานีวิทยุโทรทัศน์ DMC วัดพระธรรมกายขอชี้แจง ดังนี้

1. กรณีปรากฎข่าวในสื่อมวลชน อาทิ 

“เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีดีเอสไอ พร้อมด้วย พ.ต.ต.วรณัน ศรีล้ำ ผอ.ศูนย์บริหารคดีพิเศษ โดย พ.ต.อ.ไพสิฐ กล่าวภายหลังการประชุมระหว่างดีเอสไอ อัยการ และตำรวจเกี่ยวกับการดำเนินดคีกับพระเทพญาณมหามุนี ว่า ... ผู้เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนเช็คจากสหกรณ์ฯคลองจั่น เข้าวัดพระธรรมกาย และนำเช็คไปซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ http://www.posttoday.com/crime/468867” นั้น

วัดพระธรรมกายขอปฏิเสธว่า ไม่มีการนำเงินของวัดไปซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น ข้อสงสัยของเจ้าหน้าที่ดีเอสไอจึงไม่เป็นความจริง ทั้งนี้ วัดพระธรรมกายรับบริจาคโดยสุจริตและเปิดเผย และได้นำเงินบริจาคไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค 

ดังนั้น หากเจ้าหน้าที่ดีเอสไอ มีเอกสารหรือหลักฐานที่ระบุชัดว่าทางวัดพระธรรมกายนำเช็คสหกรณ์ฯคลองจั่นไปซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้นำมาแสดงเพื่อความชัดเจน ป้องกันความสับสนในการรับทราบข้อมูลข่าวสารของประชาชน และเพื่อความเป็นธรรมแก่วัดพระธรรมกายด้วย

2. กรณีปรากฏข่าวในสื่อออนไลน์ ระบุ

 “ดีเอสไอส่งหนังสือถึง กสทช. ขอให้พิจารณาระงับการออกอากาศของสถานีโทรทัศน์วัดพระธรรมกาย "DMC TV" หวั่นยุยง สร้างความปั่นป่วน #ThaiPBSnews” นั้น

 …. ทางวัดพระธรรมกาย ขอคัดค้านความเห็นดังกล่าว และยืนยันว่าสถานีวิทยุโทรทัศน์ DMC ไม่มีการยุยง สร้างความปั่นป่วนแต่ประการใด

ทั้งนี้ สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อพระพุทธศาสนาผ่านดาวเทียม ช่อง DMC เป็นโครงการเผยแพร่ธรรมะ 24 ชั่วโมง ก่อตั้ง 9 พ.ค. 2545 (กว่า 14 ปี) เผยแพร่ใน 4 ภาษา ได้แก่ ไทย อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น ผ่านเว็บไซต์และดาวเทียม 7 ดวง ครอบคลุมทุกทวีป 

เนื้อหารายการประกอบด้วย พุทธประวัติ, ชาดก, สมาธิเบื้องต้น, กิจกรรมเยาวชนเก่งและดี, ละครฟื้นฟูศีลธรรมโลก, ธรรมะภาษาภาษาอังกฤษและจีน, การเผยแผ่พุทธศาสนาในต่างแดน, ถามตอบปัญหาธรรมะ เป็นต้น 

ที่ผ่านมา DMC ได้รับ 5 รางวัล ได้แก่
1.รางวัล “สถานีวิทยุโทรทัศน์ ส่งเสริมพระพุทธศาสนาดีเด่น” พ.ศ.2551 จากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

2.รางวัล “มาตรฐานการผลิตสื่อ Telly Awards” ครั้งที่ 28 ในปี พ.ศ.2550 จำนวน 12 รางวัล

3.รางวัล “พุทธคุณูปการ” ประเภทวัชรเกียรติคุณ ประจำปี 2553 โดยคณะอนุกรรมาธิการกิจการพระพุทธศาสนา สภาผู้แทนราษฎร

4.รางวัล “ช่อสะอาด” ประจำปี 2553 โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

5.รางวัล “สื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5” ปี พ.ศ. 2559 โดยคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี

ดังนั้น ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ DMC ขอปฏิเสธข้อกล่าวหาอันขาดรายละเอียด และหลักฐานยืนยันใดๆ พร้อมขอเรียกร้องความเป็นธรรม หากมีความเชื่อว่าทางสถานีฯ มีพฤติการณ์ตามที่มีการกล่าวหา ขอให้ผู้กล่าวหาได้ระบุพฤติการณ์นั้นๆ ให้ชัดเจน ไม่คลุมเครือ เพราะการกล่าวหาลอยๆ นำมาสู่ความเสื่อมเสียชื่อเสียงของสถานีฯ เป็นอย่างยิ่ง

พร้อมกันนี้ ขอชี้แจงว่า ที่ผ่านมาทางสถานีฯ ได้ยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมาย และจริยธรรมสื่อมวลชนอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด จุดยืนของสถานีฯ คือ มุ่งส่งเสริมการศึกษาศีลธรรม ร่วมสร้างวิถีแห่งการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เป็นสื่อกลางในการน้อมนำธรรมะของพระพุทธองค์มาเป็นเครื่องมือสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นแก่บุคคล สังคม และประเทศชาติ 

ไม่ได้มีพฤติการณ์อันเป็นภยันตรายต่อความสงบเรียบร้อย หรือเผยแพร่ข้อมูลที่เข้าข่ายเป็นการชักชวน ยุยง เพื่อให้เกิดความปั่นป่วนหรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชนหรือเพื่อให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดิน ตามที่มีการกล่าวหาแต่อย่างใดทั้งสิ้น

ซึ่งขณะนี้ทางสถานีฯ กำลังเตรียมยื่นคัดค้านการระงับเผยแพร่ภาพและเสียง ทั้งนี้ การกระทำของเจ้าหน้าที่ดีเอสไอ ถือว่าขัดกับหลักเสรีภาพในการรับรู้ข่าวสารของประชาชน อีกด้วย


จึงเจริญพรมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

พระสนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส
ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย
7 ธันวาคม 2559

วัดพระธรรมกาย ปฏิเสธข่าวกรณีนำเงินวัดไปเล่นหุ้น และ เตรียมยื่นคัดค้านปิด DMC วัดพระธรรมกาย ปฏิเสธข่าวกรณีนำเงินวัดไปเล่นหุ้น และ เตรียมยื่นคัดค้านปิด DMC Reviewed by bombom55 on 01:34 Rating: 5

28 ความคิดเห็น:

 1. DSIทำเกินหน้าที่ไปแล้วกลัวแม้แต่ช่อง DMCที่นำสิ่งดีๆมาให้ดูได้ฟังเป็นสือสีขาวแท้ๆล้านเปอร์เซ็นดูได้ตั้งเเต่เด็กเล็กถึงผู้เฒ่านำศีลธรรมเข้าถึงบ้านนำวัดเข้าถึงทุกห้องในบ้านมีแต่ดีกับดีท่านปิดช่อง DMC ทำไม

  ตอบลบ
 2. ถ้าคิดจะปิดแม้กระทั่งสื่อที่ได้รับรางวัลระดับโลกถึง 12 รางวัล ก็คงต้องเรียกว่าเป็นกะลาแลนด์โดยแท้จริง

  ตอบลบ
 3. ถ้าคิดจะปิดแม้กระทั่งสื่อที่ได้รับรางวัลระดับโลกถึง 12 รางวัล ก็คงต้องเรียกว่าเป็นกะลาแลนด์โดยแท้จริง

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ7 ธันวาคม 2559 เวลา 04:51

  ภาพที่งดงามที่สุด
  คือ #ภาพที่คนจำนวนมากรวมกันทำความดี

  #คุณครูไม่ใหญ่

  ตอบลบ
 5. ภาพที่งดงามที่สุดคือ #ภาพที่คนจำนวนมากรวมกันทำความดี #คุณครูไม่ใหญ่

  ตอบลบ
 6. ภาพที่งดงามที่สุดคือ #ภาพที่คนจำนวนมากรวมกันทำความดี #คุณครูไม่ใหญ่

  ตอบลบ
 7. ตั้งแต่เจอช่อง DMC. ก็รู้สึกประทับใจ ที่มีแต่รายการไม่เป็นพิษเป็นภัย ดูได้ทุกเพศทุกวัย ไม่ดูหนังละครช่องอื่นๆอีกเลย
  ช่อง DMC. ช่วยคนให้รอดพ้นจากวังวนอบายมุขมานับไม่ถ้วน ช่วยสร้างเยาวชนคนดีให้กับครอบครัว สังคม ประเทศชาติ นับล้านคน โดยรัฐไม่ได้ยื่นมือมาช่วยสักบาทเดียว หรืออยากให้คนชั่วสร้างปัญหาเต็มบ้านเต็มเมือง จะได้ใช้งบประมาณ?

  ตอบลบ
 8. ตั้งแต่เจอช่อง DMC. ก็รู้สึกประทับใจ ที่มีแต่รายการไม่เป็นพิษเป็นภัย ดูได้ทุกเพศทุกวัย ไม่ดูหนังละครช่องอื่นๆอีกเลย
  ช่อง DMC. ช่วยคนให้รอดพ้นจากวังวนอบายมุขมานับไม่ถ้วน ช่วยสร้างเยาวชนคนดีให้กับครอบครัว สังคม ประเทศชาติ นับล้านคน โดยรัฐไม่ได้ยื่นมือมาช่วยสักบาทเดียว หรืออยากให้คนชั่วสร้างปัญหาเต็มบ้านเต็มเมือง จะได้ใช้งบประมาณ?

  ตอบลบ
 9. วัดพระธรรมกาย ขอชี้แจงว่าไม่เคยนำเงินบริจาคไปเล่นหุ้น น่าจะเป็นการเข้าใจผิด และหมายถึงเข็คที่สั่งจ่ายเป็นค่าก่อสร้างแล้ว บริษัทรับเหมาอาจจะสลักหลังแล้วไปทำธุรกิจต่อ ซึ่งเส้นทางการเงินสามารถตรวจสอบได้ วอนทุกฝ่ายอย่ากล่าวหาวัดพระธรรมกาย

  ตอบลบ
 10. ไม่มีช่องไหนในประเทศไทยที่ได้รางวัลมากอย่างนี้เป็นการกรัตตีว่าเป็็นสื่อดีมีคุณภาพไม่น้ำเน่า แล้วยังจะมาปิดอีก จะรังแกกันไปถึงไหน?อายชาวโลกเขาไหม?

  ตอบลบ
 11. กลัวแม้กระทั่ง ธรรมะ ไอชั่ว ไอ้ นับถือศาสนา เปรต

  ตอบลบ
 12. เป็นสื่อเดียวที่มีคุณค่าจนได้รับรางวัล้นเหลือ.
  แล้ว สม่อง. สมอง. เป็นรัยค่า
  ที่เห็นดีไม่เป็น

  ตอบลบ
 13. ไทยเท่านั้น ทำไปได้

  ตอบลบ
 14. ใส่ความไม่จริงอยู่เรื่อย ระวังตัวไว้ ทำแต่บาป

  ตอบลบ
 15. วินิจฉัยDSIเพี้ยนไปกันใหญ่ มองไม่ออกแยกแยะความดีความชั่วไม่ได้ ไม่สมควรทำหน้าที่ตรงจุดนี้อีกต่อไป

  ตอบลบ
 16. หยุดสร้างบาปกันเถอะค่ะ

  ตอบลบ
 17. ขวางการทำดี ก็ต้องทำดีใส่มัน

  ตอบลบ
 18. เจ้าหน้าที่รัฐต้องยุติธรรม
  เจ้าหน้าที่รัฐต้องปราศจากอคติ
  เจ้าหน้าที่รัฐต้องให้ความปลอดภัยกับประชาชน
  เจ้าหน้าที่รัฐต้องไม่ลุแก่อำนาจ
  เจ้าหน้าที่รัฐต้องไม่ใช้ความรุนแรง
  เจ้าหน้าที่รัฐต้องมีสติ ไม่สร้างความเดือดร้อน
  เจ้าหน้าที่รัฐต้องปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนา
  เจ้าหน้าที่รัฐต้องให้เกียรติคณะสงฆ์
  เจ้าหน้าที่รัฐต้องไม่ก้าวก่ายงานคณะสงฆ์
  เจ้าหน้าที่รัฐต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้ประชาชน
  เจ้าหน้าที่รัฐต้องให้ทุกคนได้พิสูจน์ความจริงจนถึงที่สุด อย่าใส่ร้าย หรือชี้นำแก่สังคม
  จะทำให้หมดความชอบธรรม
  ทุกคนต้องเอาธรรมของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติ
  ขอให้ ธรรม ชนะ อธรรม

  ตอบลบ
 19. สื่อดีๆสีขาวสอนคนให้เป็นคนดีมาปิดทำไม?
  เรื่องเล่นหุ้น DSIอย่ากล่าวหาลอยๆ ช่วยหาหลักฐานมาแสดงให้สังคมเห็นด้วย #ตอแหล! #เรื่องเน่าๆของDSIยังคาใจสังคม #ต้องการกลบเกลื่อนความเน่าของตัวหรือDSI?

  ตอบลบ
 20. เมื่อใดมีอคติ เมื่อนั้นความคิด,การกระทำย่อมไม่ยุติธรรม การดีเอสไอให้เหตุผลในการปิดDNCที่ไม่ถูกต้องย่อมแสดงว่าดีเอสไอมีอคติ ต่อสื่อสีขาวนี้อย่างมาก ดังนั้นบอให้ทางคสทช ช่วยพิจารณาทบทวนด้วยครับ

  ตอบลบ
 21. เรามั่นใจในความบริสุทธิ ความถูกต้อง ของวัดธรรมกาย และหลวงพ่อค่ะ

  ตอบลบ
 22. หลวงพ่อบริสุทธิ์ค่ะ

  ตอบลบ
 23. กรณีกล่าวหาว่า เล่นหุ้น อย่าสร้างแต่วาทกรรม ขอหลักฐานด้วยค่ะ กล่าวหามากี่เรื่องกี่เรื่อง ก็ไม่เคยเห็นหลักฐาน มีแต่ว่าปากเปล่า แล้วสร้างกระแสสังคมให้เอาผิด และสั่งปิด DMC โดยให้เหตุผลว่า เนื้อหาไม่เหมาะสมและส่อปลุกระดม ขอให้บอกได้ไหมคะ ว่ารายการไหนของ DMC ที่เข้าข่ายตามเหตุผลนั้น แจงให้ละเอียดมาเลย ถ้าเป็นจริง สั่งปิดก็ไม่ว่ากัน แต่ถ้าบอกไม่ได้อธิบายไม่ได้ ก็ต้องคิดว่า หาเรื่อง ใส่ร้ายกันอีกแล้ว ขอความเป็นธรรมด้วยนะคะ คดีก็ส่วนคดี การทำความดีก็ไม่สมควรตัดออก มันคนละส่วนกันค่ะ ท่านผู้ถือกฎหมาย

  ตอบลบ
 24. การยัดเยียดข้อหาในลักษณะนี้เป็นเลห์กลของมาร
  เพราะมารคือผู้ล้างผลาญ

  ตอบลบ
 25. อึ้งไปเลย คิดได้อย่างไรข้อกล่าวหาแต่ละข้อ ในเมื่อไม่ใช่ความจริงเลย แล้วยังจะปิดช่อง DMC ช่องที่มีแต่การเสนอเนื้อหาทางธรรมะในรูปแบบต่างๆ เพื่อนำธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปถึงหมู่ชนได้อย่างรวดเร็วในเวลาเดียวกัน นี้คือความจริงที่คนดูสามารถยืนยันได้ การถูกกล่าวหาเช่นนี้สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ชมที่ต้องการรับชมสื่อคุณภาพที่มอบแต่สิ่งดีงามให้อย่างมากมาย โปรดให้ความเป็นธรรมกับพระพุทธศาสนาบ้าง อย่ารังแกกันเลย

  ตอบลบ
 26. กล่าวหาลอย ๆ ใครก็ทำได้ แต่ไหนล่ะหลักฐาน ท่านอัยการ ท่านก็ยังรอยุนะ

  ตอบลบ
 27. DMC เป็นสื่อสีขาว สอนแต่ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่ทำไมมีการตีประเด็นว่ามีการยุยงให้ประชาชนเกิดการแตกแยก เป็นภัยต่อฯ

  ตอบลบ
 28. "ความดี..ชนะทุกสื่ง ความจริง..ชนะทุกอย่าง"

  ตอบลบ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.