#ค้นเสร็จตามหมายค้น #ดีเอสไอต้องกลับกรม โดยทนายวิญญัติ ชาติมนตรี


#ค้นเสร็จตามหมายค้น 

ทำการค้นแล้วไม่พบบุคคลที่ถูกออกหมายจับไม่เจอของผิดกฎหมายที่จะยึดจากความผิดที่กล่าวหา ตามที่ระบุไว้ในเหตุออกหมายค้น ถือว่าการค้นเสร็จสิ้นแล้ว การออกหมายค้นรวมทั้งอำนาจในการปฏิบัติการตามหมายค้นก็ได้เสร็จสิ้นยุติไปแล้ว 

หากดีเอสไอจะอาศัยอำนาจใดๆ หรือแม้กระทั่งอำนาจ ตามคำสั่ง หัวหน้า คสช. ที่ 5/2560 

'ย่อมเข้าข่ายเป็นการใช้อำนาจไม่สุจริต ทางกฎหมายเห็นว่าเป็นการออกคำสั่งที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญฯ'

วัดและผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบสามารถเรียกร้องความเป็นธรรมจากศาลที่ออกหมายค้นได้ หรือศาลรัฐธรรมนูญได้แล้วแต่กรณี และที่สำคัญหมายค้นดังกล่าวได้ครบกำหนดเวลาให้อำนาจค้นแล้ว


#สภาพปัญหา และที่มาของการค้นวัดพระธรรมกาย

•หมายค้นวัดพระธรรมกายของศาล ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

[1.] เพื่อพบและยึดสิ่งของ
- ซึ่งจะเป็นพยานหลักฐานประกอบการสอบสวน ไต่สวนฯ หรือพิจารณา
- ซึ่งมีไว้เป็นความผิดหรือได้มาโดยผิดกฎหมาย หรือได้ใช้หรือตั้งใจจะใช้ในการกระทำความผิด
- ตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล

[2.] เพื่อพบ [1.] และจับกุมบุคคล ตามหมายจับ เลขที่ 942/2559 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ซึ่งออกหมายโดยศาลอาญา

จึงออกหมายค้นตาม [2] ให้มีอำนาจค้น ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 04.00 น. ถึงถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ได้ตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืน หรือติดต่อกันไปจนกว่าจะเสร็จสิ้นการตรวจค้น
กรณีเข้าทำการตรวจค้นแล้ว ต่อมาปรากฏเหตุ ที่ทำให้ไม่สามารถตรวจค้นจนเสร็จสิ้นได้ ให้มีอำนาจเริ่มทำการตรวจค้นใหม่ เพื่อดำเนินการต่อไปจนกว่าจะเสร็จสิ้นการตรวจค้น 

#แต่ต้องอยู่ในช่วงระหว่างวันที่ที่กำหนดดังกล่าว
_____________

ในวาระแรกนี้ จะมาพิจารณาถึงการค้นดังจะนำเสนอความคิดเห็นโดยเจตนาสุจริตต่อบ้านเมือง ทั้งนี้ใน

(วาระถัดไป ผมจะนำเสนอความคิดเห็นถึงเหตุของการออกคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 5/2560 เมื่อเหตุในคำปรารภหมดลงแล้ว [ติดตามตอนต่อไป])

1.ที่มาของการค้นวัด
* หมายค้น ให้ค้นเพื่อพบบุคคลที่ถูกออกหมายจับ คือ หลวงพ่อพระธัมมชโย #DSI มีหมายจับคดีรับของโจร และข้อหาฟอกเงินอยู่ในมือใบเดียวใช่หรือไม่ หมายจับนี้ยังไม่มีการแจ้งข้อหาหลวงพ่อด้วยซ้ำไป กระบวนการสอบสวนในส่วนที่จะรับฟังพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหา ดีเอสไอยังไม่รับมาพิจารณา หรือสืบสวนสอบสวน หรือยังก็ไม่ทราบ (ทิ้งไว้เป็นประเด็นปัญหาไว้ก่อน)

2.ที่มาของหมายจับหลวงพ่อคดีรับของโจร และคดีฟอกเงิน

ดีเอสไอ ยื่นคำร้องต่อศาลอาญาขออกหมายจับ เนื่องจากอ้างว่าหลวงพ่อไม่ไปพบพนักงานสอบสวน เพราะเชื่อว่าหลบหนี (หลบที่วัด) ทั้งๆ ที่ผ่านมาฝ่ายดีเอสไอก็อ้างว่าไปแจ้งข้อหาที่วัดไม่ได้ ฝ่ายหลวงพ่อก็บอกว่าป่วยให้ไปแจ้งในวัด จนกระทั่งไปขอออกหมายจับ และออกหมายค้นตามมา (แล้วคดีฟอกเงินมาได้อย่างไรอ่านต่อข้อ 3.)

3. ที่มาของการกล่าวหาเพื่อนำไปสู่การดำเนินคดีกับหลวงพ่อฯ แยกออกเป็น

3.1 ความผิดในคดีหลักที่หนึ่ง(รับของโจร)
คือ คดีที่กล่าวหา และได้ฟ้องนายศุภชัยกับพวกต่อศาล ว่ามีความผิดฐานยักยอกทรัพย์ ลักทรัพย์ ปลอมเอกสาร และใช้เอกสารปลอม คดีนี้ยังไม่ได้ยื่นฟ้องแต่คาดว่าจะเป็นคดีที่จะนำมากล่าวหาหลวงพ่อฯ ว่ารับของโจร 

ดังนั้น ถ้ามีการฟ้องต่อศาล หากศาลตัดสินว่านายศุภชัยฯ ผิดฐานยักยอกหรือลักทรัพย์ กรณีที่หลวงพ่อฯ ถูกกล่าวหาว่าจะมีความผิดฐานรับของโจรหรือไม่ ก็ต้องมีพยานหลักฐาน และข้อเท็จจริงที่รับฟังว่าหลวงพ่อรู้ว่าทรัพย์ที่รับมาเป็นทรัพย์ที่ได้มาจากการกระทำความผิด หลวงพ่อฯ จึงจะมีความผิดฐานรับของโจร

3.2 ความผิดในคดีหลักที่สอง(ฟอกเงิน)
คือ คดีที่นายศุภชัยถูกกล่าวหา และต่อมาถูกฟ้องข้อหาฐานฉ้อโกงประชาชนต่อศาลอาญา คดีหมายเลขดำ อ.3339/2559 คดีอยู่ระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้น คดีนี้ถ้าศาลตัดสินว่านายศุภชัยฯ ผิดฐานฉ้อโกงประชาชน ซึ่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) นำไปเป็นความผิดมูลฐานว่า หลวงพ่อฯ ร่วมกันฟอกเงินด้วยนั้น ซึ่งคดีฟอกเงินนี้ก็ถูกตั้งรูปคดีขึ้นมาเพื่อกล่าวหาหลวงพ่อฯ กับนายศุภชัยฯ ทันที และต่อมาอัยการก็สั่งฟ้องเป็นคดีอาญาต่อศาลอาญา คดีหมายเลขดำที่ ฟย.47/2559 นั้น
หลวงพ่อฯ จะมีความผิดฐานฟอกเงิน และถูกยึดทรัพย์ของหลวงพ่อฯ หรือไม่ ก็ต้องมีพยานหลักฐาน และข้อเท็จจริงที่รับฟังว่าหลวงพ่อได้ทรัพย์นั้นมาจากการกระทำความผิดฐานฉ้อโกง หรือจากการกระทำความผิดที่สามารถเชื่อมโยงกันอย่างไร

# ดังนั้นคดีฐานฉ้อโกงประชาชน ที่เป็นคดีหลักอันจะเป็นความผิดมูลฐานตาม พรบ.ฟอกเงินฯ ศาลชั้นต้นก็ยังไม่ตัดสินว่านายศุภชัยฯ มีความผิด แล้วดีเอสไอก็นำความผิดฐานฟอกเงิน พ่วงข้อหารับของโจร นำมาเป็นคดีใหม่ และขอออกหมายจับ นำมาขอหมายค้น เพื่อกล่าวหาจับตัวหลวงพ่อฯ ว่า ร่วมกันฟอกเงินได้อย่างไร?

**แล้วอะไรที่ทำให้ดีเอสไอ คสช. รวมทั้งบรรดาบุคคลที่ออกมาโจมตีหลวงพ่อ ต้องรีบเร่งรีบดำเนินการ และออกคำสั่งพิเศษเพื่อจัดการให้เสร็จเด็ดขาดโดยเร็ว เหตุผลที่แท้จริงคืออะไร คงจะปรากฏในอนาคตแน่แท้

#กล่าวโดยสรุปสำหรับวาระแรกนี้ว่า 

หมายค้นที่ออกมาเพื่อพบ และจับหลวงพ่อฯ ที่ถูกออกหมายจับในคดีที่มีการกล่าวหาไว้ (ฟอกเงิน+รับของโจร) แต่คดีความผิดหลัก (ฉัอโกงประชาชน /ยักยอก+ลักทรัพย์) ก็ยังไม่ตัดสินถึงที่สุดว่ามีความผิด 

แล้วที่เห็นมาล้อม มาปิด มาทำความเดือดร้อนให้พระภิกษุ สามเณร ประชาชน และกระทบต่อความมั่นคงของศาสนาพุทธในประเทศนั้น อย่างนี้จึงเห็นได้ว่า ไม่ใช่เรื่องของบุคคลคนเดียว แต่เป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องมาทบทวนทุกเหตุการณ์ และแก้ไขกันอย่างจริงจัง

อย่าลืมว่าตามหลักนิติธรรมสากลในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา มีหลักสำคัญที่ศาลทั่วโลกยึดถือเป็นบรรทัดฐาน และได้ปรากฏในบทบัญญัติกฎหมายของไทย ได้แก่

"บุคคลย่อมเสมอภาคภายใต้กฎหมาย" (Equality before the law)

"บุคคลไม่ต้องรับโทษทางอาญา เว้นแต่ได้กระทำการอันกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในเวลาที่กระทำความผิดและกำหนดโทษไว้" (No crime, no punishment without a previous penal law)

"ให้สันนิษฐานว่าบุคคลบริสุทธิ์จนกว่าจะได้รับการพิสูจน์โดยปราศจากข้อสงสัยว่ามีความผิด" (Presumption of innocence until proven guilty beyond a reasonable doubt)

อย่างไรก็ตาม สภาพการณ์ที่ปรากฎมาหลายวันนับแต่ใช้อำนาจตามหมายค้น และออกคำสั่งพิเศษตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 44 กลับเห็นว่า

รัฐและเจ้าหน้าที่รัฐไม่ได้คำนึงถึงหลักนิติธรรมดังกล่าวนัก โดยปฏิบัติ และใช้อำนาจเสมือนกับหลวงพ่อฯ เป็นผู้กระทำความผิดตามความคิดของใครบางคนเสียแล้วบทความ โดยทนายวิญญัติ ชาติมนตรี

ม.44 คุณจะทำให้ประเทศล่มจมและทำให้ระบบล้มเหลว? 

#ค้นเสร็จตามหมายค้น #ดีเอสไอต้องกลับกรม โดยทนายวิญญัติ ชาติมนตรี #ค้นเสร็จตามหมายค้น #ดีเอสไอต้องกลับกรม โดยทนายวิญญัติ ชาติมนตรี Reviewed by bombom55 on 00:31 Rating: 5

15 ความคิดเห็น:

 1. กลับ ไป เถอะ ขอ อโหสิกรรม ซึ่งกันและกันนะ

  ตอบลบ
 2. พุทธศาสน์ถูกล่วงล้ำให้ตกต่ำ --คนรายำเหยียบย่ำซ้ำเติมจนจมดิน--สร้างราคินใส่ความพระดีพระนักปฏิบัติให้มีมลทิน---ถือโอกาศกำจัดสิ้นจากผืนดินไทย---หาโอกาสสูบกินกับเงินและทรัพย์สินพระ---เห็นกันจะๆชาวพุทธและพระสงฆ์ทนได้ไหม---มารวมตัวแสดงพลังกันสร้างใจใสกันเข้าไว้----ล้านดวงใจสวดธรรมจักรฯกันพร้อมเพรียง---แผ่เมตตาจิตบริสุทธิ์พร้อมใจคิดอภัย---ให้คนจัลไรแพ้ภัยพาลอกุศลกรรมของตนเอง---ใครมีเสบียงส่งอาหารการกินมาช่วยหนุน-----คอยค้ำจุนกองทัพธรรมแนวหน้าขีพยอมพลี----ด้วยความดีความสามัคคีไม่ดูดายชนะได้กันทุกคน

  ตอบลบ
 3. ไม่กลับเพราะคิดยึดวัดนะสิ ชั่วบริสุทธิ์นะคนที่คิดปล้นสมบัติพระศาสนา ไม่ชั่วจริงคิดไม่ได้นะ

  ตอบลบ
 4. ไม่มีสัจจะในหมู่โจร

  ตอบลบ
 5. คุณศุภชัยเอง ยังไม่ถูกตัดสินว่าผิดเลย
  ไฉน dsi ถึงมาตั้งข้อกล่าวหาว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อ รับของโจร และฟอกเงิน
  รู้มั้ย ประชานชนเค้ากลัว dsi มากกว่า โจรอีก
  นายกตู่ครับ
  ค้นวัดซะทุกตร.นิ้ว 3 วันเต็มๆ
  ทั้ง dsi ทั้งสุนัขตำรวจ
  จนท.เป็นพันคน
  ไม่เจอทั้งพระเดชพระคุณหลวงพ่อ
  ทั้งสิ่งผิดกฏหมาย
  สุดท้ายมาไล่พระ เณร สาธุชนที่เค้าสร้างวัดกันมาออกนอกวัด
  แถมยังอยากจะบริหาร งานวัดเองอีก
  อย่างนี้เค้าไม่เรียก " โจรปล้นวัด "
  จะให้เข้าใจว่าอย่างไร
  ตอบชาวบ้านอย่างผมที

  ตอบลบ
 6. ประวัติศาสตร์...ช่วยจำเรื่องสำคัญ
  ประวัติศาสตร์...ช่วยกันบันทึกไว้
  ประวัติศาสตร์...ช่วยแม้กาลผ่านไป
  ประวัติศาสตร์...ช่วยให้เกิดปัญญา
  ประวัติศาสตร์...ช่วยโลกได้เรียนรู้
  ประวัติศาสตร์...ช่วยผู้ชอบแสวงหา
  ประวัติศาสตร์...ช่วยสร้างแรงศรัทธา
  ประวัติศาสตร์...ช่วยพา(พระ)ชนะมาร...

  ตอบลบ
 7. ม.๔๔ ทำให้ประชาชนบริสุทธิ์ ตายศพที่ ๒ อีกกี่ศพถึงจะพอใจ ใจคอโหดเหมือนสัตว์... ไม่แมนเลย

  ตอบลบ
 8. *กรรมนั้นคืนสนอง*สร้างเหตุเช่นไร ต้องได้รับผลเช่นนั้น ถ้ากรรมเบาจะเป็นเช่นที่กล่าวนี้ แต่ถ้ากรรมหนัก ตกมหานรกสถานเดียว ทุกข์ทรมานแสนสาหัส ไม่มีเวลาพักยาวนานแสนนาน กว่าหลายล้านล้านปีมนุษย์

  -บุกวัด ล้อมวัด ทำให้พระ คนต้องเฝ้ายามทั้งวันทั้งคืน ส่งผล ถูกบุกบ้าน ปล้นบ้าน ถูกล้อมเมือง นอนไม่หลับ นอนสะดุ้งผวาตลอดคืน เป็นโรคจิตโรคประสาท

  -ด่าพระ ด่าวัด ส่งผล ถูกด่าถูกว่าติฉินนินทาว่าร้าย ใส่ป้ายสีร้ายตลอด ปากแหว่ง ฟันดำ ฟันเหลือง ฟันเก เป็นโรคเหงือกโรคฟัน ปากเหม็น พูดอะไรใครไม่เชื่อไม่ฟัง คน&สังคมรังเกียจ

  -ยึดอาหารพระ ยึดรถขนอาหารเลี้ยงพระเลี้ยงคนในวัด ส่งผล เป็นเปรตร้องหิวโหยหวน เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานผอมโซ เกิดในดินแดนอดๆอยากๆไม่มีกิน ผอมแห้งเหลือแต่กระดูก

  -ยึดปล้นของคนวัด ขโมยน้ำมันวัด ส่งผล ถูกปล้นทรัพย์สินเงินทองของค่า เกิดในดงโจร คนฉกชิงวิ่งราว อยู่ไม่เป็นสุข ทรัพย์ได้มา ก็วิบัติและพังพินาศสูญหายหมด

  -ปิดช่องทีวีธรรมะ ปิดหูปิดตาคน,ตัดสัญญาณโทรศัพท์ ส่งผล เกิดในทวีปมืด ล้าหลัง ป่าเถื่อน โง่ เกิดโรคตาหูคอจมูก เจอความเชื่อผิดๆ นับถือเทวนิยม ถูกหลอกลวง ให้หลงเชื่องมงายเรื่องสิ่งร้ายๆ ผิดตามความเป็นจริงเอย.

  ตอบลบ
 9. ขอบคุณ คุณทนายมากค่ะ ที่ให้ข้อแนะนำที่ดีและจริง เห็นด้วยค่ะ ค้นเสร็จไม่พบก็ควรกลับกรม ไม่ใช่มาแกร่วอยู่ที่วัด ขอร้องเถอะกลับไปและขอร้องให้เลิกใช้ ม44 เถอะค่ะ

  ตอบลบ
 10. ม.44 ทำลายชีวิตประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งเศรษฐกิจ และจิตใจ ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างไม่น่าให้อภัย ห้ามพระสามเณรเข้าวัดของตนเอง ห้ามประชาชนเข้าวัด ตัดสัญญาณเน็ตไม่ให้สื่อสารสู่ภายนอก ที่น่าสลดใจปล้นกระทั่งภัตตาหารพระ และอาหารที่จะนำมาให้ญาติโยมในวัดนับหมื่นชีวิต นอกจากนี้ชาวบ้านทำกินไม่ได้ แม้บ้านของตนเองก็เข้าไม่ได้ เด็กไปโรงเรียนไม่ได้ โปรดยกเลิกม.44เถิด มีผลกระทบติดลบในวงกว้างมาก คุณกำลังทำร้ายชีวิตที่บริสุทธิ์อีกจำนวนนับไม่ถ้วน

  ตอบลบ
 11. ไม่ระบุชื่อ1 มีนาคม 2560 เวลา 15:34

  รัฐบาล แยกคำว่า" รัฐ"แปลว่า แว่นแคว้น ประเทศ ส่วน "บาล" มาจากรากศัพท์ว่า "ปาล"แปลว่า รักษา คุ้มครอง ปกป้อง เมื่อรวมคำแล้ว รัฐบาลจึงแปลว่า รักษา คุ้มครองประชาชนในประเทศ....แต่พวกคุณกลับมาทำร้ายประชาชน ไม่สมที่ขึ้นว่าเป็น "รัฐบาล"...พวกคุณมีอำนาจทางการเมือง พวกคุณอยากได้สมบัติวัด พวกคุณก็ตั้งข้อหาท่านสมภาร...แล้วก็ลามไปเพื่อจะยึดสมบัติวัด โดยที่พวกคุณไม่คิดถึงสมมุติฐานว่า สมบัติวัดนี้เกิดขึ้นจากหยาดเหงื่อและศรัทธาในพระพุทธศาสนา ซึ่งพวกคุณก็ไม่ได้มีส่วนร่วมแม้สตางค์เดียว..ทำไมพวกคุณถึงร้ายกาจเพื่อสนองอภิชฌา(ความโลภ)ของพวกคุณ จนทำให้ผู้บริสุทธิ์ต้องเสียชีวิตถึง ๒ คน และยังได้รับบาดเจ็บจากอำนาจอันโหดร้ายของพวกคุณ จิตวิญญาณของนักปกครองของพวกคุณยังมีอยู่หรือไม่? หรือแค่เพียงอยู่ในคราบของผู้ปกครองเท่านั้น แต่การกระทำเยี่ยงมหาโจรผู้อำมหิต!

  ตอบลบ
 12. คสช เป็นที่ไม่ไว้วางใจ และเป็นภัยต่อความสงบสุขของ ประชาชน และเป็นภัยร้ายแรงต่อสุขภาพของผู้ป่วย ควรพิจารณาตัวเองให้สูญพรรณไปได้แล้ว

  ตอบลบ
 13. รีบกลับไปเคลียร์ #คดีตับแตก หลวงพ่อไม่ได้ฆ่าใครตาย เจ้าทุกข์ไม่เอาความ อายุความ 15 รีบไปไหน มีอะไรในกอไผ่หรือเปล่า สงสัยจัง⁉️

  ตอบลบ
 14. สหกรณ์ฯคลองจั่น ถอนฟ้อง ปิดฉากคดี หลวงพ่อธัมมชโย วัดพระธรรมกาย DSI มาแจ้งยัดข้อหาได้อย่างไร https://www.pageqq.com/en/content/view/page/cntth1/0-2059278.html

  ตอบลบ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.