เสนอแก้ไข พ.ร.บ.คณะสงฆ์ อาตมาเห็นว่ามีความผิดปกติอยู่มาก เจ้าคุณประสาร


การที่ สนช.เสนอแก้ไข พ.ร.บ.คณะสงฆ์

จากการที่สื่อมวลชนได้เสนอข่าวตามที่ พล.ต.อ.พิชิต ควรเดชะคุปต์ ประธานคณะกรรมาธิการ การศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ได้รวบรวมรายชื่อสมาชิก สนช. จำนวน 25 คน

เพื่อเสนอแก้ พ.ร.บ.คณะสงฆ์ ในหมวดที่ว่าด้วยการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช มาตรา 7 โดยจะเสนอให้ตัดการเสนอสมเด็จพระราชาคณะ ที่มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ ออกนั้น

>>> ในเรื่องนี้ อาตมาเห็นว่ามีความผิดปกติอยู่มาก 

เพราะจากการพยายามปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาเรื่อยมาจนถึงการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชนี้ ฝ่ายที่ดำเนินการในเรื่องนี้ล้วนมีจุดมุ่งหมายที่ตรงกันอย่างหนึ่ง 

คือการแก้ที่มาของการเสนอนามสมเด็จพระราชาคณะ

>>> ฝ่ายที่มีอำนาจในปัจจุบันล้วนหายใจในเรื่องนี้เป็นจังหวะเดียวกัน ไม่ว่าคณะไหน กลุ่มไหนจะออกหน้าสื่อก็ตาม เป็นเพราะเหตุใด น่าสงสัยยิ่ง???


>>> อาตมาขอถามในนามพระสงฆ์รูปหนึ่งว่า ทำไมคฤหัสถ์ญาติโยมเหล่านี้ท่านมีความเดือดร้อนอะไรกันมากมายขนาดนี้ต่อการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชของคณะสงฆ์ไทย???

>>> ทำไม วันนี้ท่านเดือดร้อนดิ้นรนอะไรกันนักหนา เป็นอะไรกันไปแล้ว???


การเสนอนามสมเด็จพระราชาคณะ ขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชนั้น เป็นแนวปฏิบัติตามโบราณราชประเพณี และเป็นที่ยอมรับกันในวงการคณะสงฆ์ วันนี้คณะสงฆ์ผู้ใช้กฎหมายฉบับนี้ยังไม่เห็นพระรูปไหนเดือดร้อนอะไรเลย ทุกรูปอยู่กันอย่างปกติ คณะสงฆ์ก็ปกครองกันไป ท่านจะเข้ามาล้วงมาควักอะไรกันนักกันหนา จะไม่ให้ท่านปกครองกันเองได้บ้างหรืออย่างไร

ท่านที่เป็นคฤหัสถ์ ท่านต้องศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมเพณีในองค์กรสงฆ์บ้าง เช่น เวลาพระท่านนั่งตามลำดับในพระราชพิธี ท่านลำดับการนั่งอย่างไร ทำไมปฏิบัติเช่นนี้ ท่านเคยรู้บ้างไหม???


อาตมาบอกได้เลยว่า วันนี้ถ้า พล.ต.อ.พิชิต ควรเดชะคุปต์และคณะมวลสมาชิกบางท่านใน สนช. จะฉวยโอกาสในช่วงชุลมุนวุ่นวายฝุ่นตลบ นี้ เสนอแก้ไข พ.ร.บ. คณะสงฆ์ ปี พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติม ปี พ.ศ.2535 ในเรื่องการเสนอนามสมเด็จพระราชาคณะ ขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช นั้น

ท่านก็จะต้องพบต้องเจอกับองค์กรพุทธและพระสงฆ์อีกจำนวนมากมายทั่วประเทศ ที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้
27 ธันวาคม 2559


หลังจากแก้ พรบ คณะสงฆ์ฉบับนี้แล้ว ต่อไปก็คงหาทางล้ม มหาเถระสมาคม แล้วก็ตั้งคณะกรรมการ โดยการเอาฆารวาส มาควบคุมพระ มาจัดการการเงินวัด แบบที่ไพบูลย์ นิติตะวันเคยวาดฝันไว้ ที่จะให้มี พรบ พระพุทธศาสนา !!!

คำถามคือ ถ้าพวก คิดว่า พรบ ฉบับนี้ มีปัญหา แล้วอยากกลับไปใช้ ฉบับ 2505 ทำไม ไม่แก้ไข ตั้งแต่หลายปี ที่แล้ว ทำไมถึงมาขยัน เอาตอนนี้ ???

เราให้โอกาส สนช เข้ามาทำงาน โดยที่เราไม่มีสิทธิ์เลือก ฉะนั้นพวกท่านก็จงสำเหนียกไว้ ว่า การที่จะมาคิดแทน คนส่วนใหญ่ในประเทศนั้น เป็นที่ต้องคิดให้รอบคอบ ยิ่งประเด็นที่ละเอียดอ่อนเช่นนี้แล้ว เรื่องของสงฆ์ ก็ ควรให้สงฆ์จัดการจะดีกว่า

คิดว่าคงถึงเวลาแล้ว ที่ชาวพุทธจะต้องรวมใจ


#พุทธสามามัคคี

เสนอแก้ไข พ.ร.บ.คณะสงฆ์ อาตมาเห็นว่ามีความผิดปกติอยู่มาก เจ้าคุณประสาร เสนอแก้ไข พ.ร.บ.คณะสงฆ์ อาตมาเห็นว่ามีความผิดปกติอยู่มาก เจ้าคุณประสาร Reviewed by bombom55 on 18:24 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.