การให้พระพุทธศาสนา คือ การให้ที่มีค่าที่สุดในโลก


พระพุทธศาสนาเป็นคำสอน
ที่เกิดจากบรรลุญาณของพระพุทธเจ้า
เพราะฉะนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้า
จึงไม่มีคำว่า "ผิดพลาดคลาดเคลื่อน"
ความจริงเป็นอย่างไร ก็สอนอย่างนั้น
มิใช่สอนตามจินตนาการที่คิดเอง

ในชีวิตนี้ไม่มีหายนะใดมากมาย
เท่ากับหายนะที่เกิดจากการไปนับถือ
ศาสนาที่มีคำสอนผิดเพราะเมื่อ
สอนผิดผู้ดำเนินตามก็ต้องผิดไปด้วย
หายนะทางวิญญาณก็รออยู่ข้างหน้า

ความจริงที่สามารถพิสูจน์ได้
ในปัจจุบัน ที่เป็นเครื่องยืนยันคำสอน
พระพุทธเจ้าถูกต้อง มีอยู่หลายอย่าง
แต่จะขอยกมาให้เห็นเพียง ๒ อย่าง

๑.เรื่องโลกกลม 
ในข้อนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจน 
ในพระไตรปิฎกว่าโลกมีสัณฐานกลม 
เหมือนผลมะขามป้อม

๒.เรื่องการตายแล้วเกิด 
ท่านตรัสไว้ในพระไตรปิฏกมากมาย 
จนนับไม่ถ้วน ดร.เอียน สตีเวนสัน 
ศึกษาวิจัยเรื่องนี้พบว่าผู้ที่เกิดมาแล้ว
ระลึกชาติได้มีอยู่ทุกชาติทุกภาษา
ทุกศาสนาทั่วโลก

#คิดดูแล้วกันถ้าสอน ๒ เรื่องนี้ผิด
เรื่องที่ลึกซึ้งกว่านี้คิดว่าจะเหลือหรือ?

#นี่คือความโชคดีของชาวพุทธ

ที่มีบุญวาสนา ได้พบคำสอนที่ถูกต้อง
ตรงกับความเป็นจริงของสัจธรรม
ของชีวิตและของโลก เมื่อดำเนินตาม
ความสุขสวัสดีย่อมรออยู่ข้างหน้า

#ศาสนาใดที่สอนเรื่องโลกแบนก็ดี

สอนเรื่องการไม่กลับชาติ มาเกิดอีกก็
ตามศาสนานั้น ย่อมมีคำสอนผิดพลาด
ผู้ใดดำเนินตามหายนะของชีวิต และ
หายนะจิตวิญญาณย่อมรออยู่ข้างหน้า

#เป็นความโชคดีของเราแล้วหนอ

ที่ได้มีบุญวาสนาได้พบสุดยอดคำสอน
ที่เราเรียกกันว่า "ศาสนาพุทธ" การส่ง
ต่อพุทธศาสนาให้เป็นมรดกทางจิต
วิญญาณจึงเป็นสุดยอดของ "ความรัก"
ที่ทุกคนควรส่งต่อให้คนอันเป็นที่รัก

Cr. แผ่นดินพระพุทธเจ้าการให้พระพุทธศาสนา คือ การให้ที่มีค่าที่สุดในโลก การให้พระพุทธศาสนา คือ การให้ที่มีค่าที่สุดในโลก Reviewed by bombom55 on 03:24 Rating: 5

7 ความคิดเห็น:

 1. เพราะมนุษย์ ไม่มีคู่มือติดตัวมา ทำให้ไม่รู้เป้าหมายชีวิต
  ชาวพุทธ โชคดีสุดสุด ที่บรรพบุรุษ เลือกพระพุทธศาสน์ให้คู่ชาติไทย เราถึงอยู่รอดปลอดภัย สงบเย็น โดยมีพระธรรมคำสอน ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ ปู่ ย่า ตา ยาย ใช้เป็นคู่มือมนุษย์ และตกทอดมาถึงเรา ซึ่งมีค่าข้ามชาติ

  ตอบลบ
 2. ชาวพุทธศาสนิกชนใจบุญใจใสๆแม้ศาสนมีภัยพาล-------ใจไม่หวั่นไม่เศร้าหมองสวดธรรมจักรฯด้วยใจปลื้มตามครรลอง---------ของลูกพระธัมฯหลานคุณยายอาจารย์จันทร์------ แม้นยามคับชันสวดด้วยจิตใสบริสุทธิ์วิมุตตใส--- นิ่งกลางใจสวดด้วยความปลื้มเย็น+แผ่พุทธธรรมะรังสี----ให้คนฟังและคนสวดล้วนมสุขเกษมเปรมปรี---- บูชาธรรมกายเจดีย์มีพระล้านอนันกุศลบุญทับทวี---------อานิสงฆ์มากมีผลบุญอนันอสงไขยอจินไตยสุดประมาณ จงช่วยอภิบาลพุทธศาสน์ประเทศชาติปราบเภทภัย----ให้คนพาลกลับตัวเปลี่ยนหัวใจพัฒนาชาติไทยไปพร้อมๆ.. กัน........สาธุ

  ตอบลบ
 3. เราโชคดีมากๆ ที่บรรพบุรุษของเรารักษาพระพุทธศาสนาไว้ให้เรา ทำให้รู้จักบาป บุญ คุณโทษ รู้ว่าตายแล้วไม่สูญ ทำให้เรารู้จักสั่งสมบุญบารมีเพื่อเป็นเสบียงในการเดินทางในวัฎฏสงสาร และทุกคนคือเพื่อนเกิด แก่ เจ็บ ตายด้วยกันหมดทั้งสิ้น ให้รักกันไว้ ไม่คิดร้าย พยาบาท อาฆาต รู้จักกสรให้อภัย อโหสิกรรม กราบขอบพระคุณบรรพบุรุษ

  ตอบลบ
 4. "สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ.
  การให้ธรรมะเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวง." พุทธพจน์

  ตอบลบ
 5. ถึงเวลาแล้ว
  ต้องช่วยกันฟื้นฟูศีลธรรมให้กลับคืนมา ถ้าทุกคน ทำทาน รักษาศีล เจริญสมาธิภาวนา เข้าวัด ฟังธรรม สวดมนต์ สังคมก็จะอยู่อย่างสงบสุขอย่างแท้จริง หน้าที่ปกป้องพระพุทธศาสนาเป็นของชาวพุทธทุกคน

  ตอบลบ
 6. เพราะศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งปัญญา เป็นศาสนาแห่งการหลุดพ้น การให้พระพุทธศาสนาจึงเป็นการชี้ทางเส้นทางแห่งการหลุดพ้นจากวัฏสงสารที่แท้จริง

  ตอบลบ
 7. ชาวพุทธโชคดีมีบุญที่มีหลักวิชชาการสร้างบุญ ให้ได้บุญมาก และส่งบุญอุทิศให้หมู่ญาติผู้ล่วงลับได้ด้วยเอย.

  ตอบลบ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.