โอละพ่อ! มาถึงยุคที่พระจะถูกสึกกลางอากาศได้งั้นหรือ???โอละพ่อ! มาถึงยุคที่พระจะถูกสึกกลางอากาศได้งั้นหรือ???

มีหลายคนแสดงความกังวลว่า

ถ้ามีประกาศสึกหลวงพ่อกลางอากาศ
จะทำอย่างไร? 


ในความคิดของเราน่ะ
คือไม่ต้องทำอะไรเลย!!

เคยทำอย่างไรก็ทำอย่างนั้นตามปกติ
เหตุผลนั้นก็มีที่มาที่ไป มิใช่ตอบลอยๆ

กฎหมายบ้านเมืองมีอยู่ว่า....

กฎ, ระเบียบ, หรือข้อบังคับใดๆ ก็ตาม
ที่ขัดหรือแย้ง กับกฎหมายรัฐธรรมนูญ

กฎ, ระเบียบ, หรือข้อบังคับนั้น
ถือว่าเป็นโมฆะ ใช้ไม่ได้ใช่หรือไม่?

ในทางพุทธศาสนาก็เหมือนกัน

จะเป็นกฎใด,ระเบียบใด,คำสั่งจากใคร
ที่ขัดกับพุทธบัญญัติ ก็ต้องเป็นโมฆะเหมือนกัน

จะใช้บังคับไม่ได้ ถ้าขืนใช้
บาปก็จะตกแก่ผู้นั้นเป็นอันมาก

พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า...

"ภิกษุใดก็ตาม ที่ยังไม่ต้องอาบัติหนัก
คือปาราชิก 4 ตราบใด ภิกษุนั้นย่อมยัง
ได้ชื่อว่าเป็นบุตรตถาคตตราบนั้น "

ในเมื่อพุทธดำรัสเป็นแบบนี้ จึงถามว่า
ก็แล้วใครจะมีอำนาจจับสึกท่านได้เล่า

ไม่ว่าจะอ้างเหตุผลใดกฎหมายใด
เพื่อจับสึกหลวงพ่อ ย่อมใช้มิได้ทั้งนั้น
ในเมื่อท่าน ยังไม่ต้องอาบัติปาราชิก 4

"อาจถูกกฎหมาย แต่ผิดศีลธรรม"

กฎหมาย กับ ศีลธรรม นั้นคนละเรื่องกัน


#คงไม่มีใครห้ามสิ่งที่เขาจะทำได้

ถ้าพูดถึงเรื่องเวรกรรมแล้ว บุคคลใด
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคำสั่ง อันไม่ชอบ
ธรรมย่อมต้องประสบบาปเป็นอันมาก
เรื่องนรกไม่ต้องพูดถึง มันแน่อยู่แล้ว

#แต่ที่น่ากลัวยิ่งกว่านั้นก็คือ

บุคคลเหล่านั้น ไม่รู้อีกกี่ล้านอสงไขย
จึงจะมีวาสนาได้พบพระพุทธเจ้าหรือ
ได้พบพุทธศาสนาอีกครั้งหนึ่ง!!

Cr. เขียดน้อยในแดนธรรมโอละพ่อ! มาถึงยุคที่พระจะถูกสึกกลางอากาศได้งั้นหรือ??? โอละพ่อ! มาถึงยุคที่พระจะถูกสึกกลางอากาศได้งั้นหรือ??? Reviewed by bombom55 on 05:30 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.