หยุด...ยุติธรรมอำมหิต


หยุด...ยุติธรรมอำมหิต

พระเทพญาณมหามุนีอุปสมบทมา ๔๗ พรรษา ทำความดีมาทั้งชีวิต ปัจจุบันอายุ ๗๒ ปีแล้ว สุขภาพก็ไม่ค่อยแข็งแรง อยู่ในช่วงปลายของชีวิต  แต่ท่านกลับถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐานร่วมกันฟอกเงินและร่วมกันรับของโจร ซึ่งไม่เป็นธรรมกับท่านอย่างยิ่ง ด้วยเหตุผลดังนี้

๑. เรื่องเกิดขึ้นเพราะนายศุภชัย  ศรีศุภอักษร อดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ได้ตกเป็นผู้ต้องหาฐานลักทรัพย์นายจ้าง  โดยได้จ่ายเช็คสหกรณ์ฯออกไปยังบุคคลและองค์กรต่างๆ จำนวน ๘๗๘ ฉบับ ซึ่งมีเช็คจำนวน ๑๐ ฉบับ ที่นายศุภชัยได้นำมาทำบุญบริจาคให้พระเทพญาณมหามุนี  ซึ่งพนักงานสอบสวนดีเอสไอได้เคยมาสอบปากคำเรื่องดังกล่าวกับพระเทพญาณมหามุนีแล้ว และได้ส่งสำนวนการสอบสวนทั้งหมดไปยังอัยการ ซึ่งทางอัยการได้พิจารณาแล้วไม่สั่งฟ้องพระเทพญาณมหามุนี

สหกรณ์ไม่ติดใจ หลวงพ่อธัมมชโย ยุติแล้วทั้งแพ่งและอาญา
แต่อยู่ๆ กลับมีการตั้งคดีใหม่ขึ้นมาในเรื่องเดิมที่ได้สอบสวนไปแล้ว  และตั้งข้อหาใหม่กับพระเทพญาณมหามุนีว่าสมคบกันฟอกเงิน ร่วมกันฟอกเงินและร่วมกันรับของโจร  เป็นการดำเนินคดีซ้ำซ้อน ขัดกับหลักกฎหมายที่ว่า กรรมเดียวจะดำเนินคดีซ้ำซ้อนไม่ได้

       

๒. ความผิดข้อหารับของโจรและฟอกเงินนั้น จะเกิดขึ้นได้เมื่อพระเทพญาณมหามุนีมีเจตนาทุจริตสมคบคิดร่วมมือกับนายศุภชัย ศรีศุภอักษร นำเงินของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด ออกมาเพื่อประโยชน์ของตนในทางทุจริต

แต่พฤติการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแย้งกับข้อสมมติฐานนี้โดยสิ้นเชิง เพราะพระเทพญาณมหามุนีรับบริจาคโดยเปิดเผยท่ามกลางประชาชนจำนวนเรือนหมื่นเรือนแสน


ตัวท่านเองก็ไม่เคยเห็นเช็คเลย เจ้าหน้าที่การเงินเป็นผู้รวบรวมเงินสดและเช็คที่มีผู้บริจาคไปเข้าธนาคาร 

และจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างศาสนสถานรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของวัดตามเจตนาของผู้บริจาค 

ดังที่ได้เคยให้การไว้กับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษแล้ว


๓. หากพระเทพญาณมหามุนีมีเจตนาทุจริตสมคบร่วมมือกับนายศุภชัยฯนำเงินออกมาจากสหกรณ์ฯแล้ว ก็ย่อมจะต้องพยายามปิดบังซ่อนเร้นการกระทำผิดนั้น เป็นไปไม่ได้เลยที่จะร่วมมือกันกระทำความผิดโดยสั่งจ่ายเช็คของสหกรณ์ฯในชื่อของพระเทพญาณมหามุนีและวัดพระธรรมกายตามที่ปรากฏ 

เพราะหากมีการทุจริตนำเงินออกมาจากสหกรณ์ฯจำนวนมาก สุดท้ายสหกรณ์ก็จะต้องประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินอย่างรุนแรง อีกทั้งการสั่งจ่ายเงินด้วยเช็คของสหกรณ์ฯก็จะต้องมีปัญหาแน่นอน และสามารถตรวจสอบเส้นทางของเงินได้ทั้งหมด 

ซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่ผู้มีเจตนากระทำความผิดร่วมกันฟอกเงินหรือรับของโจรจะกระทำการจ่ายและรับเงินด้วยเช็คเช่นนั้น

๔. ยิ่งกว่านั้น ท่านไม่เคยเบิกเงินสดออกจากบัญชีของท่านเลยแม้แต่บาทเดียว 

เงินที่นายศุภชัยฯ บริจาคด้วยเช็คสหกรณ์ฯ ได้โอนผ่านบัญชีไปจ่ายบริษัทก่อสร้าง ใช้ในการก่อสร้างศาสนสถานตามเจตนาของผู้บริจาคหมดแล้ว ไม่ได้ใช้ไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของท่านเลย 

ซึ่งมีเส้นทางการเงินที่ตรวจสอบได้ชัดเจนจากผลการตรวจสอบของสำนักงาน ป.ป.ง. และได้มอบหลักฐานให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษแล้ว 

๕. มีคำถามว่านายศุภชัยฯบริจาคเงินมากอย่างนี้ พระเทพญาณมหามุนีและวัดพระธรรมกายไม่สงสัยหรือว่านายศุภชัยนำเงินบริจาคมาจากที่ใด 

ความเป็นจริงคือนายศุภชัยฯ ได้บริจาคเงินให้กับวัด โรงเรียน มหาวิทยาลัย หน่วยงานสาธารณกุศล และหน่วยงานของรัฐหลายแห่ง 


ทั้งนายศุภชัยฯ ไม่ใช่ผู้บริจาครายใหญ่ที่สุดของวัดพระธรรมกาย เมื่อนายศุภชัยฯ แจ้งว่าประกอบธุรกิจประสบความสำเร็จจึงนำเงินมาทำบุญ ทางวัดพระธรรมกายจึงไม่ได้สงสัยที่มาของเงินบริจาค จึงรับบริจาคไว้เช่นเดียวกับผู้บริจาครายอื่นๆ  

แต่เมื่อเกิดเป็นคดีความขึ้น นายศุภชัยฯได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนว่า เงินที่นำมาบริจาคทำบุญให้กับวัดพระธรรมกาย และพระเทพญาณมหามุนีนั้นยืมมาจากสหกรณ์ฯ และได้ใช้เงินคืนสหกรณ์ฯ ครบถ้วนแล้ว


๖. เมื่อเกิดคดีความขึ้น ทางคณะศิษยานุศิษย์ของพระเทพญาณมหามุนี เห็นว่าหากปล่อยให้เรื่องยืดเยื้อไปจนกว่าจะจบการพิจารณาของศาลจะใช้เวลานาน ทำให้สมาชิกผู้ฝากเงินสหกรณ์ฯ จำนวนมากได้รับความเดือดร้อน วัดพระธรรมกายและพระเทพญาณมหามุนีเสียชื่อเสียง 

จึงได้ตั้งกองทุนเยียวยาช่วยเหลือให้แก่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด เต็มจำนวนเงินทั้งหมดที่นายศุภชัยฯ ได้บริจาคให้แก่วัดพระธรรมกายและพระเทพญาณมหามุนี  

โดยทำเป็นข้อตกลงในศาลจำนวนเงิน ๖๘๔.๗๘ ล้านบาท ซึ่งสหกรณ์ฯได้รับเงินไปทั้งหมดแล้ว ส่วนเงินที่เหลืออีกจำนวน ๓๗๐.๗๘ ล้านบาท คณะศิษยานุศิษย์ฯได้ตกลงกับสหกรณ์ฯ และมอบเช็คให้แก่สหกรณ์ฯ ได้รับไปเรียบร้อยแล้ว

หลังจากนั้นสหกรณ์ฯ ได้ถอนฟ้องพระเทพญาณมหามุนีและวัดพระธรรมกาย และทำหนังสือแสดงเจตจำนงไม่ประสงค์จะดำเนินคดีทั้งทางแพ่ง และทางอาญา แก่พระเทพญาณมหามุนี และวัดพระธรรมกายอีก รวมทั้งได้ทำหนังสือขอบคุณมายังคณะศิษยานุศิษย์ของพระเทพญาณมหามุนีที่มีน้ำใจเยียวยาช่วยเหลือสหกรณ์ฯ เต็มจำนวน
ดังนั้น  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด จึงไม่ได้รับความเสียหายใดๆ ทางด้านการเงินจากเงินที่นายศุภชัยฯ นำมาบริจาคให้แก่วัดพระธรรมกายและพระเทพญาณมหามุนี
ผู้เสียหายไม่ติดใจดำเนินคดี  ซ้ำยังมีหนังสือขอบคุณ แต่ทางดีเอสไอกลับพยายามตั้งข้อหาจะเอาความผิดกับท่าน  ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น

       เผชิญหน้า 27/4/59 : ฟังทนาย "หลวงพ่อธัมมชโย" แจงคดีร้อน


๗. เมื่อทางดีเอสไอได้ออกหมายเรียกให้พระเทพญาณมหามุนีไปพบพนักงานสอบสวนเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙

ทนายความผู้รับมอบอำนาจของพระเทพญาณมหามุนี ได้ยื่นหนังสือขอเลื่อนการมาพบพนักงานสอบสวน ด้วยเหตุอาพาธโดยมีใบรับรองแพทย์เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ น. 

หลังจากพนักงานสอบสวนพิจารณาแล้ว ได้แจ้งกับทนายเมื่อเวลา ๑๑.๓๐ น. ว่าอนุญาตให้เลื่อนได้ ตกลงกันเป็นวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ทนายความจึงเดินทางกลับ  

แต่ราว ๑๓.๓๐ น. ทางพนักงานสอบสวนกลับโทรศัพท์แจ้งมาใหม่ว่า ไม่อนุญาตให้เลื่อนและขอออกหมายจับ โดยไม่มีการให้แพทย์จากโรงพยาบาลตำรวจหรือหน่วยงานกลางอื่นใด มาตรวจอาการของพระเทพญาณมหามุนีเลยว่าป่วยจริงหรือไม่

ถามว่า ดีเอสไอรู้ได้อย่างไรว่าหลวงพ่ออาพาธจริงหรือไม่ ดีเอสไออ้างว่าเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ท่านยังร่วมพิธีได้ แต่ในใบรับรองแพทย์ก็ระบุชัดว่าท่านมีอาการป่วยเฉียบพลัน เหตุผลของดีเอสไอฟังไม่ขึ้นเลย สุดท้ายศาลก็สั่งไม่อนุญาตออกหมายจับ

ทำไมดีเอสไอจึงเข้มงวดกับพระผู้ใหญ่ที่ทำความดีตลอดชีวิตอย่างนี้ ท่านอาพาธอยู่ที่วัดตลอดทั้งปีไม่เคยออกจากวัดเลยแม้แต่ก้าวเดียว มาพบท่านที่วัดได้ทุกเมื่อ ทำไมต้องออกหมายจับ 

ท่านป่วยเป็นเส้นเลือดดำใหญ่ที่ขาซ้ายอุดตัน ขาข้างซ้ายใหญ่กว่าขาข้างขวา ๒ เท่าตัว เป็นเบาหวานมีแผลเรื้อรัง และเป็นโรคภูมิแพ้รุนแรง ดีเอสไอก็เคยเห็นกับตาตัวเอง เมื่อมาพบท่านที่วัดคราวก่อนแล้ว 
ทำไมจึงมาพบท่านที่วัดไม่ได้


ทำไมพนักงานสอบสวนดีเอสไอจึงเปลี่ยนคำพูด ? 
 ตอนแรกบอกว่าให้เลื่อน แล้วกลับเปลี่ยนเป็นไม่ให้เลื่อน แต่ขอออกหมายจับศิษยานุศิษย์ของพระเทพญาณมหามุนีหลายล้านคนทั่วโลกสะเทือนใจมาก 

หยุด...ยุติธรรมอำมหิต หยุด...ยุติธรรมอำมหิต Reviewed by bombom55 on 03:25 Rating: 5

225 ความคิดเห็น:

 1. ถูกต้องบนความเป็นจริง. เหตุผลที่แท้จริงมีมากที่อธิบายในสิ่งทีถูกต้องของหลวงพ่อธัมมชโยค่ะ. แต่ทั้งหมดทั้งมวลไม่ถูกใจคนบางคนเท่านั้นเองค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอความยุติธรรมให้กับหลวงพ่อธัมมชโยด้วย หลวงพ่อไม่ผิด หลวงพ่อบริสุทธิ์ค่ะ

   ลบ
  2. ขอความยุติธรรมให้กับหลวงพ่อธัมมชโยด้วย หลวงพ่อไม่ผิด หลวงพ่อบริสุทธิ์ค่ะ

   ลบ
  3. ใช่จ้ะ...ถูกต้อง
   แต่ไม่ถูกใจ...
   คนที่คิดว่า...ใครจะทำอะไร ก..ได้

   ลบ
  4. หลวงพ่อไม่ผิด ไม่ได้รับของโจร ท่านอุทิศชีวิตเพื่อเผยแผ่พระศาสนาอย่างแท้จริง จนอายุ 72 ปี แล้ว ท่านจะมายักยอกเงิน รับของโจรทำไม ท่านบริจาคสร้างศาสนสถานหลายที่เงินเป็นพันเป็นหมื่นล้าน ท่านเป็นพระที่บริสุทธิ์มาก เป็นที่เคารพศรัทธาของพระ เณร อุบาสก อุบาสิกา และญาติโยม ทั้งในปท.และต่างปท. ถ้าท่านไม่ดีจริง คงไม่มีใครอยู่วัดมาได้ถึง 20 -30 ปี ยิ่งอยู่ใกล้ชิด ได้เห็นปฏิปทาของท่านแล้ว ยิ่งซาบซึ้ง รายละเอียดต่างตามที่ทางวัดได้ชี้แจง โปรดให้ความยุติธรรมกับหลวงพ่อธัมมชโยด้วย ท่านถูกกลั่นแกล้ง

   ลบ
  5. ใช่คะหลวงพ่อไม่ผิด DSIพยายามหาข้อมูลปลอมใส่ร้ายหลวงพ่อ กฎหมายเมืองไทยใช่ไม่ได้แล้ว คนพาลครองเมือง ขอขอบคุณที่ให้ความกระจ่างแจ้ง

   ลบ
 2. หน่วยงานนี้ทำงานไม่อยู่ในกับร่องกับรอย คล้ายกับถูกพลังลึกลับบางอย่างควบคุม ทำให้หน่วยงานยุติธรรมแปรสภาพไปเพื่อใช้โจมตีผู้อื่น อย่างนี้น่าจะย้ายสังกัดจากกระทรวงยุติธรรมไปซะนะ

  ตอบลบ
 3. ไม่ควรใช้อำนาจในทางที่ผิดครับ

  ตอบลบ
 4. มาบวชอุบาสิกาแก้ว นำบุญบูชาธรรม 72 ปี พระเทพญาณมหามุนี กันนะครับ
  14-20 พฤษภาคมนี้ ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

  ตอบลบ
 5. ขอให้ลองอ่านด้วยใจกลางๆ แลัวถามตัวท่านเองว่า ตอบคำถามเหล่านี้ได้ไหม ถ้าเรื่องนี้เกิดกับท่าน ท่านยังจะเชื่อมั่น DSI และกระทรวงยุติธรรมอีกหรือ ถ้าเรื่องนี้เกิดกับคนที่ท่านรัก ท่านจะทำอย่างไร

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ใช่ค่ะถ้าเกิดกับครอบครัวเขาบ้างเขาจะทำอย่างไร

   ลบ
  2. ใช่ค่ะถ้าเกิดกับครอบครัวเขาบ้างเขาจะทำอย่างไร

   ลบ
 6. ความจริงที่สื่อและสังคมหูเบาเขาไม่อยากรับรู้ความจริง เพราะเขายังชอบอยู่ในกะลานีเซีย กันอยู่ 555

  ตอบลบ
 7. อนุโมทนาบุญด้วยนะคะ

  ตอบลบ
 8. เคยเชื่อมั่น dsi นะ แต่ตอนนี้ขอคิดดูก่อน เพราะลำเอียงชัดเจนเกินไปค่ะ

  ตอบลบ
 9. วันนี้เป็นวันสิ้นร้อนแล้วค่ะ ขอให้สิ่งที่ไม่ดีหลุดออกไปจากวัดด้วยเทอญ

  ตอบลบ
 10. ไม่ผิดก็ยัดข้อหาให้. เจ้าทุกข์ก็ไม่ติดใจเอาความแล้ว แต่ทำไมDSO ถึงไม่หยุด มีใครอยู่เบื้องหลังหรืเปล่า เที่ยวยัดข้อหาให้มีเจตนาอื่นแฝงหรืเปล่า ไม่เกรงกลัวนรกกันเหรอ

  ตอบลบ
 11. ตลอดระยะเวลาที่รู้จักวัดพระธรรมกายมา ยืนยันได้เลยว่าหลวงพ่อท่านบริสุทธิ์มุ่งทำแต่งานพระศาสนามาตลอด

  ตอบลบ
 12. DSIหยุดใส่ร้ายป้ายสีไห้หลวงพ่อเถอะค่ะคีดนี้ไม่มีเจ้าทุกข์แต่DSIสามารถฟอ้งวัดพระธรรมกายได้

  ตอบลบ
 13. สิ่งที่เขียนนี้ถือว่าเป็นความจริงที่ถูกต้อง และสามารถมองเห็นภาพชัดเจนว่า ขณะนี้หลวงพ่อและวัดพระธรรมกายโดนกลั่นแกล้งครับ

  ตอบลบ
 14. DSI ไม่ควรใช้อำนาจในทางที่ผิดนะคะ

  ตอบลบ
 15. ขอเป็นกำลังใจให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อครีบ
  ยุคนี้มันยุคคนพาล ปัญญาหยาบ หานรกให้กับตัวเอง ยิ่งใส่ร้ายพระผู้ทรงคุณ ไม่ได้เกิดกันเลย น่าสงสารจังเลย

  ตอบลบ
 16. ดีเอสไอ ทำผิดหน้าที่
  ทำผิดหลักการ
  ขาดความน่าเชื่อถือ
  ขาดความยุติธรรม
  ควรลาออกไปเถอะ

  ตอบลบ
 17. ไม่มีความยุติธรรม กลั่นแกล้งกันชัดๆ

  ตอบลบ
 18. กระจ่างแจ้งอย่างหมดข้อสงสัยเลยค่ะ

  ตอบลบ
 19. เรื่องวุ่นๆ ทั้งหลาย นายกรัฐมนตรีมีแนวทางยุติได้ง่ายๆ คือ ยุบ dsi กับตั้งสมเด็จช่วงเป็นสังฆราช

  ตอบลบ
 20. นี่คือความจริงที่ว่าด้วยเหตุและผล บนความเป็นธรรม แต่สิ่งที่เขาทำเกินกว่าคำว่ายุติธรรมจะห้ามอยู่

  ตอบลบ
 21. หลวงพ่อธัมมชโยท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาตลอด แล้วกระบวนการต่างๆที่จะมาตรวจสอบท่านอ่ะโปรดใช้ความชอบธรรมด้วย โปรดทำตามกฎหมาย ไม่ใช่ทำตามกฎฉัน ถ้าทำตามกฎฉันใครที่ไหนจะไปยอมรับได้ จริงป่าว

  ตอบลบ
 22. แจ่มแจ้งชัดเจนที่สุดว่า พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ บริสุทธิ์
  ความจริงมันชัดเจนขึ้นมาเรื่อยๆว่า ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนั้น มีอะไร? ใคร? อยู่เบื้องหลัง? "ธรรมทั้งหลายเกิดแต่เหตุ"

  ตอบลบ
 23. หยุดทำร้ายพระเถอะค่ะ

  ตอบลบ
 24. หลวงพ่อธัมใชโย ท่านบริสุทธิ์ ค่ะ dsi ไร้ความยุติธรรม กฏแห่งกรรมมีจริง ใครทำกรรมใดไว้ ก็ต้องได้รับผลกรรม นั้น ไปที่ชอบ นะคะ

  ตอบลบ
 25. หมดความน่าเชื่อถือซะแล้ว

  ตอบลบ
 26. หลวงพ่อธัมมชโยท่านเป็นผู้มีน้ำใจเยี่ยงพระโพธิสัตว์ ต้องการจะกอบกู้ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมาเข้มแข็งในหัวใจชาวพุทธ ท่านได้สร้างคุณูปการมากมายมาตลอดชีวิตของท่าน หากเปิดใจกว้างจะได้รับรู้ความจริง อย่างที่ครอบครัวได้สัมผัส วัดนี่สร้างคนให้เป็นคนดีมีศีลธรรมจริงๆ ครับ

  ตอบลบ
 27. หมดความน่าเชื่อถือซะแล้ว

  ตอบลบ
 28. หมดแล้วความศรัทธาต่อ dsi ไว้ใจไม่ได้ ถูกเป็นผิด ผิดเป็นถูก และพยายามเกินเหตุ

  ตอบลบ
 29. ชัดเจน ตรงไปตรงมา อนุโมทนาบุญครับ

  ตอบลบ
 30. ตี้งแต่รู้จักวัดพระธรรมกาย ไม่เคยผิดหวัง ดีใจมากๆที่ได้มาเป็นลูกหลวงพ่อ ได้มาสร้างบารมี ขอติดตามหลวงพ่อทุกชาติไป

  ตอบลบ
 31. ท่อนนี้ ถ้ามีมาตรากฏหมาย มาเพิ่มเติม จะแจ๋วมากเลยครับ "เป็นการดำเนินคดีซ้ำซ้อน ขัดกับหลักกฎหมายที่ว่า “กรรมเดียวจะดำเนินคดีซ้ำซ้อนไม่ได้”"

  ตอบลบ
 32. ตี้งแต่รู้จักวัดพระธรรมกาย ไม่เคยผิดหวัง ดีใจมากๆที่ได้มาเป็นลูกหลวงพ่อ ได้มาสร้างบารมี ขอติดตามหลวงพ่อทุกชาติไป

  ตอบลบ
 33. #ประเทศไทยยุคคนพาลครองเมือง

  #DSIขยันเป็นพิเศษ สำหรับหลวงพ่อธัมมชโยผู้บริสุทธิ์มาตลอด

  #น่าสงสัยอย่างมาก
  ยิ่งใช้ความพยายามมากเท่าไหร่
  ยิ่งบาปหนักมหันต์มากมายหลายเท่า
  #หลวงพ่อธัมมชโยบริสุทธิ์มาตลอดชีวิต

  #ทำไมพระที่ปลอมเอกสารพร้อมลายเซ็นมีคดีติดตัวมากมายไม่จัดการ ครับ

  ตอบลบ
 34. การทำงานของ DSI น่าสงสัยมาก ในเมื่อแจ้งกับทนายให้เลื่อนได้เรียบร้อยแล้ว ถือว่าการเลื่อนนัดมีผลบังคับแล้ว การที่เปลี่ยนใจไปขอออกหมายจับแทนการอนุญาตให้เลื่อนที่ได้แจ้งทนายไปแล้วนั้นมันถูกต้องไหม อีกทั้งคดีที่ฟ้องก็ไม่เข้าข่ายความผิด และเป็นการฟ้องซ้ำด้วย DSI คิดยังไงถึงได้กล้าหาญทำเรื่องที่ไม่ถูกต้องตามกฏหมายได้ถึงขนาดนี้ เหมือนไม่ใช่หน่วยงาน DSI สงสัยจริงๆว่าเกิดอะไรขึ้นกับหน่วยงานนี้

  ตอบลบ
 35. หน่วยงานรัฐ ทำอย่างไรก็ได้ตามคำสั่งนาย ถึงแม้จะผิดหลักการ ขาดความยุติธรรม ไม่รู้ว่าจะมาทำหน้าที่นี้ไปทำไม ไม่มีความภาคภูมิใจใดใดเลย

  ตอบลบ
 36. ตั้งแต่รู้จักหลวงพ่อมาขอยืนยันว่ามี่เป็นพระที่ประพฤติปฏิบัติดี เป็นแบบอย่างที่ดี และมุ่งมั่นทำแต่ความดี

  ตอบลบ
 37. คนเรามีความชอบความเชื่อความศรัทธาไม่เหมือนกันได้แต่ชาวพุทธมีพ่อคนเดียวกันคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลักธรรมคำสอนมาจากที่้เดียวกันแต่ทำไม่หนอการปฎิบัติตนของคนบางคนเหมือนไม่ใช่ชาวพุทธทำลายพระใส่ร้ายพระคนเรามีความชอบความเชื่อความศรัทธาไม่เหมือนกันได้แต่ชาวพุทธมีพ่อคนเดียวกันคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลักธรรมคำสอนมาจากที่้เดียวกันแต่ทำไม่หนอการปฎิบัติตนของคนบางคนเหมือนไม่ใช่ชาวพุทธทำลายพระใส่ร้ายพระอย่างน่ากลัว

  ตอบลบ
 38. ทำอะไรผิดปกติแบบนี้อย่าคิดว่าสังคมไทยไม่รู้ ขืนดื้อรั้นทำต่อไปเค้าจะได้รู้กันไปทั่วโลกเลย ว่าผู้มีอำนาจรังแกผู้บริสุทธิ์

  ตอบลบ
 39. เรื่องวุ่นๆทั้งหลาย จะได้จบเสียที คนที่คิดผิด พูดผิด ทำผิด กลับตัว กลับใจ คิดใหม่เถอะค่ะ เรื่องกระจ่างแจ้งหมดข้อสงสัยแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 40. เรื่องวุ่นๆทั้งหลาย จะได้จบเสียที คนที่คิดผิด พูดผิด ทำผิด กลับตัว กลับใจ คิดใหม่เถอะค่ะ เรื่องกระจ่างแจ้งหมดข้อสงสัยแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 41. ขอบคุณครับ สำหรับความจริง

  ตอบลบ
 42. กราบแทบเท้าถวายกำลังใจพระเทพญานมหามุนี หลวงพ่อธัมมชโย ด้วยความเคารพอย่างสูงครับ การดำเนินงานของหมู่คณะใสบริสุทธิ์ แต่มีคนอยู่กลุ่มเล็กๆต้องการจะฮุ๊บวัดพระธรรมกาย ด้วยการสร้างข้อแม้ และเงื่อนไขมากมายใส่ร้ายบิดเบือนข่าวให้หลวงพ่อ และหมู่คณะเสียหาย ด้านกฏหมายยังร่วมมือด้วยขาดความยุติธรรมเป็นเบี้ยล้างให้ผู้ชักใยอยู่เบื้องหลัง

  ตอบลบ
 43. ชัดเจนขนาดนี้ เปิดใจเถอะท่าน ท่านเป็นผู้มีปัญญา แยกแยะได้ แค่เปิดใจให้เป็นกลาง

  ตอบลบ
 44. กราบแทบเท้าถวายกำลังใจพระเทพญานมหามุนี หลวงพ่อธัมมชโย ด้วยความเคารพอย่างสูงครับ การดำเนินงานของหมู่คณะใสบริสุทธิ์ แต่มีคนอยู่กลุ่มเล็กๆต้องการจะฮุ๊บวัดพระธรรมกาย ด้วยการสร้างข้อแม้ และเงื่อนไขมากมายใส่ร้ายบิดเบือนข่าวให้หลวงพ่อ และหมู่คณะเสียหาย ด้านกฏหมายยังร่วมมือด้วยขาดความยุติธรรมเป็นเบี้ยล้างให้ผู้ชักใยอยู่เบื้องหลัง

  ตอบลบ
 45. นี่คือความจริงทั้งหมดค่ะ และไม่เชื่อว่า ดีเอสไอ จะไม่รู้ คดีนี้น่าจะมีเบื้องหลังแอบแฝงซึ่งจะได้รู้กันไในไม่ช้า ขอบอก ดีเอสไอ ว่ากฎแห่งกรรมมีจริง ใครทำกรรมใดไว้ก็ต้องได้รับผลกรรมนั้นแน่นอนค่ะ

  ตอบลบ
 46. หลวงพ่อสร้างแต่ประโยชน์ให้กับพระพุทธศาสนาและประเทศชาติ หยุดใส่ร้ายหลวงพ่อเถอะครับ

  ตอบลบ
 47. อนุโมทนาบุญค่ะ ขอกราบถวายกำลังใจแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโยด้วยความเคารพค่ะ

  ตอบลบ
 48. กระจ่างครับ หลวงพ่อบริสุทธิ์และทำความดีมาตลอดชีวิต ขอความเป็นธรรมด้วยครับ

  ตอบลบ
 49. หยุดทำร้ายพระผู้ทรงศีล ท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ มุ่งทำงานพระพุทธศาสนาโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพัน DSI เลิกกล่าวหาและใส่ร้ายท่านได้แล้ว

  ตอบลบ
 50. พวกบ้าอำนาจ ถ้าแน่จริงจะกลัวอะไรกับวัด กับพระที่มุ่งทำความดี ถ้าเป็นคนพุทธด้วยกัน you อิจฉาบารมีที่หลวงพ่อมีลูกศิษย์มากมาย สามารถรวมพลังเป็นหนึ่งได้โดยไม่มีข้อแม้ใช่ไหม.

  ตอบลบ
 51. เป็นเพจที่ให้ข้อมูลกระจ่างมากเลยค่ะ
  ทุกข้อมูลที่สงสัย ถ้าไม่อคติจนเกินไป
  เปิดใจเชื่อเถอะค่ะ ว่าหลวงพ่อท่านบริสุทธิ์จริงๆ

  ตอบลบ
 52. อ่านอย่างตั้งใจ

  ตอบลบ
 53. หยุดยุติธรรมอำมหิต หยุดทำร้ายผู้ทรงศีล

  ตอบลบ
 54. หยุดยุติธรรมอำมหิต หยุดทำร้ายผู้ทรงศีล

  ตอบลบ
 55. ความจริง ยังไงก็คือความจริง จะใสร้ายยังไงก็เปลื่ยนแปลงความจริงไม่ได้ หลวงพ่อทำความดีมาตลอดชีวิต ไม่ใช่ทำเพื่อตัวเอง แต่ทำเพื่อทุกคน และพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง

  ตอบลบ
 56. หยุดให้ร้ายพระผู้ทรงศีลเถอะค่ะ DSI

  ตอบลบ
 57. หยุดให้ร้ายพระผู้ทรงศีลเถอะค่ะ DSI

  ตอบลบ
 58. สรุปรายละเอียดและลำดับเหตุการณ์ได้ชัดเจนมาก ผมอ่านแล้ถึงบางอ้อเลยครับ ขอบพระคุณผู้เขียนอย่างยิ่ง

  ตอบลบ
 59. ผมอ่านแล้วเข้าใจแจ่มแจ้งแม้ไม่ได้จบสูง ไม่ได้เป็นใหญ่เป็นโต แต่ผมเข้าใจแจ่มแจ้งมากครับ DSI จะเข้าใจป่าวครับ และอย่าเลือกปฏิบัตินะครับ ทีพวกตัวเองถือหางและสนับสนุนเต็มที่

  ตอบลบ
 60. สรุปรายละเอียดและลำดับเหตุการณ์ได้ชัดเจนมาก ผมอ่านแล้ถึงบางอ้อเลยครับ ขอบพระคุณผู้เขียนอย่างยิ่ง

  ตอบลบ
 61. หยุดเถิด พอเถิด อย่าทำบาปอีกเลย เวรกรรมจากการกระทำอันชั่วช้าที่กระทำต่อพระผู้บริสุทธิ์และท่านเป็นพระผู้มีคุณธรรมอันสูงส่ง บารมีสูงยิ่งเช่นนี้ ยาปกรรมของผู้ที่กลั่นแกล้งท่านนั้นช่างน่ากลัวมาก ตกนรกไม่ได้ผุดได้เกิดเลย

  ตอบลบ
 62. ขอบพระคุณผู้เขียนครับ ชัดเจนทั้งลำดับเวลาและรายละเอียดเหตุการณ์ อ่านแล้วถึงบางอ้อเลยครับ

  ตอบลบ
 63. ขอบพระคุณผู้เขียนครับ ชัดเจนทั้งลำดับเวลาและรายละเอียดเหตุการณ์ อ่านแล้วถึงบางอ้อเลยครับ

  ตอบลบ
 64. กระจ่าง มากเลยค่ะ อนุโมทนาบุญในข้อความดีๆ มีประโยชน์กับสังคมค่ะ

  ตอบลบ
 65. ทุกอย่างชัดเจนแล้วค่ะ ควรจบได้แล้ว

  ตอบลบ
 66. หยุดกลั่นแกล้งเสียที

  ตอบลบ
 67. อนุโมทนาบุญกับผู้เขียนบทความนี้ อยากให้คนไทยที้สงสัยคลางแคลงใจเกี่ยวกับวัด
  เกี่ยวกับหลวงพ่อ ได้เข้ามาพิสูจน์หาความจริงด้วยตัวเอง แล้วท่านจะรู้ว่า ทำไมลูก
  ศิษย์นับล้านคนจึงรัก-ศรัทธาหลวงพ่อ ยอมปกป้องท่านด้วยชีวิต

  ตอบลบ
 68. อยากให้คนที่ยังไม่เข้าใจในวัดพระธรรมกาย และไม่รู้จักในตัวหลวงพ่อนั้น ลองเปิดใจกว้างๆ อ่านอย่างเป็นกลางๆนะ แล้วจะรู้ว่าทำไมถึงมีคนที่รักในหลวงพ่อและวัดมากมายขนาดนี้ หากยังมีข้อสงสัยลองเข้ามาวัดเพื่อพิสูจน์ดูว่าที่วัดนั้นสอนให้พวกเราเป็นคนดีได้อย่างไร...กล้าท้าลอง

  ตอบลบ
 69. ใช้อำนาจในทางที่ผิดไม่ดีเลย

  ตอบลบ
 70. ใช้อำนาจในทางที่ผิดไม่ดีเลย

  ตอบลบ
 71. สะเทือนใจสุดๆทำร้ายคนบริสุทธิ์มันบีบคั้นหัวใจอย่างที่สุดโดยเฉพาะหลวงพ่อที่มีความดีมากมายความยุติธรรมความเป็นธรรมอยากให้มีท่านเปาบุ้นจิ้นจริงๆ

  ตอบลบ
 72. บทความเขียนได้ดี อย่างนี้ต้องเผยแพร่ให้กว้างขวางออกไปสู่สายตาชาวโลก

  ตอบลบ
 73. อยากเห็นพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง และชาวพุทธมีความเคารพพระสงฆ์

  ตอบลบ
 74. อยากเห็นพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง และชาวพุทธมีความเคารพพระสงฆ์

  ตอบลบ
 75. จะเลือกปฏิบัติไปถึงไหน dsiทางสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนถอนฟ้องทั้งแพ่งและอาญาแล้ว หยุดไล่จับพระเถอะ

  ตอบลบ
 76. ใครที่สงสัยในหลวงพ่อธัมมชโย โปรดอ่านบทความด้านบนให้ละเอียด จะได้รู้ว่าหลวงพ่อเป็นพระบริสุทธิ์ สอนลูกๆให้ทำทาน รักษาศีล และเจริญสมาธิจนใจใส แล้วทุกสิ่งที่ตั้งใจไว้ก็จะประสบความสำเร็จ หลวงพ่อไม่เคยสอนให้ว่าร้ายผู้ที่คิดไม่ดีต่อหลวงพ่อและวัด แล้วยังสอนให้วางอุเบกขาและแผ่เมตตาให้คนที่คิดร้ายต่อหลวงพ่อและต่อวัด

  ตอบลบ
 77. คนเลวย่อมเห็นผิดเป็นชอบ หยุดกระทำต่อผู้มีศีลผู้ประพฤติธรรม ระวังบาปกรรมจะตามทัน ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว!!!

  ตอบลบ
 78. คนเลวย่อมเห็นผิดเป็นชอบ หยุดกระทำต่อผู้มีศีลผู้ประพฤติธรรม ระวังบาปกรรมจะตามทัน ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว!!!

  ตอบลบ
 79. ไม่จบนังไม่พอ ส่งหมายทุกทาง ถ้าเป็นไปได่คงอยากเข้าวัดมาอุ้มไปเลยมั้งคะ

  ตอบลบ
 80. เป็นข้อมูลที่ละเอียด และ ครบถ้วนมาก ๆ ค่ะ ....อยากให้ทำข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาอื่น ๆ เพิ่ม เช่น ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น เพราะลูกพระธัมมฯ มีอยู่ทั่วโลก จะได้รับรู้ และรับทราบ กันเยอะ ๆ ค่ะ

  ตอบลบ
 81. หลวงพ่อพระเทพญาณมหามุนีท่านทรงคุณต่อพระพุทธศาสนา เราสมควรกราบไหว้เคารพบูชาท่านอย่างเดียว ทุกอย่างกระจ่างชัดแล้ว

  ตอบลบ
 82. หลวงพ่อท่านบริสุทธิ์ค่ะ ตลอดชีวิตของท่านมุ่งแต่งานเผยแผ่พระศาสนา
  หยุดให้ร้ายท่านซะทีเถอะ ในเมื่อความจริงก็เปิดเผยมาแล้ว

  ตอบลบ
 83. เขาจ้องเล่นงานหลวงพ่อเราทุกๆทาง เราจึงต้องช่วยกันปกป้องหลวงพ่อทุกวิธีทางเช่นกัน สู้ด้วยความจริงกันครับ

  ตอบลบ
 84. เปิดใจเชื่อเถอะ หลวงพ่อเป็นผู้บริสุทธิ์

  ตอบลบ
 85. หยุดใช้อำนาจในทางที่ผิด ทำให้คนอื่นเดือดร้อน
  มาช่วยกันพัฒนาประเทศชาติของเราให้มีคนดีๆ
  ให้เต็มบ้าน เต็มเมืองดีกว่าค่ะ

  ตอบลบ
 86. ความจริงที่สื่อปิดบัง

  ตอบลบ
 87. หลวงพ่อท่านชวนคนทำความดีมาตลอด สิ่อส่วนใหญ่ออกข่าวบิดเบือนจากความเป็นจริง ขอเชิญให้ไปพิสูจน์ด้วยตนเองที่วัด ไปฟังธรรม ปฏิบัติธรรม โดยไม่บริจาคเงินเลยสักบาท ก็ไม่มีใครว่าอะไรแน่นอน แล้วท่านจะทราบความจริงค่ะ

  ตอบลบ
 88. หลวงพ่อท่านชวนคนทำความดีมาตลอด สิ่อส่วนใหญ่ออกข่าวบิดเบือนจากความเป็นจริง ขอเชิญให้ไปพิสูจน์ด้วยตนเองที่วัด ไปฟังธรรม ปฏิบัติธรรม โดยไม่บริจาคเงินเลยสักบาท ก็ไม่มีใครว่าอะไรแน่นอน แล้วท่านจะทราบความจริงค่ะ

  ตอบลบ
 89. #ประเทศไทยยุคคนพาลครองเมือง

  #DSIขยันเป็นพิเศษ สำหรับหลวงพ่อธัมมชโยผู้บริสุทธิ์มาตลอด

  #น่าสงสัยอย่างมาก
  ยิ่งใช้ความพยายามมากเท่าไหร่
  ยิ่งบาปหนักมหันต์มากมายหลายเท่า
  #หลวงพ่อธัมมชโยบริสุทธิ์มาตลอดชีวิต

  #ทำไมพระที่ปลอมเอกสารพร้อมลายเซ็นมีคดีติดตัวมากมายไม่จัดการ ครับ

  ตอบลบ
 90. หลวงพ่อบริสุทธิ์ด้วยกายวาจาใจ ไม่ว่าคำพูดคนอื่นก็ไม่สามารถลบล้างความดีที่ท่านทำไว้ได้ครับ

  ตอบลบ
 91. ครับ ดีเอสไอ โปรดฟังโปรดอ่านด้วยครับ

  ตอบลบ
 92. หลวงพ่อ สอนให้เข้าใจชีวิต และทำแต่เรื่องดี ค่ะ

  ตอบลบ
 93. เจตนา พระเดชพระคุณหลวงชัดเจนตั่งแต่แรกเริ่ม คือต้องยกยอพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งๆขึ้นไป

  ตอบลบ
 94. ข้อมูลหลักฐานที่นำเสนอมาให้สังคมรับรู้ชัดเจนว่าหลวงพ่อไม่ผิด ขอให้ทุกฝ่ายศึกษาข้อมูลด้วยสติ และให้ทุกๆอย่างดำเนินการถูกต้องตามกฎกมาย เพราะลูกหลวงพ่อจะไม่มีใครยอมให้ผู้ไม่หวังดีมาใส่ร้ายหลวงพ่ออย่างแน่นอนคะ ให้ทุกอย่างดำเนินด้วยความยุติธรรมนะคะ

  ตอบลบ
 95. ข้อมูลหลักฐานที่นำเสนอมาให้สังคมรับรู้ชัดเจนว่าหลวงพ่อไม่ผิด ขอให้ทุกฝ่ายศึกษาข้อมูลด้วยสติ และให้ทุกๆอย่างดำเนินการถูกต้องตามกฎกมาย เพราะลูกหลวงพ่อจะไม่มีใครยอมให้ผู้ไม่หวังดีมาใส่ร้ายหลวงพ่ออย่างแน่นอนคะ ให้ทุกอย่างดำเนินด้วยความยุติธรรมนะคะ

  ตอบลบ
 96. DSI ระดับนี้แล้ว ทำไมทำตัวเป็นเด็กๆ ปฏิบัติตัวไม่เหมือนบุคคลผู้ได้รับความไว้วางใจและน่าเชื่อถือ ! แล้วจะให้คนทั้งโลกมองและไว้ใจได้อย่างไรกัน

  ตอบลบ
 97. กิเลสและความไม่รู้ทำให้ทำร้ายผู้บริสุทธิ์ถึงเพียงนี้

  ตอบลบ
 98. หลวงพ่อท่านรับบริจาคด้วยความบริสุทธิ์ ปัจจัยที่ได้นำไปสร้างศาสนสถาน ไม่ได้ใช้ส่วนตัวเลย ความจริงที่ปรากฎชัดเจน ขอความยุติธรมด้วยนะคะ DSI

  ตอบลบ
 99. ไม่ระบุชื่อ30 เมษายน 2559 เวลา 06:29

  ดีเอสไอหยุดใส่ร้ายป้ายสีพระผู้บริสุทธิ์เถอะครับ

  ตอบลบ
 100. ท่านทำความดีมาตลอด อยากให้ลองมาเข้าวัดนะคะมาแบบใจที่เป็นกลาง เปิดใจใช้สติใช้ใจใช้สมองพิจารณาดูนะคะ ถ้าท่านไม่ดีจริงคงไม่มีคนรักคนศรัทธามากขนาดนี้หรอกค่ะ

  ตอบลบ
 101. อย่าทำลายความเชื่อมั่นของคนไทย กับกระบวนการยุติธรรมขิงไทยไปมากกว่านี้เลยค่ะ ขอให้ DSI หรือ ชาวพุทธทุกคนให้ความเป็นธรรมกับหลวงพ่อธัมมชโยด้วย ท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ค่ะ

  ตอบลบ
 102. ความยุติธรรมบิดเบี้ยว โดยเฉพาะกับพระภิกษุสงฆ์ผู้ปกิบัติดีปฏิบัติชอบ เป็นไปได้อย่างไรประเทศไทย ผุ้มีส่วนร่วมในการกระทำนี้ จิตใจช่างอำมหิตเหลือเกิน หยุดเถอะ

  ตอบลบ
 103. หลวงพ่อท่านทำดีมาตลอด คนที่ไม่เข้าใจเพราะไม่เคยเข้าวัดท่านสอนตามหลักการและเหตุผล มีทาน ศีลและภาวนาเป็นต้นซึ่งเป็นพื้นฐานในการทำบุญ อย่ามาให้ร้ายพระดีเลยครับมาบาปน้ะ

  ตอบลบ
 104. ความยุติธรรมบิดเบี้ยว โดยเฉพาะกับพระภิกษุสงฆ์ผู้ปกิบัติดีปฏิบัติชอบ เป็นไปได้อย่างไรประเทศไทย ผุ้มีส่วนร่วมในการกระทำนี้ จิตใจช่างอำมหิตเหลือเกิน หยุดเถอะ

  ตอบลบ
 105. หลักฐานก็ได้พิสูจน์ชี้ชัดแล้วว่าหลวงพ่อท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ แล้ว DSI ทำไมต้องพยายามเอาผิดท่านให้ได้ ไม่ยอมเลิกลา

  ตอบลบ
 106. ศาลจบ อัยการจบ แต่DSI ไม่จบ หลายคนที่ไม่เข้าใจวัดถ้าเป็นปัญญาชนเขาเริ่มสงสัยแล้วน่ะค่ะว่า DSI เริ่มอยู่ไม่สุขเพราะอะไร

  ตอบลบ
 107. ผมเชื่อว่าคนทำดีย่อมได้ดีคนทำชั่วย่อมได้ชั่วครับ

  ตอบลบ
 108. ช่างอำมหิต คิดกลั่นแกล้งพระได้ยังไง นี่หรือคนพุทธ พุทธแบบไหนเนี๊ยะ

  ตอบลบ
 109. ถ้าdsi จะขยันขนาดนี้ ก็ช่วยไปตามเงินที่เหลือ อีกหมื่นในกว่าล้านด้วยนะคะ

  ตอบลบ
 110. ถ้าdsi จะขยันขนาดนี้ ก็ช่วยไปตามเงินที่เหลือ อีกหมื่นในกว่าล้านด้วยนะคะ

  ตอบลบ
 111. เกิดอะไรขึ้นกับสังคมทุกวันนี้ ทำไมจึงใจร้ายกับพระที่ตั้งใจทำงานเพื่อฟื้นฟูพระศาสนามาตลอดชีวิตไม่เลิกรา

  ตอบลบ
 112. รู้สึกว่าคนวัดพระธรรมกายแค่หายใจก้อผิดแล้ว

  ตอบลบ
 113. ขอให้ DSI ทำงานด้วยความเป็นธรรมต่อหลวงพ่อ เพราะท่านอาพาธจริงๆค่ะ

  ตอบลบ
 114. จะกี่ครั้งกี่หน การตรวจสอบก็เหมือนเดิม เพราะหลวงพ่อบริสุทธิ์

  ตอบลบ
 115. ขอให้ DSI ทำงานด้วยความเป็นธรรมต่อหลวงพ่อ เพราะท่านอาพาธจริงๆค่ะ

  ตอบลบ
 116. หลวงพ่อฯ บริสุทธิ์ ท่านไม่ได้ผิด ขอความเป็นธรรมให้ท่านด้วยเถอะ

  ตอบลบ
 117. ทำร้ายพระผู้มีศีลบริสุทธิ์ไม่กลัวบาปกรรมเลยหรือ

  ตอบลบ
 118. คนที่รักพระพุทธศาสนาแต่มีอคติกับวัดได้โปรดเปิดใจแล้วค่อยๆศึกษาหาข้อมูลการสร้างวัดขยายพระพุทธศาสนาไปทั่วโลกของหลวงพ่อท่านจะโกงเงินไปทำไมอายุก็มากแล้ว แล้วยังมีโรคประจำตัวหลายโรคดูเท้าของท่านสิถ้าคุณเป็นแบบหลวงพ่อคุณคิดว่าคุณจะเอาเงินดีกว่าหรือ

  ตอบลบ
 119. Dsiทำเราเวียนหัว เพราะมั่วทุกกระบวนท่า
  น่าอับอายขายหน้า ไร้ราคาให้เชิ่อถือ

  ตอบลบ
 120. Dsiทำเราเวียนหัว เพราะมั่วทุกกระบวนท่า
  น่าอับอายขายหน้า ไร้ราคาให้เชิ่อถือ

  ตอบลบ
 121. ทำร้ายพระผู้มีศีลบริสุทธิ์ไม่กลัวบาปกรรมเลยหรือ

  ตอบลบ
 122. วัดพระธรรมกายทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง

  ตอบลบ
 123. แปลกครับแปลก..ดีเอสไอไปเอาคดีเก่าๆที่ศาลตัดสินไปแล้วมาทำใหม ผู้บริโภคปลายสายจะไปรู้ไหมว่าสหกรณ์ลริหารงานอย่างไร ไม่งั้นพ่อค้าแม่ขายของข้างทางก็เจอข้อหารับเงินของโจร ซีครับ
  เอากฎหมายที่ไหนมาใช้ไม่ทราบ
  ชาวบ้านยังรู้เลยว่าไม่เป็นธรรมเลย

  ตอบลบ
 124. หลวงพ่อท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ ข้อมูลก็ชัดเจน หยุดใช้อำนาจรัฐกลั่นแกล้งท่านเถิด

  ตอบลบ
 125. หยุดใส่ร้ายผู้ทรงศีลกันเถิด

  ตอบลบ
 126. หยุดใส่ร้ายผู้ทรงศีลกันเถิด

  ตอบลบ
 127. หลวงพ่อเป็นผู้บริสุทธิ์ค่ะ

  ตอบลบ
 128. กราบถวายกำลังใจแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อที่เคารพบูชาอย่างยิ่งของลูก ขอเป็นกำลังใจให้กับคณะทนายความวัดพระธรรมกาย และผู้พิทักษ์พระเดชพระคุณหลวงพ่อผู้บริสัทธิ์ บุญรักษาพระคุ้มครอง
  DSI. เอาคดีความที่จบไปแล้วกลับมากล่าวหาอีกทำผิดกฎหมายซะเองน่าข้องใจ

  ตอบลบ
 129. หลวงพ่อเป็นผู้บริสุทธิ์ค่ะ

  ตอบลบ
 130. ขอความเป็นธรรมให้หลวงพ่อธัมมชโยด้วยค่ะ

  ตอบลบ
 131. ใช่ค่ะทำไม dsi จะต้องมาเข้มงวดกับพระสงฆ์องคเจ้าผู้สูงอายุเช่นนี้

  ตอบลบ
 132. ใช่ค่ะทำไม dsi จะต้องมาเข้มงวดกับพระสงฆ์องคเจ้าผู้สูงอายุเช่นนี้

  ตอบลบ
 133. หลวงพ่อธัมมชโยท่านบริสุทธิ์หยุดการกระทำเสียเถิดจะเป็นบาปตัวไปอบาน

  ตอบลบ
 134. หลวงพ่อธัมมชโยท่านบริสุทธิ์หยุดการกระทำเสียเถิดจะเป็นบาปตัวไปอบาน

  ตอบลบ
 135. พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านอุปสมบทมา47 พรรษา ทำความดีมาทั้งชีวิต ปัจจุบันอายุ ๗๒ ปีแล้ว สุขภาพก็ไม่ค่อยแข็งแรง อยู่ในช่วงปลายของชีวิต ท่านอุทิศชีวิตในการทำนุบำรุง ปกป้อง ฟื้นฟูพระพุทธศาสนา แต่ท่านกลับถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐานร่วมกันฟอกเงินและร่วมกันรับของโจร ซึ่งไม่เป็นธรรมกับท่านอย่างยิ่ง ขอความเป็นธรรมแก่ท่านด้วยค่ะ

  ตอบลบ
 136. หยุดทำร้ายพระพุทธศาสนา หยุดทำร้ายพระดีๆ กันเถิดครับ

  ตอบลบ
 137. คืนความเป็นธรรมให้หลวงพ่อด้วยเถอะครับ

  ตอบลบ
 138. คืนความเป็นธรรมให้หลวงพ่อด้วยเถอะครับ

  ตอบลบ
 139. หยุดให้ร้ายพระเสียทีเถิดค่ะ

  ตอบลบ
 140. พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ท่านบริสุทธิ์ทั้งกาย วาจา ใจ ขอความเป็นธรรมให้กับพระผู้บริสุทธิ์ด้วยเทอญ และขอเหล่ามารจงหยุดกระทำชั่วโดยเร็วพลันเทอญ

  ตอบลบ
 141. หลวงพ่อท่านเป็นผู้นำในการสร้างความดี เป็นต้นแบบต้นบุญที่ดีให้แก่ช่าวโลกมาเกือบ50ปี...เป็นความจริงที่พิสูจน์ได้...DSIไม่เคยกล่าวถึง...
  แต่ข้อกล่าวหาของDSIเป็นข้อกล่าวหาโดยไม่มีมูลความเป็นจริง..แต่DSIพยายามเอาผิดหลวงพ่อให้ได้...แล้วความยุติธรรม..อยู่ที่ไหนประเทศไทย

  ตอบลบ
 142. พระเดชพระคุณหลวงพ่อนำชาวโลกทำความดีตลอดมา สั่งสมบุญบารมีเท่านั้น ไม่สั่งสมสิ่งไม่ดีหรอกค่ะ จะทำไปทำไม ให้ลดทอนคุณธรรมและสิ่งที่สร้างมาทั้งหมด

  ตอบลบ
 143. พระเดชพระคุณหลวงพ่อนำชาวโลกทำความดีตลอดมา สั่งสมบุญบารมีเท่านั้น ไม่สั่งสมสิ่งไม่ดีหรอกค่ะ จะทำไปทำไม ให้ลดทอนคุณธรรมและสิ่งที่สร้างมาทั้งหมด

  ตอบลบ
 144. ..

  ..ชั่วโมงนี้....คิดไม่มาก..(ชัดซะขนาดนั้น)

  ..วัดพระธรรมกายพยายามฟื้นฟูพระพุทธศาสนา..

  ..แล้วใครไม่ชอบ..ให้พระพุทธศาสนารุ่งเรือง..

  ..หรือ อคติ 4 ครอบงำ จนหวาดระแวง..

  ..

  ..เราจะปกป้องพระพุทธศาสนาด้วยชีวิต..

  ..Iไม่กลัวU.. กูไม่กลัวมึง..

  ..
  ..

  ตอบลบ
 145. หลวงพ่อบริสุทธิ์ ตั้งใจอุทิศชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนา ขออย่าได้รังแกหลวงพ่อเลยนะคะ

  ตอบลบ
 146. มันมีเจตนาหาวิธีการใดก็ได้ที่จะทำลายหลวงพ่อให้ถึงที่สุด เราจะปกป้องท่านด้วยชีวิต

  ตอบลบ
 147. มันมีเจตนาหาวิธีการใดก็ได้ที่จะทำลายหลวงพ่อให้ถึงที่สุด เราจะปกป้องท่านด้วยชีวิต

  ตอบลบ
 148. DSI มีเป้าหมายตามใบสั่งของคนพาล จึงอยุดไม่ได้ โปรดสังเกตุดูความเร่งรีบ ทั้งๆทีมีอีกหลายๆคดีของฝ่ายพวกตนเอง แต่กลับเงียบ

  ตอบลบ
 149. น่าจะมีองค์กรอื่นๆที่เป็นสากลมาตรวจสอบการทำงานของ DSI บ้าง อาจจะเจออะไรซ่อนอยู่บ้างก็ได้

  ตอบลบ
 150. สุดยอดของข้อมูลความจริงเลย ดีมากๆๆๆๆ เยี่ยมมากๆๆๆ

  ตอบลบ
 151. ทุกอย่างกระจ่างชัดแล้ว จะเอาอะไรกับหลวงพ่ออีก ท่านไม่ผิด

  ตอบลบ
 152. คนที่ใช้กฏหมายเพื่อเครื่องมือทำลายผู้บริสุทธิ์ จิตใจช่างอำมหิตนัก

  ตอบลบ
 153. เรียนเชิญทุกท่านมาบวชอุบาสิกาแก้วกันนะ 14-20 พฤษภาคม '59 ณ วัดพระธรรมกาย มาเอาบุญใหญ่กันเยอะๆนะ....

  ตอบลบ
 154. กลับตัวตอนนี้ยังไม่สายนะค่ะ หยุดใส่ร้ายหลวงพ่อได้แล้ว ท่านไม่ผิดและ "หลวงพ่อธัมมชโย" ท่าน บริสุทธิ์ อย่าทำบาปอีกเลยค่ะ

  ตอบลบ
 155. dsi เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ กินเงินเดือนจากภาษีประชาชน แต่ทำงาน ๒ มาตราฐาน ไร้จรรยาบรรณ ไร้คุณธรรม

  ไม่มีความยุติธรรม เอาคดีมายัดเยียดให้ พระเถระ ที่ท่านบริสุทธิ์ dsi หมดความน่าเชื่อถือแล้ว

  ตอบลบ
 156. dsi เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ กินเงินเดือนจากภาษีประชาชน แต่ทำงาน ๒ มาตราฐาน ไร้จรรยาบรรณ ไร้คุณธรรม

  ไม่มีความยุติธรรม เอาคดีมายัดเยียดให้ พระเถระ ที่ท่านบริสุทธิ์ dsi หมดความน่าเชื่อถือแล้ว

  ตอบลบ

 157. พระเทพญาณมหามุนี ท่านทำดีมาตลอด แม้ใครมาว่าท่านก็ยังทำดีไม่หยุดและยิ่งมากกว่าเดิมค่ะ จนต่างชาติเห็นคุณความดีท่านและเชิดชูดูโล่มากมายค่ะ จะได้เป็นแบบอย่างเยาวชนคนรุ่นใหม่ค่ะ

  ขอความเป็นธรรมให้พระเทพญาณมหามุนีด้วยค่ะ

  ตอบลบ
 158. ***หลวงพ่อท่านบริสุทธิ์
  หยุดเสียทีที่จะยัดความผิดให้แก่พระผู้มีศีลครบ227ข้อ***

  ตอบลบ
 159. ความจริง ก็คือความจริงวันยังค่ำ
  ถ้าหลวงพ่อผิดจริง คงไม่ยืนหยัดสร้างผลงานให้พระศาสนาและแก่โลกได้ขนาดนี้หรอก

  ตอบลบ
 160. ความดีของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ
  เป็นสิ่งที่ชัดเจนแจ่มแจ้ง
  สิ่งที่ท่านไม่ได้ทำแม้ใครจะยัดเยียดอย่างไร
  ก็ไม่มีวันทำสำเร็จหรอกค่ะ
  เพราะเพชร ยังไงก็คือเพชร

  ตอบลบ
 161. ชัดเจนครับ สิ่งต่างๆ ย่อมคลี่คลาย ทำให้คนที่มีเหตุผลมองทุกอย่างออกตามความเป็นจริง ในโลกปัจจุบันคนบิดเบือนความจริงไม่มีที่ยืนหรอกครับ

  ตอบลบ
 162. หยุดใส่ร้ายหลวงพ่อได้แล้ว หลวงพ่อบริสุทธิ์

  ตอบลบ
 163. หยุดใส่ร้ายหลวงพ่อได้แล้ว หลวงพ่อบริสุทธิ์

  ตอบลบ
 164. ทุกข้อสงสัยมีคำตอบที่ชัดเจน

  ตอบลบ
 165. หลวงพ่อเป็นผู้บริสุทธิ์

  ตอบลบ
 166. ความเป็นจริงย่อมปรากฏในไม่ช้านี้

  ตอบลบ
 167. ขอความเป็นธรรมกับท่านDSI และประชาชนที่ได้รับข้อมูลความจริงจากทางวัดแล้วขอความเป็นธรรมให้หลวงพ่อด้วย

  ตอบลบ
 168. คนที่กล่าวร้ายท่าน เข้ามาอ่านบ้างไหม หรืออ่านแล้วไม่สนใจว่าทุกอย่างมีที่มาที่ไปเช่นไร ตรวจสอบยังไง หรือแค่มีอคติอย่างเดียวก็หลับหูหลับตากล่าวร้ายต่างๆนาๆ ยังไงความจริงก็คือความจริง เราเปลี่ยนไม่ได้ สุดท้ายความลับก็ไม่มีในโลก ชาวโลกเขามองอยู่

  ตอบลบ
 169. ยุติธรรมอำมหิต!!

  ตอบลบ
 170. หาความยุติธรรมไม่ได้ รู้ทั้งรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่ยังพยายามทำเรื่องไม่เป็นเรื่องให้เป็นเรื่อง พยายามใส่ร้ายผู้บริสุทธิ์ ดิฉันเชื่อว่าท่านโดนบีบบังคับมา แต่ว่าการทำตามคำสั่งอันส่งผลให้เกิดวิบากกรรมมหันต์ มันไม่คุ้มกันกับผลกรรมที่จะได้รับนะคะ เลิกการกระทำอันเลวร้ายนี้เสียเถิดค่ะ ท่านย่อมรู้แก่ใจดีว่าหลวงพ่อไม่ผิด

  ตอบลบ
 171. ขอความยุติธรรมให้หลวงพ่อค่ะ ท่านไม่มีความผิดท่านถูกกล่าว ถูกใส่ร้ายยัดเยียดหาให้ท่านค่ะ

  ตอบลบ
 172. หลวงพ่อธัมมชโย ผู้กระทำแต่คุณความดีให้แก่ชาติและพระศาสนามาตลอดชีวิตจนบัดนี้
  ท่านชราภาพและอาพาธ แต่ก็ยังมีเหล่าคนพาลสันดานหยาบจ้องทำร้ายและทำลายท่าน ยัดเยียดคดีฟอกเงินและรับของโจรให้กับพระผู้บริสุทธิ์ ทั้งๆที่ ก็มีองค์กรการกุศลอีกหลายๆ องค์กรที่นายศุภชัยบริจาคเงินในเวลาไล่เลี่ยกัน แต่กลับไม่สนใจไปไต่สวนตามเงินให้สมาชิกสหกรณ์ กลับมาจ้องจับผิดคิดร้ายหมายทำลายวัดพระธรรมกายและหลวงพ่อธัมมชโย อีกทั้งสหกรณ์ก็ยกฟ้องวัดพระธรรมกายไปแล้วทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา จบซะทีเถอะ ท่านอธิบดี DSI เลิกไล่บี้วัดพระธรรมกายและหลวงพ่อสักทีเถอะ เผื่อวิบากกกรมของพวกคุณจะได้เบาบางลงบ้าง

  ตอบลบ
 173. พวกคนพาลทั้งหลาย หยุดทำบาปเสียเถอะ แค่นี้ก็ดิ่งลงสุดขุมนรกแล้ว

  ตอบลบ
 174. บาปบุญมีจริงค่ะ หยุดเทำบาปได้แล้วค่ะ DSI

  ตอบลบ
 175. บาปบุญมีจริงค่ะ หยุดเทำบาปได้แล้วค่ะ DSI

  ตอบลบ
 176. กฎแห่งกรรมมีจริงนะค่ะ ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วค่ะ

  ตอบลบ
 177. กฎแห่งกรรมมีจริงนะค่ะ ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วค่ะ

  ตอบลบ
 178. ให้ทุกข์แก่ท่านทุกข์นั้นถึงตัว. เจอแน่ไม่ช้าก็เร็ว

  ตอบลบ
 179. **หลวงพ่อจะฟอกเงินทำไม?
  ด้วยตรรก.เงินทำบุญจำเป็นด้วยหรือที่จะทำเช่นนั้น..
  เด็กๆป.4ยังคิดได้ว่าจะฟอกเงินที่เขามาทำบุญทำไม?
  เพื่ออะไร?...คนมีปัญญาเขาไม่คิดพิเรนๆหรอก..
  แต่DSI ทำตามใบสั่งของใคร?จึงกล้าคิดพิเรนๆได้..
  ทำให้เสียชาติ เสียศาสนาได้
  เลย..ถ้าคิดอย่างนี้***

  ตอบลบ
 180. ความดี…คนดีทำง่าย คนชั่วทำยาก
  ความชั่ว…คนชั่วทำง่าย คนดีทำยาก

  ธรรมะ…ย่อมชนะ
  อธรรมเสมอ…

  นรก…สวรรค์ มีจริง…
  จะเชื่อ…ตอนเป็น
  หรือ…จะไปเห็น ตอนตาย…

  ตอบลบ
 181. ความดี…คนดีทำง่าย คนชั่วทำยาก
  ความชั่ว…คนชั่วทำง่าย คนดีทำยาก

  ธรรมะ…ย่อมชนะ
  อธรรมเสมอ…

  นรก…สวรรค์ มีจริง…
  จะเชื่อ…ตอนเป็น
  หรือ…จะไปเห็น ตอนตาย…

  ตอบลบ
 182. ท่านผู้เจริญ หยุดว่าร้ายพระผู้บริสุทธ์เถอะค่ะเอาเวลาไปคิดทำสิ่งดีๆ ชิวิตคุณจะมีแต่เจริญไปถึงลูกหลาน ไม่ตกนรกด้วยเพือให้แน่ใจ สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น เชิญคุณมาพิสูจน์หลวงพ่อได้ที่วัดพระธรรมกายได้เลยค่ะ

  ตอบลบ
 183. คดีทั้ง2คดี อันที่จริงก็จบแล้วนะ แต่DSIไม่ยอมจบเรื่อง ยังหาเรื่องใส่ไข่ จะมาจับว่าหลวงพ่อรับของโจร ฟอกเงินของเช็คสหกรณ์ คิดอ่านมาได้ยังไงไม่ทราบ แปลกดีนะ หรือคิดว่าให้ใส่ร้ายยังไงก็ไม่โดนฟ้องกลับรึเปล่าท่าน เลยมาเล่นงานไม่เลิกแบบนี้ คิดผิดคิดใหม่เถอะ อย่าหาเรื่องลงนรกต่ำกว่านี้เลย

  ตอบลบ
 184. นะ ทุคคติง คัจฉะติ ธัมมะจารี.ผู้ปฏิบัติธรรมย่อมไม่ไปสู่ทางชั่ว ขุททกนิกาย เถรคาถา เล่มที่ ๒๖ หน้าที่ ๓๑๐ ธรรมิกเถรคาถา

  ตอบลบ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.