ทุกคนล้วนเคยฝัน แต่รู้มั้ย!! ความฝันเกิดจากเหตุอะไรหลายคนสงสัย หลายคนตั้งคำถาม
ความฝันเกิดจากอะไร? ทำไมต้องฝัน?


คำตอบมีอยู่แล้วในพระไตรปิฎก
พระพุทธองค์ทรงกล่าว
ถึงเหตุแห่งความฝันไว้ ๔ ประการ คือ

๑. กรรมนิมิต (บูรพนิมิต)

เป็นความฝันที่เกิดขึ้น 
เพราะอำนาจจิตของผู้ฝันเองผสม
กับอำนาจของกรรม

เช่นเมื่อเราทำบุญจิตผ่องใสเบิกบาน
เวลาฝันก็จะฝันว่าเหาะเหินเดินอากาศ
ได้เป็นต้น หรือจะมีโชคลาภก็อาจจะ
ฝันว่าจับปลา จับกบได้ หรืออาจฝันว่า
เดินเหยียบกองอุจจาระเป็นต้น
เป็นความฝันบ่งบอกอนาคตอีกไม่นาน 
หรือบ่งบอกสภาพจิตของผู้ฝันเอง

แต่ถ้าหากเป็นเวลาที่ตื่นอยู่
เราจะเรียกสิ่งนี้ว่าลางสังหรณ์ เช่น
ก่อนจะเสียกรุงศรีอยุธยาในครั้งที่สอง
พระประธานวัดเจ้าพระนางเชิง
น้ำพระเนตรไหลลงมาจากพระนาภี
พระเจดีย์วัดราชบูรณะนั้น
มีกาบิน มาเสียบตายอยู่ปลายยอด

สำหรับผู้ที่ฝึกจิตได้ดีระดับหนึ่งแล้ว
แต่ยังไม่ถึงขั้นรู้อนาคตได้ก็จะสามารถ
รู้อนาคตได้ชนิดวันต่อวันผ่านความฝัน

๒. จิตอาวรณ์ (อนุภูติบุพพะ)

ฝันเพราะจิตหยิบฉวยเอาสัญญาความ
จำ มาปรุงแต่งในขณะหลับ เพราะใน
เวลาหลับจิตปิดอายตนะทั้ง ๕ เหลือ
แต่เพียงอายตนะใจอย่างเดียว จิตเลย
ปรุงแต่งอย่างสนุกสนานทั้งคืน หลับ
เมื่อไหร่ก็ฝันเป็นตุเป็นตะ ๑๐๘ ทุกคืน

แต่ถ้าเป็นยามตื่นเราจะเรียก
อาการนี้ว่า "จิตฟุ้งซ่าน" คิดเรื่อยเปื่อย
ภาพจะไม่ค่อยชัดเพราะอายตนะทั้ง ๖
เปิดไว้ทุกช่อง การรับรู้จึงถูกแบ่งออก

จิตฝังอยู่กับเรื่องอะไรก็มักจะฝันเรื่อง
นั้นเช่นคนชอบหวยเวลาฝันเห็นอะไร
ก็จะต้องเกี่ยวข้องกับหวยทุกทีไป
ฝันเห็นบรรพบุรุษ ก็จะต้องขอหวยกับ
บรรพบุรุษเป็นต้น

หรือบางทีก่อนนอน ดูหนังหรือดูภาพ
ช้าง ก็อาจจะฝันเห็นช้าง ดูหนังเรื่อง
คิงคอง ก็อาจจะฝันเห็นลิงในคืนนั้น

๓. เทพสังหรณ์ (เทวโตปสังหรณ์)

เทวดาบันดาลให้เกิดความฝัน ในข้อนี้
ต้องเข้าใจให้ถูกต้องเสียก่อนว่า คำว่า
"เทวดา"ในที่นี้หมายถึงอำนาจจิตผู้อื่น
ไม่ใช่เทวดาอย่างเดียว เช่นกรณีของ
วิญญาณเฝ้าทรัพย์มาบอกให้ไปขุด
ของมีค่าในดินเมื่อขุดก็เจอจริงๆ

หรือวิญญาณทุกข์ยาก มาขอส่วนบุญ
เป็นต้น หรือในกรณีของครูบาอาจารย์
ต้องการเรียกลูกศิษย์ที่อยู่ไกลๆ
บางรูปก็ใช้วิธีส่งจิตไปบอกลูกศิษย์ใน
ยามหลับหลายๆ คืนติดต่อกัน ลูกศิษย์
ก็จะรับรู้ได้ผ่านความฝัน

บางทีได้คาถาหรือตำรายาผีบอกผ่าน
ความฝันเราก็เรียกว่า "เทพสังหรณ์"

๔. ธาตุกำเริบ (ธาตุโขก)

หมายถึงฝันเพราะทางร่างกายผิดปกติ
หรือฝันเพราะมีร่างกายเป็นเหตุ
เช่น...ก่อนนอนทานน้ำมากไปหน่อย
คืนนั้นก็อาจจะฝันว่าปวดปัสสาวะ และ
อยากเข้าห้องน้ำแต่ก็หาห้องน้ำไม่ได้
จนต้องสะดุ้งตื่น 

หรือบางคนปวดตาคืนนั้นก็อาจจะฝันว่า
มีอะไรมาทิ่มตาก็เป็นได้ หรือนอนงอขา
ก็อาจจะฝันเจอผีแต่ก้าวขาไม่ออก 
หรือเอามือไว้บนหน้าอกอาจจะฝันว่าผีอำ
หรือมีอะไรมาทับตัวอึดอัดหายใจไม่ออก

บางครั้งจิตถูกกามราคะรบกวนเนื่องจาก
ฮอร์โมนก็อาจจะฝันว่าได้ลูบไล้เพศตรงข้าม
หรือฝันว่าตัวเองต้องลอยคออยู่กลาง
แม่น้ำ มองไปไหนเห็นมีแต่น้ำเป็นต้น
น้ำจะเป็นนิมิตของกามราคะ ฯลฯ

#จริงๆ แล้วความฝันก็คือ
ความคิดที่เกิดขึ้นขณะเราหลับนั่นเอง
เมื่อสรุปแบบวิทยาศาสตร์หน่อยก็คือ

๑. กรรมนิมิต..เมื่อทำดีก็จะฝันเรื่องดีๆ
เมื่อมักทำบาป ก็ฝันแต่เรื่องร้ายบ่อยๆ

๒. จิตอาวรณ์..จิตผูกพันหรือวิตกกังวล
เรื่องใดก็มักจะฝันเรื่องนั้น

๓. เทพสังหรณ์..มีใครมาบอกเรื่องใด
จิตก็ฝันไปในเรื่องนั่น

๔. ธาตุกำเริบ...ถ้าร่างกายเป็นอย่างไร
ก็จะฝันอย่างนั้น

#ที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่า......
ความฝันก็คือ.....ความคิดในยามหลับ
ความคิดก็คือ.......ความฝันในยามตื่น
คนใช้สมองมาก...ก็มักจะฝันมาก
คนใช้สมองน้อยจิตสงบ..มักจะไม่ฝัน

ทุกคนล้วนเคยฝัน แต่รู้มั้ย!! ความฝันเกิดจากเหตุอะไร ทุกคนล้วนเคยฝัน แต่รู้มั้ย!! ความฝันเกิดจากเหตุอะไร Reviewed by bombom55 on 02:27 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.