ต่อไปพระสงฆ์จะอยู่อย่างไร??? ศาสนาพุทธจะเป็นเช่นไร???
สงครามจบจะมีผล เพียงสองอย่าง

1.ถ้าธรรมกายชนะ

จะโดยรู้ตัวหรือไม่ก็ตามชาวพุทธทั้ง
ประเทศจะเป็นหนี้บุญคุณธรรมกาย
ตลอดนิรันดร์ที่ยอมสละชีวิตปกป้อง
พุทธศาสนาไว้ให้ลูกหลานด้วยชีวิต

2.ถ้าธรรมกายต้านไม่ไหว
พระที่มีสมณศักดิ์ ก็จะถูกริบเงินเดือน
และจ่ายภาษีหรือแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้รัฐ
ในอัตราที่รัฐกำหนด ทำบุญทอดกฐิน
ผ้าป่า ก็ต้องหักเปอร์เซ็นต์ทุกครั้ง

3.พระก็จะถูกจับสึกติดคุกเป็นปกติ
ไม่ใช่เพราะรับของโจรหรอกแต่เพราะ
หลบเลี่ยงภาษี แม้ 100 ก็ต้องเสีย
ถวายเงินร้อยเดียว ก็สามารถจับพระ
สึกได้แล้ว เพราะความผิดสองอย่าง

3.1 จับสึกเพราะ ต้องอาบัติปาราชิก
ข้ออทินนาทาน หรือหลบเลี่ยงภาษี

3.2 ติดคุกเพราะคดีหลบเลี่ยงภาษี

4.คนทำบุญก็ต้องเสียภาษีด้วย
จะถวายพระ 100 บาทก็ต้องเสียภาษี
จากเมื่อก่อน ได้ลดหย่อนภาษีเงินได้
ถวายพระโดยไม่ยอมเสียภาษีก็มีสิทธิ์
ติดคุก 

ถามว่ามีใครอยากทำบุญไหม?
ทำบุญที่อาจจะได้คุก เป็นของติดมือ
ถ้าไม่มีคนทำบุญพระสงฆ์จะอยู่ได้ไหม
ไม่มีพระสงฆ์แล้วศาสนาจะอยู่ได้ไหม?


#ถ้าธรรมกายอยู่รอดปลอดภัย

หมายความว่าเราจะมีองค์กรที่เข้มแข็ง
คอยต้านหรือหยุดยั้งสิ่งที่จะเข้ามา
ทำลายพุทธศาสนา ก็ลองคิดดูปัจจุบัน
มีองค์กรพุทธใดที่เข้มแข็งพอจะต้าน
ภัยพุทธศาสนาได้บ้าง? ไม่มีเลย?


พรบ ทรัพย์สินของพระสงฆ์ เมื่อแก้ไขแล้วพระพุทธศาสนาขาดสบั้น...ทำไปทำไม?

ความอยากของมนุษย์มีไม่จำกัด แม้แต่พระสงฆ์ก็ยังมี มากหรือน้อยต่างกัน 

แต่เราจะเอาส่วนหนึ่งมาทำลายส่วนใหญ่คงไม่ได้ 

ดังที่ อ.ณัฐนันท์ สุดประเสริฐได้กล่าวเทียบกับ 

เผาป่าเพื่อทำลายมดเพียงตัวเดียวเป็นเรื่องที่ไม่สมควร 

ยิ่งเป็นเรื่องความศรัทธา และความมั่นคงของเผ่าพันธุ์อีกยิ่งไม่สมควร

นายไพบูลย์ นิติตะวัน แก้ไขพรบ.เกี่ยวกับทรัพย์สินของพระสงฆ์ 

แก้ไขแล้วไม่มีใครอยากจะบวช....แล้วพระพุทธศาสนาขาดสบั้น 

นายไพบูลย์ฯ จะเอาศาสนาใดมาเป็นศาสนาประจำชาติต่อไป


ก่อนที่จะเป็นการทำลายพระพุทธศาสนา กฎหมายเพียงมาตราเดียว

สามารถทำให้ความอยากบวชเป็นพระสงฆ์สืบทอดพระพุทธศาสนาขาดสบั้นได้ทันทีเช่นกัน

ช่วงเวลากึ่งพุทธกาล แต่คิดเกินอรหันต์สมัยพุทธกาล...ถูกต้องแล้วหรือ?

ต่อไปพระสงฆ์จะอยู่อย่างไร??? ศาสนาพุทธจะเป็นเช่นไร??? ต่อไปพระสงฆ์จะอยู่อย่างไร???  ศาสนาพุทธจะเป็นเช่นไร??? Reviewed by bombom55 on 18:29 Rating: 5

1 ความคิดเห็น:

  1. สมัยพุทธกาล ที่บวชแล้วเข้าไปเรียนวิชากฎหมาย ไม่มีนะครับ

    ตอบลบ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.