แฉประวัติที่โคตรเลวของผู้ที่เป็น ประธานสภาปฏิรูปพระพุทธศาสนา


แฉประวัติที่โคตรเลวของผู้ที่เป็น
ประธานสภาปฏิรูปพระพุทธศาสนา

สุดอึ้ง! ไพเบี้ย ปธ.ปฏิรูปศาสนา ที่แท้ “อดีตที่ปรึกษาหญิงเป็ด” ผู้ว่า สตง.ฉาว เบิกงบหลวงทัวร์งานกฐิน

เครือข่าย กปปส.ประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งในการสร้างความแตกแยกให้ประชาชนคนในชาติ ภายหลังจากชุมนุมสร้างความวุ่นวาย จนเกิดการทำลายประชาธิปไตย ฉีกรัฐธรรมนูญโดย คสช.ไปเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557

ขณะนี้ดูเหมือนเครือข่าย กปปส.ซึ่งเพิ่งได้ใจ หลังสามารถคอนโทรลจังหวะการเมือง ของ “อาณาจักร” สั่งรัฐประหารล้มประชาธิปไตยไปได้ ก็เปิดฉากรุกแผ่อิทธิพล หลังขยายอำนาจเข้าครอบครอง “ศาสนจักร” อีก 1 ดินแดน

ล่าสุดเป็นคิวของ “ไพเบี้ย” ที่ใช้ตำแหน่ง “ประธานคณะกรรมการปฏิรูปแนวทางและมาตรการปกป้องพิทักษ์พระพุทธศาสนา สภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.)” ที่แต่งตั้งโดยคณะรัฐประหาร คสช.

เปิดฉากเข้าโจมตี “มหาเถรสมาคม (มส.)” องค์กรหลักของพระพุทธศาสนา เปิดทางให้ “พุทธะอิสระ” โล้นนอกรีต ปิดถนน-ยึดสถานที่ราชการ-รังควานประชาชน ออกมาระดมพลบุกกดดันมหาเถระสมาคมอย่างหนัก

จนเกิดกลายเป็นวิกฤตวงการสงฆ์ และพระพุทธศาสนา ครั้งใหญ่ และส่อว่าจะรุกลามกลายเป็นความแตกแยกครั้งสำคัญของพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ

จนเรียกได้ว่า สาวก กปปส.เหล่านี้เหยียบย่างไปในจุดไหน ความฉิบหายเกิดขึ้นทุกหย่อมหญ้า!


โดยจากการตรวจสอบพบว่า “หัวหมู่ทะทวงฟัน” เปิดฉากวางระเบิด “มหาเถรสมาคม” ในนามของ “ประธานคณะกรรมการปฏิรูปแนวทาง และมาตรการปกป้องพิทักษ์พระพุทธศาสนา สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)” นั้น ก็คือ นายไพเบี้ย สปช.ซึ่งเป็นอดีต ส.ว.สรรหา หลายสมัย

โดยมีข้อมูลปรากฏว่า นายไพเบี้ย นั้น เกิด 15 มกราคมพ.ศ.2497

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ ประวัติการทำงานเดิมนั้นเป็นนักธุรกิจ

แต่ปรากฏข้อมูลว่า “คุณหญิงเป็ด” ในขณะที่ยังมีอำนาจเป็น “ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (ผู้ว่า สตง.)” ได้แต่งตั้งให้ “นายไพเบี้ย” เป็นที่ปรึกษาสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ของ คุณหญิงเป็ด

และหลังจากนั้น “สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)” ของ “หญิงเป็ด” ก็ส่งชื่อ “ไพเบี้ย” ให้มารับตำแหน่ง “ส.ว.สรรหา” ยุค “รัฐประหาร คสช.” ปี 2551

ที่สำคัญ เมื่อครั้งที่ “คุณหญิงเป็ด” มีปัญหาเรื่องคุณสมบัติการดำรงตำแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ก็ได้  “ไพเบี้ย” คนนี้ ในตำแหน่ง “ที่ปรึกษาวุฒิสภา” ทำหนังสือยืนยันคุณสมบัติให้ “หญิงเป็ด” นั่งเก้าอี้ “ผู้ว่า สตง.” ต่อไป แม้การกระทำดังกล่าวของ “ไพเบี้ย” จะครหาว่า เป็นการไม่เหมาะสม และไม่ใช่หน้าที่ ก็ตาม
ซึ่งเหล่านี้ยืนยันความแนบแน่นระหว่าง “ไพเบี้ย” กับ “อดีตผู้ว่า สตง.” ที่ชื่อ “คุณหญิงเป็ด” ได้เป็นอย่างดี

แต่ที่สำคัญคือ “อดีตผู้ว่า สตง.” อย่าง “คุณหญิงเป็ด” ซึ่งเอื้อเฟื้อกันไปมาและใกล้ชิดอย่างยิ่งกับ “ไพเบี้ย” กลับกลายเป็นบุคคลที่มีประวัติสุดฉาว

โดยเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2554 นายกล้านรงค์ จันทิก กรรมการ ป.ป.ช. แถลงผลการประชุม ป.ป.ช.ว่า ป.ป.ช.มีมติชี้มูลความผิดคุณหญิงเป็ด สมัยดำรงตำแหน่งผู้ว่าการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

ปฏิบัติหน้าที่มิชอบ กรณีการตั้งงบประมาณ 4.7 แสนบาท จัดอบรมโครงการ สตง. ที่โรงแรมซิตี้ปาร์ค จ.น่าน แต่ไม่ได้จัดสัมมนาจริง


โดยจากการไต่สวนพยานบุคคลรวม 48 ราย พบว่า สตง.ได้จัดพิธีถวายผ้ากฐิน และงานทอดกฐินที่วัดพญาภู และวัดพระธาตุช้างค้ำ จ.น่าน เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2546 ขณะเดียวกันได้จัดงานสัมมนาเรื่อง “สตง.ในความคิดเห็นของวุฒิสภา” ในวันเดียวกัน ที่โรงแรมซิตี้ปาร์ค

โดยระบุว่า เป็นการจัดสัมมนาทั้งวัน แต่จากการสอบสวนไม่พบว่ามีการจัดงานสัมมนาดังกล่าว โดยคณะ สตง.ได้เดินทางไปร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทานและถวายกฐินสามัคคีที่วัด 3 แห่ง จ.น่าน จนกระทั่งเวลา 16.00 น. จึงเดินทางไปยังสโมสรหมู่บ้านสันติภาพ 2 ซึ่งมีการตั้งเวทีจัดเลี้ยงต้อนรับคุณหญิงเป็ด ไม่มีการแจกเอกสาร หรือระดมความเห็นในงานสัมมนาแต่อย่างใด

พฤติการณ์ดังกล่าวมีเจตนานำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สตง.ไปถวายผ้าพระกฐิน โดยจัดโครงการสัมมนา เพื่อให้เบิกค่าใช้จ่ายจากทางราชการได้โดยมิชอบ

ป.ป.ช. จึงมีมติว่าคุณหญิงเป็ด มีมูลความผิดทางอาญา ฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมาย มาตรา 157

ล่าสุดเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 สำนักงานอัยการสูงสุด ได้มีคำสั่งให้ดำเนินคดีอาญาฟ้องคุณหญิงเป็ด เมณฑกา ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 กับพวก ในความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และ 83 จากกรณีการจัดสัมมนาครั้งดังกล่าว

ไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อ “ประธานคณะกรรมการปฏิรูปศาสนา” จะใกล้ชิดสนิทสนม และเป็น “ที่ปรึกษา” ให้กับ พวกที่ถูกครหาเบิกงบหลวงไปทัวร์งาน “กฐิน” !

นี่แค่ความชั่วร้ายบางอย่างที่ผุดโผล่มาให้เห็นของบุคคลที่สังคมยกย่องและเชื่อฟัง นอกจากหากินบนหัวคนแล้ว ยังเหยียบย่ำสิ่งที่สูงที่สุดของชาวพุทธ นั่นคือการทำลายพระเกียรติของผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช และยังมีจิตใจอันชั่วช้าที่พยายามจะล้มคณะสงฆ์ไทยทั้งแผ่นดิน

โดยไม่ได้คำนึงผีปู่ย่า ตายาย บรรพบุรุษไทยที่พยายามกอบกู้ฟื้นฟูพระพุทธศาสนามาให้อยู่ประเทศไทยได้ขนาดนี้ อีกไม่นานนามนี้อาจจะลงหนังสือพิมพ์หน้า 1 ก็ได้ พอก้าวพ้นบันไดเหยียบลงพื้นดิน แล้วพื้นดินแยกออกพร้อมสูบร่างคนโคตรเลวที่เรียกว่า พระเทวทัตยังต้องเรียกพี่ก็ได้...

แม้ความชั่วของคนทั้งชาติรวมกัน ยังน้อยกว่าความเลวของคนคนนี้เพียงคนเดียวคนเช่นนี้หรือ? คือคนที่เจ้าหน้าที่รัฐจะต้องมารับฟัง เพื่อล้มเลิกไม่ให้มีสมเด็จพระสังฆราช.....ใครเชื่อก็เลวยิ่งกว่านะ สิบอกให้

นอกจากนั้น ยังเป็นผู้ที่มีความผิดฐานเป็นกบฎแผ่นดินอีกด้วย 
แฉประวัติที่โคตรเลวของผู้ที่เป็น ประธานสภาปฏิรูปพระพุทธศาสนา แฉประวัติที่โคตรเลวของผู้ที่เป็น ประธานสภาปฏิรูปพระพุทธศาสนา Reviewed by bombom55 on 20:26 Rating: 5

90 ความคิดเห็น:

 1. ปล่อยให้คนมัวหมอง มาสร้างความเสื่อมเสียให้แก่พระพุทธศาสนา แบบนี้ ไม่ไหวนะคะ รัฐบาลพิจารณาให้ดี

  ตอบลบ
 2. ไพบูลย์ นิติตะวัน
  ไม่มีศีล ลาออกเถอะ บาปนะ มากล่าวหาพระ
  ไม่รักษาศีล

  ตอบลบ
 3. ไพบูลย์ นิติตะวัน
  ไม่มีศีล ลาออกเถอะ บาปนะ มากล่าวหาพระ
  ไม่รักษาศีล

  ตอบลบ
 4. ศีลธรรม จรรยาบรรณ ในใจคน ถ้าไม่ได้รับการปลูกฝังที่ดีก็มีแจ่เสื่อมลง ไม่เว้น แม้แต่คนที่ผ่านโลกมานาน ขอให้โชคดีในวันหลับตาลาโลกละกันครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. คนอย่างนายไพบูลย์ จะนำมาเป็นประธานปฏิรูปศาสนาพุทธได้อย่างไรกัน

   ลบ
 5. ศีลธรรม จรรยาบรรณ ในใจคน ถ้าไม่ได้รับการปลูกฝังที่ดีก็มีแจ่เสื่อมลง ไม่เว้น แม้แต่คนที่ผ่านโลกมานาน ขอให้โชคดีในวันหลับตาลาโลกละกันครับ

  ตอบลบ
 6. ไม่มี หิริ และ โอตัปป เลย ในเมื่อไม่มีความละอาย. และความเกรงกลัวต่อบาปเลย มีผู้คน. ทั้งพระทั้งโยม. ออกมาชี้แนะมากมายมหาสาร แต่ยังทำเป็นหน้าด้าน หน้ามืน ต่อไป นี่นะรึผู้ที่มาปฏิรูป สังคมอันดีงาม ของไทย

  ตอบลบ
 7. แล้วเหตุไฉน คนยังไปเชื่อไปเข้าข้างเขา น่าจะเป็นคนที่ไม่ค่อยพิจารณาอะไร พื้นที่ข่าวเขาเยอะมาก เลยเชื่อไปตามนั้น สร้างกระแสบาปไปเยอะมาก ทำไมคนชั่ววิบากกรรมสนองช้าจัง

  ตอบลบ
 8. แบบนี้เขาเรียกเลวตัวแม่

  ตอบลบ
 9. โอ้โห้ ขบวนการนี้น่ากลัวมาก

  ตอบลบ
 10. โอ้โห้ ขบวนการนี้น่ากลัวมาก

  ตอบลบ
 11. จะแปลกอะไรกับคนต่างศาสนา มันกล้าจงใจทำลายศาสนาพุทธเพราะมันไม่ได้นับถือพุทธ..! ! !
  สุดติ่งกับนางหยิงเป็ด สั่งสมความชั่วช้าสามานย์มาด้วยกัน..ตาสว่างหรือยังคนไทย อย่าบอกนะว่า.. ตัวเป็นไทย..ใจเป็นทาส "

  ตอบลบ
 12. จะแปลกอะไรกับคนต่างศาสนา มันกล้าจงใจทำลายศาสนาพุทธเพราะมันไม่ได้นับถือพุทธ..! ! !
  สุดติ่งกับนางหยิงเป็ด สั่งสมความชั่วช้าสามานย์มาด้วยกัน..ตาสว่างหรือยังคนไทย อย่าบอกนะว่า.. ตัวเป็นไทย..ใจเป็นทาส "

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ใครตั้งเขามา ปฏิรูปพระพุทธศาสนา ทั้งๆที่รู้ว่าเขาไม่ใช่ชาวพุทธ นั่นแหละที่ควรถูกประนาม คิดดูถ้าเขาเป็นคนต่างศาสนากับมุสลิม คงหัวหลุดจากบ่าแน่ถ้าอาจหาญเข้าไปปฏิรูป อิสลาม คิดดูง่ายๆครับคนไทยพุทธยอมให้เขาเข้ามากดหัวชาวพุทธและพระสงฆ์ได้อย่างไรครับ งง

   ลบ
 13. คนเลวๆๆแบบนี้ จิตใจคิดแต่จะทำลายพระในพระศาสนา สร้างเรื่องสร้างกระแสใส่ร้ายได้ทุกวันจนจิตใจดำมืดสนิทหใดแล้ว ตายไปก็ไม่ได้ไปดีหรอก

  ตอบลบ
 14. คนเลวๆๆแบบนี้ จิตใจคิดแต่จะทำลายพระในพระศาสนา สร้างเรื่องสร้างกระแสใส่ร้ายได้ทุกวันจนจิตใจดำมืดสนิทหใดแล้ว ตายไปก็ไม่ได้ไปดีหรอก

  ตอบลบ
 15. ใครก็ได้แชร์ให้นายกดูหน่อย...เขาอยู่ใน...

  ตอบลบ
 16. กรรม คือการกระทำ
  สัตว์โลกเป็นไปตามกรรม

  ตอบลบ
 17. อันช้างตายทั้งตัวใบบัวปิด มันจะมิดได้อย่างไรใครก็เหม็น ทำความชั่วเช้าสายหรือบ่ายเย็น ก็ยังเห็นเป็นความชั่วที่ตัวคุณ(นะนายไพบูลย์)

  ตอบลบ
 18. ช้างตายทั้งโขลง จะหาโลงที่ไหน.ใส่ พระพุทธ,พระธรรมดีจริงๆดีที่สุดจีรังยั่งยืน ส่วนพระสงฆ์ถ้าเป็นพระดีจริงๆไม่มีอะไรทำลายได้ เดินตามหลักพุทธของพระพุทธองค์อย่าหลงทางทุกอย่างจะดีจริง ใครผิดทางจะวิบัติ กัมมุนาวัตตีโลโก สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
  คนทำชั่วอาจจะหนีกฏหมายได้แต่หนีกฏแห่งกรรมไม่พ้น

  ตอบลบ
 19. ขอบคุณครับทุกข้อมูล ที่แชร์ที่ให้มา คนไทยอีกเยอะอีกมากมายที่ยังไม่รู้กัน สมตวรให้ได้รับรู้ไว้

  ตอบลบ
 20. เงินทุกบาททุกสตังค์ ที่พวกมันมีกินมีใช้ เงินพวกเราเองนะครับ ท่านจะยอมให้เป็นแบบนี้ต่อไปหรือครับ.

  ตอบลบ
 21. โลกวุ่นวาย เพราะคนดี ถูกบีฑา
  คนชั่วกล้า ด่าคุกคาม คนส่วนใหญ่
  ยุติธรรม มีบ้างมั๊ย ก้องภายใน
  อึดอัดใจ คับแค้นเหลือ ทุกเมื่อวัน
  จงร่วมตัว สามัคคี คนดีกล้า
  รวมศรัทธา ร่วมต่อสู้ อยู่สร้างสรร
  ช่วยกันแก้ แชร์ความดี ส่งต่อกัน
  เดี๋ยวถึงวัน ฟ้าสีทอง ผ่องอำไพ

  นีรนาม

  ตอบลบ
 22. คำตอบ
  1. ไม่ระบุชื่อ24 พฤษภาคม 2559 เวลา 04:32

   ไพบูลย์นี่เลวจริงไรจริง..

   ลบ
 23. ไม่เลวพอ อยู่ในรัฐบาลชุดนี้ไม่ได้หรอก

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. น่าจะเอาตัวไปเข้าค่ายที่ปัตตานีซัก7วันข้อหาบิดเบือนให้ร้าย

   ลบ
 24. นายไพบูลย์ นิติตะวัน พูดให้ร้ายพระพุทธศาสนาและพระสงฆ์ในทางลบมาตลอด บุคคคลนี้ไม่สมควรมาปฏิรูปพระพุทธศาสนาเลย เพราะจะมีแต่การสร้างความขัดแย้งฯ เที่ยวหาเรื่องคนนั้นคนนี้โดยตลอด โดยเฉพาะกับทางคณะสงฆ์ฯ ไพบูลย์ เป็นคนเลวมากๆคนหนึ่ง ที่มีความเห็นที่สุดโต่ง มีอัคติกับพระสงฆ์มาตลอด ไม่ยอมฟังความคิดเห็นของใครเลยฯ พระสงฆ์ทั้งประเทศเขารู้และเข้าใจ พูดตรงๆคือเกลียดไพบูลย์มากๆ วิบากกรรมของนานไพบูลย์ คงจะมากที่สุดแล้วฯ พระสงฆ์ส่วนใหญ่เอ่ยปาก..(ตายเมื่อไหร่ อย่าให้เข้าวัดฯ)

  ตอบลบ
 25. ไม่น่าเชื่อ เลวได้ใจอ่ะ แล้วเราจะเจริญรุ่งเรืองได้ไงเนี่ยยย

  ตอบลบ
 26. ไม่น่าเชื่อ เลวได้ใจอ่ะ แล้วเราจะเจริญรุ่งเรืองได้ไงเนี่ยยย

  ตอบลบ
 27. คุณไฟบูน. คุณไม่สมควรที่จะมาเป็นประธานปฏิรูปผศาสนากรอกความเห็นถูกผิด ควรไม่ควร ความเป็นกลางคุณไม่มีเลย โจมตีแต่ฝ่ายตรงข้ามจะมาเป็นคนกลางได้ ยังไง คุณเอาเวลาไปช่วยหาเงินจากท่านเจ้าคุณ 300ร้าน คืนดีกว่าไหม มันเป็นเงินหลวง

  ตอบลบ
 28. พระราชดำรัสของในหลวง เราไม่สามารถทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้... แต่เราสามารถให้คนดีปกครองคนชั่วได้ แต่นี่ๆๆๆๆๆคนชั่ว... กำลังมีอำนาจ มาปกครองคนดี.... เรายอมไม่ได้ ไล่คนชั่วออกไป...

  ตอบลบ
 29. อย่าปล่อยให้คนชั่วเช่นนี้ มีโอกาสทำบาปต่อไปอีกเลยครับ สงสารเค้าจัง

  ตอบลบ
 30. ทางพระถือเป็นคนโมฆะบุรุษที่ไม่มีหิริโอตตัปปะ
  ทางโลกถือเป็นคนถ่อยที่ขาดความผิดชอบชั่วดี

  ตอบลบ
 31. ทางพระถือเป็นคนโมฆะบุรุษที่ไม่มีหิริโอตตัปปะ
  ทางโลกถือเป็นคนถ่อยที่ขาดความผิดชอบชั่วดี

  ตอบลบ
 32. คนดี!!! ของประเทศนี้ทำอะไรก็ได้ เพราะมีอำนาจวิเศษ แต่ต้องอย่าลืมนะว่า กรรมใดใครก่อ ก็ต้องรับกันไป ช้าหรือเร็วเท่านั้น

  ตอบลบ
 33. อย่าปล่อยให้คนชั่วลอยนวล

  ตอบลบ
 34. หันมาสร้างความดีจะได้มีบารมีติดตัวไปในภพหน้า

  ตอบลบ
 35. หันมาสร้างความดีจะได้มีบารมีติดตัวไปในภพหน้า

  ตอบลบ
 36. อำนาจอยู่ในมือคนชั่ว ทำให้คนดีๆ ต้องเดือดร้อน ประเทศชาติ เสียหาย เกิดภัยพิบัติ เพราะคนชั่วครองเมือง ศีลธรรมเสื้อมโทรม...แผ่นจะรองรับความชั่วของพวกมันไม่ไหว

  ตอบลบ
 37. Ill-wishers of Buddhism are doing everything they can to undermine the Buddhist Faith. Let's hope that history of the destruction of Buddhism in India and other countries will not be repeated here in Thailand. Wake up, Buddhists!

  ตอบลบ
 38. ไม่ไหวจะเคลียร์ !!!!

  ตอบลบ
 39. หมดยุคถิ่นกาขาวแล้ว เข้ายุคชาวศิวิไล ความจริงถูกเปิดเผย จะทำแบบเก่าๆ ไม่มีใครเชื่อแล้วคนรวยจะกลับจน คนจน จะร่ำรวย ประเทศไทยจะเป็นปิ่นนานาประเทศ ธรรมะชนะอธรรมเสมอ


  ตอบลบ
 40. หมดยุคถิ่นกาขาวแล้ว เข้ายุคชาวศิวิไล ความจริงถูกเปิดเผย จะทำแบบเก่าๆ ไม่มีใครเชื่อแล้วคนรวยจะกลับจน คนจน จะร่ำรวย ประเทศไทยจะเป็นปิ่นนานาประเทศ ธรรมะชนะอธรรมเสมอ


  ตอบลบ
 41. การคัดเลือดคนมาทำหน้าทีปฎิรูปศาสนา น่าจะคัดเลือกคนผแระหวัดดี มีศีล รับกรรมเอาเองนะท่าน

  ตอบลบ
 42. การคัดเลือดคนมาทำหน้าทีปฎิรูปศาสนา น่าจะคัดเลือกคนผแระหวัดดี มีศีล รับกรรมเอาเองนะท่าน

  ตอบลบ
 43. แต่ไหนแต่ไรมา อาณาจักรปกครองด้วยกฏหมาย ส่วนพุทธจักรก็มีพระธรรมวินัย ไม่เคยก้าวก่าย ไม่เคยขัดแย้งกัน แต่วันนี้อาณาจักร ก้าวล่วงมติคณะสงฆ์ หรือปุถุชนคนศีลห้ายังไม่ครบ จะพยายามมาปกครองพระสงฆ์?

  ตอบลบ
 44. เอิ่ม!!! สารเลวเกิ๊น

  ตอบลบ
 45. เอิ่ม!!! สารเลวเกิ๊น

  ตอบลบ
 46. กฎแห่งกรรม ไม่เคยละเว้น
  ไม่เชื่อตอนเป็น
  ก็ไว้รอเห็นตอนตาย
  อีกไม่นาน..

  ตอบลบ
 47. ถ้าเราชาวพุทธยอมวันนี้ จะไม่มีศาสนาพุทธเหลือบนแผ่นดินไทย เหมือนหลายๆประเทศที่เป็นอดีตเมืองพุทธที่มีแต่ซากปรักหักพัง แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองมาก่อน

  ตอบลบ
 48. ถ้าเราชาวพุทธยอมวันนี้ จะไม่มีศาสนาพุทธเหลือบนแผ่นดินไทย เหมือนหลายๆประเทศที่เป็นอดีตเมืองพุทธที่มีแต่ซากปรักหักพัง แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองมาก่อน

  ตอบลบ
 49. เอาคนเลวๆ มามีบทบาททางศาสนาและการเมือง ประเทศก็ล่มจม ชาวพุทธไม่รู้สึกอึดอัดกันบ้างรึไง? บ้านนี้เมืองนี้อยู่ยากจริงๆ พวกนี้ก่อกรรมทำเข็ญคนในประเทศไม่พอ ยังมาเล่นงานพระชราและอาพาธหนัก ไม่กลัวเวรกรรมกันเลย พวกเห็นกงจักรเป็นดอกบัว

  ตอบลบ
 50. ไกล้หมดยุคอายุรัฐบาลชุดนี้แล้วไม่เกินหกเดือนหรอก อดทนใว้ ดูๆกันใว้ใครจะขี่ม้าขาวมาช่วยเรา พวกนี้ก็เป็นจะตำนานบันทึก
  กรรมหนักที่พวกเขาสร้างเองนรกกำลังรอเขาอยู่...ใจเย็นๆชาวพุธ

  ตอบลบ
 51. รีบเคลียร์เถอะท่านนายก ศาสนาพุทธจะได้ยั่งยืนยาวนานค่ะ

  ตอบลบ
 52. รีบเคลียร์เถอะท่านนายก ศาสนาพุทธจะได้ยั่งยืนยาวนานค่ะ

  ตอบลบ
 53. ได้ข่าวว่า นายไพบูลย์ ไม่นับถือพุทธ ไม่คริสต์ก็ศาสนาอื่น ใครรู้จริงข่วยบอกที่ ถ้าเป็นคนต่างศาสนา ควรขับไล่เขาออกไป แล้วต้องโทษคนที่ตั้งเขาเข้ามา

  ตอบลบ
 54. ต้องเรียกว่าเลวบริสุทธิ์ค่ะ

  ตอบลบ
 55. หลายคนจะงงว่า ปล่อยกู้ให้เมีย มันผิดอะไร พูดง่ายๆ สร้างหลักฐานขึ้นมาว่ามีเงินให้กู้ จริงๆ ผัวเมีย คนเดียวกัน ไม่ต้องทำหลักฐาน ส่งกัน แต่ผัวบอกว่าแันมีเงินนะ แต่ตอนนี้ ตัวเงินไม่มี ให้เมียกู้อยู่ หากวันหน้ามีเงินในบัญชีโผบ่ขึ้นมา ก็จะได้บอกคนอื่นได้ว่า เงินเก่าที่ฉันเคยมีอยู่นี่ไง มันเป็นการสร้างหลักฐานทางการเมืองที่ไม่เหมาะสม ผิดหลักการ เจตนาแฝง

  ตอบลบ
 56. ผมสงสัยในตัวนายไพบูลย์ว่า เขานับถือศาสนาอะไร ? แต่ผมทราบว่าหญิงเป็ดเป็นชาวคริสต์ครับ ผมไม่มีเจตนาทำให้เกิดความแตกแยกระหว่าง คริสต์กับพุทธ ถ้านายคนนี้นับถือศาสนาคริสต์ ผมถือว่าเขาเข้ามาเป็นประฐานปฏิรูปพระศาสนา โดยมีนัยยะแอบแฝงที่น่ากลัวมากครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. เห็นบางข่าวยอกเป็นคนของสันติอโศก แล้วจับมือกับพุทธอิสระ จริงเท็จแค่ไหนไม่ทราบ แต่โจมตีพระไทยไปทั่ว จึงไม่เห็นด้วยกับการกระทำของไพบูล

   ลบ
  2. เห็นบางข่าวยอกเป็นคนของสันติอโศก แล้วจับมือกับพุทธอิสระ จริงเท็จแค่ไหนไม่ทราบ แต่โจมตีพระไทยไปทั่ว จึงไม่เห็นด้วยกับการกระทำของไพบูล

   ลบ
 57. แต่ถ้านายไพบูลน์เป็นชาวพุทธโดยกำเนิด ผมกราบขออภัยแค่สงสัยครับ

  ตอบลบ
 58. แต่ถ้านายไพบูลน์เป็นชาวพุทธโดยกำเนิด ผมกราบขออภัยแค่สงสัยครับ

  ตอบลบ
 59. ผมสงสัยในตัวนายไพบูลย์ว่า เขานับถือศาสนาอะไร ? แต่ผมทราบว่าหญิงเป็ดเป็นชาวคริสต์ครับ ผมไม่มีเจตนาทำให้เกิดความแตกแยกระหว่าง คริสต์กับพุทธ ถ้านายคนนี้นับถือศาสนาคริสต์ ผมถือว่าเขาเข้ามาเป็นประฐานปฏิรูปพระศาสนา โดยมีนัยยะแอบแฝงที่น่ากลัวมากครับ

  ตอบลบ
 60. คนพูดเก่ง เอากฎหมายมาเล่นเล่ห์ สร้างความปั่นป่วนพระสงฆ์ไทย ให้วุ่นทั้งประเทศ มันน่าจะรวมพุทธเอาผิดคนชั่ว แผ่นดินไทยจะสงบขึ้น

  ตอบลบ
 61. คนเราโกหกได้ ความชั่วอย่างอื่นก็ทำได้หมด

  ตอบลบ
 62. เลวทั้งระบบแบบเบ็ดเสร็จ เฮียเอ้ย

  ตอบลบ
 63. โอ้โห. โครต. ชั่ ว จริงโดยแท้

  ตอบลบ
 64. อีกไม่นานสัตว์นรกตัวนี้จะกลับสู่ภูมิภพของมัน กรรมก็จะตามล้างตามผลาญลูกหลานของอย่างทรมาน

  ตอบลบ
 65. อีกไม่นานสัตว์นรกตัวนี้จะกลับสู่ภูมิภพของมัน กรรมก็จะตามล้างตามผลาญลูกหลานของอย่างทรมาน

  ตอบลบ
 66. สองคนนั้นไม่เกี่ยวกับคดีเลย ถูกหลอกใช้ คำแนะนำจากเขา ผิดตลอด

  ตอบลบ
 67. สองคนนั้นไม่เกี่ยวกับคดีเลย ถูกหลอกใช้ คำแนะนำจากเขา ผิดตลอด

  ตอบลบ
 68. ฉายยาเค้าคือ เหี้ยตะกายดาว
  สัสไพบูล

  ตอบลบ
 69. เลวขนาดนี้ยังเสนอหน้าจะปฏิรูปพุทธศาสนา ไม่ใช่แล้ว อย่างนี้ตั้งใจมาทำลายศาสนาชัดๆใครดูไม่ออกก็ตาบอดหรือไม่ก็พวกเดียวกันแน่่นอน

  ตอบลบ
 70. เลวขนาดนี้ยังเสนอหน้าจะปฏิรูปพุทธศาสนา ไม่ใช่แล้ว อย่างนี้ตั้งใจมาทำลายศาสนาชัดๆใครดูไม่ออกก็ตาบอดหรือไม่ก็พวกเดียวกันแน่่นอน

  ตอบลบ
 71. บาปกรรมนำทันไม่ช้านี้

  ตอบลบ
 72. คนที่เขื่อคนเลวคือคน.......ยิ่งกว่านะ

  ตอบลบ
 73. ใครทำกรรมใดไว้
  ดีหรือชั่วก็ตาม เขาผู้นั้นจะต้องได้รับผลของกรรมนั้น
  แล้วนายไพบูลย์จะรู้ว่านรกเป็นเช่นใด

  ตอบลบ
 74. ไพบูลย์นี่ถือว่าเป็น รมต ที่มีผลงานเด่นที่สุดใน คสช และได้รับการยกย่องว่า เป็น รมต ยุติธรรม ที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมา ใครที่เห็นต่าง มักจะเป็นพวก คนทำความผิด ผู้ต้องหา คนหนีศาล หนีคดี

  ตอบลบ
 75. เขาทำเป็นขบวนการ #ขบวนการล้มศาสนาพุทธ คนคนนี้เก่งมาก ...แต่เก่งในการทำชั่วทำลายความดี ตรงประเด็นที่เบื้องบนต้องการ แต่ไม่นานหรอก เดี๋ยวกรรมตามทันแน่

  ตอบลบ
 76. เขาทำเป็นขบวนการ #ขบวนการล้มศาสนาพุทธ คนคนนี้เก่งมาก ...แต่เก่งในการทำชั่วทำลายความดี ตรงประเด็นที่เบื้องบนต้องการ แต่ไม่นานหรอก เดี๋ยวกรรมตามทันแน่

  ตอบลบ
 77. แปลกใจไหม คนพุทธทั้งประเทศเขาไม่เดือดร้อนอะไรกับคุณไพบูลย์ มีแต่อนุโมทนาที่ขยันขันแข็ง ช่วยเป็นหูเป็นตาสอดส่องคนที่ชอบมาทำร้าย ทำลาย และย่ำยีศาสนา จะมีแตต่็ธรรมกายนี่แหละ ที่ออกมาร้องแรกแหกกระเฌอ จนน่าสงสัยว่าเป็นวัวสันหลังหวะอะไรกันนักหนา

  ตอบลบ
 78. นายก คสช จันโอชา
  รีบออกมาดึงตัวตะกวดนี้ออกไปเร็วๆ
  อย่ามัวแต่นั่งเกรงใจว่าชื่อเหมือนกัน

  หรือว่า คสช อยู่เบื้องหลังการทำลายล้างพุทธศาสนา

  ตอบลบ
 79. ยุคนี้มันแย่ ขนาดจนต้องไปปรากฏในคำทำนายในหลายๆแห่ง เป็นนับร้อยปี

  ตอบลบ
 80. ผู้มีส่วนร่วมในการแต่งตั้งใ้ห้นายไพเบี้ยที่เป็นคนทุศีล,มีอคติ,มีมิจฉาทิฎฐิมามีบทบาทเกี่ยวกับการปฏิรูปพระพุทธศาสนาถือว่ามีส่วนร่วมก่อกรรมทำสังฆเภทอันเป็นอนันตริยกรรมเพราะมีการวางแผนชั่วต่างๆเพื่อบ่อนทำลายล้างพระพุทธศาสนาและพระสงฆ์ทั้งแผ่นดิน,จะต้องไปชดใช้วิบากกรรมที่ได้กระทำไปแล้วตามกฏแห่งกรรมอย่างแน่นอน

  ตอบลบ
 81. คนเลวขนาดนี้ยังลอยหน้าลอยตาอยู่ในสังคมไทย คนที่ชั่วกว่าก็คือคนที่ตั้งเขามา เพื่อทำลาย พระพุทธศาสนา เจ็กชั่ว ที่ไม่รำลึกถึงบุญคุณ ของแผ่นดินที่อาศัยมาเกิด

  ตอบลบ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.