ทำอย่างที่ธรรมกายพาทำ ศาสนาพุทธจะรุ่งเรืองปลอดภัย


ภัยพระพุทธศาสนาที่ถาโถม
เข้ามารอบด้านทั้งด้านการเมือง การ
เข่นฆ่าขับไล่ออกจากพื้นที่ และเรื่อง
คดีความต่างๆ นาๆ เมื่อมองรูปการณ์
แล้วยากเหลือเกิน ที่พุทธนาวาลำนี้
จะไม่อัปปางกลางสมุทรก่อนถึงฝั่ง

หลายคนตั้งคำถามควรจะทำอย่างไร?
ก็เป็นการยาก ที่จะตอบโจทย์หินข้อนี้
เพราะในอดีตไม่เคยมีใครตอบถูกเลย
ถ้าตอบถูก พุทธศาสนาคงมิสูญสิ้นไป
จากอินเดีย จนต้องมีการฟื้นฟูกันใหม่
ทั้งที่ในอดีตก็มีพระสงฆ์ครูบาอาจารย์
ที่เป็นอริยะ อรหันต์อยู่มิใช่น้อย

วิธีการที่ดีที่สุดที่มีอยู่ในตอนนี้
ก็เห็นมีอยู่ เพียงอย่างเดียวเท่านั้น คือ

"ทำอย่างที่ธรรมกายกำลังทำขณะนี้"

ด้วยการเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมนั้นๆ
ทุกอย่างที่วัดพระธรรมกาย ได้พาทำ
และกำลังทำอยู่ตอนนี้ตั้งแต่เริ่มสร้าง
วัดมาแล้ว นั่นแหละคือยุทธศาสตร์
การรักษาและเผยแผ่ศาสนาที่ดีที่สุด

ถ้าหากยุทธศาสตร์ของธรรมกาย
ยังไม่สามารถปกป้องรักษาศาสนาได้
ก็ถึงคราวที่เราจะยืนดู ศาสนาหายนะ
ด้วยใจใสๆ เพราะถือว่าได้ทำหน้าที่
ของพุทธบุตรอย่างเต็มความสามารถ
ในทุกความสามารถที่มีแล้ว

ป่วยการจะไปกระแนะกระแหน
คนอื่นว่าเป็นคนโลกสวยก็ช่างมันบ้าง
ศาสนานี้มิใช่ของเราคนเดียว ประเทศ
นี้ใช่มีเพียงลูกหลานเรา ลูกหลานเรา
หายนะ ลูกหลานคนอื่นก็หายนะด้วย
เพราะอยู่ประเทศแผ่นดินเดียวกัน

#ทางปลอดภัยที่สุดในยามนี้คือ
รีบขวนขวายสร้างบุญกุศลเป็นเสบียง
สำหรับเดินทางข้ามห้วงมหรรณพ
ในขณะเดียวกัน พยายามรักษาใจใสๆ
เพื่อเป็นใบเบิกทางสำหรับไปสู่สวรรค์

#และถ้าหากเรารักลูกหลานจริง
ก็พยายามชักชวน พาทำกองบุญกุศล
สอนให้เขาภาวนา ทำใจให้ใสๆเป็น
เพื่อให้เข้าถึง พระรัตนตรัยในภายใน
เพียงเท่านี้เขาก็ได้ที่พึ่งภายในแล้ว
ศาสนาและโลกภายนอกจะเป็นอะไร
อย่างไร? ก็สุดแท้แต่กรรมจะยะถา!!

Cr. แผ่นดินพระพุทธเจ้าทำอย่างที่ธรรมกายพาทำ ศาสนาพุทธจะรุ่งเรืองปลอดภัย ทำอย่างที่ธรรมกายพาทำ ศาสนาพุทธจะรุ่งเรืองปลอดภัย Reviewed by bombom55 on 23:34 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.