'จากธัมมจักกัปปวัตตนสูตรถึงธรรมกาย จากธรรมกายถึงธัมมจักกัปปวัตตนสูตร'


วันนี้อยากตั้งชื่อบทความว่า...

'จากธัมมจักกัปปวัตตนสูตรถึงธรรมกาย
จากธรรมกายถึงธัมมจักกัปปวัตตนสูตร'

จากบทธรรมที่ยาวที่สุดสำคัญที่สุด
ในพุทธศาสนา ซึ่งใช้สวดเฉพาะเวลา
หรือในโอกาสสำคัญด้วยความยาว
ของเนื้อความทำให้มีพระจำนวนน้อย
ที่สามารถท่องจำบทธัมมจักฯ ได้


แต่มาวันนี้เหมือนเป็นการพลิก
โฉมหน้าของประวัติศาสตร์ใหม่ 
เมื่อวัดพระธรรมกาย ได้ส่งเสริมการสวด
"ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร" อย่างจริงจัง
ส่งผลให้มีการสวดอย่างแพร่หลายไป
ในหมู่พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ

การสวด "ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร"
นอกจากได้บุญเพราะ 'ปฏิบัติบูชาแล้ว'
'ยังดีต่อใจและดีต่อสมองอีกด้วย'

เมื่อดีต่อใจก็จะทำให้ใจมีความสุข 
ปัญหาในชีวิตในที่ทำงานในครอบครัว 
ถ้ามีก็จะคลี่คลายได้โดยง่าย 

ดีต่อสมองจะส่งผลโดยตรงต่อการเรียน
และต่อการทำงานทุกอย่าง 
ที่ต้องอาศัยการจำ, การขบคิด,
วิเคราะห์อย่างลึกซึ้ง

#และที่สำคัญกว่าความสำคัญ ก็คือ

การสวดบท..."ธัมมจักกัปปปวัตตสูตร"
เหมือนยืนอยู่ตรง "ประตูพระอริยเจ้า"
เพราะเนื้อหาของบทธรรมจักฯ ตั้งแต่
ต้นจนจบ มีอยู่เพียงเรื่องเดียวเท่านั้น
คือ.."เป็นความรู้เป็นไปเพื่อนิพพาน"
#และจะเป็นการดีไม่น้อยเลย
ถ้าหากมีการอธิษฐานใจ อีกครั้งหนึ่ง
หลังจากสวดธรรมจักรจบในแต่ละวัน

"ด้วยอานิสงส์ที่ข้าพเจ้า ได้สวดมนต์
บทธัมมจักกัปปวัดตนสูตร ในครั้งนี้
ขอให้ข้าพเจ้าเกิดญาณทัศนะ รู้แจ้ง
เห็นจริงตามธรรมที่ข้าพเจ้า ได้สวด
สาธยายจบลงแล้วด้วยเถิด"


#เกิดญาณทัศนะสำคัญอย่างไรเล่า?
สำคัญตรงที่ว่าผู้นั้นได้สำเร็จเป็น
พระอริยเจ้าชั้นต้นเรียบร้อยแล้ว
ประตูพระนิพพานได้เปิดออก ต้อนรับผู้นั้นแล้ว
ปิดตายประตูสู่อบายภูมิ หมดทุกบาน
แล้วผู้นั้นจะเกิดอีกไม่เกิน ๗ ชาติ

#ความเป็นโสดาบันประเสริฐกว่า
เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ!! ประเสริฐกว่า
การได้ไปสวรรค์ ประเสริฐกว่าการได้
ครอบครองทวีปทั้ง ๔ การได้ทวีปทั้ง ๔
มีค่าไม่ถึงเสี้ยวที่ ๑๖ ของการบรรลุ
ธรรมเป็นพระโสดาบัน!!

Cr. มิลา บายันต์


'จากธัมมจักกัปปวัตตนสูตรถึงธรรมกาย จากธรรมกายถึงธัมมจักกัปปวัตตนสูตร' 'จากธัมมจักกัปปวัตตนสูตรถึงธรรมกาย จากธรรมกายถึงธัมมจักกัปปวัตตนสูตร' Reviewed by bombom55 on 23:54 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.