ศัตรูที่น่ากลัวที่สุด คือศัตรูที่มาในรูปของมิตร


สถานการณ์ศาสนาพุทธยามนี้ เหมือนทัพน้อย ที่ถูกล้อมรอบด้วยทัพใหญ่

ทุกด้านข้าศึกมีหลายรูปแบบ ทั้งเปิดเผยตัวที่ชัดเจน และแอบแฝงปลอมเป็นพวกเดียวกัน แล้วจึงทำร้าย กันเพื่อป้องกันตัวเองว่าไม่ได้มีส่วนในการทำลายศาสนาพุทธแต่อย่างใด 

สิ่งที่ชาวพุทธ ถูกหลอกแบบเจ็บแสบที่สุดก็คือการอ้างตัวว่า เป็นชาวพุทธ แล้วก็ทำลายพระพุทธศาสนาในนามของชาวพุทธผู้รักพระพุทธศาสนา ที่อ้างตนเป็นพุทธแท้ นั่นแหละใช่เลย ใช่คือเป็นพุทธเทียม 100%

ที่ผ่านมาเราจะพบว่ามีอยู่ไม่น้อย ทั้งเป็นบุคคลและองค์กรที่มีการใส่ชื่อ ว่าเป็นชาวพุทธแต่แท้จริงแล้วเป็นคน หรือองค์กรของศาสนาอื่น ที่ตั้งขึ้นมาด้วยเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์มีสร้างผลงานเสมือนเพื่อรักษาศาสนาพุทธบ้างนิดหน่อยเพื่อตบตาชาวพุทธ ให้เชื่อถือ!! 

สิ่งที่ชาวพุทธจะต้องตื่นรู้ภัยยามนี้ ก็คืออย่าหลงเชื่อว่าเป็นพุทธแค่เพียง มีคำว่า "พุทธ" อยู่เท่านั้น แต่ให้เชื่อถือว่าเป็นพุทธ ด้วยการดูจากพฤติกรรมที่แสดงออกว่าต้องการปกป้องศาสนาพุทธหรือต้องการทำลายศาสนาพุทธ กันแน่!! 

ตัดสินที่พฤติกรรมอย่าตัดสินกันเพียงแค่ชื่อ เพราะว่าศัตรูที่น่ากลัวที่สุด คือศัตรูที่ปลอมมาในรูปของมิตร 

บุคคลหรือองค์กรที่น่ากลัวที่สุด คือบุคคลหรือองค์กร ที่มีเครื่องหมายของชาวพุทธนี่แหละ พึงรู้เอาไว้เถิด เมื่อรู้แล้วจะป้องกันและรับมืออย่างไร นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องคิดต้องทำ!!
ศัตรูที่น่ากลัวที่สุด คือศัตรูที่มาในรูปของมิตร ศัตรูที่น่ากลัวที่สุด คือศัตรูที่มาในรูปของมิตร Reviewed by bombom55 on 20:41 Rating: 5

2 ความคิดเห็น:

  1. คบมิตรอย่างพิจารณา ฝึกเป็นกัลยาณมิตรให้ตนเองและผู้อื่น
    ใช้หลักมิตรแท้มิตรเทียมและมงคลชีวิต

    ตอบลบ
  2. ชาวพุทธที่แท้ไม่ให้ร้ายใคร คนที่อ้างตัวเป็นพุทธแต่โจมตีวัดโจมตีพระ พึงทราบว่าไม่ใช่พุทธ

    ตอบลบ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.