ธรรมกายสร้างศาสนสถานใหญ่โต!! สิ้นเปลืองเกินความจำเป็น!! จริงหรือ
ธรรมกายสร้างศาสนสถานใหญ่โต!! 
สิ้นเปลืองเกินความจำเป็น!!

อีกหนึ่งถ้วยยาพิษ ที่สาดใส่ธรรมกาย
ด้วยความประสงค์ร้ายหรือความไม่รู้?

คือไม่รู้หรือว่าศาสนสถาน
เป็นเรื่องจิตวิญญาณ เป็นเรื่องศรัทธา

'ย่อมหมายถึงว่าศาสนสถานใดใหญ่โตมาก
แสดงว่าศาสนานั้น มีผู้นับถือมาก'

เพราะศาสนสถานสร้างขึ้นจากศรัทธา
มิได้สร้างจากภาษีของประชาชน

ถามว่าธรรมกายสร้างศาสนสถาน
ใหญ่โตโอฬาร ใครเล่าที่ได้ประโยชน์

ขอตอบว่าอย่างน้อยมีอยู่ ๓ กลุ่ม


๑.กลุ่มคนที่บริจาคทรัพย์สร้าง

จะได้ประโยชน์ ที่เป็นความสุขทางใจ
ที่เราเรียกว่า "บุญ" และบุญนี้เองที่เป็น
เหตุของความสุขความเจริญของชีวิต
ทั้งในปัจจุบัน และหลังจากตายแล้ว

๒.กลุ่มคนที่มาใช้สอยศาสนสถานนั้น
ซึ่งประโยชน์ก็แล้วแต่ชนิดของศาสนสถานนั้น 
ว่ามีเพื่อจุดประสงค์อย่างไร
เพื่อบังแดดลมฝน หรือว่าเพื่อการบูชา
หรืออาจจะเป็นประโยชน์ด้านอื่นๆ

๓.กลุ่มคนที่อาศัยอยู่ ในประเทศไทย
การก่อสร้างศาสนสถานนั้นยิ่งใหญ่โต
มากเพียงใด งบประมาณก็ยิ่งต้องมาก
เพียงนั้น นั่นย่อมหมายถึงเศรษฐกิจก็
ต้องขับเคลื่อนได้มากเท่านั้น

เมื่อเศรษฐกิจขับเคลื่อนมาก
คนจำนวนมากก็จะได้รับประโยชน์มาก
เท่านั้น ไม่ว่าจะเรื่องการจ้างงาน หรือ
เกี่ยวกับการขาย วัสดุก่อสร้างเป็นต้น

ถ้าการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
เป็นสิ่งเลวร้ายแล้วทำไมรัฐบาลในทุก
รัฐบาลจึงต้องมีนโยบาย เพื่อกระตุ้น
เศรษฐกิจเล่า! 

หลายครั้งที่เงินมีไม่พอ ก็ต้องไปกู้ต่างชาติ 
เพื่อเอามากระตุ้นเศรษฐกิจ 
ในเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้
เราควรตำหนิ หรือขอบคุณธรรมกาย?

และที่สำคัญที่ธรรมกายสร้างใหญ่โต
ก็สร้างตามความจำเป็น ในการใช้งาน
คนใช้งานน้อยๆ ก็สร้างหลังเล็กพอใช้
คนใช้งานมาก ก็สร้างให้เพียงพอกับ
จำนวนคนที่มาใช้งาน

#เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วการสร้าง
ศาสนสถาน เป็นเรื่องศรัทธาเรื่องใจ
ก็ต้องเอาเรื่องจิตใจไปวัด จะเอาเรื่อง
เศรษฐกิจไปวัดไม่ได้ ถ้าทำอย่างนั้น
จะต่างอะไร กับเอาตลับเมตรไปวัดไข้
หรือเอาปรอทไปวัดความสูงเล่า!!

#ไปดูเจดีย์ชเวดากองของพม่าสิ
มูลค่าการก่อสร้าง มหาศาลเพียงใด
ไปดูปราสาทหินนครวัด-นครธม ของ
กัมพูชาสิ ยิ่งใหญ่อลังการมากแค่ไหน
ซึ่งบัดนี้ได้กลายเป็นแหล่งรายได้หลัก
ในการเลี้ยงคนทั้งประเทศไปแล้ว

#ถ้ามองด้วยวิสัยทัศน์ผู้มีปัญญา
ต้องอนุโมทนาขอบคุณธรรมกาย เป็น
อย่างมาก ที่สร้างศาสนสถานใหญ่โต
ประโยชน์ในปัจจุบันก็อย่างที่กล่าวมา

#ส่วนประโยชน์ในอนาคตธรรมกาย
อาจจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนา
สามารถเลี้ยงคนได้ค่อนประเทศ 
ก็เป็นไปได้ถ้าช่วยกันส่งเสริม!!


เจดีย์ชเวดากอง

ปราสาทหินนครวัด
วัดพระธรรมกาย
วัดพระธรรมกาย
ธรรมกายสร้างศาสนสถานใหญ่โต!! สิ้นเปลืองเกินความจำเป็น!! จริงหรือ ธรรมกายสร้างศาสนสถานใหญ่โต!!  สิ้นเปลืองเกินความจำเป็น!! จริงหรือ Reviewed by bombom55 on 05:54 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.