วัด กับ ป่า ของคู่กันมาช้านาน
เห็นข่าวแล้วอยากจะบอกที่มาของวัดป่าสักหน่อย วัด กับ ป่า อยู่คู่กันมาช้านาน เคียงคู่กันมาตั้งแต่ยุคพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว

การปฏิบัติเพื่อให้บรรลุผลจำเป็นต้องหาที่สงบสงัด ห่างไกลต่อการรบกวนจากภายนอกในรูปแบบต่างๆ ดังนั้น พระภิกษุฝ่ายนี้จึงออกไปสู่ป่าเขา แสวงหาสถานที่ เพื่อให้เกิดสัปปายะแก่ตนเองที่จะบำเพ็ญสมาธิภาวนาอย่างได้ผล จึงเรียกพระภิกษุฝ่ายนี้ว่า ฝ่ายอรัญวาสี หรือพระป่า หรือพระธุดงค์

ในสมัยพุทธกาล พระภิกษุทุกรูปจะเป็นพระป่า พระผู้มีพระภาคสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกำชับให้ภิกษุสาวกของพระองค์ ให้ออกไปสู่โคนไม้ คูหาหรือเรือนร้าง เพื่อปฏิบัติสมาธิภาวนา

เมื่อมีผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาสร้างวัดถวายก็จะสร้างวัดในป่า เช่น เชตวัน เวฬุวัน อัมพวัน ลัฏฐิวัน ชีวกัมพวัน มัททกุจฉิมฤคทายวัน อันธวัน และนันทวัน เป็นต้น

คำว่า วัน หรือ วนฺ แปลว่า ป่า พระพุทธองค์จะประทับอยู่ในวัดดังกล่าวตอนช่วงพรรษา ปีหนึ่งไม่เกินสี่เดือน นอกจากนั้นจะเสด็จจาริกนอนตามโคนไม้ตามป่า

พระป่าของไทย

พระป่าของไทย หมายถึง พระที่อยู่ตามธรรมชาติ 
เช่นเดียวกับพระบรมศาสดาอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระสาวก ตั้งแต่สมัยพุทธกาล เป็นผู้ที่บรรพชาอุปสมบทถูกต้องครบถ้วนตามพระธรรมวินัย ไม่ผิดกฎหมายของบ้านเมือง บวชด้วยความเลื่อมใสศรัทธาอย่างเปี่ยมล้นและบริสุทธิ์ใจในบวรพุทธศาสนา

ในสมัยสุโขทัยต่อเนื่องมายังสมัยอยุธยา 
เรามีพระภิกษุฝ่ายคามวาสี เน้นทางด้านคันถธุระ 
และฝ่ายอรัญวาสีเน้นทางด้านวิปัสสนาธุระ 

ดังจะเห็นได้ในประวัติศาสตร์ในรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั้งที่กระทำสงครามยุทธหัตถี กับพระมหาอุปราชาแม่ทัพพม่า ได้ชัยชนะ 

แต่แม่ทัพนายกองหลายคนกระทำการบกพร่อง ได้รับการพิจารณาโทษ สมเด็จพระนพรัตน์ แห่งวัดป่าแก้วและคณะ ได้เสด็จมาแสดงธรรมเพื่อให้ทรงยกโทษประหารแก่แม่ทัพนายกองเหล่านั้น โดยยกเอาเหตุการณ์ตอนที่พระพุทธองค์ผจญพญามาร ในคืนวันที่จะทรงตรัสรู้มาเป็นอุทาหรณ์ 

ที่มา: คำวัด โดย พระธรรมกิตติวงศ์ นสพ.คมชัดลม 

จะเห็นได้ว่า วัด กับ ป่า เป็นของคู่กันมาช้านาน จึงไม่ใช้เรื่องแปลก ที่วัดจะไปอยู่ในป่า 

ขอยกตัวอย่าง เช่น

วัดป่าภูก้อน


ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน้ำโสม ท้องที่บ้านนาคำ ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี อันเป็นรอยต่อแผ่นดิน 3 จังหวัด คือ อุดรธานี เลย และหนองคาย

เกิดขึ้นจากพุทธบริษัท ที่ตระหนักถึงคุณประโยชน์ของธรรมชาติและป่าต้นน้ำลำธาร ซึ่งกำลังถูกทำลาย และเพื่อตามรอยพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการรักษาความสมบูรณ์ของป่าไม้ต้นน้ำลำธาร สัตว์ป่า และพรรณไม้นานาพันธุ์ ให้เป็นมรดกของลูกหลานไทยคู่กับแผ่นดินไทย วัดป่าภูก้อน จะเป็นสถานที่ที่สงบเหมาะแก่การบำเพ็ญภาวนาของพระสายกรรมฐาน


วัดเนรมิตวิปัสสนา


ตั้งอยู่ในอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เป็นวัดที่ตั้งอยู่สูงเด่นอยู่บนเนินเขา ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ห่างจากพระธาตุศรีสองรัก เพียงเล็กน้อย พระอุโบสถและเจดีย์ภายในวัดก่อสร้างด้วยศิลาแลงทั้งหลัง และมีพระอุโบสถขนาดใหญ่ตกแต่ง อย่างวิจิตรงดงามตามศิลปะภาคกลาง มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ 


สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2539 เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี 

ซึ่งได้รับการออกแบบจาก ม.ร.ว.มิตรารุณ เกษมศรี สถาปนิกประจำราชสำนัก และศิลปินแห่งชาติ ด้วยความพิถีพิถันและทุ่มเทออกแบบอย่างสุดฝีมือ จนถูกยกเป็นหนึ่งในผลงานชิ้นสำคัญชิ้นหนึ่ง โดยพระมหาธาตุเจดีย์เป็นแบบสถาปัตยกรรมไทยกรุงรัตนโกสินทร์ ในรัชกาลที่ 9 มีความงดงามและโดดเด่นสะดุดตาตั้งแต่ครั้งแรกที่พบเห็น คล้ายกับวิมานที่ลอยฟ้าอยู่บนสรวงสวรรค์ อยู่บนยอดเขาธงชัย


วัดป่าห้วยลาด 


ตั้งอยู่ที่ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ระยะทาง จากอำเภอภูเรือ สำนักสงฆ์ห้วยลาดก่อตั้งขึ้นโดย หลวงปู่ชอบ ฐานสโม ได้จาริกธุดงค์มาภูคลั่ง ซึ่งอยู่ติดกับบ้านห้วยลาด ทางด้านทิศตะวันตก ชาวบ้านห้วยลาดจึงมีความศรัทธาเลื่อมใส จึงได้อาราธนานิมนต์องค์หลวงปู่ชอบมาตั้ง สำนักสงฆ์ห้วยลาด เมื่อปี 2483 เป็นต้นมา  

เมื่อตั้งขึ้นเป็นสำนักสงฆ์แล้ว หลวงปู่ชอบได้พักอยู่ที่สำนักสงฆ์แห่งนี้เพื่ออบรมสั่งสอนชาวบ้านห้วยลาดและหมู่บ้านใกล้เคียงระยะหนึ่ง ท่านจึงได้เดินทางจาริกธุดงค์ต่อไป

พระ กับ ป่า จึงอยู่คู่กันมาช้านาน นานก่อนที่จะมีกฏหมายเสียอีก คุณเจ้าหน้าที่โปรดอย่าพรากพระไปจากป่าเลย

พระท่านอยู่ที่ป่า ท่านช่วยคุณเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาป่าแทนด้วยซ้ำ เรียกว่าได้ประโยชน์กันทั้งสองฝ่าย พระได้ความสงบจากธรรมชาติ ป่าเขา ลำเนาไพร และยังช่วยทะนุบำรุงดูแลป่าไม้ให้ด้วย

หากไม่ให้พระอยู่บ้านแล้ว สังคมบ้านเมืองด้วยนี้ พระจะหาความสงบได้อย่างไร?

#อย่าพรากพระไปจากป่าเลย
วัด กับ ป่า ของคู่กันมาช้านาน วัด กับ ป่า ของคู่กันมาช้านาน Reviewed by bombom55 on 21:52 Rating: 5

69 ความคิดเห็น:

 1. วัดกับป่าของคู่กัน แล้วใยจึงบอกว่าวัดบุกรุกป่า มีพระช่วยดูแลป่าน่ายกย่อง โปรดอย่ามองเป็นอื่นอื่นเลยนะ

  ตอบลบ
 2. ป่าที่มีพระอยู่ในที่บริเวรนั้นๆ จะเห็นได้ว่า มีต้นไม้ที่อุดม แต่ป่าที่ห่างไกลพระ แม้จะเป็นป่าลึกแค่ใหนแต่ทำมัยไม่เหลือต้นไม้

  ตอบลบ
 3. ป่าที่มีพระอยู่ในที่บริเวรนั้นๆ จะเห็นได้ว่า มีต้นไม้ที่อุดม แต่ป่าที่ห่างไกลพระ แม้จะเป็นป่าลึกแค่ใหนแต่ทำมัยไม่เหลือต้นไม้

  ตอบลบ
 4. ท่านไปอยู่ในป่าก็หาว่าบุกรุก
  อยู่ในเมืองก็หาว่าเป็นธุรกิจให้ไปอยู่ในป่า
  จะทำไงดีกับประเทศไทย

  ตอบลบ
 5. ประวัติศาสตร์...ช่วยจำเรื่องดีไว้
  ประวัติศาสตร์...ช่วยให้ได้ศึกษา
  ประวัติศาสตร์...ช่วยรวมเรื่องผ่านมา
  ประวัติศาสตร์...ช่วยพาได้เข้าใจ
  ประวัติศาสตร์...ช่วยจำเรื่องสำคัญ
  ประวัติศาสตร์...ช่วยกันบันทึกไว้
  ประวัติศาสตร์...ช่วยแม้กาลผ่านไป
  ประวัติศาสตร์...ช่วยให้ได้ปัญญา
  ประวัติศาสตร์...ช่วยโลกให้เรียนรู้
  ประวัติศาสตร์...ช่วยครูผู้รักษา
  ประวัติศาสตร์...ช่วยเสริมแรงศรัทธา
  ประวัติศาสตร์...ช่วยพา(พระ)ชนะมาร...

  ตอบลบ
 6. พระผิดศาสนาอื่นไม่ผิด ยุคนี้ กรมป่าไม้อนุญาตให้สร้างมัสยิดบนอุทยานได้

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ต้องจารึกเป็นประวัติศาสตร์ชาติไทย ยุคคสช.ของท่านประยุทธ์ จันทร์โอชา รังแกพระ ใช่หรือไม่

   ลบ
 7. พระไม่ว่าจะอยู่ในป่าหรืออยู่ในเมืองล้วนเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัย เป็นเนื้อนาบุญ ควรให้ความเคารพและ อุปปัฎฐากท่านค่ะ

  ตอบลบ
 8. พยายามทำพุทธศาสนาบาปหนักตายแล้งต้องไปชดใช้กรรมในนรกไม่คุ้มกันเลย หยุดเถอะครับอย่าทำร้ายตัวเองเลยเป็นห่วง

  ตอบลบ
 9. ใช่ค่ะวัดกับป่าอยู่คู่กันมานานแล้ว
  แล้วผู้มีอำนาจทำไมถึงยอมให้สร้างมัสยิด
  บนอุทยานได้ละ แล้ววัดไม่ให้สร้าง งง งง จริงๆๆ

  ตอบลบ
 10. หยุดใส่ร้ายวัด พระท่านสร้างวัดอยู่ในป่า ต้องการความสงบและรักษาธรรมชาติ เป็นสมบัติของชาติ ถ้าปล่อยไว้เป็นที่รกร้าง และป่าไม้อาจถูกทำลายได้

  ตอบลบ
 11. พระนอกจากจะช่วยดูแลรักษาป่าแล้ว ยังใช้ประโยชน์จากความสงบของผืนป่า มาใช้เป็นที่แสวงหาความวิเวกขัดเกลาจิตใจ ฝึกฝนอบรมตนเองอีกด้วย คุณยกที่ป่าให้อิสลามได้ แล้วชาวพุทธที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศนี้จะไม่มีสิทธิ์ใช้ป่าสร้างความดีหรือไง

  ตอบลบ
 12. เพียงเพราะเห็นพระเป็นศัตรู จึงมุ่งจะกำจัดให้สิ้นเสี้ยนหนาม โดยไม่กลัวบาปกลัวกรรม

  ตอบลบ
 13. ที่พนาวัฒน์! ปลูกดอกไม้หน้าป้าย! ยังบอกว่าบุกรุกได้! จะหาเรื่องไห้ได้จริงๆ! มิน่าประเทศชาติจึงเป็นแบบนี้! เอาอะไรคิด?

  ตอบลบ
 14. พระกับป่าคู่กันมาช้านาน อย่าคิดทำลายเลยท่านเป็นผู้รักษาผืนป่าให้เรา

  ตอบลบ
 15. มีความจงใจทำพระศานสาชัดเจนจากเจ้าหน้าที่ของรัฐใครสั่งมีเป้าหมายชัดเจนเอาขอกล่าวหาแบบมั่วๆไม่สนใจหตุผลอีกดว้ย

  ตอบลบ
 16. มีความจงใจทำร้ายพระศานสาชัดเจนจากเจ้าหน้าที่ของรัฐใครสั่งมีเป้าหมายชัดเจน เอาขอกล่าวหาแบบมั่วๆไม่สนใจหตุผลอีกดว้ย

  ตอบลบ
 17. มีความจงใจทำร้ายพระศานสาชัดเจนจากเจ้าหน้าที่ของรัฐใครสั่งมีเป้าหมายชัดเจน เอาขอกล่าวหาแบบมั่วๆไม่สนใจหตุผลอีกดว้ย

  ตอบลบ
 18. พระสงฆ์ เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณ ท่านเหมาะที่จะเป็นเนื้่อนาบุญ ทั้งในป่า หรือในเมือง

  ตอบลบ
 19. การที่ผู้มีอำนาจมีเจตนา คิดมุ่งร้าย หวังใช้กฏหมายบังคับใช้ เพื่อมุ่งหวังทำลายพระพุทธศานา...
  ย่อมเป็นบาปมหันต์..ไม่นานบาปนั้นจะคืนสนอง

  ตอบลบ
 20. การที่ผู้มีอำนาจมีเจตนา คิดมุ่งร้าย หวังใช้กฏหมายบังคับใช้ เพื่อมุ่งหวังทำลายพระพุทธศานา...
  ย่อมเป็นบาปมหันต์..ไม่นานบาปนั้นจะคืนสนอง

  ตอบลบ
 21. วัดมีแต่จะรักษาป่า.ผู้มีอิทธิพล-นายทุนต่างหากที่ทำลายป่า แก้ปัญหาผิดที่ ยิ่งแก้ก็ยิ้งยุ่ง!

  ตอบลบ
 22. การใช้กฎหมายโดยที่สังคมไม่ได้รับประโยชน์ ขัดเจตตนารมย์ของการใช้กฎหมาย

  ตอบลบ
 23. พระ กับ ป่า จึงอยู่คู่กันมาช้านาน นานก่อนที่จะมีกฏหมายเสียอีก คุณเจ้าหน้าที่โปรดอย่าพรากพระไปจากป่าเลย

  ตอบลบ
 24. ป่าอยู่ได้ก็เพราะพระกับผีนี่หละที่ช่วยกันดู ยิ่งพระที่รักการปฏิบัติธรรมยิ่งรักป่ารักธรรมชาติเพราะเอื้อประโยชน์ในการปฏิบัติธรรมให้เจริญรุดหน้า

  ตอบลบ
 25. วัดกับป่าอยู่คู่กันมาแต่โบราณ อย่ารังแกพระอย่าทำลายศาสนา หยุดเถิด

  ตอบลบ
 26. พระวัดป่าท่านมาช่วยดูแลรักษาป่า เพราะธรรมชาติของป่าเป็นสิ่งที่เอื้ออำนวยในการปฏิบัติกรรมฐานให้แก่ท่าน

  ตอบลบ
 27. พระวัดป่าท่านมาช่วยดูแลรักษาป่า เพราะธรรมชาติของป่าเป็นสิ่งที่เอื้ออำนวยในการปฏิบัติกรรมฐานให้แก่ท่าน

  ตอบลบ
 28. ไล่พระและชาวบ้านออกจากป่า เพื่อขายให้ต่างชาติและปล่อยให้ต่างชาติเช่า 99 ปี อย่างที่เป็นข่าวใช่ไหม

  ตอบลบ
 29. เห็นด้วยค่ะ พระท่านช่วยรักษาป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์ อยู่แล้วเพราะเท่าที่เห็นที่ไหน มีวัดที่นั่นจะมีป่าอุดมสมบูรณ์

  ตอบลบ
 30. ถูกต้อง วัดกับป่าเป็นของคู่กัน

  ตอบลบ
 31. พระท่านช่วยดูแลรักษาป่าด้วยนะ

  ตอบลบ
 32. เราชาวพุทธมีแต่ช่วยกันปกป้องพนะศาสนาไม่ใช่การทำลายล้าง

  ตอบลบ
 33. ทุกวันนี้ที่ป่าไม้หลายแห่งยังหลงเหลือความเขียวชอุ่มอยู่เป็นจำนวนมาก ภูเขาไม่กลายเป็นเขาหัวโล้นไป หลายแห่งเกิดจากการรักษาและฟื้นฟูของพระภิกษุสงฆ์และญาติโยม ซึ่งเรื่องราวคุณงามความดีเหล่านี้ไม่เคยได้รับการเผยแพร่ออกไป แถมวันร้ายคืนร้ายพระภิกษุทั้งหลายที่ช่วยดูแลป่ากลับกลายเป็นผู้ร้ายไปเสียนี่

  ตอบลบ
 34. ดูดีๆๆวัดไหนก็วัดอยู่คู่กับป่า ท่าจะยกเว้นอยู่วัดเดียวนี้แหละ ที่อยู่กับป่าแบบวัดทั่วๆไปไม่ได้ โลกหนอทำไมถึงเป็นเยี่ยงนี้

  ตอบลบ
 35. วัดกับป่าอยูค่กันมาช้านาน จะรื้อวัดย้ายวัดเท่ากับทำลายพุทธศาสนา

  ตอบลบ
 36. อยากไล่พระออกจากป่า เพื่อเอาป่าไปทำอย่างอื่นที่เป็นผลประโยชน์เข้าตัวเองว่างั้นเถอะ ใช่ไหมท่าน

  ตอบลบ
 37. ถ้าย้อนเวลาได้ อดีตไม่มีคสช.ปฏิวัติ ก็จะไม่มีเหตุการณ์ร้ายๆ เกิดขึ้นมากมายกับพระพุทธศาสนาของเราใช่ไหมคะ

  ตอบลบ
 38. ถ้าย้อนเวลาได้ อดีตไม่มีคสช.ปฏิวัติ ก็จะไม่มีเหตุการณ์ร้ายๆ เกิดขึ้นมากมายกับพระพุทธศาสนาของเราใช่ไหมคะ

  ตอบลบ
 39. ตกลงจะให้พระอยู่ที่ไหน ?
  พระเดินธุดงค์ในเมือง บอกว่าทำรถติด ทำไมไม่ธุดงค์ในป่า
  พระอยู่ป่า ก็ว่า บุกรุกป่า
  คนจะหาเรื่องพระ ก็หาเรื่องไปเรื่อย
  นึกถึงนิทาน หมาป่ากับลูกแกะ จะอย่างไรก็ผิดอยู่ดี

  ความจริงแล้วพระอยู่ที่ไหนก็เป็นมงคลที่นั่น
  ดูอย่างยุคกรุงศรีอยุธยา
  มีทั้งพระบ้าน (คามวาสี) เน้นศึกษาพระธรรม (คันถธุระ),
  พระป่า (อรัญวาสี) เน้นเจริญสมาธิภาวนา (วิปัสสนาธุระ)
  มีมาก่อนจะออก กฎหมายคุ้มครองป่า มาหลายชั่วอายุคน ซะด้วยซ้ำ

  ตอบลบ
 40. วัดกับป่า อยู่คู่โลกกันมายาวนาน และเป็นประโยชน์เกื้อกูลกับธรรมชาติและศีลธรรมด้วย ความสงบสุขย่อมเกิดขึ้นแก่สังคมมนุษย์ด้วย ดังนั้น การลุกไล่พระออกจากป่า ซึ่งท่านได้ปฏิบัติศาสนกิจรักษาวัดวาอารามและสืบต่ออายุพระพุทธศาสนานั้น ถูกต้องแล้วหรือ??? หยุด! หาเรื่องบาปใส่ตัวเสียทีเถิด??? แล้วใครได้ประโยชน์ ???

  ตอบลบ
 41. ใยกล่าวหาวัดว่าบุกรุกป่า

  ตอบลบ
 42. ศาสนสถานของวัดพระธรรมกายสร้างด้วยความศรัทธาของศิษยานุศิษย์
  เพียงเพราะอคติว่าที่นี่เป็นสาขาของวัดพระธรรมกาย
  ท่านจึงขยันกันมาลุกไล่พระออกจากป่า
  แต่เป็นความเศร้า..ที่ขมขื่น..พุทธทำลายพุทธ
  กฏทรงพลังที่สุด นั่นคือ กฏแห่งกรรม จะเข้ามาทำหน้าที่พิพากษาทุกๆ ชีวิต
  อย่างไม่มีลำเอียงใดๆ เมื่อวันนั้นมาถึง อำนาจอิทธิพลที่มีอยู่ล้นเหลือ ก็จะไม่มีทางช่วยอะไรไว้ได้เลย

  ตอบลบ
 43. วัดสวยๆงามๆที่อยู่ทั่วเมืองไทยตามป่าตามเขาเห็นแล้วเข้าใจเลยว่า พระที่ท่านเข้ามาสร้างความเจริญ
  ให้สาธุชนที่อยู่ไกลวัดในเมืองได้มีวัดใกล้บ้านเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และด้วยแรงศรัทธาของสาธุชน
  ที่มีต่อเนื้อนาบุญก็ร่วมแรงใจแรงกายและกําลังทรัพย์ก่อสร้างกันขึ้นมา โดยไม่ได้ไปของบจากภาครัฐ
  ถึงไปขอก็ไม่ได้ เราชาวพุทธสมควรที่ปกป้องวัดวาอารามสวยๆงามๆนี้ไว้ให้ลูกๆหลานๆได้ชืนชมกันคะ

  ตอบลบ
 44. เดี๋ยวนี้ไม่ว่าวัดจะอยู่ที่ไหนดูผิดไปหมด โดยเฉพาะวัดสร้างในป่า ทั้งๆที่วัดช่วยดูเเลรักษาป่า เเต่ศาสนาอื่นกลับให้สร้างมัสยิดในเขตป่าสงวนได้ 2 มาตรฐานหรือเปล่า??

  ตอบลบ
 45. พระผู้รักษาธรรม...รักษาป่า...สาธุ

  ตอบลบ
 46. ภาครัฐ แม้ไม่เกรงกลัวต่อบาป ก็ขอให้นึกถึงความร่มเย็นของแผ่นดินที่มีพระพุทธศาสนาเป็นมิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจทำให้พวกคุณและบรรพบุรุษของคุณอยู่ในแผ่นดินนี้ได้อย่างสงบสูขจนตัวคุณเองสามารถมีอำนาจได้ในขณะนี้ แล้วคุณจะห้นมาทำลายสิ่งเหล่านี้ลงไป เคยคิดบ้างไหมว่า คุณกำลังทำอะไรอยู่ มันถูกต้องแล้วหรือ! หยุดเสียเถอะก่อนที่คุณจะสร้างบาปให้กับตัวเองมากไปกว่านี้ ด้วยความหวังดี

  ตอบลบ
 47. พระต้องอยู่ในป่า เพื่อปฏิบัติธรรม อยู่ในเมืองเพื่อเทศน์สอน

  ตอบลบ
 48. พระอยู่ป่าปฏิบัติธรรม อย่าขับไล่พระครับ

  ตอบลบ
 49. จ้องจะใส่ร้ายอย่างเดียวเลย กรมตำรวจแห่งชาติ

  ตอบลบ
 50. มีวัดในป่าช่วยคนมีศีลธรรม
  ดีกว่ามีรีสอร์ทในป่าเพราะเป็นแหลงมัวเมา

  ตอบลบ
 51. ทำบาปไม่กระพริบตาจริงๆ

  ตอบลบ
 52. ทำบาปไม่กระพริบตาจริงๆ

  ตอบลบ
 53. ความอิจฉามันบังตา ยอมทำแม้จะรู้ว่ามันเป็นบาปมหันต์

  ตอบลบ
 54. นายกไม่ฟังพวกเราหรอกครับ ประชาชนไม่มีผลอะไรกับประยุทธหรอก มันมีอำนาจ อยากทำอะไรก็ทำ ก็แค่นั้น

  ตอบลบ
 55. ข่อยบ่เข้าใจ เป็นหยังต้องใส่ร้ายพระ

  ตอบลบ
 56. โกหกกันแบบไม่กลัวนรก การให้ร้ายพระศาสนาเป้นบาปคำนวณกันไม่ได้ ผลบุญมีกี่ชาติก็ช่วยไม่ได้หรอกทำบาปขนาดนี้ เลิกซะ

  ตอบลบ
 57. พระกับป่ามีมาช้านานแล้ว แต่คนใจบาปเห็นแก่ตัว นอกจากไม่สนับสนุนแล้ว ยังกล้าทํากับพระผู้มีศิลบริสุทธิอีก

  ตอบลบ
 58. วัดกับป่าเป็นของคู่กันมาช้านานล้วหยุดทำลายวัดได้แล้วค่ะละอายใจบ้างค่ะอย่าทำลายศาสนาอีกเลยบาปหนามาก

  ตอบลบ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.