อีกมุมหนึ่ง ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ที่พสกนิกรชาวไทยส่วนมากยังไม่เคยได้เห็น


อีกมุมหนึ่ง ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
ที่พสกนิกรชาวไทยส่วนมากยังไม่เคยได้เห็น

ย้อนไปเมื่อปลายปีพระพุทธศักราช ๒๕๑๙ ร้อยเอก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร (พระยศในขณะนั้น) ได้ประทับเฮลิคอปเตอร์ เสด็จฯ เยี่ยมทหาร ตำรวจ และอาสาสมัคร ที่ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดน คุ้มครองบ้านหมากแข้ง ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ได้เสด็จฯ นำกำลังทหารออกปฏิบัติการ

ตรวจพิสูจน์ทราบ บริเวณจุดซุ่มยิงของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ และประทับแรมที่ฐานปฏิบัติการของทหาร รุ่งเช้าได้เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรที่บ้านเรือนเสียหายจากการต่อสู้ ได้รับคำสั่งให้มีการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี

และพอย่างเข้าเวลาช่วงบ่ายเศษ พระองค์ทรงพักและทรงเสวยพระกระยาหาร มื้อเที่ยง อย่างเรียบง่าย โดยมีช้อนสังกะสี ๑ หาง และ จานสังกะสี ๑ จาน เพียงเท่านั้น และพอย่างเข้าในช่วงเวลาพบคํ่าทรงเสวยพระกระยาหารมื้อเย็น อย่างเรียบง่ายเช่นกัน

ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พระพุทธศักราช ๒๕๑๙ ได้เสด็จฯ กลับมาอีกครั้งเพื่อตรวจผลการซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎร ซึ่งสร้างความปีติยินดีแก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างยิ่ง ตลอดจนสร้างขวัญ กำลังใจแก่ราษฎรชาวบ้านหมากแข้ง ทหารหาญ ให้มีใจฮึกเหิม


เจ้าฟ้าดาราลูกหนัง 
พระปรีชาสามารถด้านกีฬาที่น้อยคนจะรับรู้ของ 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ


ภาพของ เจ้าฟ้าดาราลูกหลัง หรืออีกพระนามหนึ่งของ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ที่ทรงมีระปรีชาสามารถทางด้านกีฬาฟุตบอลเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์เมื่อประทับอยู่ในประเทศไทย เจ้าฟ้าดาราลูกหนัง พระปรีชาสามารถด้านกีฬาที่น้อยคนจะรับรู้ของ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
อีกมุมหนึ่ง ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ที่พสกนิกรชาวไทยส่วนมากยังไม่เคยได้เห็น  อีกมุมหนึ่ง ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  ที่พสกนิกรชาวไทยส่วนมากยังไม่เคยได้เห็น Reviewed by bombom55 on 02:42 Rating: 5

3 ความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.