"พระครูสุวรรณวชิรธรรม" ขายมรดกที่นานับร้อยไร่ เพื่อสร้างวัดสร้างโรงเรียน


ปัจจุบันมีการพยายามกระทำการทุกวิธีเพื่อให้พระสงฆ์ดูแย่ในสายตาชาวโลก วัดเป็นแหล่งฟอกเงินบ้าง
สถานที่ทำชั่วโดยเอาศาสนาบังหน้า หรือร่วมกับฆราวาสทุจริตเงินบ้าง

สำหรับชาวพุทธ ที่อยู่ใกล้ชิดกับวัดย่อมทราบดีว่าไม่มีทางเป็นไปได้เลย

วันนี้รู้สึกระลึกถึงพระคุณเจ้ารูปหนึ่ง ในความคิด และในความทรงจำแล้ว ท่านเป็นพระสงฆ์แท้ ตามแบบพิมพ์ของพระพุทธเจ้าทุกกระเบียดนิ้ว

มีสมณศักดิ์ที่พระครูสุวรรณวชิรธรรมท่านเป็นอดีตเจ้าอาวาส วัดสกุณปักษีต.สนามคลี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

เมื่อค้นหาชื่อ รู้สึกปลื้มใจอยู่ไม่น้อยเพราะวารสารอยู่ในบุญได้นำเรื่องราวของท่านบางส่วนมาลงเมื่อฉบับที่ 22ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2547

พระครูสุวรรณวขิรธรรม (มหาวิเชียร) ท่านเกิดมาในตระกูลของคนที่ร่ำรวยได้ไปบวชเรียนอยู่ที่วัดโพธินิมิตตลาดพลู ธนบุรีโดยมีท่านเจ้าคุณพระโพธิสังวรเถระเป็นพระอุปัชฌาย์ เมื่อเป็นเจ้าอาวาสวัดสกุณปักษี ได้ทุ่มเทให้พระพุทธศาสนาแบบคาดไม่ถึง

นอกจากท่านจะเป็นพระนักเทศน์พระนักพัฒนาแล้ว ที่นับว่าสุดยอดยิ่งก็คือท่านเป็น "พระนักเสียสละด้วย" ไม่ใช่แค่เสียสละ กำลังกายกำลังใจเท่านั้น แต่เสียสละมรดกที่มีอยู่ด้วย

เพราะท่านเกิดมาในตระกูลที่ร่ำรวย มรดกที่ท่านได้รับจึงมีจำนวนมากด้วย ทราบว่าเป็นที่นา จำนวนเกือบร้อยไร่ และท่านก็ได้ขายที่นาทั้งหมดนั้น มาสร้างวัดสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรม

ด้วยมีความกตัญญู ต่อพระอุปัชฌาย์จึงตั้งชื่อ "โรงเรียนโพธิสังวรวิทยา" ตามนามพระอุปัชฌาย์ของท่าน เพื่อเป็นอนุสรณ์และประกาศเกียรติคุณ

ท่านต้องดิ้นรนสารพัดเพื่อให้โรงเรียนอยู่ได้ เพราะเงินจัดสรรที่ได้ต่อหัวนักเรียนน้อยนัก ไม่พอค่าจ้าง
ครูสอน ที่ตกต่อเดือนนับแสนบาท

กลางวันวิ่งตะลอนหาเงิน มาจ้างครูสอนนักเรียน กลางคืนกวดขันพระเณรให้ตั้งใจเรียนนักธรรม-บาลี
เพื่อสร้างศาสนทายาทให้มีคุณภาพมีความรู้พร้อมทั้งทางโลกทางธรรม

พระครูสุวรรณวชิรธรรม (มหาวิเชียร) ได้มรณภาพลงอย่างสงบ ท่ามกลางความเสียใจของสาธุชน เมื่อปี 2555

#เพียงยกตัวอย่างที่เป็นเรื่องจริงๆ
ให้ได้ทราบว่าพระสงฆ์ในพุทธศาสนาที่จะประพฤติชั่วฟอกเงิน หรือเข้าร่วมแกงค์เงินทอนด้วยความโลภ เช่นกับชาวบ้านเป็นไปได้ยากมาก

#เพราะเมื่อบวชมาเป็นพระแล้ว
ก็มีวัดเป็นเคหสถาน มีศีลเป็นชีวิต คงไม่มีพระจิตปกติรูปใดลงทุนฆ่าตัวตายเพื่อเงินหรอก โดยเฉพาะพระที่ตั้งใจบวชตลอดชีวิตด้วยแล้ว เป็นไปไม่ได้ มีแต่จะขายสมบัติของตัวเอง เพื่อมาช่วยคนหรือบำรุงศาสนาเท่านั้น เช่น กรณี พระครูสุวรรณวชิรธรรม เป็นต้น


"พระครูสุวรรณวชิรธรรม" ขายมรดกที่นานับร้อยไร่ เพื่อสร้างวัดสร้างโรงเรียน "พระครูสุวรรณวชิรธรรม" ขายมรดกที่นานับร้อยไร่ เพื่อสร้างวัดสร้างโรงเรียน Reviewed by bombom55 on 02:04 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.